Zahradnická fakulta - telefonní seznamHelp


Aplikace zobrazuje telefonní seznam pro Vámi zvolené pracoviště. Chcete-li seznam vytisknout, použijte tlačítko na konci formuláře.

Je možné zobrazovat jen primární údaje nebo všechny údaje.

U telefonních čísel se zobrazuje buď pouze klapka, nebo celé telefonní číslo. Následující volbou můžete měnit způsob zobrazování čísla.

Jednotliví pracovníci jsou řazeni abecedně bez ohledu na jejich pracoviště. Následující volbou můžete ovlivnit způsob výpisu.

Jednotlivá pracoviště se vypisují pomocí oficiálních zkratek pracovišť. Následující volbou můžete změnit zkratky na čísla (příp. kódy) pracovišť.

     

Telefonní předvolba pro pracoviště Zahradnická fakulta je +420 519 367 xxx (Areál Lednice). Čísla neodpovídající této předvolbě jsou uváděna v plném formátu.

JménoPracovištěZařazeníTelefonKancelářE-mail
Ailer Štefan, doc. Ing., Ph.D.ZFexterní člen SZqqailer@node.mendelu.cz
Ambrožová Zuzana, Ing., Ph.D.ÚZAKAvýzkumník projektu II, akademická pracovnice - odborná asistentka302LB06N2030 (Led-D2.30)zuzana.ambrozova@mendelu.cz
Arnošt Vladimír, Bc.DZForganizační pracovník224LB07N2016 (Led-C2.16)vladimir.arnost@mendelu.cz
Balík Josef, prof. Ing., Ph.D.ÚPTZPakademický pracovník - profesor, výzkumník projektu III262LB01N3009 (Led-A3.09)josef.balik@mendelu.cz
Baltazár Tivadar, Ing., MSc., Ph.D.ÚŠMZRdoktorandtivadar.baltazar@mendelu.cz
Baránek Miroslav, doc. Mgr., Ph.D.MENDvýzkumník projektu IV, akademický pracovník - docent311LD03N1009 (LD031.09)miroslav.baranek@mendelu.cz
Baránková Kateřina, Ing., Ph.D.MENDorganizační pracovnice, výzkumník projektu II318LD08N1021 (LD081.21)katerina.barankova@mendelu.cz
Barański Rafał, prof. Dr hab.ZFexterní učitelqqbarans@node.mendelu.cz
Baričičová Viera, Ing., Ph.D.ZFexterní člen SZqqbarici@node.mendelu.cz
Baroň Mojmír, doc. Ing., Ph.D.ÚVVvýzkumník projektu II, akademický pracovník - docent252LB06N1015 (Led-D1.15)mojmir.baron@mendelu.cz
Baroňová KateřinaÚVVpracovnice bez úvazku (prac. dohoda)qqbarono@node.mendelu.cz
Benediková Daniela, doc. Ing., Ph.D.ZFexterní oponentka IGAqqbened1@node.mendelu.cz
Berraf-Tebbal Akila, Ph.D.MENDvýzkumník projektu I309akila.berraf-tebbal@mendelu.cz
Blažková Ivana, doc. Ing., Ph.D.ZFexterní člen SZ545 136 405BN01N4005 (Z4.05)ivana.blazkova@mendelu.cz
Blechová Hana, Ing.ÚŠMZRtechnická pracovnice pro vědu a výzkumhana.blechova@mendelu.cz
Bobríková Júlia, Ing.ÚBZdoktorandka285LB06N2011 (Led-D2.11)xbobriko@node.mendelu.cz
Boček Stanislav, Ing., Ph.D.ZFexterní učitel545 136 010BA01N5020 (A5.20)xbocek0@node.mendelu.cz
Brunecký Petr, doc. Dr. Ing.ZFexterní učitel545 134 174BA06N4002 (T4.02)petr.brunecky@mendelu.cz
Březinová Magdaléna, Ing. Bc.ÚPKdoktorandka352LB07N1019 (Led-C1.19)xbrezin6@node.mendelu.cz
Buček Antonín, doc. Ing., CSc.ZFexterní učitel545 134 044BA04N5044 (B5.44)bucek@node.mendelu.cz
Budínová Dagmar, Ing.ÚVVdoktorandkaxbudino3@node.mendelu.cz
Bucha TomášVSLzemědělský dělníktomas.bucha@mendelu.cz
Bukovská Pavla, Ing.ÚZATakademická pracovnice - asistentka248LB01N2018 (Led-A2.18)pavla.bukovska@mendelu.cz
Bulíř Pavel, Ing., Ph.D.ÚBZakademický pracovník - odborný asistent277LB06N2021 (Led-D2.21)pavel.bulir@mendelu.cz
Burgová Jana, Ing., Ph.D.ÚŠMZRakademická pracovnice - odborná asistentka323LD03N2007 (LD032.07)jana.burgova@mendelu.cz
Burg Patrik, prof. Ing., Ph.D.ÚVV, ÚZATakademický pracovník - profesor, výzkumník projektu I373LB01N3024 (Led-A3.24)patrik.burg@mendelu.cz
Burian Samuel, Ing.ZFexterní člen SZqqburia1@node.mendelu.cz
Castillo Toriello de Gajda Ana CristinaVSLuklízečkaana.gajda@mendelu.cz
Čaněk Alois, Ing., Ph.D.ZFexterní člen SZqqcanek1@node.mendelu.cz
Čapková MilenaVSL, DZFpracovnice trhu práce, referentka administrativy227LB07N2014 (Led-C2.14)milena.capkova@mendelu.cz
Čech Kielar Martin, Ing.ÚZKstavební technik, asistent projektuLB01N3025 (Led-A3.25)martin.kielar@mendelu.cz
Čech Pavel, Ing.ZF, DZFsystémový integrátor, asistent projektu228LB07N2015 (Led-C2.15)pavel.cech@mendelu.cz
Čech Petr, Ing., Ph.D.ZFexterní učitel545 134 516BA06N4016 (T4.16)petr.cech@mendelu.cz
Červinka Jan, doc. Ing., CSc.ZFexterní člen SZ545 132 379BA39N3024 (Q3.24)jan.cervinka@mendelu.cz
Čížková Alice, Ing.ÚZATdoktorandka, organizační pracovnice, finanční manažer, akademická pracovnice - asistentka265LB01N3016 (Led-A3.16)alice.cizkova@mendelu.cz
Damcová Eva, Ing.ZFexterní člen SZqqdamcov@node.mendelu.cz
Damcová Tereza, MgA.ÚZAKAvýzkumník projektu II, akademická pracovnice - asistentka545 136 041BA01N5013 (A5.13)tereza.damcova@mendelu.cz
Damec Jiří, prof. Ing., CSc.ÚZAKAakademický pracovník - profesor, výzkumník projektu III291BA01N5014 (A5.14)jiri.damec@mendelu.cz
Derganz Jiří, Ing.VSLvedoucí vnitřní správy201jiri.derganz@mendelu.cz
Dlouhá Drahomíra, doc. PhDr., CSc.ZFexterní učitelka548 220 078dlouha@node.mendelu.cz
Dobšáková Blažena, Bc.ÚZKorganizačně-technická pracovnice230LB01N1027 (Led-A1.27)blazena.dobsakova@mendelu.cz
Dohnalová Barbora, Ing., Ph.D.ÚPKakademická pracovnice - odborná asistentka344LB07N1014 (Led-C1.14)barbora.dohnalova@mendelu.cz
Dokoupil Libor, Ing., Ph.D.ÚŠMZRakademický pracovník - odborný asistent545 136 003libor.dokoupil@mendelu.cz
Doležel Vít, Ing.ÚBZpracovník bez úvazku (prac. dohoda)qqdolez4@node.mendelu.cz
Drápal Jaroslav, doc. Ing. arch., CSc.ZFexterní učitel545 134 171BA06N4006 (T4.06)qqdrapal@node.mendelu.cz
Drobiličová IrenaÚŠMZRtechnická pracovnice pro výuku321LD03N2010 (LD032.10)irena.drobilicova@mendelu.cz
Dvořák Miloň, Ing., Ph.D.ZFexterní učitel545 134 120BA04N3015 (B3.15)milon.dvorak@mendelu.cz
Eichmeier Aleš, Ing., Ph.D.MENDvýzkumník projektu II, organizační pracovník315LD03N1003 (LD031.03)ales.eichmeier@mendelu.cz
Faltýnková Anna, Ing.ÚBZdoktorandka284LB06N2011 (Led-D2.11)xfaltynk@node.mendelu.cz
Feriancová Lubica, prof. Ing., Ph.D.ZFexterní člen SZqqferian@node.mendelu.cz
Fetterová Dagmar, Ing.ZFexterní oponentka IGAqqfetter@node.mendelu.cz
Fialová Zuzana, Ing.ÚPKdoktorandka, výzkumník projektu I346LB07N1015 (Led-C1.15)zuzana.fialova@mendelu.cz
Fibingrová LudmilaVSLpěstitelka plodinludmila.fibingrova@mendelu.cz
Fišerová Helena, Dr. Ing.ZFexterní učitelka545 133 015BA03N6030 (C6.30)hfiser@node.mendelu.cz
Gála AntonínVSLdělník nádvorní skupinyantonin.gala@mendelu.cz
Galatíková HanaVSLuklízečkahana.galatikova@mendelu.cz
Gazdík Filip, Ing.MENDtechnický pracovník pro vědu a výzkum, doktorand312LD08N1009 (LD081.09)filip.gazdik@mendelu.cz
Glozar MarekDZFřidič218LB07N3015 (Led-C3.15)marek.glozar@mendelu.cz
Goliáš Jan, prof. Ing., DrSc.ÚPTZPvýzkumník projektu III, pracovník bez úvazku (prac. dohoda)jan.golias@mendelu.cz
Göttingerová Martina, Ing.ÚOdoktorandka, výzkumník projektu I, akademická pracovnice - asistentka243LB01N2012 (Led-A2.12)martina.gottingerova@mendelu.cz
Grbavčicová JarmilaVSLpěstitelka plodinjarmila.grbavcicova@mendelu.cz
Grzebelus Dariusz, prof.MENDvýzkumník projektu IVdariusz.grzebelus@mendelu.cz
Hasíková Lea, Mgr.ZFexterní učitelka545 136 557BN01N2057 (Z2.57)lea.hasikova@mendelu.cz
Havel Ladislav, prof. RNDr., CSc.ZFexterní učitel545 133 016BA03N5026 (C5.26)ladislav.havel@mendelu.cz
Havlíček Jiří, doc. PhDr.ÚZAKApracovník bez úvazku (prac. dohoda)qqhavl12@node.mendelu.cz
Híc Pavel, Ing., Ph.D.ÚPTZPakademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu II268LB01N3010 (Led-A3.10)pavel.hic@mendelu.cz
Hlaváčková Petra, Ing.ÚPKdoktorandka351LB07N1019 (Led-C1.19)xhlavac6@node.mendelu.cz
Hlaváčová IvanaVSLpěstitelka plodinivana.hlavacova@mendelu.cz
Hlušek Jaroslav, prof. Ing., CSc., dr. h. c.ZFexterní učitel545 136 252BN01N2052 (Z2.52)hlusek@node.mendelu.cz
Hnilička František, doc. Ing., Ph.D.ZFexterní člen SZqqhnili1@node.mendelu.cz
Holešinský Radim, Ing.ÚVVdoktorand, technický pracovník pro výukuradim.holesinsky@mendelu.cz
Horáčková Julie, Ing.ÚZAKAdoktorandka, technická pracovnice pro výukujulie.horackova@mendelu.cz
Horák Miroslav, Ing., Ph.D.ÚPTZPakademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu II268LB01N3010 (Led-A3.10)miroslav.horak@mendelu.cz
Hořínková MarcelaÚZKtechnická pracovnice pro výuku230LB01N1020 (Led-A1.20)marcela.horinkova@mendelu.cz
Host AdamZFexterní učitelqqhost1@node.mendelu.cz
Host TomášZFexterní učitelqqhost@node.mendelu.cz
Hrdličková Hana, Ing.ZFexterní člen SZqqhrdlic@node.mendelu.cz
Hrdličková MiroslavaVSLuklízečkamiroslava.hrdlickova@mendelu.cz
Hronová Šafářová Lucie, Ing. et Ing., Ph.D.ÚZAKAvýzkumník projektu IIlucie.safarova@mendelu.cz
Hrstka MilošVSLstrážnýmilos.hrstka.mend@mendelu.cz
Hrstka MilošVSLpěstitel plodinmilos.hrstka@mendelu.cz
Chladil Josef, doc. Ing., CSc.ZFexterní učitel545 134 516BA06N4005 (T4.05)chladil@node.mendelu.cz
Chwil MiroslawaÚZKexterní učitelkaqqchwil@node.mendelu.cz
Janák Karel, doc. Ing., CSc.ZFexterní učitel545 134 161BA04N6050 (B6.50)karel.janak@mendelu.cz
Jančík Miroslav, Ing.ZFexterní učitel545 134 515BA06N2011 (T2.11)qqjancik@node.mendelu.cz
Jančura Peter, doc. Ing., Ph.D.ZFexterní člen SZqqjancur@node.mendelu.cz
Janiš Dalibor, Mgr., PhD.ÚBZexterní školitelqqjanis1@node.mendelu.cz
Janišová Jana, PhDr., PhD.ÚBZexterní školitelkaqqjaniso@node.mendelu.cz
Janků Martin, doc. JUDr., CSc.ZFexterní učitel545 132 205BA39N6034 (Q6.34)jankum@node.mendelu.cz
Jelínek Antonín, doc. Ing., CSc.ZFexterní člen SZqqjelin7@node.mendelu.cz
Jetmarová Eva, Ing., CSc.ZFexterní člen SZqqjetmar@node.mendelu.cz
Jezdinský Aleš, Ing., Ph.D.ÚZKpracovník pro implementaci investic, akademický pracovník - odborný asistent236LB01N1022 (Led-A1.22)ales.jezdinsky@mendelu.cz
Jiránek Tomáš, Ing. et Ing.ZFexterní člen SZqqjirane@node.mendelu.cz
Josefíková IvanaDZFstudijní referentka226LB07N2018 (Led-C2.18)ivana.josefikova@mendelu.cz
Jurasová MilušeVSLpěstitelka plodinmiluse.jurasova@mendelu.cz
Jurenková Barbora, Ing.ÚPKvýzkumník projektu Ibarbora.jurenkova@mendelu.cz
Jurica Miloš, Ing., Ph.D.ÚZK, DZFvýzkumník projektu II, organizační pracovník231LB01N1021 (Led-A1.21)milos.jurica@mendelu.cz
Juřenová PetraÚŠMZRorganizačně-technická pracovnice320LD03N2011 (LD032.11)petra.jurenova@mendelu.cz
Kadlecová Eliška, Ing.MENDdoktorandka312xkadleco@node.mendelu.cz
Kachyňa František, Ing.ZFexterní učitel545 134 173BA06N2009 (T2.09)frantisek.kachyna@mendelu.cz
Kalisz AndrzejZFzahraniční hostqqkalisz@node.mendelu.cz
Kingová MarcelaZFexterní učitelkaqqkingov@node.mendelu.cz
Kiss Tomáš, Ing.ÚO, MENDakademický pracovník - asistent, výzkumník projektu I241LB01N2010 (Led-A2.10)tomas.kiss@mendelu.cz
Klasová Kristýna, Ing., Ph.D.ÚBZakademická pracovnice - odborná asistentka, organizačně-technická pracovnice281LB06N2016 (Led-D2.16)kristyna.klasova@mendelu.cz
Klemš Marek, RNDr. Ing., Ph.D.ZFexterní učitel545 133 296BA03N6026 (C6.26)marek.klems@mendelu.cz
Klepárník Radim, Ing.ÚPKvýzkumník projektu I, doktorand345LB07N1015 (Led-C1.15)radim.kleparnik@mendelu.cz
Klímová Veronika, Ing.ÚBZdoktorandka284LB06N2011 (Led-D2.11)xurban19@node.mendelu.cz
Klimovičová Světlana, PaedDr.DZFexterní učitelka211sklimov@node.mendelu.cz
Knézlík JosefZF, DZFsystémový integrátor, technik informačních systémů229LB07N2015 (Led-C2.15)josef.knezlik@mendelu.cz
Knot Pavel, Ing., Ph.D.ZFexterní učitel545 133 078BA01N3007 (A3.07)pavel.knot@mendelu.cz
Knott Robert, Ing., Ph.D.ZFexterní učitel545 134 124BA04N4036 (B35)robert.knott@mendelu.cz
Kobza František, prof. Ing., CSc.DZFpracovník bez úvazku (prac. dohoda)234kobza0@node.mendelu.cz
Kocanová Mária, Ing.MENDdoktorandka, technická pracovnice pro vědu a výzkum312LD08N1009 (LD081.09)maria.kocanova@mendelu.cz
Kokeš Přemysl, MgA.ÚZAKAakademický pracovník - asistent298premysl.kokes@mendelu.cz
Kolmanová Drahomíra, Ing.ZFexterní oponentka IGAqqkolma1@node.mendelu.cz
Konečná Hana, Ing., Ph.D.ZFpracovnice bez úvazku (prac. dohoda)243LB01N2012 (Led-A2.12)xkonec17@node.mendelu.cz
Kopřivová Iveta, Ing.ÚZAKAvýzkumník projektu II, akademická pracovnice - asistentka301LB06N2037 (Led-D2.37)iveta.koprivova@mendelu.cz
Kopta Tomáš, doc. Ing., Ph.D.ÚZK, ÚVVvýzkumník projektu II, akademický pracovník - docent231LB01N1021 (Led-A1.21)tomas.kopta@mendelu.cz
Košťálová IvaVSLpěstitelka plodiniva.kostalova@mendelu.cz
Koukal Vítězslav, Ing., CSc.ÚŠMZRpracovník bez úvazku (prac. dohoda)qqkouka3@node.mendelu.cz
Koutník Vilém, Ing., CSc.DZFexterní učitelqqkoutn8@node.mendelu.cz
Kovář Martin, Ing.ZFexterní člen SZqqkova11@node.mendelu.cz
Kozlovsky Dufková Jana, doc. Ing., Ph.D.ZFexterní učitelka545 132 472BA39N4030 (Q4.30)jana.dufkova@mendelu.cz
Kožíšková Jarmila, Ing., Ph.D.ÚPTZPvýzkumník projektu II, akademická pracovnice - odborná asistentka269LB01N3015 (ZFAC3)jarmila.koziskova@mendelu.cz
Králík Stanislav, Ing.ZFexterní člen SZqqkrali5@node.mendelu.cz
Krejčí Markéta, Ing. arch., Ph.D.ÚZAKAakademická pracovnice - odborná asistentka301LB06N2037 (Led-D2.37)marketa.krejci@mendelu.cz
Krejčiřík Přemysl, doc. Ing., Ph.D.ÚBZvýzkumník projektu II, akademický pracovník - docent275LB06N2018 (Led-D2.18)premysl.krejcirik@mendelu.cz
Křen Jan, prof. Ing., CSc.ZFexterní učitel545 133 106BA01N3033 (A3.33)jan.kren@mendelu.cz
Křikavová JanaVSLuklízečkajana.krikavova@mendelu.cz
Křivánek Ivo, doc. RNDr., CSc.ZFexterní učitel545 132 126BA01N1032 (A1.32)ivo.krivanek@mendelu.cz
Křižan Břetislav, Ing., Ph.D.MENDpracovník bez úvazku (prac. dohoda)309xkrizan1@node.mendelu.cz
Kučera Petr, doc. Ing., Ph.D.ÚPKvýzkumník projektu IV, akademický pracovník - docent341BA01N5043 (A5.43)petr.kucera@mendelu.cz
Kulhánková Zora, Ing., Ph.D.ÚZAKApracovnice bez úvazku (prac. dohoda)298BA01N5013 (A5.13)xkulhan1@node.mendelu.cz
Kumšta Michal, Ing., Ph.D.ÚVVakademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu I256LB06P1009 (Led-D01.09)michal.kumsta@mendelu.cz
Kunicki Edward, prof.ZFexterní člen SZqqkunick@node.mendelu.cz
Kurková DagmarDZForganizačně-technická pracovnice219LB07N2007 (Led-C2.07)dagmar.kurkova@mendelu.cz
Kuťková Tatiana, doc. Ing., CSc.ÚBZakademická pracovnice - docentka, výzkumník projektu II273LB06N2013 (Led-D2.13)tatiana.kutkova@mendelu.cz
Kyseláková Marie, doc. Ing. RNDr., CSc.ZFexterní učitelka252kyselako@node.mendelu.cz
Lacina Darek, Ing.ÚPKakademický pracovník - asistent, výzkumník projektu II355LB07N3012 (Led-C3.12)darek.lacina@mendelu.cz
Lachmannová Monika, Ing., Ph.D.ÚZAKAexterní učitelkaxsubova@node.mendelu.cz
Lampíř Lubomír, Ing., Ph.D.ZFexterní člen SZqqlampir@node.mendelu.cz
Látr Aleš, RNDr., Ph.D.ZFexterní oponent IGAqqlatr@node.mendelu.cz
Licek Josef, Ing.ÚVVdoktorandxlicek1@node.mendelu.cz
Lískovec StanislavVSLinstalatérstanislav.liskovec@mendelu.cz
Litschmann Tomáš, RNDr.ZFexterní oponent IGAqqlitsch@node.mendelu.cz
Loder Sebastian, Ing.ÚBZdoktorand285LB06N2011 (Led-D2.11)xloder@node.mendelu.cz
Loučka MarekVSLúdržbář - elektrikářmarek.loucka@mendelu.cz
Loučková Marie, Ing.VSLpěstitelka plodinmarie.louckova@mendelu.cz
Lukš FrantišekVSLstavební údržbář budovfrantisek.luks@mendelu.cz
Lukšová StanislavaÚVVorganizačně-technická pracovnice, asistentka projektu250LB06N1011 (Led-D1.11)stanislava.luksova@mendelu.cz
Magni Anna, Ing., Ph.D.ÚZAKAvýzkumník projektu II, akademická pracovnice - asistentka046BA01N5015 (A5.15)anna.magni@mendelu.cz
Magnús Samuel, Ing.ÚOdoktorand241LB01N2010 (Led-A2.10)xmagnus@node.mendelu.cz
Mácha Ondřej, MgA.ÚZAKApracovník bez úvazku (prac. dohoda)qqmacha@node.mendelu.cz
Malý Ivan, doc. Ing., CSc.ZFexterní učitel545 136 003BA01N5012 (A5.12)maliv@node.mendelu.cz
Marion Giles MichaelZFzahraniční hostqqmarion@node.mendelu.cz
Martinek Jiří, Ing., Ph.D.ÚBZakademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu III276LB06N2018 (Led-D2.18)jiri.martinek@mendelu.cz
Martinková Kuchyňková Hana, Ing., Ph.D.ÚPK, DZForganizační pracovnice, výzkumník projektu I, akademická pracovnice - odborná asistentka343BA01N5018 (A5.18)hana.kuchynkova@mendelu.cz
Martinková Milena, RNDr., CSc.ZFexterní učitelka545 134 054BA04N5047 (B5.47)mart@node.mendelu.cz
Mašán Vladimír, Ing., Ph.D.ÚZATtechnický pracovník pro vědu a výzkum, pracovník pro implementaci investic, akademický pracovník - odborný asistent370LB01N3018 (Led-A3.18)vladimir.masan@mendelu.cz
Mašek Jiří, doc. Ing., Ph.D.ZFexterní oponent IGAqqmasek@node.mendelu.cz
Matějka Daniel, Ing., Ph.D.ÚPKakademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu II347LB07N1009 (Led-C1.09)daniel.matejka@mendelu.cz
Matějková Hana, Ing.ÚPKvýzkumník projektu Ihana.matejkova@mendelu.cz
Medlík Mikuláš, MgA.ÚZAKAakademický pracovník - asistent298mikulas.medlik@mendelu.cz
Meloun Milan, Ing., Ph.D.ZFexterní učitel545 134 168BA06N2002 (T2.02)xmeloun1@node.mendelu.cz
Michlovský Miloš, doc. Ing., DrSc.ZFexterní učitelqqmichl0@node.mendelu.cz
Miksová Lenka, Ing. et Ing.ÚBZdoktorandka, akademická pracovnice - asistentka279LB06N2016 (Led-D2.16)lenka.miksova.ubz@mendelu.cz
Mitić AleksandraÚZAKAdoktorandkaxmitic@node.mendelu.cz
Moudrá Jana, Ing.MENDvýzkumník projektu II310LD08N1021 (LD081.21)jana.moudra@mendelu.cz
Mouric JiříDZFpracovník bez úvazku (prac. dohoda)qqmouric@node.mendelu.cz
Mrázová Martina, Mgr. et Mgr.ÚZAKAakademická pracovnice - asistentkamartina.mrazova@mendelu.cz
Muchová Tereza, Ing.ÚZKdoktorandka238LA02N1006 (LA021.06)xmuchov2@node.mendelu.cz
Müller Ivan, doc. MUDr., CSc.ZFexterní učitel545 134 175BA06N4009 (T4.09)qqmulle4@node.mendelu.cz
Musil Michal, Ing. arch.ZFexterní oponent IGAqqmusil3@node.mendelu.cz
Navrátil Aleš, doc. Ing. arch., Ph.D.ÚZAKAexterní učitelqqnavr16@node.mendelu.cz
Navrátil Milan, prof. RNDr., CSc.ZFexterní oponent IGAqqnavr18@node.mendelu.cz
Navrátil Miroslav, RNDr., Ph.D.ZFexterní učitel545 134 026BA04N5031 (B5.31)miroslav.navratil@mendelu.cz
Nawrocki Jacek, Dr hab.ZFexterní člen SZqqnawroc@node.mendelu.cz
Nečas Tomáš, Ing., Ph.D.ÚOvýzkumník projektu IV, akademický pracovník - odborný asistent244LB01N2013 (Led-A2.13)tomas.necas@mendelu.cz
Nedorost Ľudovít, Ing., Ph.D.ÚZKpracovník bez úvazku (prac. dohoda)qqnedoro@node.mendelu.cz
Němcová Anna, Dr. Ing.ÚPTZPvýzkumník projektu III, akademická pracovnice - odborná asistentka266LB01N3008 (Led-A3.08)anna.nemcova@mendelu.cz
Nepivodová Vlasta, PhDr.ZFexterní učitelka545 136 326BN01N3026 (Z3.26)nepivodo@node.mendelu.cz
Neugebauerová Jarmila, doc. Ing., Ph.D.ÚZKakademická pracovnice - docentka233LB01N1032 (Led-A1.32)jarmila.neugebauerova@mendelu.cz
Nevěděl Vít, Ing.ÚVVdoktorandxnevede2@node.mendelu.cz
Nováková JanaÚBZtechnička pro výzkum, organizačně-technická pracovnice270LB06N2014 (Led-D2.14)jana.novakova@mendelu.cz
Nováková Olga, Ing.ZFexterní člen SZqqnovak0@node.mendelu.cz
Novotná Iva, Ing.ÚZAKAvědecko-výzkumná pracovnice304LB06N2028 (Led-D2.28)iva.novotna@mendelu.cz
Omastová Petra, Ing.ÚPTZPtechnická pracovnice pro výuku264LB01N3008 (Led-A3.08)petra.omastova@mendelu.cz
Ondrášek Ivo, Ing., Ph.D.ÚOakademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu III242LB01N2011 (Led-A2.11)ivo.ondrasek@mendelu.cz
Ondr Pavel, doc. Ing., CSc.ZFexterní člen SZqqondr@node.mendelu.cz
Ondrušiková Eva, Ing., CSc.MENDvýzkumník projektu I310LD08N1021 (LD081.21)eva.ondrusikova@mendelu.cz
Opravil Jaromír, Ing.ZFexterní člen SZqqopravi@node.mendelu.cz
Otruba Ivar, prof. Ing., CSc.ZFexterní učitelB302otruba@node.mendelu.cz
Paganová Viera, prof. Ing., Ph.D.ZFexterní oponentka IGAqqpagano@node.mendelu.cz
Patočka Zdeněk, Ing., Ph.D.ZFexterní učitel545 134 022BA04N1068 (B1.68)zdenek.patocka@mendelu.cz
Patzak Josef, Ing., Ph.D.ZFexterní oponent IGAqqpatzak@node.mendelu.cz
Paulen Oleg, doc. Ing., PhD.ZFexterní člen SZqqpaulen@node.mendelu.cz
Pavelková Radka, Ing.MENDpracovnice bez úvazku (prac. dohoda)315xpavel11@node.mendelu.cz
Pavlačka Radek, Ing.ZFexterní člen SZqqpavla5@node.mendelu.cz
Pavlačková Katarína, Ing.ZF, ÚPKadministrátorka projektu, externí učitelka, technická pracovnice pro výuku340LB07N1010 (Led-C1.10)katarina.pavlackova@mendelu.cz
Pavloušek Pavel, prof. Ing., Ph.D.ÚVVakademický pracovník - profesor, výzkumník projektu I251LB06N1012 (Led-D1.12)pavel.pavlousek@mendelu.cz
Pečenka Jakub, Ing.MENDvýzkumník projektu I, organizační pracovník308LD03N1005 (LD031.05)jakub.pecenka@mendelu.cz
Pechová Jana, Ing., Ph.D.ÚZAKApracovnice bez úvazku (prac. dohoda)qqpecho1@node.mendelu.cz
Pejchal Miloš, prof. Ing., CSc.ÚBZakademický pracovník - profesor272LB06N2017 (Led-D2.17)milos.pejchal@mendelu.cz
Peňázová Eliška, Ing. Bc., Ph.D.MENDorganizační pracovnice, výzkumník projektu I309eliska.penazova@mendelu.cz
Pernický PavelÚZATtechnický pracovník pro výuku372LB01N3025 (Led-A3.25)pavel.pernicky@mendelu.cz
Pešová ŽanetaVSLuklízečkazaneta.pesova@mendelu.cz
Petříková Kristina, doc. Ing., CSc.ZFexterní učitelkaLB01N1030 (Led-A1.30)petrikov@node.mendelu.cz
Picha David, prof. Mgr., Ph.D.ZFexterní učitelqqpicha@node.mendelu.cz
Pinkava JanVSLpěstitel plodin, mechanizátorjan.pinkava@mendelu.cz
Pintér Eduard, Ing., PhD.ZFexterní člen SZqqpinter@node.mendelu.cz
Podhorský David, Ing.ZFexterní oponent IGAqqpodhor@node.mendelu.cz
Pokluda Robert, prof. Ing., Ph.D.ÚZKvýzkumník projektu IV, akademický pracovník - profesor232LB01N1026 (Led-A1.26)robert.pokluda@mendelu.cz
Poláčková Lucie, Ing., Ph.D.ÚZAKAakademická pracovnice - odborná asistentka293BA01N5019 (A5.19)lucie.polackova@mendelu.cz
Polcarová AlenaÚZKevidován v OBDqqpolcar@node.mendelu.cz
Polláková PavlaVSLuklízečkapavla.pollakova@mendelu.cz
Pospíšil František, prof. Ing., CSc.ZFexterní učitelqqpospis@node.mendelu.cz
Prášil Jan, Ing.ZFexterní oponent IGAqqprasil@node.mendelu.cz
Prokeš Kamil, Ing., Ph.D.ÚVVakademický pracovník - odborný asistent253LB06N1013 (Led-D1.13)kamil.prokes@mendelu.cz
Prokeš Martin, Mgr. Ing., Ph.D.ZFexterní učitel545 132 397BA39N3085 (Q3.85)martin.prokes.umo@mendelu.cz
Prudký Jan, Ing., Ph.D.ZFexterní učitelprudky@node.mendelu.cz
Průšová Božena, Ing., Ph.D.ÚVVakademická pracovnice - odborná asistentka259LB06N1013 (Led-D1.13)bozena.prusova@mendelu.cz
Pulkrábková MarieVSLuklízečka206marie.pulkrabkova@mendelu.cz
Pulkrábková VladimíraÚZAKAorganizačně-technická pracovnice, administrator projektu290LB06N2027 (Led-D2.27)vladimira.pulkrabkova@mendelu.cz
Raddová Jana, Mgr., Ph.D.MENDvýzkumník projektu II318LD08N1006 (LD081.06)jana.raddova@mendelu.cz
Ragasová Lucia, Ing.ÚZK, MENDdoktorandka, technická pracovnice pro vědu a výzkum238LA02N1006 (LA021.06)lucia.ragasova@mendelu.cz
Rajchlová Jaroslava, doc. Ing., Ph.D.ZFexterní člen SZ545 136 403BN01N4003 (Z4.03)jaroslava.rajchlova@mendelu.cz
Rajnoch Milan, doc. Ing., CSc.ÚBZakademický pracovník - docent271LB06N2019 (Led-D2.19)milan.rajnoch@mendelu.cz
Rampáčková Eliška, Ing.ÚOdoktorandka, výzkumník projektu I243LB01N2012 (Led-A2.12)eliska.rampackova@mendelu.cz
Rolný Ivo, doc. PhDr., Ph.D.ZFexterní učitel545 132 536BA39N5041 (Q5.41)rolny@node.mendelu.cz
Rožnovský Jaroslav, Ing. RNDr., CSc.ÚŠMZRakademický pracovník - odborný asistent545 136 010BA01N5062 (A5.62)jaroslav.roznovsky@mendelu.cz
Ryzá AlenaVSLreferentka hospodářské správy210alena.ryza@mendelu.cz
Řepka Radomír, doc. Ing., Ph.D.ZFexterní učitel545 134 057BA04N5043 (B5.43)radomir.repka@mendelu.cz
Řezanina Zdeněk, Bc.DZFprojektový manažer - seniorzdenek.rezanina@mendelu.cz
Řezníček Vojtěch, prof. Ing., CSc.ZFexterní učitel545 136 000BA01N3045 (A3.45)reznicek@node.mendelu.cz
Salašová Alena, doc. Dr. Ing.ÚPKakademická pracovnice - docentka, výzkumník projektu III342BA01N5018 (A5.18)alena.salasova@mendelu.cz
Salaš Petr, doc. Dr. Ing.ÚŠMZRvýzkumník projektu III, akademický pracovník - docent322LD03N2008 (LD032.08)petr.salas@mendelu.cz
Salava Jaroslav, doc. Dr. Ing.ZFexterní člen SZqqsalava@node.mendelu.cz
Sedláček Jozef, Ing., Ph.D.ÚPKakademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu II348LB07N1008 (Led-C1.08)jozef.sedlacek@mendelu.cz
Sedlo Jiří, Ing., CSc.ZFexterní člen SZqqsedlo@node.mendelu.cz
Sekanina Petr, Ing.ÚZKdoktorandxsekanin@node.mendelu.cz
Sendler Zdeněk, Ing.ZFexterní člen SZqqsendle@node.mendelu.cz
Skoupil Jaromír, Ing., Ph.D.ÚZATakademický pracovník - odborný asistent545 134 524BA04N6029 (B514)jaromir.skoupil@mendelu.cz
Slavík Rostislav, Bc.ÚVVvýzkumník projektu I258LB06P1016 (Led-D01.16)rostislav.slavik@mendelu.cz
Slezák Katalin Angéla, Dr.ÚZKdoktorandkaxslezak@node.mendelu.cz
Smrčková Helena, Ing.ÚBZvýzkumník projektu ILB06N2016 (Led-D2.16)helena.smrckova@mendelu.cz
Snovická ZuzanaVSLpěstitelka plodinzuzana.snovicka@mendelu.cz
Sochor Jiří, doc. Ing., Ph.D.ÚVVvýzkumník projektu IV, akademický pracovník - docent254LB06N1014 (Led-D1.14)jiri.sochor@mendelu.cz
Sochorová Lenka, Ing.ÚVVvýzkumník projektu II259LB06N1013 (Led-D1.13)lenka.sochorova@mendelu.cz
Sotolářová Oldřiška, Ing.ÚZKakademická pracovnice - asistentkaLB01N1024 (Led-A1.24)oldriska.sotolarova@mendelu.cz
Sotolář Radek, Ing., Ph.D.ÚVVakademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu I255LB06N1017 (Led-D1.17)radek.sotolar@mendelu.cz
Souček Jiří, Ing., Ph.D.ZFexterní oponent IGAqqsouce2@node.mendelu.cz
Souček Josef, Ing.ZFexterní oponent IGAqqsouce3@node.mendelu.cz
Soural Ivo, Ing., Ph.D.ÚPTZPakademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu III266LB01N3008 (Led-A3.08)ivo.soural@mendelu.cz
Spěvák Josef, Ing., Ph.D.ÚZKkoordinátor investic projektu778 714 596josef.spevak@mendelu.cz
Spěváková Eva, Ing.ÚBZ, DZFprojektový manažer - senior, tajemnice fakulty223LB07N2010 (Led-C2.10)eva.spevakova@mendelu.cz
Spěváková LibušeVSLuklízečkalibuse.spevakova@mendelu.cz
Spurný Petr, prof. Ing., CSc.ZFexterní učitel545 133 266BA27N1046 (M1.46)spurny@node.mendelu.cz
Steinová ŠárkaÚBZevidován v OBDqqsteino@node.mendelu.cz
Stojarová Šárka, Ing., Ph.D.ZFexterní učitelka545 132 334BA39N3082 (Q3.82)sarka.stojarova@mendelu.cz
Stratil Pavel, doc. RNDr. Ing., Ph.D.ZFexterní učitel545 133 364BA02N1007 (D1.07)stratil@node.mendelu.cz
Strnadová HanaVSLtechnická pracovnice pro vědu a výzkum382LB05N1008 (Led-SKL1.08)hana.strnadova@mendelu.cz
Supuka Ján, prof. Ing., DrSc.ZFexterní člen SZqqsupuka@node.mendelu.cz
Svitáčková Běla, Ing., CSc.ZFexterní učitelka323svit@node.mendelu.cz
Svoboda Antonín, Ing.ZFexterní člen SZqqsvob14@node.mendelu.cz
Svobodová RenataDZFstudijní referentka225LB07N2019 (Led-C2.19)renata.svobodova@mendelu.cz
Svojanovský Roman, Ing. arch.ÚBZexterní školitelqqsvoja2@node.mendelu.cz
Sýkorová Jitka, PhDr.ZFexterní učitelka545 134 106BA04N1020 (B1.20)jitka.sykorova@mendelu.cz
Sytařová Irena, Ing.DZForganizační pracovnice222LB07N2006 (Led-C2.06)irena.sytarova@mendelu.cz
Šafránková Ivana, doc. Ing., Ph.D.ZFexterní učitelka545 133 048ivana.safrankova@mendelu.cz
Šamánek Dan, Ing.ÚZAKAakademický pracovník - asistent, doktorand298LB06N2036 (Led-D2.36)dan.samanek@mendelu.cz
Šesták Ondřej, Ing.ÚPKvýzkumník projektu Iondrej.sestak@mendelu.cz
Ševčíková Barbara, Ing., Ph.D.ÚZAKAvýzkumník projektu II294BA01N5019 (A5.19)barbara.sevcikova@mendelu.cz
Šimečková Jana, Ing.ZFexterní člen SZsimeckov@node.mendelu.cz
Šimek Pavel, doc. Ing., Ph.D.ÚBZakademický pracovník - docent282LB06N2015 (Led-D2.15)pavel.simek@mendelu.cz
Šnurkovič Petr, Ing., Ph.D., DiS.ÚPTZPakademický pracovník - odborný asistent, technický pracovník pro výuku269LB01N3015 (ZFAC3)petr.snurkovic@mendelu.cz
Špetík Milan, Ing.MENDtechnický pracovník pro vědu a výzkum, doktorand312LD08N1009 (LD081.09)milan.spetik@mendelu.cz
Špinlerová Zuzana, Ing., Ph.D.ZFexterní učitelka545 134 054BA04N5047 (B5.47)zuzana.spinlerova@mendelu.cz
Štampar Franci, prof. Dr.ZFexterní člen SZqqstampa@node.mendelu.cz
Šteflíček Jan, Ing.ZFexterní člen SZqqstefli@node.mendelu.cz
Štefl Lukáš, Ing., Ph.D.ÚBZakademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu I280LB06N2016 (Led-D2.16)lukas.stefl@mendelu.cz
Švestková Petra, Ing.ÚPTZPdoktorandka269LB01N3015 (ZFAC3)xdufkov1@node.mendelu.cz
Tagliavini Massimo, prof.ZFexterní člen SZqqtaglia@node.mendelu.cz
Tekielska Dorota Anna, Ing.MENDdoktorandka, výzkumník projektu I312LD08N1009 (LD081.09)dorota.tekielska@mendelu.cz
Těthal Jiří, Mgr. Ing., Ph.D.ZFexterní učitelxtethal@node.mendelu.cz
Tlustý JaromírÚBZevidován v OBDqqtlust2@node.mendelu.cz
Toman Petr, Ing., Ph.D.ZFexterní učitel545 132 404BA39N4090 (Q4.90)petr.toman@mendelu.cz
Tomešková Eva, Mgr.ZFexterní učitelka545 136 396BN01N3032 (Z3.32)tomeskov@node.mendelu.cz
Tomšík Pavel, prof. Ing., CSc.ZFexterní učitel545 132 533BA39N5023 (Q5.23)tomsik@node.mendelu.cz
Tříska Jan, prof. Ing., CSc.ZFexterní oponent IGAqqtriska@node.mendelu.cz
Tvrzníková Magdalena, Ing.ÚŠMZRtechnická pracovnice pro výuku545 136 029BA01N5034 (A5.34)magdalena.tvrznikova@mendelu.cz
Uher Jiří, doc. Dr. Ing.ÚZK, ÚBZvýzkumník projektu II, akademický pracovník - docent234LB01N1030 (Led-A1.30)jiri.uher@mendelu.cz
Urbánek Tomáš, Ing.ZFexterní učitel545 132 330BA39N3082 (Q3.82)urbanek@node.mendelu.cz
Urban IvanVSLstrážnýivan.urban@mendelu.cz
Urbanová Radka, Bc.ZFexterní učitelkaqqurbano@node.mendelu.cz
Urban Vojtěch, Ing.ÚPKdoktorand545 136 043BA01N5018 (A5.18)xurban9@node.mendelu.cz
Vacek Lubor, doc. Ing., CSc.ZFexterní učitelqqvacek@node.mendelu.cz
Vachůn Miroslav, Ing., Ph.D.MENDakademický pracovník - odborný asistent318LD03N1005 (LD031.05)miroslav.vachun@mendelu.cz
Vaida Pavel, Bc.ÚBZvýzkumník projektu I, organizační pracovník274LB06N2022 (Led-D2.22)pavel.vaida@mendelu.cz
Vajčner Pavel, Ing.ZFexterní člen SZqqvajcn2@node.mendelu.cz
Valíček Pavel, prof. Ing., DrSc.ZFexterní člen SZqqvalice@node.mendelu.cz
Valšíková Magdalena, prof. Ing., Ph.D.ZFexterní člen SZqqvalsik@node.mendelu.cz
Valtera Jiří, Ing.ZFexterní oponent IGAqqvalte1@node.mendelu.cz
Vargová Janka, Ing.ZFexterní člen SZqqvargo3@node.mendelu.cz
Vaštík Lukáš, Ing. et Ing.ÚZATdoktorandxvastik@node.mendelu.cz
Vavříková LenkaVSLpěstitelka plodinlenka.vavrikova@mendelu.cz
Velička Petr, Ing.ZFexterní člen SZqqvelic1@node.mendelu.cz
Viktorinová Miroslava, Ing.ÚPTZPorganizačně-technická pracovnice260LB01N2028 (Led-A2.28)miroslava.viktorinova@mendelu.cz
Vilím Stanislav, Ing., Ph.D.ÚBZakademický pracovník - odborný asistent278LB06N2021 (Led-D2.21)stanislav.vilim@mendelu.cz
Vlašínová Helena, Ing., Ph.D.ZFexterní učitelka545 133 021BA03N5024 (C5.24)vlas@node.mendelu.cz
Vlček Jiří, Mgr., Ph.D.ZFexterní učitel545 133 279BA02N3023 (D3.23)jiri.vlcek@mendelu.cz
Vlková LenkaVSLpěstitelka plodinlenka.vlkova@mendelu.cz
Vlk Radoslav, Mgr., Ph.D.ÚŠMZRakademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu II545 136 004radoslav.vlk@mendelu.cz
Volařík PavelVSLopravář - traktoristapavel.volarik@mendelu.cz
Vorel Ivan, doc. Ing. arch., CSc.ZFexterní oponent IGAqqvorel4@node.mendelu.cz
Vrána František, akad. arch.ZFexterní učitel545 134 175BA06N4009 (T4.09)vrana@node.mendelu.cz
Vranová Valerie, doc. Ing., Ph.D.ZFexterní učitelka545 134 039BA04N2046 (B2.46)valerie.vranova@mendelu.cz
Vrbová Libuše, Ing.ÚVVdoktorandkaxvrbova1@node.mendelu.cz
Wagnerová Eva, Ing.ZFexterní člen SZqqwagner@node.mendelu.cz
Weber Martin, Ing.ZFexterní oponent IGAqqweber@node.mendelu.cz
Wilhelmová Dana, doc. Dr. Ing.ÚZAKAvýzkumník projektu IV, akademická pracovnice - docentka292BA01N5014 (A5.14)dana.wilhelmova@mendelu.cz
Wohlmuth Jan, Ing.MENDdoktorandxwohlmut@node.mendelu.cz
Záhradníková Viera, Ing.ÚVVtechnická pracovnice pro výukuviera.zahradnikova@mendelu.cz
Zálešák VlastimilVSLstrážnývlastimil.zalesak@mendelu.cz
Zámečník Roman, Ing., Ph.D.ÚBZakademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu II724 803 357LB06N2016 (Led-D2.16)roman.zamecnik@mendelu.cz
Zatloukal Patrik, Ing.ÚZATdoktorandxzatlo13@node.mendelu.cz
Zelená Věra, doc. RNDr., CSc.ZFexterní učitelka545 136 005BA03N5028 (C5.28)zelena@node.mendelu.cz
Zemánek Pavel, prof. Ing., Ph.D.ÚVV, ÚZATakademický pracovník - profesor, výzkumník projektu I371LB01N3020 (Led-A3.20)pavel.zemanek@mendelu.cz
Zimová Eliška, Ing.ZFexterní člen SZqqzimov1@node.mendelu.cz
Žallmannová Eva, Ing., Ph.D.ÚPKvýzkumník projektu II, akademická pracovnice - odborná asistentka545 136 043BA01N5018 (A5.18)eva.zallmannova@mendelu.cz
Želísková Renata, Ing.VSLtechnická pracovnice pro výuku382LB05N1008 (Led-SKL1.08)renata.zeliskova@mendelu.cz
Žufan Pavel, doc. Ing., Ph.D.ZFexterní učitel545 132 502BA39N5039 (Q5.39)pavel.zufan@mendelu.cz

Stisknutím tlačítka "Vytisknout telefonní seznam" získáte telefonní seznam ve formátu PDF.