Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií - telefonní seznamHelp


Aplikace zobrazuje telefonní seznam pro Vámi zvolené pracoviště. Chcete-li seznam vytisknout, použijte tlačítko na konci formuláře.

Je možné zobrazovat jen primární údaje nebo všechny údaje.

U telefonních čísel se zobrazuje buď pouze klapka, nebo celé telefonní číslo. Následující volbou můžete měnit způsob zobrazování čísla.

Jednotliví pracovníci jsou řazeni abecedně bez ohledu na jejich pracoviště. Následující volbou můžete ovlivnit způsob výpisu.

Jednotlivá pracoviště se vypisují pomocí oficiálních zkratek pracovišť. Následující volbou můžete změnit zkratky na čísla (příp. kódy) pracovišť.

     

Není možné zjistit telefonní předvolbu pro pracoviště Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Telefonní čísla jsou uváděna v plném formátu.

JménoPracovištěZařazeníTelefonKancelářE-mail
Alchazadu Athena, Mgr., Ph.D.ÚJKSexterní učitelkaqqalchaz@node.mendelu.cz
Ankomah Emmanuel Kofi, Ing., Ph.D.ÚRRakademický pracovník - odborný asistent545 136 333BN01N3033 (Z3.33)emmanuel.ankomah@mendelu.cz
Bajer Petr, Ing., CSc.FRRMSexterní člen SZqqbajer3@node.mendelu.cz
Baranyiova Eva, prof. Mgr., CSc.ÚTSpracovnice bez úvazku (prac. dohoda)qqbarany@node.mendelu.cz
Bartušková Hana, Ing.ÚRPEpracovnice bez úvazku (prac. dohoda)545 136 401BN01N4001 (Z4.01)qqbartu2@node.mendelu.cz
Bečvářová Věra, prof. Ing., CSc.ÚRPEakademická pracovnice - profesorka545 136 407BN01N4007 (Z4.07)vera.becvarova@mendelu.cz
Bezecný Radim, Ing.FRRMSexterní školitel545 136 309BN01N3009 (Z3.09)qqbezecn@node.mendelu.cz
Blažková Ivana, doc. Ing., Ph.D.ÚRPEakademická pracovnice - docentka545 136 405BN01N4005 (Z4.05)ivana.blazkova@mendelu.cz
Blížkovský Petr, doc. Ing., Ph.D.ÚTSakademický pracovník - docentpetr.blizkovsky@mendelu.cz
Bodečková Božena, Ing.ÚRPEexterní učitelka545 136 401BN01N4001 (Z4.01)bodeckov@node.mendelu.cz
Brunclík Karel, Ing.ÚRPEexterní učitelqqbruncl@node.mendelu.cz
Bustos SusanaÚSSexterní učitelkaqqbustos@node.mendelu.cz
Býčková Irena, Mgr. et Mgr.ÚJKSakademická pracovnice - asistentka545 136 255BN01N2055 (Z2.55)irena.byckova@mendelu.cz
Caha Jan, RNDr., Ph.D.ÚRRakademický pracovník - odborný asistent545 136 331BN01N3031 (Z3.31)jan.caha@mendelu.cz
Cudlínová Eva, doc. Ing., CSc.FRRMSexterní člen SZqqcudli2@node.mendelu.cz
Čada Martin, Ing.DFRRMStajemník fakulty545 136 307BN01N3007 (Z3.07)martin.cada@mendelu.cz
Čechová Kateřina, Mgr.DFRRMSreferentka public relations545 136 583BN01N2083katerina.cechova@mendelu.cz
Čejka Marek, doc. JUDr. PhDr., Ph.D.ÚTSakademický pracovník - docent545 136 313BN01N3013 (Z3.13)marek.cejka@mendelu.cz
Čeněk Jiří, Ing. Mgr., Ph.D.ÚSSakademický pracovník - odborný asistent545 136 321BN01N3021 (Z3.21)jiri.cenek@mendelu.cz
Černek Ivan, Ing., Ph.D.FRRMSexterní člen SZ545 134 082BA04N4023 (B4.23)qqcernek@node.mendelu.cz
Damborský Milan, Ing., Ph.D.ÚRRakademický pracovník - odborný asistent545 136 329BN01N3029 (Z3.29)milan.damborsky@mendelu.cz
Daňková Barbora, Ing., Ph.D.ÚRPEakademická pracovnice - odborná asistentka545 136 408BN01N4008 (Z4.08)barbora.dankova@mendelu.cz
Darkwah Samuel Antwi, Ing., Ph.D.ÚTSakademický pracovník - odborný asistent545 136 312BA01N2081 (A2.81)samuel.darkwah.zo@mendelu.cz
Dolák Jan, PhDr., Ph.D.ÚJKSpracovník bez úvazku (prac. dohoda)qqdolak@node.mendelu.cz
Doležalová Helena, JUDr., Ph.D.FRRMSexterní školitelkaqqdoleza@node.mendelu.cz
Dolník Kateřina, DiS.DFRRMSreferentka zahraničních styků545 136 345BN01N1021 (Z1.21)katerina.dolnik@mendelu.cz
Đorđević Vladimir, Mgr., Ph.D.ÚTSakademický pracovník - odborný asistent545 136 318BN01N3018 (Z3.18)vladimir.dordevic@mendelu.cz
Floková Ludmila, Mgr.ÚEPZakademická pracovnice - asistentka545 136 282BN01N2054 (Z2.54)ludmila.flokova@mendelu.cz
Grega Libor, prof. Dr. Ing.ÚRPEakademický pracovník - profesor545 136 406BN01N4006 (Z4.06)libor.grega@mendelu.cz
Hájek Oldřich, doc. RNDr., Ph.D.FRRMSexterní člen SZqqhajek@node.mendelu.cz
Hajslerová Renata, Mgr.ÚJKSakademická pracovnice - asistentkarenata.hajslerova@mendelu.cz
Hasíková Lea, Mgr.ÚJKSakademická pracovnice - asistentka545 136 557BN01N2057 (Z2.57)lea.hasikova@mendelu.cz
Hernandez Kong Joany Lizet, Ing.ÚJKSexterní učitelka545 133 338BA20N2022 (N2.22)qqherna2@node.mendelu.cz
Hlušek Jaroslav, prof. Ing., CSc., dr. h. c.ÚEPZexterní učitel545 136 252BN01N2052 (Z2.52)hlusek@node.mendelu.cz
Horák Miroslav, RNDr. Mgr., Ph.D.ÚJKSakademický pracovník - odborný asistent545 136 253BN01N2053 (Z2.53)miroslav.horak.ujks@mendelu.cz
Hort Zdeňka, PhDr., Ph.D.ÚSSexterní učitelka545 135 205BA05N2018 (E17)zdenka.hort@mendelu.cz
Hovězáková PetraÚSSpracovnice bez úvazku (prac. dohoda)qqhoveza@node.mendelu.cz
Hrabálek Martin, Mgr., Ph.D.ÚTSakademický pracovník - odborný asistent545 136 310BN01N3010 (Z3.10)martin.hrabalek@mendelu.cz
Hübelová Dana, PhDr., Ph.D.ÚSSakademická pracovnice - odborná asistentka545 136 326BN01N3026 (Z3.26)dana.hubelova@mendelu.cz
Hušek Petr, Mgr., Ph.D.ÚSSakademický pracovník - odborný asistent545 136 323BN01N3023 (Z3.23)petr.husek@mendelu.cz
Chmelíková Gabriela, doc. Ing., Ph.D.ÚRPEakademická pracovnice - docentka545 136 411BN01N4011 (Z4.11)gabriela.chmelikova@mendelu.cz
Chromková Manea Beatrice-Elena, Ph.D., MAÚSSakademická pracovnice - odborná asistentka545 136 327BN01N3027 (Z3.27)beatrice-elena.manea@mendelu.cz
Jančářová Ilona, doc. JUDr., Ph.D.FRRMSexterní školitelkaqqjanca1@node.mendelu.cz
Jetelina Jaroslav, Ing.ÚTSakademický pracovník - asistent545 136 311BN01N3011 (Z3.11)jaroslav.jetelina@mendelu.cz
Juřica Alois, Ing., CSc.FRRMSexterní člen SZjurica@node.mendelu.cz
Kafoněk Richard, Ing., Ph.D.ÚRPEexterní učitel545 132 532BA39N5022 (Q5.22)qqkafone@node.mendelu.cz
Kalasová Žaneta, Ing.ÚEPZakademická pracovnice - asistentka545 136 285BN01N2054 (Z2.54)zaneta.kalasova@mendelu.cz
Karber Vít, Bc.DFRRMS, FRRMSsprávce a admin. inform. a kom. technol., systémový integrátor545 136 276BN01N2076 (Z2.76)vit.karber@mendelu.cz
Katolická ZdeňkaDFRRMSstudijní referentka545 136 121BN01N1021 (Z1.21)zdenka.katolicka@mendelu.cz
Khairi Amar, Ing.ÚTSakademický pracovník - asistent545 136 322BN01N3022 (Z3.22)amar.khairi@mendelu.cz
Klusáček Petr, Mgr., Ph.D.ÚRRakademický pracovník - odborný asistent545 136 330BN01N3030 (Z3.30)petr.klusacek@mendelu.cz
Kocmanová Alena, prof. Ing., Ph.D.FRRMSexterní člen SZqqkocma2@node.mendelu.cz
Konečná Daniela, Mgr.FRRMSexterní oponentka IGAqqkone11@node.mendelu.cz
Konečná KateřinaDFRRMSprojektový manažer, administrator projektu545 136 309BN01N3009 (Z3.09)katerina.konecna@mendelu.cz
Konečný Ondřej, Mgr., Ph.D.ÚRRakademický pracovník - odborný asistent545 136 330BN01N3030 (Z3.30)ondrej.konecny@mendelu.cz
Konopáč Vladimír, MSc.DFRRMStechnický pracovník pro výuku545 136 666BN01N2076 (Z2.76)vladimir.konopac@mendelu.cz
Kosová Petra, Ing.ÚSSakademická pracovnice - asistentkapetra.kosova@mendelu.cz
Kovanič Martin, MA, Ph.D.ÚSSakademický pracovník - odborný asistent545 136 325BN01N3025 (Z3.25)martin.kovanic@mendelu.cz
Kovářová Denisa, Ing.ÚJKSakademická pracovnice - asistentka545 136 557BN01N2057 (Z2.57)denisa.kovarova@mendelu.cz
Kozumplíková Alice, Ing., Ph.D.ÚEPZakademická pracovnice - odborná asistentka545 136 282BN01N2054 (Z2.54)alice.kozumplikova@mendelu.cz
Krpec Oldřich, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D.DFRRMSpracovník bez úvazku (prac. dohoda)qqkrpec@node.mendelu.cz
Lacko David, Mgr.ÚSSakademický pracovník - asistentdavid.lacko@mendelu.cz
Lategan Francois, Dr.ÚRPEexterní učitelqqlatega@node.mendelu.cz
Lopez Garcia Jose Luis, prof.ÚRPEexterní učitelqqlopezg@node.mendelu.cz
Lošák Tomáš, prof. Ing., Ph.D.ÚEPZakademický pracovník - profesor545 136 256BN01N2056 (Z2.56)tomas.losak@mendelu.cz
Malovičová Ivana, PhDr.ÚJKSakademická pracovnice - asistentka545 136 253BN01N2053 (Z2.53)ivana.malovicova@mendelu.cz
Menšík Ladislav, Ing., Ph.D.ÚEPZakademický pracovník - odborný asistent545 134 066BA04N6050 (B6.50)ladislav.mensik@mendelu.cz
Messari Hamza, Mgr., PhD.ÚJKSakademický pracovník - odborný asistent545 136 255BN01N2055 (Z2.55)hamza.messari@mendelu.cz
Mifková Tatiana, Ing., Ph.D.DFRRMSpracovnice bez úvazku (prac. dohoda)qqmifko1@node.mendelu.cz
Mintah Samuel, Ing. Bc.ÚTSexterní učitelxmintah@node.mendelu.cz
Miškolci Simona, Ing., Ph.D.ÚRPEakademická pracovnice - odborná asistentka545 136 407BN01N4007 (Z4.07)simona.miskolci@mendelu.cz
Mocek Ondřej, Mgr., Ph.D.ÚTSakademický pracovník - odborný asistent545 136 311BN01N3011 (Z3.11)ondrej.mocek@mendelu.cz
Modrá Helena, doc. MVDr., Ph.D.ÚTSakademická pracovnice - docentka545 136 320BN01N3020 (Z3.20)helena.modra@mendelu.cz
Morávková LucieDFRRMSorganizačně-technická pracovnice545 136 508BN01N3008 (Z3.08)lucie.moravkova@mendelu.cz
Musah Justice Surugu IssahÚRRexterní učitelymusah@node.mendelu.cz
Nesiba Jiří, PhDr., Ph.D.ÚSSakademický pracovník - odborný asistent545 136 325BN01N3025 (Z3.25)jiri.nesiba@mendelu.cz
Otoo Adelaide Ekua Mrenfoa, Ing.ÚTSexterní učitelkaxotoo@node.mendelu.cz
Pavlík Ivo, prof. MVDr., CSc.ÚTSakademický pracovník - profesor545 136 319BN01N3019 (Z3.19)ivo.pavlik@mendelu.cz
Peša Zdeněk, PaedDr.DFRRMSpracovník bez úvazku (prac. dohoda)qqpesa@node.mendelu.cz
Petlach Martin, PhDr.ÚTSakademický pracovník - asistent545 136 318BN01N3018 (Z3.18)martin.petlach@mendelu.cz
Pochobradská Kateřina, Ing.ÚRRexterní učitelkaqqpochob@node.mendelu.cz
Polišenský JanÚTSpracovník bez úvazku (prac. dohoda)qqpolise@node.mendelu.cz
Ptáček Pavel, Mgr. RNDr., Ph.D.ÚSSakademický pracovník - odborný asistent545 136 324BN01N3024 (Z3.24)pavel.ptacek@mendelu.cz
Qiaoan Runya, Mgr., Ph.D.ÚTSvýzkumník projektu I545 136 408BN01N4008 (Z4.08)runya.qiaoan@mendelu.cz
Quartey Ebo Tawiah, Ing., Ph.D.ÚRPEakademický pracovník - asistent545 136 335BN01N3035 (Z3.35)ebo.quartey@mendelu.cz
Rajchlová Jaroslava, doc. Ing., Ph.D.ÚRPEakademická pracovnice - docentka545 136 403BN01N4003 (Z4.03)jaroslava.rajchlova@mendelu.cz
Redlichová Radka, Ing., Ph.D.ÚRPEakademická pracovnice - odborná asistentka545 136 411BN01N4011 (Z4.11)radka.redlichova@mendelu.cz
Reich Pavel, Mgr., Ph.D.ÚJKSakademický pracovník - odborný asistent545 136 257BN01N2057 (Z2.57)pavel.reich@mendelu.cz
Roubínek Pavel, Mgr., Ph.D.ÚSSpracovník bez úvazku (prac. dohoda)qqroubin@node.mendelu.cz
Ruda Aleš, doc. RNDr., Ph.D.ÚEPZakademický pracovník - docent545 136 252BN01N2052 (Z2.52)ales.ruda@mendelu.cz
Sanguanpong SurasakFRRMSzahraniční hostqqsangua@node.mendelu.cz
Schlossarek MartinFRRMSzahraniční hostqqschlos@node.mendelu.cz
Schneider Jiří, Ing., Ph.D.ÚEPZakademický pracovník - odborný asistent545 136 283BN01N2056 (Z2.56)jiri.schneider@mendelu.cz
Schneiderová Jitka, Ing.ÚEPZexterní asistentkaqqschne1@node.mendelu.cz
Simion OtiliaFRRMSzahraniční hostqqsimion@node.mendelu.cz
Slámová Kateřina, Ing.DFRRMSorganizačně-technická pracovnice545 136 306BN01N3006 (Z3.06)katerina.slamova@mendelu.cz
Smolík Josef, doc. PhDr. Mgr., Ph.D., MBA, LLMÚSSakademický pracovník - docent545 136 321BN01N3021 (Z3.21)josef.smolik@mendelu.cz
Smolová Irena, doc. RNDr., Ph.D.ÚSSpracovnice bez úvazku (prac. dohoda)qqsmolov@node.mendelu.cz
Somerlíková Kristina, doc. Ing., Ph.D.ÚRPEakademická pracovnice - docentka545 136 401BN01N4001 (Z4.01)kristina.somerlikova@mendelu.cz
Střeleček František, prof. Ing., CSc., dr. h. c.FRRMSexterní člen SZqqstrele@node.mendelu.cz
Svatošová Veronika, Ing., Ph.D.ÚRPEakademická pracovnice - odborná asistentka545 136 403BN01N4003 (Z4.03)veronika.svatosova@mendelu.cz
Svobodová Eliška, Ing., Ph.D.ÚRPEakademická pracovnice - odborná asistentka545 136 410BN01N4010 (Z4.10)eliska.svobodova@mendelu.cz
Svobodová Zuzana, Ing.ÚRPEakademická pracovnice - asistentka545 136 532BN01N3032 (Z3.32)zuzana.svobodova@mendelu.cz
Ševčík Michal, Ing.ÚRRakademický pracovník - asistent545 136 329BN01N3029 (Z3.29)michal.sevcik@mendelu.cz
Šmidrová Lenka, Ing.DFRRMSstudijní referentka545 136 112BN01N1021 (Z1.21)lenka.smidrova@mendelu.cz
Štantejská Petra, Ing.ÚEPZpracovnice bez úvazku (prac. dohoda)xstantej@node.mendelu.cz
Tamáš Vojtěch, Ing., Ph.D.ÚRPEakademický pracovník - odborný asistent545 136 335BN01N3035 (Z3.35)vojtech.tamas@mendelu.cz
Tapachai Nirundon, prof. Dr.ÚRPEexterní učitelqqtapach@node.mendelu.cz
Taterová Eva, Mgr., MA, Ph.D.ÚTSakademická pracovnice - odborná asistentka545 136 310BN01N3010 (Z3.10)eva.taterova@mendelu.cz
Touriňo Daniel Vázquez, Mgr., Ph.D.ÚJKSexterní učitelqqtourin@node.mendelu.cz
Tůma Antonín, RNDr.ÚTSpracovník bez úvazku (prac. dohoda)qqtuma1@node.mendelu.cz
Turcsányi Richard, Mgr. Ing., Ph.D.ÚTSakademický pracovník - odborný asistent545 136 318BN01N3018 (Z3.18)richard.turcsanyi@mendelu.cz
Tvrdoň Jozef, prof. Ing., Ph.D.ÚRPEexterní učitelqqtvrdo2@node.mendelu.cz
Twerefou Daniel Kwabena, Dr., PhD.FRRMSpracovník bez úvazku (prac. dohoda)qqtweref@node.mendelu.cz
Ulmann VítÚTSpracovník bez úvazku (prac. dohoda)qqulmann@node.mendelu.cz
Urbanová Martina, doc. PhDr., Ph.D.ÚSSakademická pracovnice - docentka545 136 323BN01N3023 (Z3.23)martina.urbanova@mendelu.cz
Váleková Soňa, Ing.ÚRPEexterní učitelka545 136 408BN01N4008 (Z4.08)xvalekov@node.mendelu.cz
Vaňová Anna, doc. Ing., Ph.D.FRRMSexterní člen SZqqvanova@node.mendelu.cz
Vašíček Milan, JUDr., MBAFRRMSexterní člen SZqqvasic9@node.mendelu.cz
Verter Nahanga, Ing., Ph.D.ÚRPEakademický pracovník - odborný asistent545 136 409BN01N4009 (Z4.09)nahanga.verter@mendelu.cz
von Bennewitz Álvarez Eduardo Alfredo, Ing., Ph.D.FRRMSpracovník bez úvazku (prac. dohoda)545 136 313BN01N3013 (Z3.13)qqalvar1@node.mendelu.cz
Vöröš Dominik, Mgr.ÚTSpracovník bez úvazku (prac. dohoda)qqvoros1@node.mendelu.cz
Vyskot Ilja, prof. Ing., CSc.ÚEPZakademický pracovník - profesor545 136 284BN01N2052 (Z2.52)ilja.vyskot@mendelu.cz
Zdráhal Ivo, Ing., Ph.D.ÚRPEakademický pracovník - odborný asistent545 136 409BN01N4009 (Z4.09)ivo.zdrahal@mendelu.cz
Zezůlková Marie, Dr. Ing.FRRMSexterní člen SZqqzezulk@node.mendelu.cz
Zouhar Ludvíková Lenka, Mgr.ÚJKSakademická pracovnice - asistentka545 136 257BN01N2057 (Z2.57)lenka.ludvikova@mendelu.cz
Zourek Michal, Mgr., Ph.D.ÚTSakademický pracovník - odborný asistent545 136 322BN01N3022 (Z3.22)michal.zourek@mendelu.cz
Živělová Iva, prof. Ing., CSc.ÚRPEakademická pracovnice - profesorka545 136 404BN01N4004 (Z4.04)iva.zivelova@mendelu.cz

Stisknutím tlačítka "Vytisknout telefonní seznam" získáte telefonní seznam ve formátu PDF.