Referát nákupů v dynamickém nákupním systému (OVZN REK) - telefonní seznamHelp


Aplikace zobrazuje telefonní seznam pro Vámi zvolené pracoviště. Chcete-li seznam vytisknout, použijte tlačítko na konci formuláře.

Je možné zobrazovat jen primární údaje nebo všechny údaje.

U telefonních čísel se zobrazuje buď pouze klapka, nebo celé telefonní číslo. Následující volbou můžete měnit způsob zobrazování čísla.

     

Není možné zjistit telefonní předvolbu pro pracoviště Referát nákupů v dynamickém nákupním systému. Telefonní čísla jsou uváděna v plném formátu.


Seznam pracovníků

Jméno
Zařazení
Telefon
Kancelář
E-mail
Zaměstnanci 
 
  
referentka veřejných zakázek
545 135 253
BA01N2018 (A2.18)
klara.stiasna@mendelu.cz

Stisknutím tlačítka "Vytisknout telefonní seznam" získáte telefonní seznam ve formátu PDF.