Zahradnická fakulta - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

Jednotliví pracovníci sú zaradení abecedne bez ohľadu na ich pracovisko. Nasledujúcou voľbou môžete ovplyvniť spôsob výpisu.

Jednotlivé pracoviská sa vypisujú pomocou oficiálnych skratiek pracovísk. Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť skratky na čísla (prípadne kódy) pracovísk.

     

Telefónna predvoľba pre pracovisko Zahradnická fakulta je +420 519 367 xxx (Areál Lednice). Čísla, ktoré nezodpovedajú tejto predvoľbe sú v plnom formáte.

MenoPracoviskoZaradenieTelefónKanceláriaE-mail
Ailer Štefan, doc. Ing., Ph.D.ZFexterní člen SZqqailer@node.mendelu.cz
Ambrožová Zuzana, Ing., Ph.D.ÚZAKAakademická pracovníčka - odborná asistentka298LB06N2036 (Led-D2.36)Zuzana.ambrozova@seznam.cz
Balík Josef, doc. Ing., Ph.D.ÚPTZPvědecko-výzkumný pracovník, akademický pracovník - docent262LB01N3009 (Led-A3.09)balikj@zf.mendelu.cz
Baltazár Tivadar, Ing., Ph.D.ÚŠMZRdoktorand281LB06N2016 (Led-D2.16)baltazartivadar@gmail.com
Baránek Miroslav, doc. Mgr., Ph.D.MENDakademický pracovník - docent311LD03N1009 (LD031.09)baranek@mendelu.cz
Baránková Kateřina, Ing., Ph.D.MEND, ÚVVvědecko-výzkumná pracovníčka327LD08N1021 (LD081.21)xmoravc2@node.mendelu.cz
Barański Rafał, prof. Dr hab.ZFexterní učitelqqbarans@node.mendelu.cz
Baričičová Viera, Ing., Ph.D.ZFexterní člen SZqqbarici@node.mendelu.cz
Baroň Mojmír, doc. Ing., Ph.D.ÚVVvědecko-výzkumný pracovník, akademický pracovník - docent252LB06N1015 (Led-D1.15)xbaron@node.mendelu.cz
Baroňová KateřinaÚVVpracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)qqbarono@node.mendelu.cz
Baťková Alena, Ing.DZForganizační pracovníčka377LB01N1036 (Led-A1.36)batkova@node.mendelu.cz
Benediková Daniela, doc. Ing., Ph.D.ZFexterní oponentka IGAqqbened1@node.mendelu.cz
Berraf-Tebbal Akila, Ph.D.MENDvědecko-výzkumná pracovníčkaqqberraf@node.mendelu.cz
Blažková Ivana, doc. Ing., Ph.D.ZFexterní člen SZ545 136 405BN01N4005 (Z4.05)blazkova@mendelu.cz
Blechová Hana, Ing.ÚŠMZRdoktorandka, technická pracovníčka pro vědu a výzkumhanka-blechova@seznam.cz
Boček Stanislav, Ing., Ph.D.ZFexterní učitel545 136 010BA01N5020 (A5.20)bocek@mendelu.cz
Brunecký Petr, doc. Dr. Ing.ZFexterní učitel545 134 174BA06N4002 (T4.02)brunecky@mendelu.cz
Buček Antonín, doc. Ing., CSc.ZFexterní učitel545 134 044BA04N5044 (B5.44)bucek@mendelu.cz
Budínová Dagmar, Ing.ÚVVdoktorandkadagbudinova@gmail.com
Bucha TomášVSLzemědělský dělníkbucha@node.mendelu.cz
Bukovská Pavla, Ing.ÚZATakademická pracovníčka - asistentkabukovska@node.mendelu.cz
Bulíř Pavel, Ing., Ph.D.ÚBZakademický pracovník - odborný asistent277LB06N2021 (Led-D2.21)bulpav@post.cz
Burgová Jana, Ing., Ph.D.ÚŠMZRakademická pracovníčka - odborná asistentka323janamok@centrum.cz
Burg Patrik, prof. Ing., Ph.D.ÚVV, ÚZATvědecko-výzkumný pracovník, akademický pracovník - profesor373LB01N3024 (Led-A3.24)patrik.burg@seznam.cz
Burian Samuel, Ing.ZFexterní člen SZqqburia1@node.mendelu.cz
Castillo Toriello de Gajda Ana CristinaVSLuklízečkacastillo@node.mendelu.cz
Čaněk Alois, Ing., Ph.D.ZFexterní člen SZqqcanek1@node.mendelu.cz
Čapková MilenaVSL, DZFreferentka administrativy, pracovníčka trhu práce227LB01N1013 (Led-A1.13)capkova0@zf.mendelu.cz
Čech Kielar Martin, Ing.ÚZATasistent projektucechkiel@node.mendelu.cz
Čechová Jana, Ing., Ph.D.MEND, DZFstavební referentka, koordinátor projektu ZF326xcechov2@node.mendelu.cz
Čech Pavel, Ing.ZF, DZFsystémový integrátor, asistent projektu228LB01N1035 (Led-A1.35)pavel.cech@mendelu.cz
Čech Petr, Ing., Ph.D.ZFexterní učitel545 134 516BA06N4016 (T4.16)Cech.P007@seznam.cz
Červinka Jan, doc. Ing., CSc.ZFexterní člen SZ545 132 379BA39N3024 (Q3.24)ceuzt@mendelu.cz
Čížková Alice, Ing.ÚZATdoktorandka, organizačně-technická pracovníčka, akademická pracovníčka - asistentka265LB01N3016 (Led-A3.16)alice.cizkova@mendelu.cz
Damcová Eva, Ing.ZFexterní člen SZqqdamcov@node.mendelu.cz
Damcová Tereza, MgA.ÚZAKAakademická pracovníčka - asistentka, vědecko-výzkumná pracovníčka545 136 041BA01N5013 (A5.13)xdamcova@node.mendelu.cz
Damec Jiří, prof. Ing., CSc.ÚZAKAvědecko-výzkumný pracovník, akademický pracovník - profesor291BA01N5014 (A5.14)damec@zf.mendelu.cz
Derganz Jiří, Ing.VSLvedoucí vnitřní správy201derganz@node.mendelu.cz
Dlouhá Drahomíra, doc. PhDr., CSc.ZFexterní učitelka548 220 078dlouha@mendelu.cz
Dobšáková Blažena, Bc.ÚZKorganizačně-technická pracovníčka230LB01N1027 (Led-A1.27)blazena.dobsakova@mendelu.cz
Dokoupil Libor, Ing., Ph.D.ÚŠMZRakademický pracovník - odborný asistent545 136 003qqdokoup@node.mendelu.cz
Doležel Vít, Ing.ÚBZpracovník bez úvazku (prac. dohoda)qqdolez4@node.mendelu.cz
Drápal Jaroslav, doc. Ing. arch., CSc.ZFexterní učitelqqdrapal@node.mendelu.cz
Drobiličová IrenaVSLpěstitelka plodindrobilic@node.mendelu.cz
Dvořák Miloň, Ing., Ph.D.ZFexterní učitel545 134 120BA04N3015 (B3.15)milon.dvorak@seznam.cz
Eichmeier Aleš, Ing., Ph.D.MENDvědecko-výzkumný pracovník325LD08N1004 (LD081.04)ales.e@volny.cz
Feriancová Lubica, prof. Ing., Ph.D.ZFexterní člen SZqqferian@node.mendelu.cz
Fetterová Dagmar, Ing.ZFexterní oponentka IGAqqfetter@node.mendelu.cz
Fialová Zuzana, Ing.ÚPKdoktorandka, vědecko-výzkumná pracovníčkaLB06N3003 (ZFD31)Borsiova.Zuzka@seznam.cz
Fibingrová LudmilaVSLpěstitelka plodinqqludmil@node.mendelu.cz
Filipi Viktor, Ing.ÚZAKAvědecko-výzkumný pracovník, akademický pracovník - asistent297LB06N2033 (Led-D2.33)xfilipi@node.mendelu.cz
Fišerová Helena, Dr. Ing.ZFexterní učitelka545 133 015BA03N6030 (C6.30)hfiser@post.cz
Gála AntonínVSLdělník nádvorní skupinygala@node.mendelu.cz
Gazdík Filip, Ing.MENDtechnický pracovník pro vědu a výzkum, doktorandldfilipg@gmail.com
Glozar MarekDZFřidičglozar@node.mendelu.cz
Goliáš Jan, prof. Ing., DrSc.ÚPTZPpracovník bez úvazku (prac. dohoda)golias@node.mendelu.cz
Göttingerová Martina, Ing.ÚOdoktorandka, organizačně-technická pracovníčkagottingerova.m@seznam.cz
Grbavčicová JarmilaVSLpěstitelka plodingrbavci0@node.mendelu.cz
Grzebelus Dariusz, prof.MENDvědecko-výzkumný pracovníkqqgrzebe@node.mendelu.cz
Hasíková Lea, Mgr.ZFexterní učitelka545 136 557BN01N2057 (Z2.57)hasikova@node.mendelu.cz
Havel Ladislav, prof. RNDr., CSc.ZFexterní učitel545 133 016BA03N6032 (C6.32)lhavel@mendelu.cz
Havlíček Jiří, doc. PhDr.ÚZAKApracovník bez úvazku (prac. dohoda)qqhavl12@node.mendelu.cz
Herzán Jakub, Ing.ÚVVdoktorandherzanjakub@gmail.com
Híc Pavel, Ing., Ph.D.ÚPTZPvědecko-výzkumný pracovník, akademický pracovník - odborný asistent268LB01N3010 (Led-A3.10)xhic@node.mendelu.cz
Hlaváčová IvanaVSLpěstitelka plodinhlavacov@node.mendelu.cz
Hlušek Jaroslav, prof. Ing., CSc., dr. h. c.ZFexterní učitel545 136 252BN01N2052 (Z2.52)hlusek@mendelu.cz
Holešinský Radim, Ing.ÚVVdoktorandholes.radim@gmail.com
Horák Miroslav, Ing., Ph.D.ÚPTZPvědecko-výzkumný pracovník, akademický pracovník - odborný asistent268LB01N3010 (Led-A3.10)xhorak06@node.mendelu.cz
Hořínková MarcelaÚZKtechnická pracovníčka pro výuku230LB01N1020 (Led-A1.20)horinkov@node.mendelu.cz
Host AdamZFexterní učitelqqhost1@node.mendelu.cz
Host TomášZFexterní učitelqqhost@node.mendelu.cz
Hradilová Iva, Ing.ÚZAKAakademická pracovníčka - asistentka, vědecko-výzkumná pracovníčka304LB06N2028 (Led-D2.28)iva.hradilova@seznam.cz
Hrdličková Hana, Ing.ZFexterní člen SZqqhrdlic@node.mendelu.cz
Hrdličková MiroslavaVSLuklízečkahrdlick2@node.mendelu.cz
Hronová Šafářová Lucie, Ing. et Ing., Ph.D.ÚZAKAvědecko-výzkumná pracovníčkalucie.saf@seznam.cz
Hrstka MilošVSLstrážnýhrstka0@node.mendelu.cz
Hrstka MilošVSLpěstitel plodinhrstka@node.mendelu.cz
Chladil Josef, doc. Ing., CSc.ZFexterní učitel545 134 516BA06N4005 (T4.05)chladil@mendelu.cz
Chvalinová Klára, Ing.ÚVVdoktorandkaklarachvalinova@seznam.cz
Chwil MiroslawaÚZKexterní učitelkaqqchwil@node.mendelu.cz
Janák Karel, doc. Ing., CSc.ZFexterní učitel545 134 161BA06N3007 (T3.07)karel.janak@mendelu.cz
Jančík Miroslav, Ing.ZFexterní učitel545 134 515BA06N2011 (T2.11)mirek.jancik@email.cz
Jančura Peter, doc. Ing., Ph.D.ZFexterní člen SZqqjancur@node.mendelu.cz
Janiš Dalibor, Mgr., PhD.ÚBZexterní školitelqqjanis1@node.mendelu.cz
Janišová Jana, PhDr., PhD.ÚBZexterní školitelkaqqjaniso@node.mendelu.cz
Janků Martin, doc. JUDr., CSc.ZFexterní učitel545 132 205BA39N6034 (Q6.34)jankum@mendelu.cz
Jelínek Antonín, doc. Ing., CSc.ZFexterní člen SZqqjelin7@node.mendelu.cz
Jetmarová Eva, Ing., CSc.ZFexterní člen SZqqjetmar@node.mendelu.cz
Jezdinský Aleš, Ing., Ph.D.ÚZKpracovník pro implementaci investic, akademický pracovník - odborný asistent236LB01N1022 (Led-A1.22)xjezdins@mendelu.cz
Jiránek Tomáš, Ing. et Ing.ZFexterní člen SZqqjirane@node.mendelu.cz
Josefíková IvanaDZFstudijní referentka226LB01N1012 (Led-A1.12)ivana.josefikova@mendelu.cz
Jurasová MilušeVSLpěstitelka plodinjurasov1@node.mendelu.cz
Jurica Miloš, Ing., Ph.D.ÚZK, DZFvědecko-výzkumný pracovník, organizační pracovník231LB01N1021 (Led-A1.21)milos.jurica@mendelu.cz
Juřenová PetraÚŠMZRorganizačně-technická pracovníčka320LD03N2006 (LD032.06)jurenp@zf.mendelu.cz
Kadlecová Eliška, Ing.MENDdoktorandkaeliska.camargue@seznam.cz
Kachyňa František, Ing.ZFexterní učitel545 134 173BA06N2009 (T2.09)kachyna@mendelu.cz
Kandourova Alexandra, Ing.ÚVVdoktorandkaxkandour@gmail.com
Kingová MarcelaZFexterní učitelkaqqkingov@node.mendelu.cz
Kiss Tomáš, Ing.MEND, ÚOvědecko-výzkumný pracovník, akademický pracovník - asistent241LB01N2010 (Led-A2.10)tomasko.kiss@gmail.com
Klasová Kristýna, Ing.ÚBZorganizačně-technická pracovníčka, akademická pracovníčka - asistentka281LB06N2016 (Led-D2.16)xklasova@node.mendelu.cz
Klemš Marek, RNDr. Ing., Ph.D.ZFexterní učitel545 133 296BA03P1077 (C01.77)klems@mendelu.cz
Klepárník Radim, Ing.ÚPKvědecko-výzkumný pracovník, doktorandLB06N3003 (ZFD31)r.kle@seznam.cz
Klimovičová Světlana, PaedDr.DZFexterní učitelka211klimovicova@email.cz
Knézlík JosefZF, DZFsystémový integrátor, technik informačních systémů228LB01N1035 (Led-A1.35)josef.knezlik@mendelu.cz
Knot Pavel, Ing., Ph.D.ZFexterní učitel545 133 078BA01N3007 (A3.07)knot@mendelu.cz
Knott Robert, Ing., Ph.D.ZFexterní učitel545 134 124BA04N4036 (B35)knott@mendelu.cz
Kobza František, prof. Ing., CSc.DZFpracovník bez úvazku (prac. dohoda)234kobzaf@zf.mendelu.cz
Kocanová Mária, Ing.MENDdoktorandka, technická pracovníčka pro vědu a výzkummrs.kocanova@gmail.com
Kolmanová Drahomíra, Ing.ZFexterní oponentka IGAqqkolma1@node.mendelu.cz
Konečná Hana, Ing., Ph.D.ZFpracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)243LB01N2012 (Led-A2.12)konecnahana15@seznam.cz
Kopřivová Iveta, Ing.ÚZAKAvědecko-výzkumná pracovníčka294koprivova.iveta@gmail.com
Kopta Tomáš, Ing., Ph.D.ÚZK, ÚVVvědecko-výzkumný pracovník, akademický pracovník - odborný asistent231LB01N1021 (Led-A1.21)tomas.kopta@mendelu.cz
Košťálová IvaVSLpěstitelka plodinkostalov@node.mendelu.cz
Koukal Vítězslav, Ing., CSc.ÚŠMZRpracovník bez úvazku (prac. dohoda)qqkouka3@node.mendelu.cz
Koutník Vilém, Ing., CSc.DZFexterní učitelqqkoutn8@node.mendelu.cz
Kovář Martin, Ing.ZFexterní člen SZqqkova11@node.mendelu.cz
Kozlovsky Dufková Jana, doc. Ing., Ph.D.ZFexterní učitelka545 132 472BA39N4030 (Q4.30)janadufkova@email.cz
Králík Stanislav, Ing.ZFexterní člen SZqqkrali5@node.mendelu.cz
Králová Olga, Ing.ÚŠMZRdoktorandka, akademická pracovníčka - asistentka323LD03N2003 (LD032.03)ocka02@seznam.cz
Krejčí Markéta, Ing. arch., Ph.D.ÚZAKAakademická pracovníčka - odborná asistentka304LB06N2028 (Led-D2.28)ma.krejci@seznam.cz
Krejčiřík Přemysl, Ing., Ph.D.ÚBZvědecko-výzkumný pracovník, akademický pracovník - odborný asistent275LB06N2018 (Led-D2.18)krejcirik@zf.mendelu.cz
Křen Jan, prof. Ing., CSc.ZFexterní učitel545 133 106BA01N3033 (A3.33)kren@mendelu.cz
Křivánek Ivo, doc. RNDr., CSc.ZFexterní učitel545 132 126BA01N1032 (A1.32)krivanek@mendelu.cz
Křižan Břetislav, Ing., Ph.D.MENDpracovník bez úvazku (prac. dohoda)309xkrizan1@node.mendelu.cz
Křupka Pavel, Ing.ÚPTZPpracovník bez úvazku (prac. dohoda)pavlacov@seznam.cz
Kučera Petr, doc. Ing., Ph.D.ÚPKvedoucí vědecko-výzkumný pracovník, akademický pracovník - docent280BA01N5043 (A5.43)kucera@zf.mendelu.cz
Kulhánková Zora, Ing., Ph.D.ÚZAKAvědecko-výzkumná pracovníčka, akademická pracovníčka - odborná asistentka298BA01N5013 (A5.13)xkulhan1@zf.mendelu.cz
Kumšta Michal, Ing.ÚVVtechnický pracovník pro vědu a výzkum, akademický pracovník - asistent256LB06P1010 (ZFD02)kumsta@mendelu.cz
Kunicki Edward, prof.ZFexterní člen SZqqkunick@node.mendelu.cz
Kurková DagmarDZForganizačně-technická pracovníčka219LB01N1005 (Led-A1.05)kurkd@zf.mendelu.cz
Kuťková Tatiana, doc. Ing., CSc.ÚBZvědecko-výzkumná pracovníčka, akademická pracovníčka - docentka273LB06N2013 (Led-D2.13)kutkova@zf.mendelu.cz
Kyseláková Marie, doc. Ing. RNDr., CSc.ZFexterní učitelka252kyselm@zf.mendelu.cz
Lacina Darek, Ing.ÚPKvědecko-výzkumný pracovník, akademický pracovník - asistent302LB06N2038 (Led-D2.38)darek.lacina@prokr.cz
Lachmannová Monika, Ing., Ph.D.ÚZAKAexterní učitelkaxsubova@node.mendelu.cz
Lampíř Lubomír, Ing., Ph.D.ZFexterní člen SZqqlampir@node.mendelu.cz
Látr Aleš, RNDr., Ph.D.ZFexterní oponent IGAqqlatr@node.mendelu.cz
Láznička Vladimír, Ing., Ph.D.ÚPKpracovník bez úvazku (prac. dohoda)545 136 049BA01N5042 (A5.42)laznicka@mendelu.cz
Lebedová Marie, Ing.ÚZAKAakademická pracovníčka - asistentka294BA01N5015 (A5.15)xzgarbov@node.mendelu.cz
Lehovcová Marie, Ing.ÚZAKAdoktorandkamarielehovcova@seznam.cz
Licek Josef, Ing.ÚVVdoktorandlicek.josef@seznam.cz
Lískovec StanislavVSLinstalatérliskovec@node.mendelu.cz
Litschmann Tomáš, RNDr.ZFexterní oponent IGAqqlitsch@node.mendelu.cz
Lukš FrantišekVSLstavební údržbář budovluks@node.mendelu.cz
Lukšová StanislavaÚVVorganizačně-technická pracovníčka, asistentka projektu250LB06N1011 (Led-D1.11)luksova@zf.mendelu.cz
Magni Anna, Ing., Ph.D.ÚZAKAvědecko-výzkumná pracovníčka046BA01N5015 (A5.15)anna.magni@mendelu.cz
Magnús Samuel, Ing.ÚOdoktorand243LB01N2010 (Led-A2.10)samuelmagnus79@gmail.com
Maier Marian, Ing.ÚŠMZRtechnický pracovník pro výuku321LD03N2005 (LD032.05)maier.marian@gmail.com
Majer LubomírVSLstrážnýmajer0@node.mendelu.cz
Malý Ivan, doc. Ing., CSc.ZFexterní učitel545 136 003BA01N5012 (A5.12)maliv@mendelu.cz
Marion Giles MichaelZFzahraniční hostqqmarion@node.mendelu.cz
Martinek Jiří, Ing., Ph.D.ÚBZvědecko-výzkumný pracovník, akademický pracovník - odborný asistent276LB06N2018 (Led-D2.18)marjir@zf.mendelu.cz
Martinková Kuchyňková Hana, Ing., Ph.D.ÚPKvědecko-výzkumná pracovníčka, akademická pracovníčka - odborná asistentka293BA01N5018 (A5.18)hana.kuchynkova@mendelu.cz
Martinková Milena, RNDr., CSc.ZFexterní učitelka545 134 054BA04N5047 (B5.47)milenamartinkova@seznam.cz
Mašán Vladimír, Ing., Ph.D.ÚZATpracovník pro implementaci investic, akademický pracovník - odborný asistent370xmasan@node.mendelu.cz
Mašek Jiří, doc. Ing., Ph.D.ZFexterní oponent IGAqqmasek@node.mendelu.cz
Matějka Daniel, Ing., Ph.D.ÚPKvědecko-výzkumný pracovník, akademický pracovník - odborný asistent301LB06N2037 (Led-D2.37)daniel.matejka@seznam.cz
Matějková Hana, Ing.ÚPKpracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)285LB06N3003 (ZFD31)hm.naokraji@gmail.com
Meloun Milan, Ing., Ph.D.ZFexterní učitel545 134 168BA06N2002 (T2.02)mmeli@seznam.cz
Michlovský Miloš, doc. Ing., DrSc.ZFexterní učitelqqmichl0@node.mendelu.cz
Miksová Lenka, Ing. et Ing.ÚBZdoktorandka279LB06N2016 (Led-D2.16)xmiksova@node.mendelu.cz
Mitić AleksandraÚZAKAdoktorandkasaskamitic@gmail.com
Moudrá Jana, Ing.MENDvědecko-výzkumná pracovníčka313LD08N1021 (LD081.21)moudra@node.mendelu.cz
Mouric JiříÚZK, DZFkoordinátor investic projektu, pracovník bez úvazku (prac. dohoda)j.mouric@seznam.cz
Muchová Tereza, Ing.ÚZKdoktorandka238LA02N1006 (LA021.06)muchte@seznam.cz
Müller Ivan, doc. MUDr., CSc.ZFexterní učitel545 134 175BA06N4009 (T4.09)qqmulle4@node.mendelu.cz
Musil Michal, Ing. arch.ZFexterní oponent IGAqqmusil3@node.mendelu.cz
Náhlíková Barbora, Ing.ÚPKvědecko-výzkumná pracovníčkabara.nahlikova@gmail.com
Navrátil Aleš, doc. Ing. arch., Ph.D.ÚZAKAexterní učitelqqnavr16@node.mendelu.cz
Navrátil Milan, prof. RNDr., CSc.ZFexterní oponent IGAqqnavr18@node.mendelu.cz
Navrátil Miroslav, RNDr., Ph.D.ZFexterní učitel545 134 026BA04N5031 (B5.31)navratil@mendelu.cz
Nečasová Jana, Ing.DZForganizační pracovníčka224LB01N1007 (Led-A1.07)jana.necasova.dzf@mendelu.cz
Nečas Tomáš, Ing., Ph.D.ÚOakademický pracovník - odborný asistent244LB01N2013 (Led-A2.13)necast@zf.mendelu.cz
Nedorost Ľudovít, Ing., Ph.D.ÚZKpracovník bez úvazku (prac. dohoda)xnedoros@node.mendelu.cz
Nel AntonÚVVpracovník bez úvazku (prac. dohoda)qqnel@node.mendelu.cz
Němcová Anna, Dr. Ing.ÚPTZPakademická pracovníčka - odborná asistentka266LB01N3008 (Led-A3.08)anna.nemcova@mendelu.cz
Nepivodová Vlasta, PhDr.ZFexterní učitelka545 136 326BN01N3026 (Z3.26)nepivodo@mendelu.cz
Neugebauerová Jarmila, doc. Ing., Ph.D.ÚZKakademická pracovníčka - docentka233LB01N1032 (Led-A1.32)neugebj@zf.mendelu.cz
Nevěděl Vít, Ing.ÚVVdoktorandvitek_n@seznam.cz
Nováková JanaÚBZtechnická pracovníčka pro vědu a výzkum, organizačně-technická pracovníčka270LB06N2014 (Led-D2.14)novakov4@node.mendelu.cz
Nováková Olga, Ing.ZFexterní člen SZqqnovak0@node.mendelu.cz
Novotná Želmíra, Ing.ÚPKvědecko-výzkumná pracovníčka545 136 040BA01N5028 (A5.28)zelmira.novotna@gmail.com
Ondrášek Ivo, Ing., Ph.D.ÚOakademický pracovník - odborný asistent242LB01N2011 (Led-A2.11)ondrasek@zf.mendelu.cz
Ondr Pavel, doc. Ing., CSc.ZFexterní člen SZqqondr@node.mendelu.cz
Ondrušiková Eva, Ing., CSc.MENDvědecko-výzkumná pracovníčka313LD08N1021 (LD081.21)ondrusik@node.mendelu.cz
Opravil Jaromír, Ing.ZFexterní člen SZqqopravi@node.mendelu.cz
Otruba Ivar, prof. Ing., CSc.ZFexterní učitelB302otruba@node.mendelu.cz
Paganová Viera, prof. Ing., Ph.D.ZFexterní oponentka IGAqqpagano@node.mendelu.cz
Patočka Zdeněk, Ing., Ph.D.ZFexterní učitel545 134 022BA04N1068 (B1.68)xpatock2@node.mendelu.cz
Patzak Josef, Ing., Ph.D.ZFexterní oponent IGAqqpatzak@node.mendelu.cz
Paulen Oleg, doc. Ing., PhD.ZFexterní člen SZqqpaulen@node.mendelu.cz
Pavelková Radka, Ing.MENDpracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)315radu.pavelkova@centrum.cz
Pavlačka Radek, Ing.ZFexterní člen SZqqpavla5@node.mendelu.cz
Pavlačková Katarína, Ing.ZF, ÚPKtechnická pracovníčka pro výuku, administrátorka projektu, externí učitelka302LB06N2030 (Led-D2.30)katarina.pavlackova@mendelu.cz
Pavloušek Pavel, prof. Ing., Ph.D.ÚVVakademický pracovník - profesor251LB06N1012 (Led-D1.12)pavlous@zf.mendelu.cz
Pavlů Zdeněk, Bc.ÚVVtechnický pracovník pro výuku258LB06P1016 (Led-D01.16)pavlu2@node.mendelu.cz
Pečenka Jakub, Ing.MENDvědecko-výzkumný pracovník318LD03N1005 (LD031.05)jakubpecenka@seznam.cz
Pechová Jana, Ing., Ph.D.ÚZAKApracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)qqpecho1@node.mendelu.cz
Pejchal Miloš, prof. Ing., CSc.ÚBZakademický pracovník - profesor272LB06N2017 (Led-D2.17)pejchal@zf.mendelu.cz
Peňázová Eliška, Ing. Bc.MENDvědecko-výzkumná pracovníčka327penazova.e@gmail.com
Pernický PavelÚZATtechnický pracovník pro výuku372BA04N5018 (B5.18)devon@zf.mendelu.cz
Petrović Bojana, MScÚZKdoktorandka238LA02N1006 (LA021.06)petrovic_bojana@hotmail.com
Petříková Kristina, doc. Ing., CSc.ZFexterní učitelkaLB01N1030 (Led-A1.30)petrk@zf.mendelu.cz
Picha David, prof. Mgr., Ph.D.ZFexterní učitelqqpicha@node.mendelu.cz
Pinkava JanVSLpěstitel plodin, mechanizátorpinkava@node.mendelu.cz
Pintér Eduard, Ing., PhD.ZFexterní člen SZqqpinter@node.mendelu.cz
Podhorský David, Ing.ZFexterní oponent IGAqqpodhor@node.mendelu.cz
Pokluda Robert, prof. Ing., Ph.D.ÚZKakademický pracovník - profesor232LB01N1026 (Led-A1.26)pokluda@zf.mendelu.cz
Poláčková Lucie, Ing., Ph.D.ÚZAKAakademická pracovníčka - odborná asistentka294BA01N5019 (A5.19)pollucie2@seznam.cz
Polcarová AlenaÚZKevidován v OBDqqpolcar@node.mendelu.cz
Polláková PavlaVSLuklízečkapollakov@node.mendelu.cz
Pospíšil František, prof. Ing., CSc.ZFexterní učitelqqpospis@node.mendelu.cz
Prášil Jan, Ing.ZFexterní oponent IGAqqprasil@node.mendelu.cz
Prokeš Kamil, Ing., Ph.D.ÚVVakademický pracovník - odborný asistent253LB06N1013 (Led-D1.13)kamil.prokes@mendelu.cz
Prokeš Martin, Mgr. Ing., Ph.D.ZFexterní učitel545 132 397BA39N3085 (Q3.85)martin.prokes.umo@mendelu.cz
Prudký Jan, Ing., Ph.D.ZFexterní učitel545 132 464BA39N4013 (Q4.13)prudky@mendelu.cz
Průšová Božena, Ing.ÚVVdoktorandka, akademická pracovníčka - asistentka259LB06N1013 (Led-D1.13)prusova.bozena@email.cz
Pulkrábková MarieVSLuklízečka206pulkrabk@node.mendelu.cz
Pulkrábková VladimíraÚZAKAorganizačně-technická pracovníčka, administrator projektu290LB06N2027 (Led-D2.27)pulkrab1@node.mendelu.cz
Raddová Jana, Mgr., Ph.D.MENDvědecko-výzkumná pracovníčka326LD08N1006 (LD081.06)xraddova@node.mendelu.cz
Ragasová Lucia, Ing.ÚZKdoktorandka238LA02N1006 (LA021.06)luciaragasova2@gmail.com
Rajchlová Jaroslava, doc. Ing., Ph.D.ZFexterní člen SZ545 136 403BN01N4003 (Z4.03)rajchlov@node.mendelu.cz
Rajnoch Milan, doc. Ing., CSc.ÚBZakademický pracovník - docent271LB06N2019 (Led-D2.19)rajnoch@zf.mendelu.cz
Rolný Ivo, doc. PhDr., Ph.D.ZFexterní učitel545 132 536BA39N5041 (Q5.41)rolny@mendelu.cz
Rožnovský Jaroslav, Ing. RNDr., CSc.ÚŠMZRakademický pracovník - odborný asistent545 133 090BA01N5062 (A5.62)roznovsky@chmi.cz
Ryzá AlenaVSLreferentka hospodářské správy210ryza@zf.mendelu.cz
Řepka Radomír, doc. Ing., Ph.D.ZFexterní učitel545 134 057BA04N5043 (B5.43)repka@mendelu.cz
Řezanina ZdeněkDZFprojektový manažer - seniorz.rezanina@seznam.cz
Řezníček Vojtěch, prof. Ing., CSc.ZFexterní učitel545 136 000BA01N3045 (A3.45)reznicek@mendelu.cz
Salašová Alena, doc. Dr. Ing.ÚPKvědecko-výzkumná pracovníčka, akademická pracovníčka - docentka293BA01N5018 (A5.18)salasa@zf.mendelu.cz
Salaš Petr, doc. Dr. Ing.ÚŠMZRakademický pracovník - docent322salasp@zf.mendelu.cz
Salava Jaroslav, doc. Dr. Ing.ZFexterní člen SZqqsalava@node.mendelu.cz
Sedláček Jozef, Ing., Ph.D.ÚPKvědecko-výzkumný pracovník, akademický pracovník - odborný asistent301LB06N2037 (Led-D2.37)jozef.sedlacek@gmail.com
Sedlo Jiří, Ing., CSc.ZFexterní člen SZqqsedlo@node.mendelu.cz
Sendler Zdeněk, Ing.ZFexterní člen SZqqsendle@node.mendelu.cz
Skoupil Jaromír, Ing., Ph.D.ÚZATakademický pracovník - odborný asistent545 134 524BA04N6029 (B514)skoupil@mendelu.cz
Slavík Rostislav, Bc.ÚVVtechnický pracovník pro vědu a výzkum258LB06P1016 (Led-D01.16)slavik@node.mendelu.cz
Smrčková Helena, Ing.ÚBZvědecko-výzkumná pracovníčkaLB06N2016 (Led-D2.16)xgalova@node.mendelu.cz
Snovická ZuzanaVSLpěstitelka plodinsnovicka@node.mendelu.cz
Sochor Jiří, doc. Ing., Ph.D.ÚVVvědecko-výzkumný pracovník, akademický pracovník - docent254LB06N1014 (Led-D1.14)sochor.jirik@seznam.cz
Sochorová Lenka, Ing.ÚVVvědecko-výzkumná pracovníčka259LB06N1013 (Led-D1.13)tomaskova.l.9@gmail.com
Sotolářová Oldřiška, Ing.ÚZKakademická pracovníčka - asistentkaLB01N1024 (Led-A1.24)xsotola5@node.mendelu.cz
Sotolář Radek, Ing., Ph.D.ÚVVvědecko-výzkumný pracovník, akademický pracovník - odborný asistent255LB06N1017 (Led-D1.17)xsotolar@node.mendelu.cz
Souček Jiří, Ing., Ph.D.ZFexterní oponent IGAqqsouce2@node.mendelu.cz
Souček Josef, Ing.ZFexterní oponent IGAqqsouce3@node.mendelu.cz
Soural Ivo, Ing., Ph.D.ÚPTZPvědecko-výzkumný pracovník, akademický pracovník - odborný asistent266LB01N3008 (Led-A3.08)soural@node.mendelu.cz
Spěvák Josef, Ing., Ph.D.ÚZKkoordinátor investic projektuspevak@spsbv.cz
Spěváková Eva, Ing.DZF, ÚBZprojektový manažer - senior, tajemnice fakulty223LB01N1008 (Led-A1.08)spevakova@zf.mendelu.cz
Spěváková LibušeVSLuklízečkaspevakov@node.mendelu.cz
Spurný Petr, prof. Ing., CSc.ZFexterní učitel545 133 266BA27N1046 (M1.46)fishery@mendelu.cz
Stejskal Ondřej, Ing.ÚVVdoktorandonepeace@seznam.cz
Stojarová Šárka, Ing., Ph.D.ZFexterní učitelka545 132 334BA39N3082 (Q3.82)sarka@mendelu.cz
Stratil Pavel, doc. RNDr. Ing., Ph.D.ZFexterní učitel545 133 364BA02N1007 (D1.07)stratil@mendelu.cz
Strnadová HanaVSLtechnická pracovníčka pro vědu a výzkum382LB05N1008 (Led-SKL1.08)strnadov@node.mendelu.cz
Supuka Ján, prof. Ing., DrSc.ZFexterní člen SZqqsupuka@node.mendelu.cz
Svitáčková Běla, Ing., CSc.ZFexterní učitelka323svitackova@zf.mendelu.cz
Svoboda Antonín, Ing.ZFexterní člen SZqqsvob14@node.mendelu.cz
Svobodová RenataDZFstudijní referentka225LB01N1006 (Led-A1.06)renata.svobodova@mendelu.cz
Svojanovský Roman, Ing. arch.ÚBZexterní školitelqqsvoja2@node.mendelu.cz
Sýkorová Jitka, PhDr.ZFexterní učitelka545 134 067BA04N6081jitsyk@mendelu.cz
Šafránková Ivana, doc. Ing., Ph.D.ZFexterní učitelka545 133 048safran@mendelu.cz
Šamánek Dan, Ing.ÚZAKAdoktoranddansamanek@gmail.com
Šesták Ondřej, Ing.ÚPKvědecko-výzkumný pracovník285LB06N3003 (ZFD31)osestak@centrum.cz
Ševčíková Barbara, Ing., Ph.D.ÚZAKAvědecko-výzkumná pracovníčka, akademická pracovníčka - odborná asistentka294BA01N5019 (A5.19)xadamko1@node.mendelu.cz
Šimečková Jana, Ing.ZFexterní člen SZsimeckov@node.mendelu.cz
Šimek Pavel, doc. Ing., Ph.D.ÚBZakademický pracovník - docent282LB06N2015 (Led-D2.15)pavel.simek@mendelu.cz
Šimek Pavel, Ing.ÚPKvědecko-výzkumný pracovník, doktorand285LB06N3003 (ZFD31)pavel@florart.cz
Šnurkovič Petr, Ing., Ph.D., DiS.ÚPTZPakademický pracovník - odborný asistent, technický pracovník pro výuku268LB01N3010 (Led-A3.10)xsnurkov@node.mendelu.cz
Špetík Milan, Ing.MENDtechnický pracovník pro vědu a výzkum, doktorandmilan.spetik@gmail.com
Špinlerová Zuzana, Ing., Ph.D.ZFexterní učitelka545 134 054BA04N5047 (B5.47)kukzalie@post.cz
Štampar Franci, prof. Dr.ZFexterní člen SZqqstampa@node.mendelu.cz
Šteflíček Jan, Ing.ZFexterní člen SZqqstefli@node.mendelu.cz
Štefl Lukáš, Ing., Ph.D.ÚBZvědecko-výzkumný pracovník, akademický pracovník - odborný asistent283LB06N2016 (Led-D2.16)lukas.stefl@seznam.cz
Šuderlová Ludmila, Ing.ÚPTZPtechnická pracovníčka pro výuku263LB01N2024 (Led-A2.24)suderl@zf.mendelu.cz
Švestková Petra, Ing.ÚPTZPdoktorandkapetulkaa1@seznam.cz
Tagliavini Massimo, prof.ZFexterní člen SZqqtaglia@node.mendelu.cz
Tekielska Dorota Anna, Ing.MENDvědecko-výzkumná pracovníčkaqqtekiel@node.mendelu.cz
Těthal Jiří, Mgr. Ing.ZFexterní učiteltethal@centrum.cz
Toman Petr, Ing., Ph.D.ZFexterní učitel545 132 404BA39N4090 (Q4.90)toman@mendelu.cz
Tomešková Eva, Mgr.ZFexterní učitelka545 136 396BN01N3032 (Z3.32)tomeskov@node.mendelu.cz
Tomšík Pavel, prof. Ing., CSc.ZFexterní učitel545 132 533BA39N5023 (Q5.23)tomsik@mendelu.cz
Trpáková Lenka, Ing.ÚPKvědecko-výzkumná pracovníčka302LB06N2038 (Led-D2.38)xkulist0@node.mendelu.cz
Tříska Jan, prof. Ing., CSc.ZFexterní oponent IGAqqtriska@node.mendelu.cz
Tvrzníková Magdalena, Ing.ÚŠMZRtechnická pracovníčka pro výuku545 136 029BA01N5034 (A5.34)tvrznik@mendelu.cz
Uher Jiří, doc. Dr. Ing.ÚZK, ÚBZvědecko-výzkumný pracovník, akademický pracovník - docent234LB01N1030 (Led-A1.30)uher@zf.mendelu.cz
Urbánek Tomáš, Ing.ZFexterní učitel545 132 330BA39N3082 (Q3.82)urbanekmendelu@seznam.cz
Urban IvanVSLlakýrník stavebníurban0@node.mendelu.cz
Urbanová Radka, Bc.ZFexterní učitelkarurbanova@seznam.cz
Vacek Lubor, doc. Ing., CSc.ZFexterní učitelqqvacek@node.mendelu.cz
Vachůn Miroslav, Ing., Ph.D.MENDakademický pracovník - odborný asistent318LD03N1005 (LD031.05)xvachun@zf.mendelu.cz
Vaida Pavel, Bc.ÚBZvědecko-výzkumný pracovník, organizační pracovník274LB06N2022 (Led-D2.22)vaida@zf.mendelu.cz
Vaidová Michaela, Ing., BA (Hons)ÚZATprojektový manažer - senior, finanční manažer248LB01N2018 (Led-A2.18)michaela11@email.cz
Valíček Pavel, prof. Ing., DrSc.ZFexterní člen SZqqvalice@node.mendelu.cz
Valšíková Magdalena, prof. Ing., Ph.D.ZFexterní člen SZqqvalsik@node.mendelu.cz
Valtera Jiří, Ing.ZFexterní oponent IGAqqvalte1@node.mendelu.cz
Vaštík Lukáš, Ing. et Ing.ÚZATdoktorandlukas.vastik@zoznam.sk
Vavříková LenkaVSLpěstitelka plodinjurasova@node.mendelu.cz
Vejpustková Lenka, Ing.ÚZAKAdoktorandkavejpustkoval@gmail.com
Velička Petr, Ing.ZFexterní člen SZqqvelic1@node.mendelu.cz
Viktorinová Miroslava, Ing.ÚPTZPorganizačně-technická pracovníčka260LB01N2028 (Led-A2.28)viktorin@node.mendelu.cz
Vilím Stanislav, Ing., Ph.D.ÚBZakademický pracovník - odborný asistent278LB06N2021 (Led-D2.21)xvilim@node.mendelu.cz
Vlašínová Helena, Ing., Ph.D.ZFexterní učitelka545 133 021BA03N5024 (C5.24)vlas@mendelu.cz
Vlček Jiří, Mgr., Ph.D.ZFexterní učitel545 133 279BA02N3023 (D3.23)vlcek@mendelu.cz
Vlková LenkaVSLpěstitelka plodinvlkova@node.mendelu.cz
Vlk Radoslav, Mgr., Ph.D.ÚŠMZRvědecko-výzkumný pracovník, akademický pracovník - odborný asistent545 136 004vlk@node.mendelu.cz
Volařík PavelVSLopravář - traktoristavolarik@node.mendelu.cz
Vorel Ivan, doc. Ing. arch., CSc.ZFexterní oponent IGAqqvorel4@node.mendelu.cz
Vrána František, akad. arch.ZFexterní učitel545 134 175BA06N4009 (T4.09)vrana@node.mendelu.cz
Vranová Valerie, doc. Ing., Ph.D.ZFexterní učitelka545 134 039BA04N2046 (B2.46)vranova@mendelu.cz
Vrbová Libuše, Ing.ÚVVdoktorandkalibuse@uvrbu.cz
Wagnerová Eva, Ing.ZFexterní člen SZqqwagner@node.mendelu.cz
Weber Martin, Ing.ZFexterní oponent IGAqqweber@node.mendelu.cz
Wilhelmová Dana, doc. Dr. Ing.ÚZAKAakademická pracovníčka - docentka, vedoucí vědecko-výzkumná pracovníčka292BA01N5014 (A5.14)dana.wilhelmova@mendelu.cz
Winkler Jan, Ing., Ph.D.ÚVVvědecko-výzkumný pracovník545 136 069BA03N6040 (C6.40)winkler@mendelu.cz
Wolf Jan, Ing.ÚOvědecko-výzkumný pracovník, akademický pracovník - asistent241LB01N2010 (Led-A2.10)janwolf21@gmail.com
Wunschová HanaVSLuklízečkawunschov@node.mendelu.cz
Zálešák VlastimilVSLstrážnýzalesak@node.mendelu.cz
Zámečník Roman, Ing., Ph.D.ÚBZvědecko-výzkumný pracovníkLB06N2011 (Led-D2.11)zamecnik.roman@npu.cz
Zelená Věra, doc. RNDr., CSc.ZFexterní učitelka545 136 005BA03N5028 (C5.28)zelena@mendelu.cz
Zemánek Pavel, prof. Ing., Ph.D.ÚVV, ÚZATvědecko-výzkumný pracovník, akademický pracovník - profesor371BA04N5020 (B42)zemanek@zf.mendelu.cz
Zimová Eliška, Ing.ZFexterní člen SZqqzimov1@node.mendelu.cz
Žallmannová Eva, Ing., Ph.D.ÚPKvědecko-výzkumná pracovníčka545 136 043BA01N5018 (A5.18)eva.u@seznam.cz
Želísková Renata, Ing.VSLtechnická pracovníčka pro výuku382LB05N1008 (Led-SKL1.08)zelizkov@node.mendelu.cz
Žufan Pavel, doc. Ing., Ph.D.ZFexterní učitel545 132 502BA39N5039 (Q5.39)pavel.zufan@gmail.com

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.