Zahradnická fakulta - telefonní seznam


Aplikace zobrazuje telefonní seznam pro Vámi zvolené pracoviště. Chcete-li seznam vytisknout, použijte tlačítko na konci formuláře.

Je možné zobrazovat jen primární údaje nebo všechny údaje.

U telefonních čísel se zobrazuje buď pouze klapka, nebo celé telefonní číslo. Následující volbou můžete měnit způsob zobrazování čísla.

Jednotliví pracovníci jsou řazeni abecedně bez ohledu na jejich pracoviště. Následující volbou můžete ovlivnit způsob výpisu.

Jednotlivá pracoviště se vypisují pomocí oficiálních zkratek pracovišť. Následující volbou můžete změnit zkratky na čísla (příp. kódy) pracovišť.

     

Telefonní předvolba pro pracoviště Zahradnická fakulta je +420 519 367 xxx (Areál Lednice). Čísla neodpovídající této předvolbě jsou uváděna v plném formátu.

JménoPracovištěZařazeníTelefonKancelář
E-mail
Ailer Štefan, doc. Ing., Ph.D.ZFexterní člen SZ
qqailer@node.mendelu.cz
výzkumník projektu II, akademická pracovnice - odborná asistentka302
LB06N2030 (Led-D2.30)
DZF
organizační pracovník
224
LB07N2016 (Led-C2.16)
ÚPTZPakademický pracovník - profesor, výzkumník projektu III262LB01N3009 (Led-A3.09)
doktorand
tivadar.baltazar@mendelu.cz
Baránek Miroslav, doc. Mgr., Ph.D.
výzkumník projektu IV, akademický pracovník - docent
311
LD03N1009 (LD031.09)
MEND
organizační pracovnice, výzkumník projektu II
306
LD08N1028 (LD081.28)
Barański Rafał, prof. Dr hab.ZFexterní učitel
qqbarans@node.mendelu.cz
ZFexterní člen SZ
qqbarici@node.mendelu.cz
Baroň Mojmír, doc. Ing., Ph.D.
výzkumník projektu II, akademický pracovník - docent
252LB06N1015 (Led-D1.15)mojmir.baron@mendelu.cz
pracovnice bez úvazku (prac. dohoda)
qqbarono@node.mendelu.cz
ZFexterní oponentka IGAqqbened1@node.mendelu.cz
Berraf-Tebbal Akila, Ph.D.výzkumník projektu I
309
externí člen SZ
545 136 405
BN01N4005 (Z4.05)
Blechová Hana, Ing.ÚŠMZRtechnička pro výzkum
hana.blechova@mendelu.cz
ZF
externí učitel
545 136 010
BA01N5020 (A5.20)
externí učitel
545 134 174BA06N4002 (T4.02)
Březinová Magdaléna, Ing. Bc.doktorandka352
LB07N1019 (Led-C1.19)
xbrezin6@node.mendelu.cz
Buček Antonín, doc. Ing., CSc.ZF
externí učitel
545 134 044
BA04N5044 (B5.44)
doktorandka
Bucha Tomášzemědělský dělník
tomas.bucha@mendelu.cz
ÚZATakademická pracovnice - asitent
248
LB01N2018 (Led-A2.18)
pavla.bukovska@mendelu.cz
Bulíř Pavel, Ing., Ph.D.ÚBZ
akademický pracovník - odborný asistent
277
LB06N2021 (Led-D2.21)
Burgová Jana, Ing., Ph.D.akademická pracovnice - odborná asistentka323LD03N2007 (LD032.07)jana.burgova@mendelu.cz
Burg Patrik, prof. Ing., Ph.D.akademický pracovník - profesor, výzkumník projektu I373
LB01N3024 (Led-A3.24)
ZFexterní člen SZ
Castillo Toriello de Gajda Ana Cristina
uklízečka
ZFexterní člen SZ
pracovnice trhu práce, referentka administrativy227
LB07N2014 (Led-C2.14)
Čech Kielar Martin, Ing.ÚZK
asistent projektu
LB01N3025 (Led-A3.25)
MEND, ÚZKstavební referentka, koordinátor projektu ZF, výzkumník projektu I
315
LD03N1003 (LD031.03)
Čech Pavel, Ing.systémový integrátor, asistent projektu
228
LB07N2015 (Led-C2.15)
pavel.cech@mendelu.cz
ZF
externí učitel
545 134 516BA06N4016 (T4.16)
Červinka Jan, doc. Ing., CSc.ZF
externí člen SZ
545 132 379BA39N3024 (Q3.24)jan.cervinka@mendelu.cz
Čížková Alice, Ing.ÚZAT
doktorandka, organizační pracovnice, finanční manažer, akademická pracovnice - asistentka
265
LB01N3016 (Led-A3.16)
alice.cizkova@mendelu.cz
externí člen SZ
qqdamcov@node.mendelu.cz
ÚZAKA
výzkumník projektu II, akademická pracovnice - asistentka
545 136 041BA01N5013 (A5.13)
ÚZAKAakademický pracovník - profesor, výzkumník projektu III
291
BA01N5014 (A5.14)jiri.damec@mendelu.cz
VSL
vedoucí vnitřní správy
201
jiri.derganz@mendelu.cz
Dlouhá Drahomíra, doc. PhDr., CSc.
externí učitelka
548 220 078
dlouha@node.mendelu.cz
organizačně-technická pracovnice
230
LB01N1027 (Led-A1.27)
Dohnalová Barbora, Ing., Ph.D.ÚPKakademická pracovnice - odborná asistentka
344
LB07N1014 (Led-C1.14)
Dokoupil Libor, Ing., Ph.D.ÚŠMZRakademický pracovník - odborný asistent
545 136 003
libor.dokoupil@mendelu.cz
Doležel Vít, Ing.pracovník bez úvazku (prac. dohoda)qqdolez4@node.mendelu.cz
Drápal Jaroslav, doc. Ing. arch., CSc.
externí učitel
545 134 171
BA06N4006 (T4.06)
Drobiličová Irena
technická pracovnice pro výuku
321LD03N2010 (LD032.10)irena.drobilicova@mendelu.cz
Drochytková Jana, Ing.externí člen SZ
ZF
externí učitel
545 134 120
BA04N3015 (B3.15)milon.dvorak@mendelu.cz
výzkumník projektu II, organizační pracovník
315
LD03N1003 (LD031.03)
doktorandka
284
LB06N2011 (Led-D2.11)xfaltynk@node.mendelu.cz
externí člen SZ
Fetterová Dagmar, Ing.
externí oponentka IGA
doktorandka, výzkumník projektu I
346
LB07N1015 (Led-C1.15)
VSL
pěstitelka plodin
ludmila.fibingrova@mendelu.cz
externí učitelka545 133 015BA03N6030 (C6.30)
VSL
dělník nádvorní skupiny
VSLuklízečka
doktorand, technik pro výzkum312LD08N1009 (LD081.09)filip.gazdik@mendelu.cz
DZF
řidič
218LB07N3015 (Led-C3.15)
Goliáš Jan, prof. Ing., DrSc.ÚPTZPvýzkumník projektu III, pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
Göttingerová Martina, Ing.
doktorandka, výzkumník projektu I, akademická pracovnice - asistentka
243
LB01N2012 (Led-A2.12)
martina.gottingerova@mendelu.cz
Grbavčicová Jarmilapěstitelka plodin
výzkumník projektu IV
dariusz.grzebelus@mendelu.cz
ZF
externí učitelka
545 136 557BN01N2057 (Z2.57)
Havel Ladislav, prof. RNDr., CSc.externí učitel545 133 016
BA03N5026 (C5.26)
ladislav.havel@mendelu.cz
ÚZAKA
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqhavl12@node.mendelu.cz
Híc Pavel, Ing., Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu II
268
LB01N3010 (Led-A3.10)
pavel.hic@mendelu.cz
ÚPK
doktorandka
351
LB07N1019 (Led-C1.19)xhlavac6@node.mendelu.cz
Hlaváčová IvanaVSLpěstitelka plodin
externí učitel
545 136 252
BN01N2052 (Z2.52)
Hnilička František, doc. Ing., Ph.D.ZFexterní člen SZ
qqhnili1@node.mendelu.cz
doktorand, technický pracovník pro výuku
doktorandka, technická pracovnice pro výuku
ÚPTZPakademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu II268LB01N3010 (Led-A3.10)
Hořínková MarcelaÚZK
technická pracovnice pro výuku
230
LB01N1020 (Led-A1.20)
marcela.horinkova@mendelu.cz
Host AdamZF
externí učitel
qqhost1@node.mendelu.cz
Host TomášZFexterní učitel
externí člen SZ
qqhrdlic@node.mendelu.cz
VSL
uklízečka
výzkumník projektu II
lucie.safarova@mendelu.cz
Hrstka MilošVSL
strážný
VSL
pěstitel plodin
externí učitel
545 134 516
BA06N4005 (T4.05)
externí učitelka
qqchwil@node.mendelu.cz
ZF
externí učitel
545 134 161
BA04N6050 (B6.50)
Jančík Miroslav, Ing.ZFexterní učitel545 134 515BA06N2011 (T2.11)qqjancik@node.mendelu.cz
Jančura Peter, doc. Ing., Ph.D.externí člen SZ
ÚBZ
externí školitel
externí školitelka
qqjaniso@node.mendelu.cz
ZFexterní učitel545 132 205
BA39N6034 (Q6.34)
jankum@node.mendelu.cz
externí člen SZ
ZF
externí člen SZ
qqjetmar@node.mendelu.cz
pracovník pro implementaci investic, akademický pracovník - odborný asistent236LB01N1022 (Led-A1.22)
ZFexterní člen SZ
Josefíková IvanaDZFstudijní referentka
226
LB07N2018 (Led-C2.18)
ivana.josefikova@mendelu.cz
pěstitelka plodin
miluse.jurasova@mendelu.cz
ÚPK
výzkumník projektu I
Jurica Miloš, Ing., Ph.D.
výzkumník projektu II, organizační pracovník
231
LB01N1021 (Led-A1.21)milos.jurica@mendelu.cz
Juřenová PetraÚŠMZRorganizačně-technická pracovnice320
LD03N2011 (LD032.11)
petra.jurenova@mendelu.cz
Kachyňa František, Ing.
externí učitel
545 134 173
BA06N2009 (T2.09)
kachyna@node.mendelu.cz
Kingová MarcelaZF
externí učitelka
qqkingov@node.mendelu.cz
akademický pracovník - asistent, výzkumník projektu I, doktorand
241
LB01N2010 (Led-A2.10)
ÚBZorganizačně technická pracovnice, akademická pracovnice - odborná asistentka281LB06N2016 (Led-D2.16)
Klemš Marek, RNDr. Ing., Ph.D.ZFexterní učitel545 133 296BA03N6026 (C6.26)
Klepárník Radim, Ing.ÚPK
výzkumník projektu I, doktorand
345
LB07N1015 (Led-C1.15)
Klímová Veronika, Ing.ÚBZdoktorandka284LB06N2011 (Led-D2.11)
DZF
externí učitelka
211
ZF, DZF
systémový integrátor, technik informačních systémů
229
LB07N2015 (Led-C2.15)
Knot Pavel, Ing., Ph.D.
externí učitel
545 133 078
BA01N3007 (A3.07)
pavel.knot@mendelu.cz
Knott Robert, doc. Ing., Ph.D.ZFexterní učitel
545 134 124
BA04N4036 (B35)
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
234
kobza0@node.mendelu.cz
MENDdoktorandka, technička pro výzkum
312
LD08N1009 (LD081.09)
maria.kocanova@mendelu.cz
akademický pracovník - asistent
298
Kolmanová Drahomíra, Ing.ZF
externí oponentka IGA
qqkolma1@node.mendelu.cz
Konečná Hana, Ing., Ph.D.pracovnice bez úvazku (prac. dohoda)243
LB01N2012 (Led-A2.12)
výzkumník projektu II, akademická pracovnice - asistentka
301
LB06N2037 (Led-D2.37)
iveta.koprivova@mendelu.cz
Kopta Tomáš, doc. Ing., Ph.D.výzkumník projektu II, akademický pracovník - docent231LB01N1021 (Led-A1.21)tomas.kopta@mendelu.cz
Košťálová IvaVSL
pěstitelka plodin
Koukal Vítězslav, Ing., CSc.ÚŠMZR
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
externí učitel
qqkoutn8@node.mendelu.cz
externí člen SZ
qqkova11@node.mendelu.cz
Kozlovsky Dufková Jana, doc. Ing., Ph.D.externí učitelka545 132 472
BA39N4030 (Q4.30)
výzkumník projektu II, akademická pracovnice - odborná asistentka
269LB01N3015 (ZFAC3)jarmila.koziskova@mendelu.cz
externí člen SZqqkrali5@node.mendelu.cz
akademická pracovnice - odborná asistentka
301
LB06N2037 (Led-D2.37)
marketa.krejci@mendelu.cz
ÚBZvýzkumník projektu II, akademický pracovník - docent275LB06N2018 (Led-D2.18)
Křen Jan, prof. Ing., CSc.
externí učitel
545 133 106BA01N3033 (A3.33)
Křikavová JanaVSLuklízečka
jana.krikavova@mendelu.cz
Křivánek Ivo, doc. RNDr., CSc.
externí učitel
545 132 126BA01N1032 (A1.32)ivo.krivanek@mendelu.cz
výzkumník projektu IV, akademický pracovník - docent341
BA01N5043 (A5.43)
petr.kucera@mendelu.cz
Kumšta Michal, Ing., Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu I256LB06P1009 (Led-D01.09)michal.kumsta@mendelu.cz
externí člen SZ
Kurková DagmarDZForganizačně-technická pracovnice219
LB07N2007 (Led-C2.07)
ÚBZakademická pracovnice - docentka, výzkumník projektu II273
LB06N2013 (Led-D2.13)
tatiana.kutkova@mendelu.cz
Kyseláková Marie, doc. Ing. RNDr., CSc.
externí učitelka
252
kyselako@node.mendelu.cz
ÚPKakademický pracovník - asistent, výzkumník projektu II
355
LB07N3012 (Led-C3.12)darek.lacina@mendelu.cz
Lachmannová Monika, Ing., Ph.D.externí učitelka
xsubova@node.mendelu.cz
Lampíř Lubomír, Ing., Ph.D.ZFexterní člen SZ
ZF
externí oponent IGA
qqlatr@node.mendelu.cz
ÚVVdoktorand
instalatér
ZF
externí oponent IGA
doktorand285
LB06N2011 (Led-D2.11)
Loučka MarekVSL
údržbář - elektrikář
marek.loucka@mendelu.cz
pěstitelka plodin
marie.louckova@mendelu.cz
stavební údržbář budov
organizačně-technická pracovnice, asistentka projektu250LB06N1011 (Led-D1.11)
ÚZAKA
výzkumník projektu II, akademická pracovnice - asistentka
046BA01N5015 (A5.15)anna.magni@mendelu.cz
Mácha Ondřej, MgA.
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
ZFexterní učitel
545 136 003
BA01N5012 (A5.12)
Marion Giles MichaelZFzahraniční host
qqmarion@node.mendelu.cz
Martinek Jiří, Ing., Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu III276
LB06N2018 (Led-D2.18)
organizační pracovnice, výzkumník projektu I, akademická pracovnice - odborná asistentka
343
BA01N5018 (A5.18)
Martinková Milena, RNDr., CSc.ZF
externí učitelka
545 134 054BA04N5047 (B5.47)mart@node.mendelu.cz
Mašán Vladimír, Ing., Ph.D.ÚZAT
pracovník pro implementaci investic, akademický pracovník - odborný asistent, technik pro výzkum
370LB01N3018 (Led-A3.18)vladimir.masan@mendelu.cz
ZFexterní oponent IGA
ÚPK
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu II
347
LB07N1009 (Led-C1.09)
daniel.matejka@mendelu.cz
Matějková Hana, Ing.výzkumník projektu I
Medlík Mikuláš, MgA.ÚZAKAakademický pracovník - asistent298mikulas.medlik@mendelu.cz
Meloun Milan, Ing., Ph.D.ZF
externí učitel
545 134 168
BA06N2002 (T2.02)
xmeloun1@node.mendelu.cz
Mičola Petr, Ing.
externí člen SZ
externí učitel
Miksová Lenka, Ing. et Ing.ÚBZdoktorandka, akademická pracovnice - asistentka279LB06N2016 (Led-D2.16)
Mitić Aleksandra
doktorandka
Moudrá Jana, Ing.MENDvýzkumník projektu II308LD08N1036 (LD081.36)jana.moudra@mendelu.cz
Mouric Jiřípracovník bez úvazku (prac. dohoda)
ÚZAKAakademická pracovnice - asistentka
Muchová Tereza, Ing.
doktorandka
238
LA02N1006 (LA021.06)
xmuchov2@node.mendelu.cz
Müller Ivan, doc. MUDr., CSc.ZFexterní učitel
545 134 175
BA06N4009 (T4.09)
qqmulle4@node.mendelu.cz
Musil Michal, Ing. arch.externí oponent IGA
ÚZAKAexterní učitel
qqnavr16@node.mendelu.cz
externí oponent IGA
qqnavr18@node.mendelu.cz
ZF
externí učitel
545 134 026
BA04N5031 (B5.31)
miroslav.navratil@mendelu.cz
externí člen SZ
výzkumník projektu IV, akademický pracovník - odborný asistent
244
LB01N2013 (Led-A2.13)
Nedorost Ľudovít, Ing., Ph.D.pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
Němcová Anna, Dr. Ing.ÚPTZP
výzkumník projektu III, akademická pracovnice - odborná asistentka
266LB01N3008 (Led-A3.08)anna.nemcova@mendelu.cz
ZFexterní učitelka
545 136 326
BN01N3026 (Z3.26)nepivodo@node.mendelu.cz
Neugebauerová Jarmila, doc. Ing., Ph.D.
akademická pracovnice - docentka
233
LB01N1032 (Led-A1.32)jarmila.neugebauerova@mendelu.cz
Nevěděl Vít, Ing.
doktorand
xnevede2@node.mendelu.cz
technička pro výzkum, organizačně-technická pracovnice
270
LB06N2014 (Led-D2.14)jana.novakova@mendelu.cz
externí člen SZ
výzkumník projektu II
304LB06N2028 (Led-D2.28)
Omastová Petra, Ing.technická pracovnice pro výuku
263
LB01N3008 (Led-A3.08)
Ondrášek Ivo, Ing., Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu III242
LB01N2011 (Led-A2.11)
ZF
externí člen SZ
Ondrušiková Eva, Ing., CSc.
výzkumník projektu I
308LD08N1036 (LD081.36)eva.ondrusikova@mendelu.cz
externí člen SZ
qqopravi@node.mendelu.cz
externí učitel
B302
Paganová Viera, prof. Ing., Ph.D.externí oponentka IGA
externí učitel545 134 022
BA04N1068 (B1.68)
zdenek.patocka@mendelu.cz
ZFexterní oponent IGA
Paulen Oleg, doc. Ing., PhD.ZF
externí člen SZ
qqpaulen@node.mendelu.cz
MEND
pracovnice bez úvazku (prac. dohoda)
315
Pavlačka Radek, Ing.ZFexterní člen SZ
ZF, ÚPKadministrátorka projektu, externí učitelka, technická pracovnice pro výuku
340
LB07N1010 (Led-C1.10)katarina.pavlackova@mendelu.cz
Pavloušek Pavel, prof. Ing., Ph.D.ÚVV
akademický pracovník - profesor, výzkumník projektu I
251
LB06N1012 (Led-D1.12)
pavel.pavlousek@mendelu.cz
Pečenka Jakub, Ing.
výzkumník projektu I, organizační pracovník
307LD08N1035 (LD081.35)jakub.pecenka@mendelu.cz
ÚZAKA
pracovnice bez úvazku (prac. dohoda)
qqpecho1@node.mendelu.cz
Pejchal Miloš, prof. Ing., CSc.ÚBZ
akademický pracovník - profesor
272
LB06N2017 (Led-D2.17)
organizační pracovnice, výzkumník projektu I
307
LD08N1035 (LD081.35)
ÚZATtechnický pracovník pro výuku372
LB01N3025 (Led-A3.25)
VSLuklízečka
zaneta.pesova@mendelu.cz
ZF
externí učitelka
LB01N1030 (Led-A1.30)petrikov@node.mendelu.cz
Picha David, prof. Mgr., Ph.D.externí učitel
Pinkava JanVSL
pěstitel plodin, mechanizátor
jan.pinkava@mendelu.cz
Pintér Eduard, Ing., PhD.ZF
externí člen SZ
externí oponent IGA
qqpodhor@node.mendelu.cz
Pokluda Robert, prof. Ing., Ph.D.
výzkumník projektu IV, akademický pracovník - profesor
232
LB01N1026 (Led-A1.26)
robert.pokluda@mendelu.cz
Poláčková Lucie, Ing., Ph.D.ÚZAKA
akademická pracovnice - odborná asistentka
293
BA01N5019 (A5.19)
lucie.polackova@mendelu.cz
evidován v OBD
qqpolcar@node.mendelu.cz
VSL
uklízečka
externí učitel
ZFexterní oponent IGA
qqprasil@node.mendelu.cz
Prokeš Kamil, Ing., Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent
253LB06N1013 (Led-D1.13)
Prokeš Martin, Mgr. Ing., Ph.D.externí učitel
545 132 397
BA39N3085 (Q3.85)martin.prokes.umo@mendelu.cz
Prudký Jan, Ing., Ph.D.
externí učitel
ÚVV
akademická pracovnice - odborná asistentka
259LB06N1013 (Led-D1.13)
Pulkrábková MarieVSLuklízečka206
marie.pulkrabkova@mendelu.cz
Pulkrábková Vladimíraorganizačně-technická pracovnice, administrator projektu290
LB06N2027 (Led-D2.27)
vladimira.pulkrabkova@mendelu.cz
Raddová Jana, Mgr., Ph.D.výzkumník projektu II318
LD08N1006 (LD081.06)
jana.raddova@mendelu.cz
doktorandka, technička pro výzkum
306
LA02N1006 (LA021.06)lucia.ragasova@mendelu.cz
externí člen SZ
545 136 403
BN01N4003 (Z4.03)
jaroslava.rajchlova@mendelu.cz
ÚBZ
akademický pracovník - docent
271LB06N2019 (Led-D2.19)
doktorandka, výzkumník projektu I, odborná pracovnice implementace
243
LB01N2012 (Led-A2.12)
eliska.rampackova@mendelu.cz
ZFexterní učitel545 132 536BA39N5041 (Q5.41)
ZF
externí člen SZ
545 133 206
BA27N1004 (M1.04)qqroznov@node.mendelu.cz
Rožnovský Jaroslav, Ing. RNDr., CSc.ÚŠMZRakademický pracovník - odborný asistent
545 136 010
BA01N5062 (A5.62)jaroslav.roznovsky@mendelu.cz
VSL
referentka hospodářské správy
210
ZFexterní učitel
545 134 057
BA04N5043 (B5.43)
Řezníček Vojtěch, prof. Ing., CSc.ZF
externí učitel
545 136 000
BA01N3045 (A3.45)
reznicek@node.mendelu.cz
ÚPKakademická pracovnice - docentka, výzkumník projektu III
342
BA01N5018 (A5.18)
výzkumník projektu III, akademický pracovník - docent
322
LD03N2008 (LD032.08)
petr.salas@mendelu.cz
ZF
externí člen SZ
qqsalava@node.mendelu.cz
ÚPKakademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu II
348
LB07N1008 (Led-C1.08)jozef.sedlacek@mendelu.cz
Sedlo Jiří, Ing., CSc.ZF
externí člen SZ
qqsedlo@node.mendelu.cz
Sekanina Petr, Ing.ÚZKdoktorand
xsekanin@node.mendelu.cz
Sendler Zdeněk, Ing.ZFexterní člen SZ
qqsendle@node.mendelu.cz
Skoupil Jaromír, Ing., Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent
545 134 524
BA04N6029 (B514)
jaromir.skoupil@mendelu.cz
Slavík Rostislav, Bc.ÚVV
výzkumník projektu I
258
LB06P1016 (Led-D01.16)rostislav.slavik@mendelu.cz
doktorandka
Snovická Zuzanapěstitelka plodin
zuzana.snovicka@mendelu.cz
Sochor Jiří, doc. Ing., Ph.D.ÚVVvýzkumník projektu IV, akademický pracovník - docent
254
LB06N1014 (Led-D1.14)
ÚZK
akademická pracovnice - asistentka
LB01N1024 (Led-A1.24)oldriska.sotolarova@mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu I255LB06N1017 (Led-D1.17)
ZF
externí oponent IGA
qqsouce2@node.mendelu.cz
ZFexterní oponent IGA
Soural Ivo, Ing., Ph.D.ÚPTZPakademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu III
266
LB01N3008 (Led-A3.08)ivo.soural@mendelu.cz
koordinátor investic projektu
778 714 596
projektový manažer - senior, tajemnice fakulty223LB07N2010 (Led-C2.10)
VSL
uklízečka
Spurný Petr, prof. Ing., CSc.ZF
externí učitel
545 133 266
BA27N1046 (M1.46)
spurny@node.mendelu.cz
Steinová Šárkaevidován v OBD
Stojarová Šárka, Ing., Ph.D.externí učitelka545 132 334BA39N3082 (Q3.82)sarka.stojarova@mendelu.cz
externí učitel
545 133 364
BA02N1007 (D1.07)stratil@node.mendelu.cz
Strnadová HanaVSL
technická pracovnice pro vědu a výzkum
382
LB05N1008 (Led-SKL1.08)
Supuka Ján, prof. Ing., DrSc.
externí člen SZ
qqsupuka@node.mendelu.cz
ZFexterní učitelka323
Svoboda Antonín, Ing.
externí člen SZ
qqsvob14@node.mendelu.cz
studijní referentka
225
LB07N2019 (Led-C2.19)
ÚBZexterní školitel
Sýkorová Jitka, PhDr.externí učitelka545 134 106
BA04N1020 (B1.20)
DZForganizační pracovnice222LB07N2006 (Led-C2.06)irena.sytarova@mendelu.cz
externí učitelka
545 133 048
BA01N4008 (A4.08)
ivana.safrankova@mendelu.cz
akademický pracovník - asistent, doktorand298LB06N2036 (Led-D2.36)
ÚPKvýzkumník projektu I
ondrej.sestak@mendelu.cz
ÚZAKA
výzkumník projektu II
294
BA01N5019 (A5.19)barbara.sevcikova@mendelu.cz
Šimečková Jana, Bc. Ing.ZFexterní člen SZ
simeckov@node.mendelu.cz
Šimek Pavel, doc. Ing., Ph.D.ÚBZ
akademický pracovník - docent
282LB06N2015 (Led-D2.15)pavel.simek@mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent, technický pracovník pro výuku269
LB01N3015 (ZFAC3)
ZF
externí člen SZ
MENDdoktorand, technik pro výzkum
305
LD08N1027 (LD081.27)milan.spetik@mendelu.cz
externí učitelka
545 134 054BA04N5047 (B5.47)zuzana.spinlerova@mendelu.cz
Štampar Franci, prof. Dr.
externí člen SZ
qqstampa@node.mendelu.cz
externí člen SZ
ÚBZakademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu I280LB06N2016 (Led-D2.16)lukas.stefl@mendelu.cz
Švestková Petra, Ing.
doktorandka
269
LB01N3015 (ZFAC3)
externí člen SZ
qqtaglia@node.mendelu.cz
MEND
doktorandka, výzkumník projektu I
305LD08N1027 (LD081.27)
externí učitel
xtethal@node.mendelu.cz
evidován v OBD
Toman Petr, Ing., Ph.D.
externí učitel
545 132 404BA39N4090 (Q4.90)petr.toman@mendelu.cz
externí učitelka
545 136 396BN01N3032 (Z3.32)tomeskov@node.mendelu.cz
Tomšík Pavel, prof. Ing., CSc.
externí učitel
545 132 533BA39N5023 (Q5.23)
Tříska Jan, prof. Ing., CSc.ZFexterní oponent IGA
qqtriska@node.mendelu.cz
Tvrzníková Magdalena, Ing.
technická pracovnice pro výuku
545 136 029BA01N5034 (A5.34)
ÚZK, ÚBZ
výzkumník projektu II, akademický pracovník - docent
234
LB01N1030 (Led-A1.30)
jiri.uher@mendelu.cz
ZF
externí učitel
545 132 330
BA39N3082 (Q3.82)urbanek@node.mendelu.cz
VSLstrážný
ivan.urban@mendelu.cz
Urbanová Radka, Bc.
externí učitelka
qqurbano@node.mendelu.cz
doktorand545 136 043
BA01N5018 (A5.18)
ZF
externí učitel
qqvacek@node.mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent
318
LD03N1005 (LD031.05)
miroslav.vachun@mendelu.cz
Vaida Pavel, Bc.
výzkumník projektu I, organizační pracovník
274
LB06N2022 (Led-D2.22)
externí člen SZ
qqvajcn2@node.mendelu.cz
ZF
externí člen SZ
qqvalice@node.mendelu.cz
Valšíková Magdalena, prof. Ing., Ph.D.ZF
externí člen SZ
qqvalsik@node.mendelu.cz
ZF
externí oponent IGA
qqvalte1@node.mendelu.cz
externí člen SZ
qqvargo3@node.mendelu.cz
ÚZAT
doktorand
VSL
pěstitelka plodin
ZF
externí člen SZ
qqvelic1@node.mendelu.cz
Viktorinová Miroslava, Ing.ÚPTZP
organizačně-technická pracovnice
260
LB01N2028 (Led-A2.28)
ÚBZ
akademický pracovník - odborný asistent
278LB06N2021 (Led-D2.21)
Vlašínová Helena, Ing., Ph.D.externí učitelka545 133 021BA03N5024 (C5.24)
Vlček Jiří, Mgr., Ph.D.ZFexterní učitel545 133 279
BA02N3023 (D3.23)
Vlková LenkaVSLpěstitelka plodin
lenka.vlkova@mendelu.cz
ÚŠMZRakademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu II545 136 008
radoslav.vlk@mendelu.cz
DZF
projektový manažer - senior
Volařík PavelVSL
opravář - traktorista
externí oponent IGAqqvorel4@node.mendelu.cz
Vrána František, akad. arch.ZF
externí učitel
545 134 175
BA06N4009 (T4.09)
Vranová Valerie, doc. Ing., Ph.D.ZFexterní učitelka
545 134 039
BA04N2046 (B2.46)
ÚVVdoktorandka
xvrbova1@node.mendelu.cz
externí člen SZ
qqwagner@node.mendelu.cz
ZFexterní oponent IGAqqweber@node.mendelu.cz
Wilhelmová Dana, doc. Dr. Ing.
výzkumník projektu IV, akademická pracovnice - docentka
292
BA01N5014 (A5.14)
Wohlmuth Jan, Ing.MEND
doktorand
xwohlmut@node.mendelu.cz
Záhradníková Viera, Ing.technická pracovnice pro výuku256LB06P1010 (ZFD02)viera.zahradnikova@mendelu.cz
strážný
Zámečník Roman, Ing., Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu II
724 803 357
LB06N2016 (Led-D2.16)roman.zamecnik@mendelu.cz
Zatloukal Patrik, Ing.ÚZATdoktorand
xzatlo13@node.mendelu.cz
Zelená Věra, doc. RNDr., CSc.ZF
externí učitelka
545 136 005
BA03N5028 (C5.28)
Zemánek Pavel, prof. Ing., Ph.D.ÚVV, ÚZAT
akademický pracovník - profesor, výzkumník projektu I
371LB01N3020 (Led-A3.20)pavel.zemanek@mendelu.cz
Zimová Eliška, Ing.ZFexterní člen SZ
qqzimov1@node.mendelu.cz
Žallmannová Eva, Ing., Ph.D.výzkumník projektu II, akademická pracovnice - odborná asistentka545 136 043BA01N5018 (A5.18)eva.zallmannova@mendelu.cz
technická pracovnice pro výuku
382LB05N1008 (Led-SKL1.08)renata.zeliskova@mendelu.cz
ZF
externí učitel
545 132 502
BA39N5039 (Q5.39)
pavel.zufan@mendelu.cz

Stisknutím tlačítka "Vytisknout telefonní seznam" získáte telefonní seznam ve formátu PDF.