Ústav chemie a biochemie (AF) - telefonní seznam


Aplikace zobrazuje telefonní seznam pro Vámi zvolené pracoviště. Chcete-li seznam vytisknout, použijte tlačítko na konci formuláře.

Je možné zobrazovat jen primární údaje nebo všechny údaje.

U telefonních čísel se zobrazuje buď pouze klapka, nebo celé telefonní číslo. Následující volbou můžete měnit způsob zobrazování čísla.

     

Telefonní předvolba pro pracoviště Ústav chemie a biochemie je +420 545 13x xxx (Areál Brno - Černá Pole). Čísla neodpovídající této předvolbě jsou uváděna v plném formátu.


Seznam pracovníků

JménoZařazeníTelefon
Kancelář
E-mail
Adam Vojtěch, prof. RNDr., Ph.D.vedoucí pracoviště, akademický pracovník - profesor, koordinátor projektu3285BA02N2004 (D2.04)vojtech.adam@mendelu.cz
Smejkalová Gabrielaorganizačně-technická pracovnice3275
BA02N2003 (D2.03)
gabriela.smejkalova@mendelu.cz
Zaměstnanci
 
 
 
 
akademická pracovnice - lektor3281BA02N2026 (D2.26)helena.absolinova@mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent
3035
BA02N2016 (D2.16)
výzkumník projektu IV
petr.babula@mendelu.cz
výzkumník projektu II
Balvan Jan, RNDr., Ph.D.výzkumník projektu III
jan.balvan@mendelu.cz
výzkumník projektu II
3290
BA02N3010 (D3.10)
Burešová Alena, Mgr., Ph.D.
akademická pracovnice - odborná asistentka
3279
BA02N3023 (D3.23)
Bytešníková Zuzana, Ing., Ph.D.
akademická pracovnice - odborná asistentka
3249BA02N3017 (D3.17)zuzana.bytesnikova@mendelu.cz
Čapek Petr
technik pro výzkum
3355
BA02N3015 (D3.15)
Doleželíková Kristýna, Ing., Ph.D.
výzkumná pracovnice
3293BA02N3011 (D3.11)
výzkumník projektu II
BA02N3018 (D3.18)marek.dvorak@mendelu.cz
technička pro výzkum
eva.fedakova@mendelu.cz
Fialová Tatiana, Ing.
doktorandka, výzkumník projektu I
3293
BA02N3011 (D3.11)tatiana.fialova@mendelu.cz
Gumulec Jaromír, MUDr., Ph.D.
výzkumník projektu III
akademický pracovník - odborný asistent3352
BA02N3012 (D3.12)
akademický pracovník - odborný asistent3274
BA02N3016 (D3.16)
asistentka administrativního týmu3312BA02N3024 (D3.24)
akademická pracovnice - odborná asistentka
3365
BA02N3016 (D3.16)
akademický pracovník - odborný asistent3285
BA02N2004 (D2.04)
Hermanová Soňa, Mgr., Ph.D.akademická pracovnice - odborná asistentka
3508
BA27N1037 (M1.37)
sona.hermanova@mendelu.cz
technička pro výzkum
Hrdlička Petr, doc. RNDr., CSc.
akademický pracovník - docent
3282
BA02N3004 (D3.04)
výzkumník projektu III
3350
BA02N3017 (D3.17)
jaromir.hubalek@mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent
3280
BA02N2028 (D2.28)dalibor.huska@mendelu.cz
Húsková Pavlína
administrativní pracovnice
pavlina.huskova@mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent3365
BA02N3007 (D3.07)
administrátorka projektu3350BA02N2013 (D2.13)
doktorand, výzkumník projektu II
BA02N3018 (D3.18)pavel.chaloupsky@mendelu.cz
technik pro výzkum
3289
BA02N1018 (D1.18)
Janál Pavel, Ing.technik pro výzkum
Jančíková Lenka
administrativní pracovnice
3034
BA02N2013 (D2.13)lenka.jancikova@mendelu.cz
Jansová Eva, Mgr., Ph.D.
akademická pracovnice - odborná asistentka
eva.jansova@mendelu.cz
Jeremias Lukáš, RNDr., Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent
3312
BA02N3024 (D3.24)
lukas.jeremias@mendelu.cz
Jíša Jan
administrativní pracovník
jan.jisa@mendelu.cz
akademická pracovnice - odborná asistentka
BA02N3018 (D3.18)martina.kolackova@mendelu.cz
akademická pracovnice - odborná asistentka
3035
BA02N2016 (D2.16)zuzana.koudelkova@mendelu.cz
technička pro výzkum
3281BA02N2026 (D2.26)jaromira.kroupova@mendelu.cz
Kryštofová Olga, Mgr., Ph.D.
akademická pracovnice - odborná asistentka
3277
BA02N2030 (D2.30)
olga.krystofova@mendelu.cz
akademická pracovnice - odborná asistentka
3274BA02N3016 (D3.16)
výzkumník projektu II
Kudr Jiří, Ing., Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent3352BA02N3012 (D3.12)jiri.kudr@mendelu.cz
Kuthanová Michaela, RNDr.doktorandka, výzkumník projektu III
3293
BA02N3011 (D3.11)michaela.kuthanova@mendelu.cz
asistentka3350
BA02N2013 (D2.13)
Lenža Libor, Ing.
projektový manažer - senior
3365BA02N3007 (D3.07)
Lojková Lea, Mgr., Ph.D.
výzkumník projektu III
3288
BA02N3022 (D3.22)lea.lojkova@mendelu.cz
Malý Lukáš, Bc.technik pro výzkum3289BA02N1018 (D1.18)lukas.maly@mendelu.cz
Masařík Michal, doc. RNDr., Ph.D.
výzkumník projektu III
3350
BA02N3018 (D3.18)
akademický pracovník - odborný asistent
3274
BA02N3016 (D3.16)miguel.rodrigo@mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent
3274
BA02N3016 (D3.16)
petr.michalek@mendelu.cz
Michálková Hana, Ing., Ph.D.akademická pracovnice - odborná asistentka3274
BA02N3016 (D3.16)
Michalová Ilonatechnická pracovnice pro výuku3313
BA02N1006 (D1.06)
Miller Andrew David, Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent
andrew.miller@mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent
3249
BA02N3017 (D3.17)
Molnárová Katarína, Mgr.doktorandka, výzkumník projektu II
Mukherjee Soumajit, MSc.doktorand, výzkumník projektu II
akademický pracovník - odborný asistent
BA02N3018 (D3.18)
lukas.nejdl@mendelu.cz
Němcová Eliška
technička pro výzkum
projektový manažer - junior3365BA02N3007 (D3.07)
Pekařík Vladimír, Mgr., Ph.D.výzkumník projektu III3350BA02N3017 (D3.17)vladimir.pekarik@mendelu.cz
Pelcová Pavlína, doc. Mgr., Ph.D.
akademická pracovnice - docentka
3276
BA02N3006 (D3.06)
Pláteník Michal, Bc.
technik pro výzkum
3354BA02N3012 (D3.12)
Pospíchal Jan, doc. Ing., CSc.akademický pracovník - docent
3288
BA02N3022 (D3.22)
Přikryl Vojtěch, Ing.výzkumník projektu II
vojtech.prikryl@mendelu.cz
akademický pracovník - docent3508
BA27N1037 (M1.37)
Raudenská Martina, Mgr., Ph.D.
výzkumník projektu III
martina.raudenska@mendelu.cz
Ressnerová Alžběta, MSc.
výzkumník projektu II
BA02N3021 (D3.21)
akademická pracovnice - odborná asistentka3274BA02N3016 (D3.16)simona.rex@mendelu.cz
Ridošková Andrea, Ing., Ph.D.akademická pracovnice - odborná asistentka
3276
BA02N3006 (D3.06)
andrea.ridoskova@mendelu.cz
Richtera Lukáš, RNDr., Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent
3311BA02N3017 (D3.17)lukas.richtera@mendelu.cz
Sedláčková Eliška, Ing.výzkumník projektu II3365BA02N3007 (D3.07)eliska.sedlackova@mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent
referent organizace a řízení odborný
3312BA02N3024 (D3.24)
Střelcová Marie, RNDr.akademická pracovnice - lektor
3284
BA02N3005 (D3.05)
marie.strelcova@mendelu.cz
Súkupová Martinatechnička pro výzkum
Šimková Michaela, DiS.
administrativní pracovnice
3350BA02N2013 (D2.13)michaela.simkova@mendelu.cz
Škubalová Zuzana, Ing.
výzkumník projektu II
BA02N3019 (D3.19)
Šmerková Kristýna, Ing., Ph.D.
akademická pracovnice - odborná asistentka
3293BA02N3011 (D3.11)
Šmídová Veronika, Ing.doktorandka, výzkumník projektu IIBA02N3019 (D3.19)veronika.smidova@mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent
3274
BA02N3016 (D3.16)
Štěrbová Dagmar, Mgr., Ph.D.akademická pracovnice - odborná asistentka3276
BA02N3006 (D3.06)
akademický pracovník - odborný asistent
3249
BA02N3017 (D3.17)
Vaculovičová Markéta, doc. Mgr., Ph.D.akademická pracovnice - docentka
3290
BA02N3010 (D3.10)
Vaculovič Vladimír, Ing.akademický pracovník - lektor3287BA02N3012 (D3.12)vladimir.vaculovic@mendelu.cz
akademická pracovnice - lektor
akademický pracovník - odborný asistent
3279
BA02N3023 (D3.23)
jiri.vlcek@mendelu.cz
Voběrková Stanislava, Mgr., Ph.D.
akademická pracovnice - odborná asistentka
3279
BA02N3023 (D3.23)
stanislava.voberkova@mendelu.cz
výzkumník projektu IV
akademická pracovnice - odborná asistentka
BA02N3021 (D3.21)
Younis Almotasem Bellah, MSc.doktorand, výzkumník projektu II3293BA02N3011 (D3.11)almotasem.younis@mendelu.cz
výzkumník projektu II
3350BA02N3017 (D3.17)
akademický pracovník - docent3285
BA02N2004 (D2.04)
Židelová Marie
laboratorní dělnice
3310
BA02N2032 (D2.32)
Životská Hana, Ing.
doktorandka, výzkumník projektu II
BA02N3019 (D3.19)
Žůrek Luděk, Ing., Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent
ludek.zurek@mendelu.cz
Externí pracovníci
 
 
 
 
Břečková Pavla, Ing., Ph.D.
pracovnice bez úvazku (prac. dohoda)
evidován v OBD
qqgolias@node.mendelu.cz
pracovnice bez úvazku (prac. dohoda)
3277
BA02N2030 (D2.30)
xchrudi1@node.mendelu.cz
evidován v OBD
3290
BA02N3010 (D3.10)
Moravec Zdeněkosoba spravující systémovou agendu
Ondreáš František, Ing., Ph.D.evidován v OBDqqondrea@node.mendelu.cz
evidován v OBD
externí učitelka
Doktorandi
 
 
  
doktorandkaxbadino1@node.mendelu.cz
Blahutová Andrea, Ing.
doktorandka
xblahuto@node.mendelu.cz
doktorandka
xburia14@node.mendelu.cz
doktorandka
BA02N3018 (D3.18)xdobeso1@node.mendelu.cz
Dohnálková Ester, Mgr.
doktorandka
doktorandka
xdoskova@node.mendelu.cz
Do Tomáš, Ing.
doktorand
xdo1@node.mendelu.cz
doktorandka
xdurdako@node.mendelu.cz
Füleky Martin, Ing.doktorand
doktorandka
BA02N3018 (D3.18)
xjanova3@node.mendelu.cz
doktorandka3290
BA02N3011 (D3.11)
Kratochvíl Zdeněk, Ing.
doktorand
xkratoc7@node.mendelu.cz
Mareček Petr, Ing., Ph.D.
doktorand
xmarecek@node.mendelu.cz
Mitrevska Katerinadoktorandka
xmitrevs@node.mendelu.cz
doktorand
3035
BA02N2016 (D2.16)
xmukherj@node.mendelu.cz
Pavelicová Kristýna, Ing.
doktorandka
3290BA02N3010 (D3.10)xpavelic@node.mendelu.cz
Pěnčík Ondřej, Mgr.
doktorand
doktorand
BA02N3019 (D3.19)
doktorand
Rankić Ivan, Ing.doktorandBA02N3018 (D3.18)xrankic@node.mendelu.cz
Řiháček Martin, Ing.doktorand
Schlosserová Nikola, Ing.doktorandkaBA02N3021 (D3.21)xschloss@node.mendelu.cz
doktorandka
3276
BA02N3006 (D3.06)
Štefánik Michal, Ing.
doktorand
doktorandkaBA02N3019 (D3.19)xsubrto1@node.mendelu.cz
Takácsová Paulína, Mgr.
doktorandka
BA02N3021 (D3.21)
xtakacs1@node.mendelu.cz
Tarbajová Vladimíra, Ing.doktorandka
BA02N3018 (D3.18)xtarbajo@node.mendelu.cz
doktorandka3035
BA02N2016 (D2.16)
xvanova1@node.mendelu.cz
Vlčnovská Marcela, Bc.
doktorandka
xvlcnovs@node.mendelu.cz
Zejdová Michaela, Mgr.doktorandka
xzejdova@node.mendelu.cz
Zelinka Radim, Ing.doktorandBA02N3018 (D3.18)
Zemánková Kristýna, Ing.doktorandka3290BA02N3010 (D3.10)


Ostatní telefony

Ostatní telefony představují telefonní čísla příslušející pracovišti Ústav chemie a biochemie.

Popis
TelefonMístnostTyp
Laboratoř bioanalýzy a zobrazování3352
BA02N1008 (D05)
Telefon
Laboratoř elektrochemie
3311
BA02N2016 (D2.16)
Telefon
laboratoř studentů
3362BA02N1016 (D02)Telefon
laboratoř studentů
3278
BA02N1017 (D01)
Telefon
laboratoř studentů
3313BA02N1013 (D03)
Telefon
přízemí vpravo3353
Telefon
Zakázková analýza - laboratoř AAS
3319
BA02N2021 (D2.21)
Telefon

Stisknutím tlačítka "Vytisknout telefonní seznam" získáte telefonní seznam ve formátu PDF.