Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF) - telefonní seznamHelp


Aplikace zobrazuje telefonní seznam pro Vámi zvolené pracoviště. Chcete-li seznam vytisknout, použijte tlačítko na konci formuláře.

Je možné zobrazovat jen primární údaje nebo všechny údaje.

U telefonních čísel se zobrazuje buď pouze klapka, nebo celé telefonní číslo. Následující volbou můžete měnit způsob zobrazování čísla.

     

Telefonní předvolba pro pracoviště Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin je +420 545 13x xxx (Areál Brno - Černá Pole). Čísla neodpovídající této předvolbě jsou uváděna v plném formátu.


Seznam pracovníků

Jméno
Zařazení
Telefon
Kancelář
E-mail
Škarpa Petr, doc. Ing., Ph.D.vedoucí pracoviště, akademický pracovník - docent3345BA03N4030 (C4.30)petr.skarpa@mendelu.cz
Rašovská Leaorganizačně-technická pracovnice3096BA03N4031 (C4.31)lea.rasovska@mendelu.cz
Zaměstnanci
 
 
 
 
akademický pracovník - asistent
3093
BA03N4027 (C4.27)
jiri.antosovsky@mendelu.cz
Baltazár Tivadar, Ing., MSc., Ph.D.
výzkumník projektu I
tivadar.baltazar@mendelu.cz
Belisová Mária, Bc.výzkumník projektu I
maria.belisova@mendelu.cz
Bielská Lucie, Mgr. Bc., Ph.D.
výzkumník projektu III
Brtnický Martin, Ing.výzkumník projektu II
4522
BA04N2051 (B2.51)
martin.brtnicky@mendelu.cz
Čermáková Jitka, Ing.technička pro výzkum
3060
BA01N4023 (A4.23)
výzkumník projektu II
akademická pracovnice - odborná asistentka, výzkumník projektu I
3192
BA03N4013 (C4.13)
Dvořáčková Helena, Ing.výzkumník projektu II
3056
BA01N4028 (A4.28)
Hammerschmiedt Tereza, Ing.
technička pro výzkum
4522BA04N2051 (B2.51)tereza.hammerschmiedt@mendelu.cz
technická pracovnice pro výuku
3060
BA01N4018 (A4.18)jana.havlikova@mendelu.cz
Jandák Jiří, Ing., CSc.akademický pracovník - odborný asistent
3061
BA03N3029 (C3.29)jiri.jandak@mendelu.cz
akademický pracovník - docent
3028
BA01N4023 (A4.23)
libor.kalhotka@mendelu.cz
výzkumník projektu II
doktorand, výzkumník projektu II
daniel.klofac@mendelu.cz
výzkumník projektu I
Kriška Tomáš, Ing.doktorand, výzkumník projektu II
tomas.kriska@mendelu.cz
výzkumník projektu II
Malíček Ondřej, Ing.
výzkumník projektu I
ondrej.malicek@mendelu.cz
Mikušová Dominika, Ing.
doktorandka, výzkumník projektu I
dominika.mikusova@mendelu.cz
Pecina Václav, Ing.
výzkumník projektu II
4522
BA04N2051 (B2.51)
Pospíšilová Lubica, doc. RNDr., CSc.
akademická pracovnice - docentka
3059
BA03N3023 (C3.23)
technická pracovnice pro vědu a výzkum3060
BA01N4018 (A4.18)
akademický pracovník - docent, garant klíčové aktivity
3102
BA03N4022 (C4.22)
akademická pracovnice - odborná asistentka3064BA03N3022 (C3.22)
doktorandka, výzkumník projektu I
3346BA03N4029 (C4.29)
Tůma Ivan, Ing., Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent
3396
BA01N4037 (A4.37)
technická pracovnice pro výuku3101BA03N4035 (C4.35)
Ungr Jiřítechnický pracovník pro vědu a výzkum3103
BA03N4023 (C4.23)
jiri.ungr@mendelu.cz
výzkumník projektu II
jana.vavrikova@mendelu.cz
Vlček Vítězslav, Ing., Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent3063
BA03N3028 (C3.28)
Záhora Jaroslav, Ing., CSc.akademický pracovník - odborný asistent
3022
BA01N4039 (A4.39)
Externí pracovníci
 
 
  
pracovnice bez úvazku (prac. dohoda)
xmuchov3@node.mendelu.cz
pracovnice bez úvazku (prac. dohoda)
xjanova4@node.mendelu.cz
Doktorandi
 
 
 
 
Boturová Kateřina, Ing.
doktorandka
BA03N3026 (C3.26)xboturo1@node.mendelu.cz
Jiránková Anna, Ing.doktorandka
xjiranko@node.mendelu.cz
doktorand
doktorand
Sedlák Luboš, Ing.doktorand
BA03N3026 (C3.26)xsedlak@node.mendelu.cz
doktorandka
xzachova@node.mendelu.cz


Ostatní telefony

Ostatní telefony představují telefonní čísla příslušející pracovišti Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin.

PopisTelefonMístnostTyp
centrální kancelář projektů OPVK - pracoviště půdoznalství
3072
BA03N3031 (C3.31)
Telefon
knihovna - půdoznalství
3062
BA03N3040 (C3.40)
Telefon
Laboratoře - agrochemie
3100
BA03N4019 (C4.19)
Telefon
laboratoř - půdoznalství
3066BA03N3016 (C3.16)
Telefon

Stisknutím tlačítka "Vytisknout telefonní seznam" získáte telefonní seznam ve formátu PDF.