Zahradnická fakulta - telefonní seznamHelp


Aplikace zobrazuje telefonní seznam pro Vámi zvolené pracoviště. Chcete-li seznam vytisknout, použijte tlačítko na konci formuláře.

Je možné zobrazovat jen primární údaje nebo všechny údaje.

U telefonních čísel se zobrazuje buď pouze klapka, nebo celé telefonní číslo. Následující volbou můžete měnit způsob zobrazování čísla.

Jednotliví pracovníci jsou řazeni abecedně bez ohledu na jejich pracoviště. Následující volbou můžete ovlivnit způsob výpisu.

Jednotlivá pracoviště se vypisují pomocí oficiálních zkratek pracovišť. Následující volbou můžete změnit zkratky na čísla (příp. kódy) pracovišť.

     

Telefonní předvolba pro pracoviště Zahradnická fakulta je +420 519 367 xxx (Areál Lednice). Čísla neodpovídající této předvolbě jsou uváděna v plném formátu.

JménoPracovištěZařazeníTelefon
Kancelář
E-mail
ZFexterní člen SZ
Ambrožová Zuzana, Ing., Ph.D.výzkumník projektu II, akademická pracovnice - odborná asistentka302LB06N2030 (Led-D2.30)zuzana.ambrozova@mendelu.cz
Appelová Petra, Ing.ÚPKdoktorandka
351
LB07N1019 (Led-C1.19)
xhlavac6@node.mendelu.cz
Arnošt Vladimír, Bc.
organizační pracovník
224
LB07N2016 (Led-C2.16)
vladimir.arnost@mendelu.cz
Bajus Marko, MSc.MEND
doktorand
xbajus@node.mendelu.cz
akademický pracovník - profesor, výzkumník projektu III
262LB01N3009 (Led-A3.09)
Baránek Miroslav, doc. Mgr., Ph.D.
výzkumník projektu IV, akademický pracovník - docent
311LD03N1009 (LD031.09)
organizační pracovnice, výzkumník projektu II
306
LD08N1028 (LD081.28)
Barański Rafał, prof. Dr hab.ZF
externí učitel
qqbarans@node.mendelu.cz
Baričičová Viera, Ing., Ph.D.externí člen SZ
Baroň Mojmír, doc. Ing., Ph.D.ÚVV
výzkumník projektu II, akademický pracovník - docent
252LB06N1015 (Led-D1.15)
pracovnice bez úvazku (prac. dohoda)
qqbarono@node.mendelu.cz
Benediková Daniela, doc. Ing., Ph.D.ZFexterní oponentka IGAqqbened1@node.mendelu.cz
Berraf-Tebbal Akila, Ph.D.MEND
výzkumník projektu I
309
Blažková Ivana, doc. Ing., Ph.D.ZF
externí člen SZ
545 136 405
BN01N4005 (Z4.05)ivana.blazkova@mendelu.cz
Blechová Hana, Ing.
technička pro výzkum
hana.blechova@mendelu.cz
ZF
externí učitel
545 136 010
BA01N5020 (A5.20)
xbocek0@node.mendelu.cz
akademický pracovník - asistent
LB06N2016 (Led-D2.16)
pavel.borusik@mendelu.cz
Brunecký Petr, doc. Dr. Ing.externí učitel
545 134 174
BA06N4002 (T4.02)petr.brunecky@mendelu.cz
Březinová Magdaléna, Ing. Bc.doktorandka352
LB07N1019 (Led-C1.19)
xbrezin6@node.mendelu.cz
Buček Antonín, doc. Ing., CSc.ZF
externí učitel
545 134 044
BA04N5044 (B5.44)
Budínová Dagmar, Ing.
doktorandka
xbudino3@node.mendelu.cz
zemědělský dělník
tomas.bucha@mendelu.cz
akademická pracovnice - asitent
374
LB01N3001 (N3001)
Bulíř Pavel, Ing., Ph.D.ÚBZ
akademický pracovník - odborný asistent
277
LB06N2021 (Led-D2.21)
výzkumník projektu II, akademická pracovnice - odborná asistentka
323
LD03N2003 (LD032.03)
Burg Patrik, prof. Ing., Ph.D.ÚVV, ÚZATakademický pracovník - profesor, výzkumník projektu I
373
LB01N3024 (Led-A3.24)
Burian Samuel, Ing.
externí člen SZ
qqburia1@node.mendelu.cz
Castillo Toriello de Gajda Ana CristinaVSLuklízečka
Čaněk Alois, Ing., Ph.D.externí člen SZ
qqcanek1@node.mendelu.cz
Čapková Milenapracovnice trhu práce, referentka administrativy227LB07N2014 (Led-C2.14)
ÚZK
asistent projektu
LB01N3025 (Led-A3.25)
ÚZK, MEND
stavební referentka, koordinátor projektu ZF
315
LD03N1003 (LD031.03)
Čech Pavel, Ing.ZF, DZF
systémový integrátor, asistent projektu
228
LB07N2015 (Led-C2.15)
Čech Petr, Ing., Ph.D.
externí učitel
545 134 516BA06N4016 (T4.16)petr.cech@mendelu.cz
Červinka Jan, doc. Ing., CSc.externí člen SZ
545 132 379
BA39N3024 (Q3.24)
ÚZAT
doktorandka, organizační pracovnice, finanční manažer, akademická pracovnice - asistentka
265LB01N3016 (Led-A3.16)alice.cizkova@mendelu.cz
externí člen SZ
qqdamcov@node.mendelu.cz
ÚZAKA
výzkumník projektu II, akademická pracovnice - asistentka
545 136 041
BA01N5013 (A5.13)tereza.damcova@mendelu.cz
ÚZAKA
akademický pracovník - profesor, výzkumník projektu III
291
BA01N5014 (A5.14)
Derganz Jiří, Ing.VSL
vedoucí vnitřní správy
201
jiri.derganz@mendelu.cz
Dlouhá Drahomíra, doc. PhDr., CSc.
externí učitelka
548 220 078
dlouha@node.mendelu.cz
organizačně-technická pracovnice
230
LB01N1005 (Led-A1.05)
ÚPK
akademická pracovnice - odborná asistentka
344
LB07N1014 (Led-C1.14)
barbora.dohnalova@mendelu.cz
Dokoupil Libor, Ing., Ph.D.ÚŠMZR
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 003
ÚBZpracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqdolez4@node.mendelu.cz
Drápal Jaroslav, doc. Ing. arch., CSc.
externí učitel
545 134 171BA06N4006 (T4.06)
technická pracovnice pro výuku
321LD03N2010 (LD032.10)irena.drobilicova@mendelu.cz
doktorandka, akademická pracovnice - odborná asistentka, externí člen SZ279LB06N2016 (Led-D2.16)
Dvořák Miloň, Ing., Ph.D.ZFexterní učitel545 134 120BA04N3015 (B3.15)
Eichmeier Aleš, Ing., Ph.D.výzkumník projektu II, organizační pracovník315LD03N1003 (LD031.03)ales.eichmeier@mendelu.cz
doktorandka
284
LB06N2011 (Led-D2.11)xfaltynk@node.mendelu.cz
doktorand
xferby1@node.mendelu.cz
externí člen SZ
ZF
externí oponentka IGA
qqfetter@node.mendelu.cz
ÚPKdoktorandka, výzkumník projektu I346LB07N1015 (Led-C1.15)
Fibingrová Ludmila
pěstitelka plodin
Fišerová Helena, Dr. Ing.ZF
externí učitelka
545 133 015
BA03N6030 (C6.30)
Franková Šárka, Ing. et Ing.doktorandka
VSL
dělník nádvorní skupiny
doktorand
Galatíková HanaVSL
uklízečka
hana.galatikova@mendelu.cz
doktorand, technik pro výzkum
312
LD08N1009 (LD081.09)
Glozar MarekDZFřidič218LB07N3015 (Led-C3.15)marek.glozar@mendelu.cz
Goliáš Jan, prof. Ing., DrSc.ÚPTZPvýzkumník projektu III, pracovník bez úvazku (prac. dohoda)jan.golias@mendelu.cz
doktorandka, výzkumník projektu I, akademická pracovnice - asistentka243
LB01N2012 (Led-A2.12)
martina.gottingerova@mendelu.cz
Grbavčicová JarmilaVSL
pěstitelka plodin
jarmila.grbavcicova@mendelu.cz
Grzebelus Dariusz, prof.MENDvýzkumník projektu IVdariusz.grzebelus@mendelu.cz
Halady Ondřejopravář - traktorista
ondrej.halady@mendelu.cz
ZF
externí učitelka
545 136 557
BN01N2057 (Z2.57)
Havel Ladislav, prof. RNDr., CSc.ZFexterní učitel545 133 016BA03N5026 (C5.26)ladislav.havel@mendelu.cz
ÚZAKApracovník bez úvazku (prac. dohoda)
ÚVVdoktorandka
Híc Pavel, Ing., Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu II
268LB01N3010 (Led-A3.10)pavel.hic@mendelu.cz
pěstitelka plodin
Hlušek Jaroslav, prof. Ing., CSc., dr. h. c.ZFexterní učitel
545 136 252
BN01N2052 (Z2.52)
Hnilička František, doc. Ing., Ph.D.ZF
externí člen SZ
doktorand, technický pracovník pro výuku
radim.holesinsky@mendelu.cz
Horáčková Julie, Ing.
doktorandka, technická pracovnice pro výuku
julie.horackova@mendelu.cz
Horák Miroslav, Ing., Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu II
268
LB01N3010 (Led-A3.10)
Hořínková MarcelaÚZK
technická pracovnice pro výuku
LB01N1020 (Led-A1.20)
marcela.horinkova@mendelu.cz
externí učitel
qqhost1@node.mendelu.cz
ZF
externí učitel
qqhost@node.mendelu.cz
Hrdličková Hana, Ing.ZF
externí člen SZ
qqhrdlic@node.mendelu.cz
VSLuklízečka
miroslava.hrdlickova@mendelu.cz
výzkumník projektu II
Hrstka MilošVSL
strážný
Hrstka Milošpěstitel plodin
Chladil Josef, doc. Ing., CSc.externí učitel
545 134 516
BA06N4005 (T4.05)
Chwil MiroslawaÚZKexterní učitelka
Janák Karel, doc. Ing., CSc.ZFexterní učitel
545 134 161
BA04N6050 (B6.50)
karel.janak@mendelu.cz
ZFexterní učitel545 134 515BA06N2011 (T2.11)qqjancik@node.mendelu.cz
externí člen SZ
qqjancur@node.mendelu.cz
Janiš Dalibor, Mgr., PhD.externí školitel
ÚBZexterní školitelka
ZF
externí učitel
545 132 205
BA39N6034 (Q6.34)
Jelínek Antonín, doc. Ing., CSc.externí člen SZ
qqjelin7@node.mendelu.cz
Jetmarová Eva, Ing., CSc.ZFexterní člen SZ
qqjetmar@node.mendelu.cz
pracovník pro implementaci investic, akademický pracovník - odborný asistent
236
LB01N1022 (Led-A1.22)ales.jezdinsky@mendelu.cz
externí člen SZ
Josefíková Ivanastudijní referentka226
LB07N2018 (Led-C2.18)
Jurasová Milušepěstitelka plodin
Jurenková Barbora, Ing.ÚPKvýzkumník projektu I
barbora.jurenkova@mendelu.cz
Jurica Miloš, Ing., Ph.D.ÚZK, DZF
výzkumník projektu II, organizační pracovník
231
LB01N1010 (Led-A1.10)
milos.jurica@mendelu.cz
organizačně-technická pracovnice
320LD03N2011 (LD032.11)petra.jurenova@mendelu.cz
Kachyňa František, Ing.ZFexterní učitel545 134 173BA06N2009 (T2.09)kachyna@node.mendelu.cz
Kingová MarcelaZF
externí učitelka
Kiss Tomáš, Ing.ÚO, MENDakademický pracovník - asistent, výzkumník projektu I, doktorand
241
LB01N2010 (Led-A2.10)
Klasová Kristýna, Ing., Ph.D.organizačně technická pracovnice, akademická pracovnice - odborná asistentka281LB06N2016 (Led-D2.16)kristyna.klasova@mendelu.cz
Klemš Marek, RNDr. Ing., Ph.D.ZFexterní učitel
545 133 296
BA03N6026 (C6.26)
marek.klems@mendelu.cz
Klepárník Radim, Ing.ÚPKvýzkumník projektu I, doktorand, technický pracovník pro výuku
345
LB07N1015 (Led-C1.15)radim.kleparnik@mendelu.cz
Klímová Veronika, Ing.ÚBZdoktorandka
284
LB06N2011 (Led-D2.11)xurban19@node.mendelu.cz
DZFexterní učitelka211
Knézlík Josef
systémový integrátor, technik informačních systémů
229
LB07N2015 (Led-C2.15)
Knot Pavel, Ing., Ph.D.externí učitel545 133 078
BA01N3007 (A3.07)
pavel.knot@mendelu.cz
ZF
externí učitel
545 134 124
BA04N4036 (B35)robert.knott@mendelu.cz
Kobza František, prof. Ing., CSc.DZFpracovník bez úvazku (prac. dohoda)234
MENDdoktorandka, technička pro výzkum312
LD08N1009 (LD081.09)
maria.kocanova@mendelu.cz
ÚPKdoktorandka
xkohou11@node.mendelu.cz
Kokeš Přemysl, MgA.akademický pracovník - asistent298
premysl.kokes@mendelu.cz
externí oponentka IGA
qqkolma1@node.mendelu.cz
pracovnice bez úvazku (prac. dohoda)
243
LB01N2012 (Led-A2.12)xkonec17@node.mendelu.cz
výzkumník projektu II, akademická pracovnice - asistentka
301
LB06N2037 (Led-D2.37)
Kopta Tomáš, doc. Ing., Ph.D.výzkumník projektu II, akademický pracovník - docent
231
LB01N1010 (Led-A1.10)
tomas.kopta@mendelu.cz
VSL
pěstitelka plodin
iva.kostalova@mendelu.cz
ÚŠMZRpracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqkouka3@node.mendelu.cz
Koutník Vilém, Ing., CSc.externí učitel
Kovář Martin, Ing.ZFexterní člen SZ
qqkova11@node.mendelu.cz
Kozlovsky Dufková Jana, doc. Ing., Ph.D.ZF
externí učitelka
545 132 472
BA39N4030 (Q4.30)
jana.dufkova@mendelu.cz
Kožíšková Jarmila, Ing., Ph.D.výzkumník projektu II, akademická pracovnice - odborná asistentka269LB01N3015 (ZFAC3)jarmila.koziskova@mendelu.cz
externí člen SZ
qqkrali5@node.mendelu.cz
Krejčí Markéta, Ing. arch., Ph.D.ÚZAKAakademická pracovnice - odborná asistentka301LB06N2037 (Led-D2.37)marketa.krejci@mendelu.cz
výzkumník projektu II, akademický pracovník - docent
275
LB06N2018 (Led-D2.18)
ZF
externí učitel
545 133 106BA01N3033 (A3.33)
uklízečka
jana.krikavova@mendelu.cz
ZF
externí učitel
545 132 126BA01N1032 (A1.32)ivo.krivanek@mendelu.cz
ÚPK
výzkumník projektu IV, akademický pracovník - docent
341
BA01N5043 (A5.43)
Kulhánková Michaela, Ing.doktorandkaxkulhan4@node.mendelu.cz
ÚVV
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu I
256
LB06P1009 (Led-D01.09)
michal.kumsta@mendelu.cz
externí člen SZ
qqkunick@node.mendelu.cz
DZF
organizačně-technická pracovnice
219
LB07N2007 (Led-C2.07)
Kuťková Tatiana, doc. Ing., CSc.
akademická pracovnice - docentka, výzkumník projektu II
273
LB06N2013 (Led-D2.13)
tatiana.kutkova@mendelu.cz
Kyseláková Marie, doc. Ing. RNDr., CSc.
externí učitelka
252
kyselako@node.mendelu.cz
Lacina Darek, Ing.akademický pracovník - asistent, výzkumník projektu II
355
LB07N3012 (Led-C3.12)
darek.lacina@mendelu.cz
Lachmannová Monika, Ing., Ph.D.ÚZAKAexterní učitelkaxsubova@node.mendelu.cz
ZFexterní člen SZ
Látr Aleš, RNDr., Ph.D.ZF
externí oponent IGA
qqlatr@node.mendelu.cz
Licek Josef, Ing.ÚVV
doktorand
Lískovec Stanislavinstalatér
ZF
externí oponent IGA
ÚBZdoktorand285LB06N2011 (Led-D2.11)
VSL
údržbář - elektrikář
marek.loucka@mendelu.cz
Loučková Marie, Ing.VSLpěstitelka plodin
Lukš FrantišekVSL
stavební údržbář budov
frantisek.luks@mendelu.cz
Lukšová StanislavaÚVV
organizačně-technická pracovnice, asistentka projektu
250
LB06N1011 (Led-D1.11)
stanislava.luksova@mendelu.cz
ÚZAKAvýzkumník projektu II, akademická pracovnice - asistentka046
BA01N5015 (A5.15)
anna.magni@mendelu.cz
ÚZAKA
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqmacha@node.mendelu.cz
externí učitel545 136 003BA01N5012 (A5.12)
ZF
zahraniční host
qqmarion@node.mendelu.cz
Martinek Jiří, Ing., Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu III
276
LB06N2018 (Led-D2.18)
Martinková Kuchyňková Hana, Ing., Ph.D.ÚPK, DZF
organizační pracovnice, výzkumník projektu I, akademická pracovnice - odborná asistentka
343
BA01N5018 (A5.18)
Martinková Milena, RNDr., CSc.externí učitelka545 134 054
BA04N5047 (B5.47)
mart@node.mendelu.cz
pracovník pro implementaci investic, akademický pracovník - odborný asistent, technik pro výzkum
370
LB01N3018 (Led-A3.18)
ZF
externí oponent IGA
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu II
347
LB07N1009 (Led-C1.09)
Matějková Hana, Ing.
výzkumník projektu I
hana.matejkova@mendelu.cz
Medlík Mikuláš, MgA.ÚZAKA
akademický pracovník - asistent, doktorand
298
mikulas.medlik@mendelu.cz
Meloun Milan, Ing., Ph.D.
externí učitel
545 134 168
BA06N2002 (T2.02)xmeloun1@node.mendelu.cz
Mičola Petr, Ing.ZFexterní člen SZ
Michlovský Miloš, doc. Ing., DrSc.ZFexterní učitel
Miksová Lenka, Ing. et Ing.ÚBZ
akademická pracovnice - asistentka
278
LB06N2021 (Led-D2.21)
lenka.miksova.ubz@mendelu.cz
Mitić AleksandraÚZAKAdoktorandka
výzkumník projektu II
308
LD08N1036 (LD081.36)
DZFpracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqmouric@node.mendelu.cz
Mrázová Martina, Mgr. et Mgr.ÚZAKA
akademická pracovnice - asistentka
martina.mrazova@mendelu.cz
Muchová Tereza, Ing.
doktorandka
238
LA02N1006 (LA021.06)
externí učitel545 134 175BA06N4009 (T4.09)qqmulle4@node.mendelu.cz
Musil Michal, Ing. arch.externí oponent IGA
Navrátil Aleš, doc. Ing. arch., Ph.D.ÚZAKAexterní učitel
Navrátil Milan, prof. RNDr., CSc.externí oponent IGA
externí učitel
545 134 026
BA04N5031 (B5.31)
Nawrocki Jacek, Dr hab.
externí člen SZ
qqnawroc@node.mendelu.cz
ÚOvýzkumník projektu IV, akademický pracovník - odborný asistent244
LB01N2013 (Led-A2.13)
tomas.necas@mendelu.cz
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqnedoro@node.mendelu.cz
Němcová Anna, Dr. Ing.
výzkumník projektu III, akademická pracovnice - odborná asistentka
266
LB01N3008 (Led-A3.08)
ZF
externí učitelka
545 136 326
BN01N3026 (Z3.26)
akademická pracovnice - docentka
233
LB01N1032 (Led-A1.32)
jarmila.neugebauerova@mendelu.cz
Nevěděl Vít, Ing.doktorand
xnevede2@node.mendelu.cz
ÚBZ
technička pro výzkum, organizačně-technická pracovnice
270
LB06N2014 (Led-D2.14)
ZF
externí člen SZ
ÚZAKA
výzkumník projektu II, akademická pracovnice - asistentka
304
LB06N2028 (Led-D2.28)
Omastová Petra, Ing.
doktorandka, technická pracovnice pro výuku
263LB01N3008 (Led-A3.08)
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu III242LB01N2011 (Led-A2.11)ivo.ondrasek@mendelu.cz
Ondr Pavel, doc. Ing., CSc.ZFexterní člen SZqqondr@node.mendelu.cz
výzkumník projektu I
308
LD08N1036 (LD081.36)eva.ondrusikova@mendelu.cz
Opravil Jaromír, Ing.ZFexterní člen SZ
Otruba Ivar, prof. Ing., CSc.
externí učitel
B302
Paganová Viera, prof. Ing., Ph.D.ZFexterní oponentka IGA
qqpagano@node.mendelu.cz
ZFexterní učitel545 134 022
BA04N1068 (B1.68)
ZFexterní oponent IGA
externí člen SZqqpaulen@node.mendelu.cz
pracovnice bez úvazku (prac. dohoda)315xpavel11@node.mendelu.cz
ZF
externí člen SZ
Pavlačková Katarína, Ing.ZF, ÚPKadministrátorka projektu, externí učitelka, technická pracovnice pro výuku340LB07N1010 (Led-C1.10)
Pavloušek Pavel, prof. Ing., Ph.D.ÚVVakademický pracovník - profesor, výzkumník projektu I251LB06N1012 (Led-D1.12)
Pečenka Jakub, Ing.výzkumník projektu I, organizační pracovník307LD08N1035 (LD081.35)
ÚZAKApracovnice bez úvazku (prac. dohoda)
qqpecho1@node.mendelu.cz
Pejchal Miloš, prof. Ing., CSc.akademický pracovník - profesor
272
LB06N2017 (Led-D2.17)
milos.pejchal@mendelu.cz
Peňázová Eliška, Ing. Bc., Ph.D.MENDorganizační pracovnice, výzkumník projektu I307
LD08N1035 (LD081.35)
Pernický Paveltechnický pracovník pro výuku
372
LB01N3025 (Led-A3.25)
Pešová Žaneta
uklízečka
zaneta.pesova@mendelu.cz
Petříková Kristina, doc. Ing., CSc.externí učitelka
LB01N1030 (Led-A1.30)
Picha David, prof. Mgr., Ph.D.ZF
externí učitel
Pinkava JanVSL
pěstitel plodin, mechanizátor
Pintér Eduard, Ing., PhD.
externí člen SZ
Podhorský David, Ing.ZF
externí oponent IGA
Pokluda Robert, prof. Ing., Ph.D.výzkumník projektu IV, akademický pracovník - profesor
232
LB01N1008 (Led-A1.08)
robert.pokluda@mendelu.cz
Polcarová AlenaÚZKevidován v OBD
VSLuklízečka
ZFexterní učitel
Prášil Jan, Ing.externí oponent IGA
qqprasil@node.mendelu.cz
Prokeš Kamil, Ing., Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent
253
LB06N1013 (Led-D1.13)
externí učitel545 132 397BA39N3085 (Q3.85)
ZFexterní učitelprudky@node.mendelu.cz
Průšová Božena, Ing., Ph.D.ÚVV
akademická pracovnice - odborná asistentka
259LB06N1013 (Led-D1.13)bozena.prusova@mendelu.cz
Pulkrábková Marieuklízečka
206
marie.pulkrabkova@mendelu.cz
ÚZAKAorganizačně-technická pracovnice, administrator projektu
290
LB06N2027 (Led-D2.27)vladimira.pulkrabkova@mendelu.cz
výzkumník projektu II318LD08N1006 (LD081.06)jana.raddova@mendelu.cz
technička pro výzkum
306
LA02N1006 (LA021.06)
ZF
externí člen SZ
545 136 403
BN01N4003 (Z4.03)
jaroslava.rajchlova@mendelu.cz
ÚBZakademický pracovník - docent271
LB06N2019 (Led-D2.19)
milan.rajnoch@mendelu.cz
doktorandka, výzkumník projektu I, odborná pracovnice implementace243
LB01N2012 (Led-A2.12)
eliska.rampackova@mendelu.cz
Rolný Ivo, doc. PhDr., Ph.D.ZFexterní učitel
545 132 536
BA39N5041 (Q5.41)rolny@node.mendelu.cz
externí člen SZ
545 133 206
BA27N1004 (M1.04)
ÚŠMZR
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 010
BA01N5062 (A5.62)
jaroslav.roznovsky@mendelu.cz
VSL
referentka hospodářské správy
210
ZFexterní učitel
545 134 057
BA04N5043 (B5.43)radomir.repka@mendelu.cz
ZF
externí učitel
545 136 000
BA01N3045 (A3.45)
Řihák Zdeněk, Ing.ÚVV
doktorand
ÚPK
akademická pracovnice - docentka, výzkumník projektu III
342BA01N5018 (A5.18)
Salaš Petr, doc. Dr. Ing.výzkumník projektu III, akademický pracovník - docent322
LD03N2008 (LD032.08)
Salava Jaroslav, doc. Dr. Ing.
externí člen SZ
qqsalava@node.mendelu.cz
Saleem Sana, MSc.doktorandkaxsaleem@node.mendelu.cz
ÚPKakademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu II
348
LB07N1008 (Led-C1.08)
externí člen SZ
Sekanina Petr, Ing.
doktorand
xsekanin@node.mendelu.cz
Sendler Zdeněk, Ing.
externí člen SZ
qqsendle@node.mendelu.cz
ÚPTZP
doktorand
xseris@node.mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent545 134 524
BA04N6029 (B514)
výzkumník projektu I
258
LB06P1016 (Led-D01.16)rostislav.slavik@mendelu.cz
doktorandka
Snovická Zuzanapěstitelka plodin
ÚVVvýzkumník projektu IV, akademický pracovník - docent254LB06N1014 (Led-D1.14)
ÚZK
akademická pracovnice - asistentka
235
LB01N1013 (Led-A1.13)
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu I
255
LB06N1017 (Led-D1.17)
radek.sotolar@mendelu.cz
Souček Jiří, Ing., Ph.D.ZF
externí oponent IGA
ZFexterní oponent IGAqqsouce3@node.mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu III
266
LB01N3008 (Led-A3.08)
ivo.soural@mendelu.cz
Spěvák Josef, Ing., Ph.D.ÚZKkoordinátor investic projektu
778 714 596
Spěváková Eva, Ing.ÚBZ, DZFprojektový manažer - senior, tajemnice fakulty223LB07N2010 (Led-C2.10)
Spěváková Libuše
uklízečka
libuse.spevakova@mendelu.cz
externí učitel545 133 266BA27N1046 (M1.46)
Steinová Šárkaevidován v OBDqqsteino@node.mendelu.cz
ZF
externí učitelka
545 132 334
BA39N3082 (Q3.82)
sarka.stojarova@mendelu.cz
Stratil Pavel, doc. RNDr. Ing., Ph.D.ZFexterní učitel545 133 364BA02N1007 (D1.07)
Strnadová Hanatechnická pracovnice pro vědu a výzkum
382
LB05N1008 (Led-SKL1.08)
hana.strnadova@mendelu.cz
Supuka Ján, prof. Ing., DrSc.ZFexterní člen SZ
Suská Alžběta, Ing.
doktorandka
xsuska@node.mendelu.cz
Svitáčková Běla, Ing., CSc.externí učitelka323svit@node.mendelu.cz
Svoboda Antonín, Ing.externí člen SZ
qqsvob14@node.mendelu.cz
Svobodová Renata
studijní referentka
225LB07N2019 (Led-C2.19)
Svojanovský Roman, Ing. arch.ÚBZ
externí školitel
Sýkorová Jitka, PhDr.
externí učitelka
545 134 106
BA04N1020 (B1.20)
jitka.sykorova@mendelu.cz
organizační pracovnice222LB07N2006 (Led-C2.06)
Šafránková Ivana, doc. Ing., Ph.D.
externí učitelka
545 133 048
BA01N4008 (A4.08)ivana.safrankova@mendelu.cz
ÚZAKAakademický pracovník - asistent, doktorand298LB06N2036 (Led-D2.36)dan.samanek@mendelu.cz
výzkumník projektu I
ondrej.sestak@mendelu.cz
Ševčíková Barbara, Ing., Ph.D.ÚZAKAvýzkumník projektu II
294
BA01N5019 (A5.19)barbara.sevcikova@mendelu.cz
akademická pracovnice - asistentka, externí člen SZ
LB06N2016 (Led-D2.16)
Šimek Pavel, doc. Ing., Ph.D.akademický pracovník - docent282
LB06N2015 (Led-D2.15)
ÚZAT
doktorandka
xsinkova@node.mendelu.cz
Škrábek Vladimír, Ing.ÚVVdoktorand
Šnurkovič Petr, Ing., Ph.D., DiS.
akademický pracovník - odborný asistent, technický pracovník pro výuku
269
LB01N3015 (ZFAC3)
petr.snurkovic@mendelu.cz
Špalková Jaroslava, Ing.externí člen SZ
Špetík Milan, Ing.
doktorand, technik pro výzkum
305
LD08N1027 (LD081.27)
externí učitelka
545 134 054
BA04N5047 (B5.47)
zuzana.spinlerova@mendelu.cz
Štampar Franci, prof. Dr.ZF
externí člen SZ
ZF
externí člen SZ
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu I
280
LB06N2016 (Led-D2.16)
lukas.stefl@mendelu.cz
Štůsková Kateřina, Ing.doktorandka
xstusko1@node.mendelu.cz
doktorandka
269
LB01N3015 (ZFAC3)
xdufkov1@node.mendelu.cz
Tagliavini Massimo, prof.
externí člen SZ
Tekielska Dorota Anna, Ing.doktorandka, výzkumník projektu I305
LD08N1027 (LD081.27)
Těthal Jiří, Mgr. Ing., Ph.D.
externí učitel
evidován v OBD
Toman Petr, Ing., Ph.D.externí učitel545 132 404BA39N4090 (Q4.90)
ZF
externí učitelka
545 136 396
BN01N3032 (Z3.32)
Tomšík Pavel, prof. Ing., CSc.ZFexterní učitel545 132 533
BA39N5023 (Q5.23)
tomsik@node.mendelu.cz
ZFexterní oponent IGAqqtriska@node.mendelu.cz
technická pracovnice pro výuku
545 136 029
BA01N5034 (A5.34)magdalena.tvrznikova@mendelu.cz
Uher Jiří, doc. Dr. Ing.
výzkumník projektu II, akademický pracovník - docent
234
LB01N1030 (Led-A1.30)
ZF
externí učitel
545 132 330
BA39N3082 (Q3.82)
Urban IvanVSLstrážný
ivan.urban@mendelu.cz
ZF
externí učitelka
Urban Vojtěch, Ing.ÚPKdoktorand545 136 043BA01N5018 (A5.18)xurban9@node.mendelu.cz
Usenik Valentina, doc., Ph.D.
zahraniční host
qqusenik@node.mendelu.cz
externí učitel
qqvacek@node.mendelu.cz
Vachůn Miroslav, Ing., Ph.D.MENDakademický pracovník - odborný asistent
318
LD03N1005 (LD031.05)
Vaida Pavel, Bc.
výzkumník projektu I, organizační pracovník
274
LB06N2022 (Led-D2.22)pavel.vaida@mendelu.cz
Vajčner Pavel, Ing.ZFexterní člen SZ
qqvajcn2@node.mendelu.cz
Valíček Pavel, prof. Ing., DrSc.ZF
externí člen SZ
ZFexterní člen SZ
Valtera Jiří, Ing.ZF
externí oponent IGA
externí člen SZ
qqvargo3@node.mendelu.cz
pěstitelka plodin
Vavřiník Aleš, Ing.
doktorand
Velička Petr, Ing.
externí člen SZ
qqvelic1@node.mendelu.cz
Viktorinová Miroslava, Ing.
organizačně-technická pracovnice
260
LB01N2028 (Led-A2.28)
miroslava.viktorinova@mendelu.cz
Vlašínová Helena, Ing., Ph.D.ZF
externí učitelka
545 133 021
BA03N5024 (C5.24)
externí učitel545 133 279BA02N3023 (D3.23)
Vlková Lenkapěstitelka plodin
Vlk Radoslav, Mgr., Ph.D.ÚŠMZR
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu II
545 136 008
ZF
externí oponent IGA
qqvorel4@node.mendelu.cz
Vrablcová Helena, Ing.doktorandka
Vrána František, akad. arch.
externí učitel
545 134 175
BA06N4009 (T4.09)
vrana@node.mendelu.cz
externí učitelka
545 134 039
BA04N2046 (B2.46)
Vrbová Libuše, Ing.doktorandka
Wagnerová Eva, Ing.
externí člen SZ
qqwagner@node.mendelu.cz
ZFexterní oponent IGA
organizačně-technická pracovnice
374
LB01N3001 (N3001)
libuse.wernerova@mendelu.cz
Wilhelmová Dana, doc. Dr. Ing.výzkumník projektu IV, akademická pracovnice - docentka
292
BA01N5014 (A5.14)
dana.wilhelmova@mendelu.cz
Wohlmuth Jan, Ing.MEND
doktorand
xwohlmut@node.mendelu.cz
Záhradníková Viera, Ing.
technická pracovnice pro výuku
256
LB06P1010 (ZFD02)
VSLstrážný
vlastimil.zalesak@mendelu.cz
Zámečník Roman, Ing., Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu II
724 803 357
LB06N2016 (Led-D2.16)
Zatloukal Patrik, Ing.doktorand
Zelená Věra, doc. RNDr., CSc.
externí učitelka
545 136 005
BA03N5028 (C5.28)zelena@node.mendelu.cz
akademický pracovník - profesor, výzkumník projektu I
371
LB01N3020 (Led-A3.20)
ZF
externí člen SZ
qqzimov1@node.mendelu.cz
Žallmannová Eva, Ing., Ph.D.výzkumník projektu II, akademická pracovnice - odborná asistentka545 136 043BA01N5018 (A5.18)
Želísková Renata, Ing.VSLtechnická pracovnice pro výuku
382
LB05N1008 (Led-SKL1.08)
ZF
externí učitel
545 132 502
BA39N5039 (Q5.39)
pavel.zufan@mendelu.cz

Stisknutím tlačítka "Vytisknout telefonní seznam" získáte telefonní seznam ve formátu PDF.