Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií - telefonní seznamHelp


Aplikace zobrazuje telefonní seznam pro Vámi zvolené pracoviště. Chcete-li seznam vytisknout, použijte tlačítko na konci formuláře.

Je možné zobrazovat jen primární údaje nebo všechny údaje.

U telefonních čísel se zobrazuje buď pouze klapka, nebo celé telefonní číslo. Následující volbou můžete měnit způsob zobrazování čísla.

Jednotliví pracovníci jsou řazeni abecedně bez ohledu na jejich pracoviště. Následující volbou můžete ovlivnit způsob výpisu.

Jednotlivá pracoviště se vypisují pomocí oficiálních zkratek pracovišť. Následující volbou můžete změnit zkratky na čísla (příp. kódy) pracovišť.

     

Není možné zjistit telefonní předvolbu pro pracoviště Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Telefonní čísla jsou uváděna v plném formátu.

Jméno
Pracoviště
Zařazení
Telefon
Kancelář
E-mail
ÚJKSexterní učitelka
qqalchaz@node.mendelu.cz
Ankomah Emmanuel Kofi, Ing., Ph.D.ÚRR
akademický pracovník - lektor
545 136 333
BN01N3033 (Z3.33)
Bajer Petr, Ing., CSc.
externí člen SZ
ÚTSpracovnice bez úvazku (prac. dohoda)
qqbarany@node.mendelu.cz
DFRRMS
studijní referentka
545 136 121
BN01N1021 (Z1.21)tereza.bartkova@mendelu.cz
pracovnice bez úvazku (prac. dohoda)
545 136 401BN01N4001 (Z4.01)qqbartu2@node.mendelu.cz
Bečvářová Věra, prof. Ing., CSc.ÚRPEakademická pracovnice - profesorka
545 136 407
BN01N4007 (Z4.07)
externí školitel
545 136 309
BN01N3009 (Z3.09)
Blažková Ivana, doc. Ing., Ph.D.ÚRPE
akademická pracovnice - docentka
545 136 405BN01N4005 (Z4.05)ivana.blazkova@mendelu.cz
akademický pracovník - docent
petr.blizkovsky@mendelu.cz
ÚRPE
externí učitelka
545 136 401
BN01N4001 (Z4.01)bodeckov@node.mendelu.cz
Brunclík Karel, Ing.ÚRPE
externí učitel
qqbruncl@node.mendelu.cz
Bustos SusanaÚSS
externí učitelka
qqbustos@node.mendelu.cz
Býčková Irena, Mgr. et Mgr.
akademická pracovnice - asistentka
545 136 255
BN01N2055 (Z2.55)
irena.byckova@mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 331
BN01N3031 (Z3.31)
Cudlínová Eva, doc. Ing., CSc.FRRMS
externí člen SZ
Čada Martin, Ing.
tajemník fakulty
545 136 307BN01N3007 (Z3.07)
ÚTS
akademický pracovník - docent
545 136 313
BN01N3013 (Z3.13)
ÚSSakademický pracovník - odborný asistent
545 136 321
BN01N3021 (Z3.21)
Černek Ivan, Ing., Ph.D.externí člen SZ
545 134 082
BA04N4023 (B4.23)qqcernek@node.mendelu.cz
Daňková Barbora, Ing., Ph.D.akademická pracovnice - odborná asistentka
545 136 408
BN01N4008 (Z4.08)
Darkwah Samuel Antwi, Ing., Ph.D.ÚTS
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 312
BA01N2081 (A2.81)
ÚJKS
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqdolak@node.mendelu.cz
FRRMSexterní školitelka
qqdoleza@node.mendelu.cz
referentka zahraničních styků
545 136 345
BN01N1021 (Z1.21)katerina.dolnik@mendelu.cz
Đorđević Vladimir, Mgr., Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent
545 136 318
BN01N3018 (Z3.18)
vladimir.dordevic@mendelu.cz
akademická pracovnice - asistentka
545 136 282
BN01N2054 (Z2.54)
akademický pracovník - profesor545 136 406BN01N4006 (Z4.06)libor.grega@mendelu.cz
ÚEPZakademická pracovnice - asistentka545 136 285
BN01N2054 (Z2.54)
zaneta.habancova@mendelu.cz
externí člen SZ
Hajslerová Renata, Mgr.ÚJKS
akademická pracovnice - asistentka
akademická pracovnice - asistentka
545 136 557
BN01N2057 (Z2.57)
Hernandez Kong Joany Lizet, Ing.ÚJKS
externí učitelka
545 133 338
BA20N2022 (N2.22)
qqherna2@node.mendelu.cz
Hlušek Jaroslav, prof. Ing., CSc., dr. h. c.ÚEPZ
externí učitel
545 136 252
BN01N2052 (Z2.52)
hlusek@node.mendelu.cz
Horák Miroslav, RNDr. Mgr., Ph.D.ÚJKSakademický pracovník - odborný asistent
545 136 253
BN01N2053 (Z2.53)miroslav.horak.ujks@mendelu.cz
Hort Zdeňka, PhDr., Ph.D.ÚSSexterní učitelka
545 135 205
BA05N2018 (E17)
zdenka.hort@mendelu.cz
ÚSS
pracovnice bez úvazku (prac. dohoda)
qqhoveza@node.mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 310BN01N3010 (Z3.10)
Hübelová Dana, PhDr., Ph.D.
akademická pracovnice - odborná asistentka
545 136 326
BN01N3026 (Z3.26)
ÚSSakademický pracovník - odborný asistent545 136 323BN01N3023 (Z3.23)petr.husek@mendelu.cz
akademická pracovnice - docentka
545 136 411
BN01N4011 (Z4.11)
akademická pracovnice - odborná asistentka
545 136 327
BN01N3027 (Z3.27)
Jančářová Ilona, doc. JUDr., Ph.D.FRRMSexterní školitelka
qqjanca1@node.mendelu.cz
Juřica Alois, Ing., CSc.FRRMS
externí člen SZ
jurica@node.mendelu.cz
Kafoněk Richard, Ing., Ph.D.
externí učitel
545 132 532
BA39N5022 (Q5.22)
qqkafone@node.mendelu.cz
akademická pracovnice - odborná asistentka
545 136 285BN01N2054 (Z2.54)ivana.karberova@mendelu.cz
Karber Vít, Bc.správce a admin. inform. a kom. technol., systémový integrátor
545 136 276
BN01N2076 (Z2.76)vit.karber@mendelu.cz
Katolická ZdeňkaDFRRMSstudijní referentka545 136 121
BN01N1021 (Z1.21)
ÚTS
akademický pracovník - asistent
545 136 322
BN01N3022 (Z3.22)
amar.khairi@mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 330
BN01N3030 (Z3.30)
FRRMS
externí člen SZ
Konečná Daniela, Mgr.externí oponentka IGA
qqkone11@node.mendelu.cz
Konečná KateřinaDFRRMSprojektový manažer, administrator projektu
545 136 309
BN01N3009 (Z3.09)
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 330BN01N3030 (Z3.30)
technický pracovník pro výuku
545 136 666
BN01N2076 (Z2.76)vladimir.konopac@mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 325BN01N3025 (Z3.25)martin.kovanic@mendelu.cz
ÚJKSakademická pracovnice - asistentka
545 136 557
BN01N2057 (Z2.57)denisa.kovarova@mendelu.cz
Kozumplíková Alice, Ing., Ph.D.ÚEPZakademická pracovnice - odborná asistentka545 136 282BN01N2054 (Z2.54)alice.kozumplikova@mendelu.cz
Krpec Oldřich, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D.pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqkrpec@node.mendelu.cz
Lategan Francois, Dr.
externí učitel
ÚRPEexterní učitel
qqlopezg@node.mendelu.cz
ÚEPZ
akademický pracovník - profesor
545 136 256
BN01N2056 (Z2.56)
tomas.losak@mendelu.cz
pR referentka
545 136 583
BN01N2083
Malovičová Ivana, PhDr.
akademická pracovnice - asistentka
545 136 253
BN01N2053 (Z2.53)ivana.malovicova@mendelu.cz
ÚEPZakademický pracovník - odborný asistent
545 134 066
BA04N6050 (B6.50)
ÚJKS
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 255BN01N2055 (Z2.55)hamza.messari@mendelu.cz
Mifková Tatiana, Ing., Ph.D.DFRRMSpracovnice bez úvazku (prac. dohoda)qqmifko1@node.mendelu.cz
externí učitel
akademická pracovnice - odborná asistentka
545 136 407
BN01N4007 (Z4.07)
akademický pracovník - odborný asistent545 136 311BN01N3011 (Z3.11)
akademická pracovnice - docentka545 136 320
BN01N3020 (Z3.20)
Morávková Lucie
organizačně-technická pracovnice
545 136 508
BN01N3008 (Z3.08)
lucie.moravkova@mendelu.cz
Musah Justice Surugu Issah
externí učitel
ymusah@node.mendelu.cz
Nesiba Jiří, PhDr., Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 325BN01N3025 (Z3.25)
Otoo Adelaide Ekua Mrenfoa, Ing.
externí učitelka
xotoo@node.mendelu.cz
Pavlík Ivo, prof. MVDr., CSc.ÚTSakademický pracovník - profesor
545 136 319
BN01N3019 (Z3.19)
Peša Zdeněk, PaedDr.DFRRMS
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
Petlach Martin, PhDr.ÚTS
akademický pracovník - asistent
545 136 318
BN01N3018 (Z3.18)
Pochobradská Kateřina, Ing.
externí učitelka
qqpochob@node.mendelu.cz
ÚTSpracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqpolise@node.mendelu.cz
Ptáček Pavel, Mgr. RNDr., Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent545 136 324
BN01N3024 (Z3.24)
pavel.ptacek@mendelu.cz
ÚTS
výzkumník projektu I
545 136 408BN01N4008 (Z4.08)
Quartey Ebo Tawiah, Ing., Ph.D.
akademický pracovník - asistent
545 136 335
BN01N3035 (Z3.35)
akademická pracovnice - docentka
545 136 403BN01N4003 (Z4.03)jaroslava.rajchlova@mendelu.cz
Redlichová Radka, Ing., Ph.D.
akademická pracovnice - odborná asistentka
545 136 411
BN01N4011 (Z4.11)
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 257
BN01N2057 (Z2.57)pavel.reich@mendelu.cz
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
Ruda Aleš, doc. RNDr., Ph.D.akademický pracovník - docent545 136 252BN01N2052 (Z2.52)ales.ruda@mendelu.cz
zahraniční host
FRRMSzahraniční host
ÚEPZ
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 283
BN01N2056 (Z2.56)
jiri.schneider@mendelu.cz
externí asistentka
qqschne1@node.mendelu.cz
Simion OtiliaFRRMS
zahraniční host
qqsimion@node.mendelu.cz
Slámová Kateřina, Ing.organizačně-technická pracovnice545 136 306
BN01N3006 (Z3.06)
ÚSS
akademický pracovník - docent
545 136 321
BN01N3021 (Z3.21)
Smolová Irena, doc. RNDr., Ph.D.
pracovnice bez úvazku (prac. dohoda)
qqsmolov@node.mendelu.cz
akademická pracovnice - docentka545 136 401
BN01N4001 (Z4.01)
Střeleček František, prof. Ing., CSc., dr. h. c.
externí člen SZ
qqstrele@node.mendelu.cz
akademická pracovnice - odborná asistentka
545 136 403
BN01N4003 (Z4.03)
veronika.svatosova@mendelu.cz
Svobodová Eliška, Ing., Ph.D.ÚRPEakademická pracovnice - odborná asistentka
545 136 410
BN01N4010 (Z4.10)
akademická pracovnice - asistentka
545 136 532BN01N3032 (Z3.32)zuzana.svobodova@mendelu.cz
Ševčík Michal, Ing.ÚRRakademický pracovník - asistent545 136 329
BN01N3029 (Z3.29)
ÚSS
externí učitel
qqsimece@node.mendelu.cz
Šmidrová Lenka, Ing.studijní referentka
545 136 112
BN01N1021 (Z1.21)lenka.smidrova@mendelu.cz
ÚEPZ
pracovnice bez úvazku (prac. dohoda)
xstantej@node.mendelu.cz
ÚRPEakademický pracovník - odborný asistent
545 136 335
BN01N3035 (Z3.35)
Tapachai Nirundon, prof. Dr.
externí učitel
qqtapach@node.mendelu.cz
Taterová Eva, Mgr., MA, Ph.D.akademická pracovnice - odborná asistentka
545 136 310
BN01N3010 (Z3.10)
Touriňo Daniel Vázquez, Mgr., Ph.D.
externí učitel
ÚTSpracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqtuma1@node.mendelu.cz
Turcsányi Richard, Mgr. Ing., Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent545 136 318BN01N3018 (Z3.18)
Tvrdoň Jozef, prof. Ing., Ph.D.externí učitel
Twerefou Daniel Kwabena, Dr., PhD.FRRMSpracovník bez úvazku (prac. dohoda)qqtweref@node.mendelu.cz
Ulmann VítÚTSpracovník bez úvazku (prac. dohoda)
Urbanová Martina, doc. PhDr., Ph.D.akademická pracovnice - docentka545 136 323
BN01N3023 (Z3.23)
martina.urbanova@mendelu.cz
externí učitelka
545 136 408
BN01N4008 (Z4.08)
Vaňová Anna, doc. Ing., Ph.D.FRRMSexterní člen SZ
Vašíček Milan, JUDr., MBA
externí člen SZ
Verter Nahanga, Ing., Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent545 136 409
BN01N4009 (Z4.09)
von Bennewitz Álvarez Eduardo Alfredo, Ing., Ph.D.pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
545 136 313
BN01N3013 (Z3.13)
Vöröš Dominik, Mgr.ÚTSpracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqvoros1@node.mendelu.cz
Vyskot Ilja, prof. Ing., CSc.
akademický pracovník - profesor
545 136 284
BN01N2052 (Z2.52)
Zdráhal Ivo, Ing., Ph.D.ÚRPEakademický pracovník - odborný asistent545 136 409
BN01N4009 (Z4.09)
Zezůlková Marie, Dr. Ing.FRRMSexterní člen SZ
akademická pracovnice - asistentka
545 136 257
BN01N2057 (Z2.57)lenka.ludvikova@mendelu.cz
ÚTS
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 322
BN01N3022 (Z3.22)
ÚRPE
akademická pracovnice - profesorka
545 136 404
BN01N4004 (Z4.04)
iva.zivelova@mendelu.cz

Stisknutím tlačítka "Vytisknout telefonní seznam" získáte telefonní seznam ve formátu PDF.