Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií - telefonní seznam


Aplikace zobrazuje telefonní seznam pro Vámi zvolené pracoviště. Chcete-li seznam vytisknout, použijte tlačítko na konci formuláře.

Je možné zobrazovat jen primární údaje nebo všechny údaje.

U telefonních čísel se zobrazuje buď pouze klapka, nebo celé telefonní číslo. Následující volbou můžete měnit způsob zobrazování čísla.

Jednotliví pracovníci jsou řazeni abecedně bez ohledu na jejich pracoviště. Následující volbou můžete ovlivnit způsob výpisu.

Jednotlivá pracoviště se vypisují pomocí oficiálních zkratek pracovišť. Následující volbou můžete změnit zkratky na čísla (příp. kódy) pracovišť.

     

Není možné zjistit telefonní předvolbu pro pracoviště Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Telefonní čísla jsou uváděna v plném formátu.

Jméno
PracovištěZařazení
Telefon
Kancelář
E-mail
externí učitelka
ÚRRakademický pracovník - lektor545 136 333BN01N3033 (Z3.33)
FRRMSexterní člen SZqqbajer3@node.mendelu.cz
ÚTS
pracovnice bez úvazku (prac. dohoda)
Bartušková Hana, Ing.ÚRPE
pracovnice bez úvazku (prac. dohoda)
545 136 401
BN01N4001 (Z4.01)
qqbartu2@node.mendelu.cz
Bečvářová Věra, prof. Ing., CSc.ÚRPE
akademická pracovnice - profesorka
545 136 407
BN01N4007 (Z4.07)vera.becvarova@mendelu.cz
FRRMS
externí školitel
545 136 309BN01N3009 (Z3.09)
ÚRPEakademická pracovnice - docentka
545 136 405
BN01N4005 (Z4.05)
Blížkovský Petr, doc. Ing., Ph.D.ÚTSakademický pracovník - docent
petr.blizkovsky@mendelu.cz
ÚRPE
externí učitelka
545 136 401
BN01N4001 (Z4.01)
externí učitel
Bustos SusanaÚSS
externí učitelka
qqbustos@node.mendelu.cz
ÚJKSakademická pracovnice - asistentka545 136 255BN01N2055 (Z2.55)irena.byckova@mendelu.cz
ÚRRakademický pracovník - odborný asistent
545 136 331
BN01N3031 (Z3.31)jan.caha@mendelu.cz
ÚSSosoba spravující výpočetní techniku
Cudlínová Eva, doc. Ing., CSc.externí člen SZ
DFRRMS
tajemník fakulty
545 136 307
BN01N3007 (Z3.07)martin.cada@mendelu.cz
ÚTSakademický pracovník - docent545 136 313BN01N3013 (Z3.13)
ÚSS
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 321
BN01N3021 (Z3.21)
jiri.cenek@mendelu.cz
Černek Ivan, Ing., Ph.D.FRRMS
externí člen SZ
545 134 082
BA04N4023 (B4.23)qqcernek@node.mendelu.cz
Daňková Barbora, Ing., Ph.D.akademická pracovnice - odborná asistentka545 136 408
BN01N4008 (Z4.08)
Darkwah Samuel Antwi, Ing., Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 312
BA01N2081 (A2.81)
samuel.darkwah.zo@mendelu.cz
Dolák Jan, PhDr., Ph.D.pracovník bez úvazku (prac. dohoda)qqdolak@node.mendelu.cz
FRRMSexterní školitelka
Dolník Kateřina, DiS.referentka zahraničních styků545 136 345
BN01N1021 (Z1.21)
katerina.dolnik@mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent545 136 318
BN01N3018 (Z3.18)
vladimir.dordevic@mendelu.cz
ÚEPZakademická pracovnice - asistentka545 136 282BN01N2054 (Z2.54)ludmila.flokova@mendelu.cz
Grega Libor, prof. Dr. Ing.
akademický pracovník - profesor
545 136 406
BN01N4006 (Z4.06)libor.grega@mendelu.cz
Habancová Žaneta, Ing.
akademická pracovnice - asistentka
545 136 285
BN01N2054 (Z2.54)
Hájek Oldřich, doc. RNDr., Ph.D.FRRMSexterní člen SZ
Hajslerová Renata, Mgr.ÚJKS
akademická pracovnice - asistentka
renata.hajslerova@mendelu.cz
ÚJKS
akademická pracovnice - asistentka
545 136 557
BN01N2057 (Z2.57)
Hernandez Kong Joany Lizet, Ing.ÚJKS
externí učitelka
545 133 338BA20N2022 (N2.22)qqherna2@node.mendelu.cz
Hlušek Jaroslav, prof. Ing., CSc., dr. h. c.
externí učitel
545 136 252
BN01N2052 (Z2.52)
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 253
BN01N2053 (Z2.53)
miroslav.horak.ujks@mendelu.cz
Hort Zdeňka, PhDr., Ph.D.ÚSS
externí učitelka
545 135 205
BA05N2018 (E17)
Hovězáková Petrapracovnice bez úvazku (prac. dohoda)
qqhoveza@node.mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 310BN01N3010 (Z3.10)
ÚSSakademická pracovnice - odborná asistentka545 136 326
BN01N3026 (Z3.26)
dana.hubelova@mendelu.cz
Chaloupková Markéta, Ing.
akademická pracovnice - asistentka
545 136 329
BN01N3029 (Z3.29)marketa.chaloupkova@mendelu.cz
ÚRPEakademická pracovnice - docentka545 136 411BN01N4011 (Z4.11)gabriela.chmelikova@mendelu.cz
Chromková Manea Beatrice-Elena, Ph.D., MAakademická pracovnice - odborná asistentka545 136 327BN01N3027 (Z3.27)beatrice-elena.manea@mendelu.cz
externí školitelka
Janošíková Lenka, Ing.ÚRR
akademická pracovnice - asistentka
545 136 331
BN01N3031 (Z3.31)
lenka.janosikova@mendelu.cz
FRRMS
externí člen SZ
akademická pracovnice - odborná asistentka
545 136 285
BN01N2054 (Z2.54)
správce a admin. inform. a kom. technol., systémový integrátor
545 136 276
BN01N2076 (Z2.76)
vit.karber@mendelu.cz
studijní referentka
545 136 121
BN01N1021 (Z1.21)
Khairi Amar, Ing.akademický pracovník - asistent545 136 322
BN01N3022 (Z3.22)
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 330
BN01N3030 (Z3.30)petr.klusacek@mendelu.cz
externí člen SZ
qqkocma2@node.mendelu.cz
FRRMS
externí oponentka IGA
Konečná KateřinaDFRRMSprojektový manažer, administrator projektu
545 136 309
BN01N3009 (Z3.09)
ÚRR
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 330
BN01N3030 (Z3.30)
technický pracovník pro výuku
545 136 666
BN01N2076 (Z2.76)
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 325
BN01N3025 (Z3.25)
Kovářová Denisa, Ing.ÚJKS
akademická pracovnice - asistentka
545 136 557
BN01N2057 (Z2.57)
denisa.kovarova@mendelu.cz
Kozumplíková Alice, Ing., Ph.D.ÚEPZakademická pracovnice - odborná asistentka545 136 282BN01N2054 (Z2.54)alice.kozumplikova@mendelu.cz
DFRRMS
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqkrpec@node.mendelu.cz
externí učitel
qqlatega@node.mendelu.cz
Lopez Garcia Jose Luis, prof.
externí učitel
qqlopezg@node.mendelu.cz
akademický pracovník - profesor
545 136 256
BN01N2056 (Z2.56)
tomas.losak@mendelu.cz
Malá Veronika, Ing.pR referentka545 136 583
BN01N2083
akademický pracovník - odborný asistent545 134 066BA04N6050 (B6.50)
Messari Hamza, Mgr., PhD.ÚJKSakademický pracovník - odborný asistent545 136 255
BN01N2055 (Z2.55)
hamza.messari@mendelu.cz
DFRRMSpracovnice bez úvazku (prac. dohoda)qqmifko1@node.mendelu.cz
ÚTS
externí učitel
ÚRPE
akademická pracovnice - odborná asistentka
545 136 407BN01N4007 (Z4.07)
Mocek Ondřej, Mgr., Ph.D.ÚTSakademický pracovník - odborný asistent545 136 311BN01N3011 (Z3.11)ondrej.mocek@mendelu.cz
Modrá Helena, doc. MVDr., Ph.D.akademická pracovnice - docentka545 136 320
BN01N3020 (Z3.20)
organizačně-technická pracovnice545 136 508BN01N3008 (Z3.08)lucie.moravkova@mendelu.cz
ÚRRexterní učitel
Nesiba Jiří, PhDr., Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent545 136 325
BN01N3025 (Z3.25)
jiri.nesiba@mendelu.cz
ÚTS
externí učitelka
ÚTSakademický pracovník - profesor
545 136 319
BN01N3019 (Z3.19)
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
Petlach Martin, PhDr.
akademický pracovník - asistent
545 136 318
BN01N3018 (Z3.18)
martin.petlach@mendelu.cz
Pochobradská Kateřina, Ing.ÚRR
externí učitelka
qqpochob@node.mendelu.cz
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqpolise@node.mendelu.cz
Ptáček Pavel, Mgr. RNDr., Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent
545 136 324
BN01N3024 (Z3.24)pavel.ptacek@mendelu.cz
Qiaoan Runya, Mgr., Ph.D.ÚTSvýzkumník projektu I545 136 408
BN01N4008 (Z4.08)
runya.qiaoan@mendelu.cz
Quartey Ebo Tawiah, Ing., Ph.D.akademický pracovník - asistent
545 136 335
BN01N3035 (Z3.35)
Rajchlová Jaroslava, doc. Ing., Ph.D.
akademická pracovnice - docentka
545 136 403
BN01N4003 (Z4.03)
ÚRPEakademická pracovnice - odborná asistentka
545 136 411
BN01N4011 (Z4.11)
ÚJKS
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 257
BN01N2057 (Z2.57)
pavel.reich@mendelu.cz
ÚSSpracovník bez úvazku (prac. dohoda)
Ruda Aleš, doc. RNDr., Ph.D.
akademický pracovník - docent
545 136 252
BN01N2052 (Z2.52)
Sanguanpong Surasak
zahraniční host
Schlossarek MartinFRRMS
zahraniční host
qqschlos@node.mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 283
BN01N2056 (Z2.56)jiri.schneider@mendelu.cz
Schneiderová Jitka, Ing.ÚEPZexterní asistentka
zahraniční host
qqsimion@node.mendelu.cz
organizačně-technická pracovnice
545 136 306
BN01N3006 (Z3.06)
ÚSSakademický pracovník - docent
545 136 321
BN01N3021 (Z3.21)
Smolová Irena, doc. RNDr., Ph.D.
pracovnice bez úvazku (prac. dohoda)
Somerlíková Kristina, doc. Ing., Ph.D.ÚRPE
akademická pracovnice - docentka
545 136 401BN01N4001 (Z4.01)kristina.somerlikova@mendelu.cz
FRRMSexterní člen SZ
Svatošová Veronika, Ing., Ph.D.akademická pracovnice - odborná asistentka545 136 403BN01N4003 (Z4.03)veronika.svatosova@mendelu.cz
Svobodová Eliška, Ing., Ph.D.
akademická pracovnice - odborná asistentka
545 136 410BN01N4010 (Z4.10)eliska.svobodova@mendelu.cz
akademická pracovnice - asistentka
545 136 532BN01N3032 (Z3.32)
Ševčík Michal, Ing.ÚRRakademický pracovník - asistent545 136 329BN01N3029 (Z3.29)michal.sevcik@mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 330
BN01N3030 (Z3.30)zdenek.silhan@mendelu.cz
ÚSS
externí učitel
qqsimece@node.mendelu.cz
Šmidrová Lenka, Ing.
studijní referentka
545 136 112
BN01N1021 (Z1.21)lenka.smidrova@mendelu.cz
Štantejská Petra, Ing.ÚEPZpracovnice bez úvazku (prac. dohoda)
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 335BN01N3035 (Z3.35)
ÚRPEexterní učitelqqtapach@node.mendelu.cz
akademická pracovnice - odborná asistentka
545 136 310
BN01N3010 (Z3.10)eva.taterova@mendelu.cz
Touriňo Daniel Vázquez, Mgr., Ph.D.ÚJKSexterní učitel
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqtuma1@node.mendelu.cz
ÚTS
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 318
BN01N3018 (Z3.18)richard.turcsanyi@mendelu.cz
ÚRPE
externí učitel
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
Ulmann VítÚTSpracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqulmann@node.mendelu.cz
Urbanová Martina, doc. PhDr., Ph.D.akademická pracovnice - docentka545 136 323
BN01N3023 (Z3.23)
ÚRPE
externí učitelka
545 136 408
BN01N4008 (Z4.08)
xvalekov@node.mendelu.cz
Vaňová Anna, doc. Ing., Ph.D.externí člen SZ
externí člen SZ
qqvasic9@node.mendelu.cz
Verter Nahanga, Ing., Ph.D.ÚRPEakademický pracovník - odborný asistent545 136 409BN01N4009 (Z4.09)nahanga.verter@mendelu.cz
von Bennewitz Álvarez Eduardo Alfredo, Ing., Ph.D.FRRMSpracovník bez úvazku (prac. dohoda)545 136 313BN01N3013 (Z3.13)qqalvar1@node.mendelu.cz
Vöröš Dominik, Mgr.ÚTSpracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqvoros1@node.mendelu.cz
Vyskot Ilja, prof. Ing., CSc.
akademický pracovník - profesor
545 136 284
BN01N2052 (Z2.52)
Zdráhal Ivo, Ing., Ph.D.ÚRPE
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 409BN01N4009 (Z4.09)ivo.zdrahal@mendelu.cz
Zezůlková Marie, Dr. Ing.externí člen SZ
Zouhar Ludvíková Lenka, Mgr.akademická pracovnice - asistentka545 136 257
BN01N2057 (Z2.57)
lenka.ludvikova@mendelu.cz
Zourek Michal, Mgr., Ph.D.ÚTS
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 322
BN01N3022 (Z3.22)
michal.zourek@mendelu.cz
ÚRPE
akademická pracovnice - profesorka
545 136 404
BN01N4004 (Z4.04)iva.zivelova@mendelu.cz

Stisknutím tlačítka "Vytisknout telefonní seznam" získáte telefonní seznam ve formátu PDF.