Zahradnická fakulta - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

Jednotliví pracovníci sú zaradení abecedne bez ohľadu na ich pracovisko. Nasledujúcou voľbou môžete ovplyvniť spôsob výpisu.

Jednotlivé pracoviská sa vypisujú pomocou oficiálnych skratiek pracovísk. Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť skratky na čísla (prípadne kódy) pracovísk.

     

Telefónna predvoľba pre pracovisko Zahradnická fakulta je +420 519 367 xxx (Areál Lednice). Čísla, ktoré nezodpovedajú tejto predvoľbe sú v plnom formáte.

Meno
Pracovisko
Zaradenie
TelefónKanceláriaE-mail
externí člen SZ
výzkumník projektu II, akademická pracovníčka - odborná asistentka
302
LB06N2030 (Led-D2.30)
Arnošt Vladimír, Bc.organizační pracovník224LB07N2016 (Led-C2.16)
ÚPTZP
akademický pracovník - profesor, výzkumník projektu III
262
LB01N3009 (Led-A3.09)
Baltazár Tivadar, Ing., MSc., Ph.D.ÚŠMZR
doktorand
tivadar.baltazar@mendelu.cz
Baránek Miroslav, doc. Mgr., Ph.D.MEND
výzkumník projektu IV, akademický pracovník - docent
311
LD03N1009 (LD031.09)
MEND
výzkumník projektu II, organizační pracovníčka
318LD08N1021 (LD081.21)katerina.barankova@mendelu.cz
ZF
externý učiteľ
qqbarans@node.mendelu.cz
Baričičová Viera, Ing., Ph.D.externí člen SZ
Baroň Mojmír, doc. Ing., Ph.D.ÚVVvýzkumník projektu II, akademický pracovník - docent252LB06N1015 (Led-D1.15)
pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
qqbarono@node.mendelu.cz
ZFexterní oponentka IGA
výzkumník projektu I
309
akila.berraf-tebbal@mendelu.cz
Blažková Ivana, doc. Ing., Ph.D.ZF
externí člen SZ
545 136 405
BN01N4005 (Z4.05)
ivana.blazkova@mendelu.cz
ÚŠMZR
technická pracovníčka pro vědu a výzkum
hana.blechova@mendelu.cz
doktorandka285LB06N2011 (Led-D2.11)xbobriko@node.mendelu.cz
Boček Stanislav, Ing., Ph.D.
externý učiteľ
545 136 010
BA01N5020 (A5.20)
externý učiteľ545 134 174
BA06N4002 (T4.02)
petr.brunecky@mendelu.cz
Březinová Magdaléna, Ing. Bc.ÚPK
doktorandka
352
LB07N1019 (Led-C1.19)
Buček Antonín, doc. Ing., CSc.
externý učiteľ
545 134 044
BA04N5044 (B5.44)
bucek@node.mendelu.cz
Budínová Dagmar, Ing.
doktorandka
VSLzemědělský dělníktomas.bucha@mendelu.cz
ÚZATakademická pracovníčka - asistentka
248
LB01N2018 (Led-A2.18)pavla.bukovska@mendelu.cz
Bulíř Pavel, Ing., Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent
277
LB06N2021 (Led-D2.21)
pavel.bulir@mendelu.cz
akademická pracovníčka - odborná asistentka
323
LD03N2007 (LD032.07)
ÚVV, ÚZATakademický pracovník - profesor, výzkumník projektu I
373
LB01N3024 (Led-A3.24)
Burian Samuel, Ing.
externí člen SZ
qqburia1@node.mendelu.cz
Castillo Toriello de Gajda Ana CristinaVSLuklízečka
ana.gajda@mendelu.cz
Čaněk Alois, Ing., Ph.D.
externí člen SZ
qqcanek1@node.mendelu.cz
referentka administrativy, pracovníčka trhu práce227
LB07N2014 (Led-C2.14)
milena.capkova@mendelu.cz
Čech Kielar Martin, Ing.
stavební technik, asistent projektu
LB01N3025 (Led-A3.25)
Čech Pavel, Ing.ZF, DZF
systémový integrátor, asistent projektu
228
LB07N2015 (Led-C2.15)
pavel.cech@mendelu.cz
Čech Petr, Ing., Ph.D.externý učiteľ
545 134 516
BA06N4016 (T4.16)petr.cech@mendelu.cz
Červinka Jan, doc. Ing., CSc.externí člen SZ545 132 379
BA39N3024 (Q3.24)
jan.cervinka@mendelu.cz
doktorandka, akademická pracovníčka - asistentka, organizační pracovníčka, finanční manažer265
LB01N3016 (Led-A3.16)
Damcová Eva, Ing.
externí člen SZ
qqdamcov@node.mendelu.cz
Damcová Tereza, MgA.akademická pracovníčka - asistentka, výzkumník projektu II545 136 041BA01N5013 (A5.13)
Damec Jiří, prof. Ing., CSc.ÚZAKA
akademický pracovník - profesor, výzkumník projektu III
291BA01N5014 (A5.14)
VSL
vedoucí vnitřní správy
201
ZF
externá učiteľka
548 220 078
Dobšáková Blažena, Bc.ÚZKorganizačně-technická pracovníčka230
LB01N1027 (Led-A1.27)
blazena.dobsakova@mendelu.cz
akademická pracovníčka - odborná asistentka
344
LB07N1014 (Led-C1.14)
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 003
libor.dokoupil@mendelu.cz
Doležel Vít, Ing.
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
ZF
externý učiteľ
545 134 171BA06N4006 (T4.06)
technická pracovníčka pro výuku
321
LD03N2010 (LD032.10)
Drochytková Jana, Ing.
externí člen SZ
Dvořák Miloň, Ing., Ph.D.ZF
externý učiteľ
545 134 120
BA04N3015 (B3.15)
MENDvýzkumník projektu II, organizační pracovník
315
LD03N1003 (LD031.03)
ÚBZdoktorandka
284
LB06N2011 (Led-D2.11)
xfaltynk@node.mendelu.cz
externí člen SZ
ZFexterní oponentka IGA
Fialová Zuzana, Ing.
doktorandka, výzkumník projektu I
346
LB07N1015 (Led-C1.15)zuzana.fialova@mendelu.cz
VSL
pěstitelka plodin
Fišerová Helena, Dr. Ing.ZF
externá učiteľka
545 133 015
BA03N6030 (C6.30)
dělník nádvorní skupiny
Galatíková HanaVSLuklízečkahana.galatikova@mendelu.cz
MEND
technický pracovník pro vědu a výzkum, doktorand
312
LD08N1009 (LD081.09)
filip.gazdik@mendelu.cz
řidič
218
LB07N3015 (Led-C3.15)
výzkumník projektu III, pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
Göttingerová Martina, Ing.doktorandka, výzkumník projektu I, akademická pracovníčka - asistentka243
LB01N2012 (Led-A2.12)
martina.gottingerova@mendelu.cz
pěstitelka plodin
Grzebelus Dariusz, prof.MEND
výzkumník projektu IV
ZFexterná učiteľka
545 136 557
BN01N2057 (Z2.57)
externý učiteľ
545 133 016
BA03N5026 (C5.26)
ladislav.havel@mendelu.cz
Havlíček Jiří, doc. PhDr.
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu II
268
LB01N3010 (Led-A3.10)
Hlaváčková Petra, Ing.doktorandka351LB07N1019 (Led-C1.19)
VSLpěstitelka plodin
Hlušek Jaroslav, prof. Ing., CSc., dr. h. c.ZF
externý učiteľ
545 136 252
BN01N2052 (Z2.52)
hlusek@node.mendelu.cz
ZF
externí člen SZ
Holešinský Radim, Ing.
doktorand, technický pracovník pro výuku
doktorandka, technická pracovníčka pro výuku
Horák Miroslav, Ing., Ph.D.ÚPTZP
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu II
268
LB01N3010 (Led-A3.10)
Hořínková MarcelaÚZKtechnická pracovníčka pro výuku230LB01N1020 (Led-A1.20)marcela.horinkova@mendelu.cz
ZFexterný učiteľ
externý učiteľ
qqhost@node.mendelu.cz
Hrdličková Hana, Ing.
externí člen SZ
uklízečka
Hronová Šafářová Lucie, Ing. et Ing., Ph.D.výzkumník projektu II
lucie.safarova@mendelu.cz
strážný
Hrstka MilošVSLpěstitel plodin
milos.hrstka@mendelu.cz
Chladil Josef, doc. Ing., CSc.externý učiteľ
545 134 516
BA06N4005 (T4.05)
chladil@node.mendelu.cz
Chwil Miroslawaexterná učiteľka
qqchwil@node.mendelu.cz
externý učiteľ545 134 161BA04N6050 (B6.50)
Jančík Miroslav, Ing.
externý učiteľ
545 134 515
BA06N2011 (T2.11)
ZF
externí člen SZ
qqjancur@node.mendelu.cz
Janiš Dalibor, Mgr., PhD.externí školitel
ÚBZ
externí školitelka
qqjaniso@node.mendelu.cz
externý učiteľ
545 132 205
BA39N6034 (Q6.34)jankum@node.mendelu.cz
ZFexterní člen SZqqjelin7@node.mendelu.cz
Jetmarová Eva, Ing., CSc.ZFexterní člen SZ
Jezdinský Aleš, Ing., Ph.D.ÚZKpracovník pro implementaci investic, akademický pracovník - odborný asistent236LB01N1022 (Led-A1.22)
Jiránek Tomáš, Ing. et Ing.
externí člen SZ
Josefíková IvanaDZF
studijní referentka
226
LB07N2018 (Led-C2.18)ivana.josefikova@mendelu.cz
Jurasová Miluše
pěstitelka plodin
výzkumník projektu I
Jurica Miloš, Ing., Ph.D.ÚZK, DZFvýzkumník projektu II, organizační pracovník231
LB01N1021 (Led-A1.21)
organizačně-technická pracovníčka
320
LD03N2011 (LD032.11)
Kachyňa František, Ing.ZF
externý učiteľ
545 134 173
BA06N2009 (T2.09)
externá učiteľka
Kiss Tomáš, Ing.
výzkumník projektu I, akademický pracovník - asistent
241
LB01N2010 (Led-A2.10)
tomas.kiss@mendelu.cz
organizačně-technická pracovníčka, akademická pracovníčka - odborná asistentka281LB06N2016 (Led-D2.16)kristyna.klasova@mendelu.cz
externý učiteľ
545 133 296
BA03N6026 (C6.26)marek.klems@mendelu.cz
ÚPK
výzkumník projektu I, doktorand
345
LB07N1015 (Led-C1.15)
radim.kleparnik@mendelu.cz
Klímová Veronika, Ing.
doktorandka
284
LB06N2011 (Led-D2.11)
xurban19@node.mendelu.cz
Klimovičová Světlana, PaedDr.DZF
externá učiteľka
211
sklimov@node.mendelu.cz
systémový integrátor, technik informačních systémů
229
LB07N2015 (Led-C2.15)josef.knezlik@mendelu.cz
Knot Pavel, Ing., Ph.D.ZF
externý učiteľ
545 133 078
BA01N3007 (A3.07)
Knott Robert, doc. Ing., Ph.D.ZF
externý učiteľ
545 134 124BA04N4036 (B35)
Kobza František, prof. Ing., CSc.
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
234
doktorandka, technická pracovníčka pro vědu a výzkum
312
LD08N1009 (LD081.09)maria.kocanova@mendelu.cz
Kokeš Přemysl, MgA.akademický pracovník - asistent298
Kolmanová Drahomíra, Ing.
externí oponentka IGA
qqkolma1@node.mendelu.cz
Konečná Hana, Ing., Ph.D.pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
243
LB01N2012 (Led-A2.12)
ÚZAKA
akademická pracovníčka - asistentka, výzkumník projektu II
301LB06N2037 (Led-D2.37)iveta.koprivova@mendelu.cz
Kopta Tomáš, doc. Ing., Ph.D.ÚZK, ÚVVvýzkumník projektu II, akademický pracovník - docent231
LB01N1021 (Led-A1.21)
Košťálová Iva
pěstitelka plodin
iva.kostalova@mendelu.cz
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqkouka3@node.mendelu.cz
DZFexterný učiteľ
Kovář Martin, Ing.externí člen SZ
externá učiteľka
545 132 472
BA39N4030 (Q4.30)
výzkumník projektu II, akademická pracovníčka - odborná asistentka
269
LB01N3015 (ZFAC3)
jarmila.koziskova@mendelu.cz
ZF
externí člen SZ
qqkrali5@node.mendelu.cz
Krejčí Markéta, Ing. arch., Ph.D.akademická pracovníčka - odborná asistentka
301
LB06N2037 (Led-D2.37)
výzkumník projektu II, akademický pracovník - docent
275
LB06N2018 (Led-D2.18)
Křen Jan, prof. Ing., CSc.ZFexterný učiteľ545 133 106BA01N3033 (A3.33)
uklízečka
jana.krikavova@mendelu.cz
Křivánek Ivo, doc. RNDr., CSc.
externý učiteľ
545 132 126
BA01N1032 (A1.32)
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
309
Kučera Petr, doc. Ing., Ph.D.
výzkumník projektu IV, akademický pracovník - docent
341
BA01N5043 (A5.43)
Kulhánková Zora, Ing., Ph.D.ÚZAKApracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)298
BA01N5013 (A5.13)
Kumšta Michal, Ing., Ph.D.ÚVVakademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu I256LB06P1009 (Led-D01.09)michal.kumsta@mendelu.cz
externí člen SZ
qqkunick@node.mendelu.cz
organizačně-technická pracovníčka219
LB07N2007 (Led-C2.07)
dagmar.kurkova@mendelu.cz
ÚBZ
výzkumník projektu II, akademická pracovníčka - docentka
273
LB06N2013 (Led-D2.13)
tatiana.kutkova@mendelu.cz
externá učiteľka252
kyselako@node.mendelu.cz
ÚPKakademický pracovník - asistent, výzkumník projektu II355
LB07N3012 (Led-C3.12)
Lachmannová Monika, Ing., Ph.D.externá učiteľka
Lampíř Lubomír, Ing., Ph.D.
externí člen SZ
Látr Aleš, RNDr., Ph.D.
externí oponent IGA
qqlatr@node.mendelu.cz
ÚVV
doktorand
xlicek1@node.mendelu.cz
Lískovec StanislavVSL
instalatér
ZFexterní oponent IGAqqlitsch@node.mendelu.cz
ÚBZ
doktorand
285
LB06N2011 (Led-D2.11)
Loučka MarekVSL
údržbář - elektrikář
Loučková Marie, Ing.
pěstitelka plodin
marie.louckova@mendelu.cz
Lukš František
stavební údržbář budov
frantisek.luks@mendelu.cz
Lukšová Stanislavaorganizačně-technická pracovníčka, asistentka projektu
250
LB06N1011 (Led-D1.11)
Magni Anna, Ing., Ph.D.ÚZAKA
akademická pracovníčka - asistentka, výzkumník projektu II
046
BA01N5015 (A5.15)
anna.magni@mendelu.cz
doktorand
241
LB01N2010 (Led-A2.10)
Mácha Ondřej, MgA.pracovník bez úvazku (prac. dohoda)qqmacha@node.mendelu.cz
externý učiteľ545 136 003
BA01N5012 (A5.12)
maliv@node.mendelu.cz
Marion Giles MichaelZFzahraničný hosť
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu III276LB06N2018 (Led-D2.18)jiri.martinek@mendelu.cz
ÚPK, DZFvýzkumník projektu I, organizační pracovníčka, akademická pracovníčka - odborná asistentka
343
BA01N5018 (A5.18)
hana.kuchynkova@mendelu.cz
Martinková Milena, RNDr., CSc.externá učiteľka
545 134 054
BA04N5047 (B5.47)
ÚZAT
technický pracovník pro vědu a výzkum, pracovník pro implementaci investic, akademický pracovník - odborný asistent
370LB01N3018 (Led-A3.18)vladimir.masan@mendelu.cz
Mašek Jiří, doc. Ing., Ph.D.externí oponent IGAqqmasek@node.mendelu.cz
Matějka Daniel, Ing., Ph.D.ÚPKakademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu II
347
LB07N1009 (Led-C1.09)daniel.matejka@mendelu.cz
Matějková Hana, Ing.ÚPKvýzkumník projektu I
ÚZAKA
akademický pracovník - asistent
298
mikulas.medlik@mendelu.cz
externý učiteľ
545 134 168BA06N2002 (T2.02)xmeloun1@node.mendelu.cz
Mičola Petr, Ing.ZF
externí člen SZ
ZFexterný učiteľqqmichl0@node.mendelu.cz
ÚBZdoktorandka, akademická pracovníčka - asistentka279
LB06N2016 (Led-D2.16)
lenka.miksova.ubz@mendelu.cz
Mitić AleksandraÚZAKA
doktorandka
Moudrá Jana, Ing.MENDvýzkumník projektu II310LD08N1021 (LD081.21)jana.moudra@mendelu.cz
Mouric Jiřípracovník bez úvazku (prac. dohoda)
Mrázová Martina, Mgr. et Mgr.
akademická pracovníčka - asistentka
Muchová Tereza, Ing.ÚZK
doktorandka
238
LA02N1006 (LA021.06)
Müller Ivan, doc. MUDr., CSc.ZFexterný učiteľ545 134 175
BA06N4009 (T4.09)
qqmulle4@node.mendelu.cz
Musil Michal, Ing. arch.ZF
externí oponent IGA
qqmusil3@node.mendelu.cz
ÚZAKA
externý učiteľ
Navrátil Milan, prof. RNDr., CSc.ZFexterní oponent IGA
qqnavr18@node.mendelu.cz
Navrátil Miroslav, RNDr., Ph.D.externý učiteľ
545 134 026
BA04N5031 (B5.31)
Nawrocki Jacek, Dr hab.externí člen SZ
qqnawroc@node.mendelu.cz
ÚOvýzkumník projektu IV, akademický pracovník - odborný asistent
244
LB01N2013 (Led-A2.13)
tomas.necas@mendelu.cz
Nedorost Ľudovít, Ing., Ph.D.ÚZKpracovník bez úvazku (prac. dohoda)
Němcová Anna, Dr. Ing.ÚPTZP
výzkumník projektu III, akademická pracovníčka - odborná asistentka
266
LB01N3008 (Led-A3.08)anna.nemcova@mendelu.cz
ZFexterná učiteľka545 136 326BN01N3026 (Z3.26)
Neugebauerová Jarmila, doc. Ing., Ph.D.
akademická pracovníčka - docentka
233
LB01N1032 (Led-A1.32)
jarmila.neugebauerova@mendelu.cz
Nevěděl Vít, Ing.ÚVVdoktorandxnevede2@node.mendelu.cz
ÚBZtechnička pro výzkum, organizačně-technická pracovníčka
270
LB06N2014 (Led-D2.14)
externí člen SZ
qqnovak0@node.mendelu.cz
Novotná Iva, Ing.ÚZAKAvědecko-výzkumná pracovníčka
304
LB06N2028 (Led-D2.28)
ÚPTZPtechnická pracovníčka pro výuku263LB01N3008 (Led-A3.08)petra.omastova@mendelu.cz
ÚOakademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu III
242
LB01N2011 (Led-A2.11)
ivo.ondrasek@mendelu.cz
ZF
externí člen SZ
Ondrušiková Eva, Ing., CSc.MEND
výzkumník projektu I
310
LD08N1021 (LD081.21)
eva.ondrusikova@mendelu.cz
externí člen SZ
externý učiteľ
B302
Paganová Viera, prof. Ing., Ph.D.
externí oponentka IGA
Patočka Zdeněk, Ing., Ph.D.ZFexterný učiteľ
545 134 022
BA04N1068 (B1.68)zdenek.patocka@mendelu.cz
externí oponent IGA
qqpatzak@node.mendelu.cz
Paulen Oleg, doc. Ing., PhD.
externí člen SZ
qqpaulen@node.mendelu.cz
MENDpracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
315
externí člen SZ
Pavlačková Katarína, Ing.
technická pracovníčka pro výuku, administrátorka projektu, externá učiteľka
340LB07N1010 (Led-C1.10)
akademický pracovník - profesor, výzkumník projektu I
251LB06N1012 (Led-D1.12)
výzkumník projektu I, organizační pracovník
308
LD03N1005 (LD031.05)
Pechová Jana, Ing., Ph.D.pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
ÚBZakademický pracovník - profesor
272
LB06N2017 (Led-D2.17)
milos.pejchal@mendelu.cz
MEND
výzkumník projektu I, organizační pracovníčka
309
Pernický PavelÚZAT
technický pracovník pro výuku
372
LB01N3025 (Led-A3.25)
pavel.pernicky@mendelu.cz
Pešová Žaneta
uklízečka
Petříková Kristina, doc. Ing., CSc.ZF
externá učiteľka
LB01N1030 (Led-A1.30)
petrikov@node.mendelu.cz
Picha David, prof. Mgr., Ph.D.ZF
externý učiteľ
VSLpěstitel plodin, mechanizátor
Pintér Eduard, Ing., PhD.ZF
externí člen SZ
externí oponent IGA
qqpodhor@node.mendelu.cz
výzkumník projektu IV, akademický pracovník - profesor
232
LB01N1026 (Led-A1.26)
Poláčková Lucie, Ing., Ph.D.akademická pracovníčka - odborná asistentka293
BA01N5019 (A5.19)
lucie.polackova@mendelu.cz
ÚZK
evidován v OBD
VSLuklízečka
pavla.pollakova@mendelu.cz
externý učiteľ
Prášil Jan, Ing.ZFexterní oponent IGAqqprasil@node.mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent253
LB06N1013 (Led-D1.13)
kamil.prokes@mendelu.cz
Prokeš Martin, Mgr. Ing., Ph.D.ZF
externý učiteľ
545 132 397
BA39N3085 (Q3.85)
ZFexterný učiteľ
prudky@node.mendelu.cz
Průšová Božena, Ing., Ph.D.ÚVVakademická pracovníčka - odborná asistentka
259
LB06N1013 (Led-D1.13)
bozena.prusova@mendelu.cz
VSLuklízečka206marie.pulkrabkova@mendelu.cz
ÚZAKAorganizačně-technická pracovníčka, administrator projektu290LB06N2027 (Led-D2.27)vladimira.pulkrabkova@mendelu.cz
výzkumník projektu II318
LD08N1006 (LD081.06)
Ragasová Lucia, Ing.ÚZK, MEND
doktorandka, technická pracovníčka pro vědu a výzkum
238
LA02N1006 (LA021.06)
ZF
externí člen SZ
545 136 403
BN01N4003 (Z4.03)
Rajnoch Milan, doc. Ing., CSc.ÚBZakademický pracovník - docent
271
LB06N2019 (Led-D2.19)
Rampáčková Eliška, Ing.ÚO
doktorandka, výzkumník projektu I, odborná pracovníčka implementace
243
LB01N2012 (Led-A2.12)
eliska.rampackova@mendelu.cz
externý učiteľ
545 132 536
BA39N5041 (Q5.41)
rolny@node.mendelu.cz
Rožnovská Doubravka, Ing., Ph.D.externí člen SZ545 133 206
BA27N1004 (M1.04)
Rožnovský Jaroslav, Ing. RNDr., CSc.akademický pracovník - odborný asistent
545 136 010
BA01N5062 (A5.62)jaroslav.roznovsky@mendelu.cz
referentka hospodářské správy
210
ZF
externý učiteľ
545 134 057
BA04N5043 (B5.43)radomir.repka@mendelu.cz
externý učiteľ
545 136 000
BA01N3045 (A3.45)
reznicek@node.mendelu.cz
ÚPKvýzkumník projektu III, akademická pracovníčka - docentka342
BA01N5018 (A5.18)
ÚŠMZRvýzkumník projektu III, akademický pracovník - docent
322
LD03N2008 (LD032.08)
petr.salas@mendelu.cz
Salava Jaroslav, doc. Dr. Ing.ZFexterní člen SZ
qqsalava@node.mendelu.cz
Sedláček Jozef, Ing., Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu II348
LB07N1008 (Led-C1.08)
externí člen SZ
qqsedlo@node.mendelu.cz
Sekanina Petr, Ing.ÚZK
doktorand
ZFexterní člen SZ
qqsendle@node.mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent
545 134 524
BA04N6029 (B514)jaromir.skoupil@mendelu.cz
Slavík Rostislav, Bc.výzkumník projektu I258
LB06P1016 (Led-D01.16)
ÚZKdoktorandka
VSLpěstitelka plodinzuzana.snovicka@mendelu.cz
výzkumník projektu IV, akademický pracovník - docent
254
LB06N1014 (Led-D1.14)
akademická pracovníčka - asistentka
LB01N1024 (Led-A1.24)oldriska.sotolarova@mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu I255LB06N1017 (Led-D1.17)
ZF
externí oponent IGA
ZFexterní oponent IGA
qqsouce3@node.mendelu.cz
Soural Ivo, Ing., Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu III
266
LB01N3008 (Led-A3.08)
ÚZKkoordinátor investic projektu778 714 596
DZF, ÚBZprojektový manažer - senior, tajemnice fakulty
223
LB07N2010 (Led-C2.10)
eva.spevakova@mendelu.cz
uklízečka
libuse.spevakova@mendelu.cz
ZFexterný učiteľ545 133 266BA27N1046 (M1.46)spurny@node.mendelu.cz
Steinová ŠárkaÚBZ
evidován v OBD
qqsteino@node.mendelu.cz
ZF
externá učiteľka
545 132 334
BA39N3082 (Q3.82)
Stratil Pavel, doc. RNDr. Ing., Ph.D.ZFexterný učiteľ
545 133 364
BA02N1007 (D1.07)
stratil@node.mendelu.cz
technická pracovníčka pro vědu a výzkum
382
LB05N1008 (Led-SKL1.08)
externí člen SZqqsupuka@node.mendelu.cz
Svitáčková Běla, Ing., CSc.ZF
externá učiteľka
323
Svoboda Antonín, Ing.
externí člen SZ
DZFstudijní referentka225
LB07N2019 (Led-C2.19)
ÚBZexterní školitelqqsvoja2@node.mendelu.cz
externá učiteľka
545 134 106
BA04N1020 (B1.20)
Sytařová Irena, Ing.organizační pracovníčka222LB07N2006 (Led-C2.06)irena.sytarova@mendelu.cz
ZF
externá učiteľka
545 133 048
akademický pracovník - asistent, doktorand
298LB06N2036 (Led-D2.36)
Šesták Ondřej, Ing.ÚPKvýzkumník projektu I
ÚZAKA
výzkumník projektu II
294
BA01N5019 (A5.19)
barbara.sevcikova@mendelu.cz
ZF
externí člen SZ
simeckov@node.mendelu.cz
Šimek Pavel, doc. Ing., Ph.D.akademický pracovník - docent
282
LB06N2015 (Led-D2.15)
Šnurkovič Petr, Ing., Ph.D., DiS.ÚPTZPakademický pracovník - odborný asistent, technický pracovník pro výuku
269
LB01N3015 (ZFAC3)
petr.snurkovic@mendelu.cz
ZF
externí člen SZ
qqspalko@node.mendelu.cz
technický pracovník pro vědu a výzkum, doktorand312LD08N1009 (LD081.09)milan.spetik@mendelu.cz
externá učiteľka545 134 054BA04N5047 (B5.47)zuzana.spinlerova@mendelu.cz
Štampar Franci, prof. Dr.ZFexterní člen SZ
Šteflíček Jan, Ing.externí člen SZqqstefli@node.mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu I
280LB06N2016 (Led-D2.16)
Švestková Petra, Ing.ÚPTZP
doktorandka
269
LB01N3015 (ZFAC3)xdufkov1@node.mendelu.cz
Tagliavini Massimo, prof.ZFexterní člen SZ
MEND
doktorandka, výzkumník projektu I
312
LD08N1009 (LD081.09)
dorota.tekielska@mendelu.cz
ZFexterný učiteľxtethal@node.mendelu.cz
ÚBZevidován v OBD
qqtlust2@node.mendelu.cz
Toman Petr, Ing., Ph.D.
externý učiteľ
545 132 404BA39N4090 (Q4.90)petr.toman@mendelu.cz
ZF
externá učiteľka
545 136 396
BN01N3032 (Z3.32)
ZF
externý učiteľ
545 132 533
BA39N5023 (Q5.23)
tomsik@node.mendelu.cz
Tříska Jan, prof. Ing., CSc.externí oponent IGA
Tvrzníková Magdalena, Ing.ÚŠMZRtechnická pracovníčka pro výuku
545 136 029
BA01N5034 (A5.34)
magdalena.tvrznikova@mendelu.cz
Uher Jiří, doc. Dr. Ing.ÚZK, ÚBZ
výzkumník projektu II, akademický pracovník - docent
234
LB01N1030 (Led-A1.30)
externý učiteľ
545 132 330
BA39N3082 (Q3.82)
VSLstrážný
Urbanová Radka, Bc.externá učiteľka
Urban Vojtěch, Ing.doktorand
545 136 043
BA01N5018 (A5.18)
ZF
externý učiteľ
MENDakademický pracovník - odborný asistent
318
LD03N1005 (LD031.05)
Vaida Pavel, Bc.ÚBZvýzkumník projektu I, organizační pracovník274
LB06N2022 (Led-D2.22)
ZF
externí člen SZ
qqvajcn2@node.mendelu.cz
Valíček Pavel, prof. Ing., DrSc.externí člen SZ
Valšíková Magdalena, prof. Ing., Ph.D.ZF
externí člen SZ
Valtera Jiří, Ing.externí oponent IGAqqvalte1@node.mendelu.cz
Vargová Janka, Ing.ZF
externí člen SZ
qqvargo3@node.mendelu.cz
Vaštík Lukáš, Ing. et Ing.
doktorand
VSL
pěstitelka plodin
lenka.vavrikova@mendelu.cz
ZF
externí člen SZ
Viktorinová Miroslava, Ing.organizačně-technická pracovníčka260
LB01N2028 (Led-A2.28)
miroslava.viktorinova@mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent
278
LB06N2021 (Led-D2.21)
externá učiteľka
545 133 021
BA03N5024 (C5.24)
externý učiteľ
545 133 279
BA02N3023 (D3.23)
pěstitelka plodin
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu II
545 136 008
projektový manažer - senior
pavlina.bozkova@mendelu.cz
Volařík Pavel
opravář - traktorista
externí oponent IGA
ZF
externý učiteľ
545 134 175BA06N4009 (T4.09)
Vranová Valerie, doc. Ing., Ph.D.
externá učiteľka
545 134 039
BA04N2046 (B2.46)
Vrbová Libuše, Ing.
doktorandka
Wagnerová Eva, Ing.externí člen SZ
qqwagner@node.mendelu.cz
Weber Martin, Ing.externí oponent IGA
qqweber@node.mendelu.cz
výzkumník projektu IV, akademická pracovníčka - docentka
292
BA01N5014 (A5.14)
dana.wilhelmova@mendelu.cz
doktorand
xwohlmut@node.mendelu.cz
Záhradníková Viera, Ing.ÚVVtechnická pracovníčka pro výuku
viera.zahradnikova@mendelu.cz
Zálešák VlastimilVSLstrážný
vlastimil.zalesak@mendelu.cz
ÚBZ
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu II
724 803 357
LB06N2016 (Led-D2.16)
Zatloukal Patrik, Ing.ÚZATdoktorand
xzatlo13@node.mendelu.cz
Zelená Věra, doc. RNDr., CSc.
externá učiteľka
545 136 005BA03N5028 (C5.28)zelena@node.mendelu.cz
akademický pracovník - profesor, výzkumník projektu I
371
LB01N3020 (Led-A3.20)pavel.zemanek@mendelu.cz
externí člen SZ
Žallmannová Eva, Ing., Ph.D.ÚPK
výzkumník projektu II, akademická pracovníčka - odborná asistentka
545 136 043BA01N5018 (A5.18)eva.zallmannova@mendelu.cz
technická pracovníčka pro výuku
382
LB05N1008 (Led-SKL1.08)
Žufan Pavel, doc. Ing., Ph.D.ZFexterný učiteľ
545 132 502
BA39N5039 (Q5.39)

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.