Zahradnická fakulta - telefonní seznam


Aplikace zobrazuje telefonní seznam pro Vámi zvolené pracoviště. Chcete-li seznam vytisknout, použijte tlačítko na konci formuláře.

Je možné zobrazovat jen primární údaje nebo všechny údaje.

U telefonních čísel se zobrazuje buď pouze klapka, nebo celé telefonní číslo. Následující volbou můžete měnit způsob zobrazování čísla.

Jednotliví pracovníci jsou řazeni abecedně bez ohledu na jejich pracoviště. Následující volbou můžete ovlivnit způsob výpisu.

Jednotlivá pracoviště se vypisují pomocí oficiálních zkratek pracovišť. Následující volbou můžete změnit zkratky na čísla (příp. kódy) pracovišť.

     

Telefonní předvolba pro pracoviště Zahradnická fakulta je +420 519 367 xxx (Areál Lednice). Čísla neodpovídající této předvolbě jsou uváděna v plném formátu.

Jméno
Pracoviště
Zařazení
Telefon
Kancelář
E-mail
Ailer Štefan, doc. Ing., Ph.D.externí člen SZqqailer@node.mendelu.cz
ÚZAKAvýzkumník projektu II, akademická pracovnice - odborná asistentka302
LB06N2030 (Led-D2.30)
Appelová Petra, Ing.ÚPK
doktorandka
351
LB07N1019 (Led-C1.19)
Arnošt Vladimír, Bc.
organizační pracovník
224LB07N2016 (Led-C2.16)
MENDdoktorand317
xbajus@node.mendelu.cz
ÚPTZP
akademický pracovník - profesor, výzkumník projektu III
262
LB01N3009 (Led-A3.09)
josef.balik@mendelu.cz
MENDvýzkumník projektu IV, akademický pracovník - docent
311
LD03N1009 (LD031.09)
miroslav.baranek@mendelu.cz
Baránková Kateřina, Ing., Ph.D.
organizační pracovnice, výzkumník projektu II
306LD08N1028 (LD081.28)katerina.barankova@mendelu.cz
ZF
externí učitel
Baričičová Viera, Ing., Ph.D.
externí člen SZ
ÚVVvýzkumník projektu II, akademický pracovník - docent
252
LB06N1015 (Led-D1.15)
ÚVV
pracovnice bez úvazku (prac. dohoda)
externí oponentka IGA
Berraf-Tebbal Akila, Ph.D.MENDvýzkumník projektu I
309
akila.berraf-tebbal@mendelu.cz
externí člen SZ
545 136 405
BN01N4005 (Z4.05)
Blechová Hana, Ing.technička pro výzkum
ZFexterní učitel545 136 010
BA01N5020 (A5.20)
Borusík Pavel, Ing., Ph.D.ÚBZakademický pracovník - asistent
LB06N2016 (Led-D2.16)
pavel.borusik@mendelu.cz
externí učitel
545 134 174BA06N4002 (T4.02)
Březinová Magdaléna, Ing. Bc.ÚPK
doktorandka
352
LB07N1019 (Led-C1.19)xbrezin6@node.mendelu.cz
Buček Antonín, doc. Ing., CSc.ZFexterní učitel
545 134 044
BA04N5044 (B5.44)bucek@node.mendelu.cz
Budínová Dagmar, Ing.ÚVVdoktorandka
xbudino3@node.mendelu.cz
Bucha Tomáš
zemědělský dělník
akademická pracovnice - asitent
374
LB01N3001 (N3001)
pavla.bukovska@mendelu.cz
Bulíř Pavel, Ing., Ph.D.ÚBZakademický pracovník - odborný asistent277
LB06N2021 (Led-D2.21)
pavel.bulir@mendelu.cz
výzkumník projektu II, akademická pracovnice - odborná asistentka
323
LD03N2003 (LD032.03)jana.burgova@mendelu.cz
Burg Patrik, prof. Ing., Ph.D.
akademický pracovník - profesor, výzkumník projektu I
373
LB01N3024 (Led-A3.24)
Burian Samuel, Ing.ZFexterní člen SZ
Castillo Toriello de Gajda Ana CristinaVSL
uklízečka
ana.gajda@mendelu.cz
Čaněk Alois, Ing., Ph.D.
externí člen SZ
qqcanek1@node.mendelu.cz
Čapková Milenapracovnice trhu práce, referentka administrativy227
LB07N2014 (Led-C2.14)
Čech Kielar Martin, Ing.
asistent projektu
LB01N3025 (Led-A3.25)martin.kielar@mendelu.cz
stavební referentka, koordinátor projektu ZF
315
LD03N1003 (LD031.03)
ZF, DZFsystémový integrátor, asistent projektu228
LB07N2015 (Led-C2.15)
pavel.cech@mendelu.cz
ZF
externí učitel
545 134 516
BA06N4016 (T4.16)
Červinka Jan, doc. Ing., CSc.externí člen SZ545 132 379BA39N3024 (Q3.24)
Čížková Alice, Ing.ÚZAT
doktorandka, projektový manažer - senior, organizační pracovnice, finanční manažer, akademická pracovnice - asistentka
265
LB01N3016 (Led-A3.16)
alice.cizkova@mendelu.cz
ZFexterní člen SZ
Damcová Tereza, MgA.ÚZAKAvýzkumník projektu II, akademická pracovnice - asistentka
545 136 041
BA01N5013 (A5.13)
tereza.damcova@mendelu.cz
Damec Jiří, prof. Ing., CSc.ÚZAKA
akademický pracovník - profesor, výzkumník projektu III
291BA01N5014 (A5.14)jiri.damec@mendelu.cz
Derganz Jiří, Ing.VSL
vedoucí vnitřní správy
201
externí učitelka548 220 078dlouha@node.mendelu.cz
ÚZKorganizačně-technická pracovnice230LB01N1005 (Led-A1.05)
Dočekalová Hana, Ing.
doktorandka
Dohnalová Barbora, Ing., Ph.D.
akademická pracovnice - odborná asistentka
344
LB07N1014 (Led-C1.14)barbora.dohnalova@mendelu.cz
ÚŠMZRakademický pracovník - odborný asistent
545 136 003
Doležel Vít, Ing.
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
Drápal Jaroslav, doc. Ing. arch., CSc.
externí učitel
545 134 171
BA06N4006 (T4.06)qqdrapal@node.mendelu.cz
ÚŠMZR
technická pracovnice pro výuku
321
LD03N2010 (LD032.10)
doktorandka, akademická pracovnice - odborná asistentka, externí člen SZ
279
LB06N2016 (Led-D2.16)
externí učitel
545 134 120
BA04N3015 (B3.15)
milon.dvorak@mendelu.cz
Eichmeier Aleš, Ing., Ph.D.MEND
výzkumník projektu II, organizační pracovník
315
LD03N1003 (LD031.03)
ÚZKdoktorand
Feriancová Lubica, prof. Ing., Ph.D.ZF
externí člen SZ
qqferian@node.mendelu.cz
externí oponentka IGA
Fialová Zuzana, Ing.ÚPK
doktorandka, výzkumník projektu I
346LB07N1015 (Led-C1.15)
VSLpěstitelka plodin
Fišerová Helena, Dr. Ing.externí učitelka
545 133 015
BA03N6030 (C6.30)hfiser@node.mendelu.cz
ÚZK
doktorandka
Gála Antoníndělník nádvorní skupiny
doktorand
VSLuklízečka
Gazdík Filip, Ing.MENDdoktorand, technik pro výzkum
312
LD08N1009 (LD081.09)filip.gazdik@mendelu.cz
Glozar Marekřidič
218
LB07N3015 (Led-C3.15)
Goliáš Jan, prof. Ing., DrSc.ÚPTZP
výzkumník projektu III, pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
jan.golias@mendelu.cz
Göttingerová Martina, Ing.doktorandka, výzkumník projektu I, akademická pracovnice - asistentka
243
LB01N2012 (Led-A2.12)martina.gottingerova@mendelu.cz
Grbavčicová Jarmilapěstitelka plodin
MENDvýzkumník projektu IVdariusz.grzebelus@mendelu.cz
organizační pracovnice, výzkumník projektu I307
LD08N1035 (LD081.35)
eliska.hakalova@mendelu.cz
Halady Ondřejopravář - traktorista
Hasíková Lea, Mgr.ZF
externí učitelka
545 136 557
BN01N2057 (Z2.57)
externí učitel545 133 016BA03N5026 (C5.26)ladislav.havel@mendelu.cz
Havlíček Jiří, doc. PhDr.
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
ÚVV
doktorandka
ÚPTZPakademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu II
268
LB01N3010 (Led-A3.10)
Hlaváčová Ivanapěstitelka plodin
ivana.hlavacova@mendelu.cz
externí učitel
545 136 252
BN01N2052 (Z2.52)
Hnilička František, doc. Ing., Ph.D.ZF
externí člen SZ
Holán Marek, Ing.akademický pracovník - asistent
marek.holan@mendelu.cz
doktorand, technický pracovník pro výuku
Horáčková Julie, Ing.ÚZAKAdoktorandka, technická pracovnice pro výuku
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu II
268
LB01N3010 (Led-A3.10)
technická pracovnice pro výuku237
LB01N1020 (Led-A1.20)
externí učitel
externí učitel
Hrdličková Hana, Ing.ZFexterní člen SZ
uklízečka
výzkumník projektu II
strážný
VSLpěstitel plodin
Chladil Josef, doc. Ing., CSc.ZF
externí učitel
545 134 516BA06N4005 (T4.05)
Chwil MiroslawaÚZKexterní učitelka
Janák Karel, doc. Ing., CSc.
externí učitel
545 134 161
BA04N6050 (B6.50)karel.janak@mendelu.cz
externí učitel
545 134 515
BA06N2011 (T2.11)
Jančura Peter, doc. Ing., Ph.D.externí člen SZ
Janiš Dalibor, Mgr., PhD.externí školitel
qqjanis1@node.mendelu.cz
Janišová Jana, PhDr., PhD.externí školitelka
qqjaniso@node.mendelu.cz
ZF
externí učitel
545 132 205
BA39N6034 (Q6.34)
Jelínek Antonín, doc. Ing., CSc.ZF
externí člen SZ
Jetmarová Eva, Ing., CSc.ZFexterní člen SZ
qqjetmar@node.mendelu.cz
ÚZK
akademický pracovník - odborný asistent
236
LB01N1022 (Led-A1.22)
ales.jezdinsky@mendelu.cz
externí člen SZ
qqjirane@node.mendelu.cz
Josefíková Ivanastudijní referentka226
LB07N2018 (Led-C2.18)
ivana.josefikova@mendelu.cz
pěstitelka plodin
miluse.jurasova@mendelu.cz
Jurenková Barbora, Ing.
výzkumník projektu I
Jurica Miloš, Ing., Ph.D.
výzkumník projektu II, organizační pracovník
231
LB01N1010 (Led-A1.10)milos.jurica@mendelu.cz
Juřenová Petra
organizačně-technická pracovnice
320LD03N2011 (LD032.11)
Kachyňa František, Ing.ZF
externí učitel
545 134 173
BA06N2009 (T2.09)kachyna@node.mendelu.cz
Kingová Marcelaexterní učitelka
qqkingov@node.mendelu.cz
Kiss Tomáš, Ing.akademický pracovník - asistent, výzkumník projektu I, doktorand241LB01N2010 (Led-A2.10)tomas.kiss@mendelu.cz
Klasová Kristýna, Ing., Ph.D.
organizačně technická pracovnice, akademická pracovnice - odborná asistentka
281
LB06N2016 (Led-D2.16)
Klemš Marek, RNDr. Ing., Ph.D.ZFexterní učitel545 133 296BA03N6026 (C6.26)
Klepárník Radim, Ing.výzkumník projektu I, doktorand, technický pracovník pro výuku
345
LB07N1015 (Led-C1.15)
radim.kleparnik@mendelu.cz
Klímová Veronika, Ing.doktorandka284LB06N2011 (Led-D2.11)
Klimovičová Světlana, PaedDr.
externí učitelka
211
sklimov@node.mendelu.cz
systémový integrátor, technik informačních systémů
229
LB07N2015 (Led-C2.15)
Knot Pavel, Ing., Ph.D.ZFexterní učitel545 133 078BA01N3007 (A3.07)pavel.knot@mendelu.cz
Knott Robert, doc. Ing., Ph.D.ZF
externí učitel
545 134 124
BA04N4036 (B35)robert.knott@mendelu.cz
DZF
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
234
kobza0@node.mendelu.cz
doktorandka, technička pro výzkum
312
LD08N1009 (LD081.09)maria.kocanova@mendelu.cz
Kohoutková Kristýna, Ing.doktorandka
Kokeš Přemysl, MgA.ÚZAKA
akademický pracovník - asistent
298
premysl.kokes@mendelu.cz
ZF
externí oponentka IGA
qqkolma1@node.mendelu.cz
ZF
pracovnice bez úvazku (prac. dohoda)
243
LB01N2012 (Led-A2.12)
výzkumník projektu II, akademická pracovnice - asistentka
301
LB06N2037 (Led-D2.37)
Kopta Tomáš, doc. Ing., Ph.D.výzkumník projektu II, akademický pracovník - docent
231
LB01N1010 (Led-A1.10)
Košťálová Iva
pěstitelka plodin
Koukal Vítězslav, Ing., CSc.ÚŠMZRpracovník bez úvazku (prac. dohoda)
DZF
externí učitel
qqkoutn8@node.mendelu.cz
ZFexterní člen SZqqkova11@node.mendelu.cz
externí učitelka545 132 472BA39N4030 (Q4.30)
ÚPTZP
výzkumník projektu II, akademická pracovnice - odborná asistentka
269LB01N3015 (ZFAC3)
externí člen SZqqkrali5@node.mendelu.cz
akademická pracovnice - odborná asistentka
301
LB06N2037 (Led-D2.37)marketa.krejci@mendelu.cz
Krejčiřík Přemysl, doc. Ing., Ph.D.ÚBZ
výzkumník projektu II, akademický pracovník - docent
275
LB06N2018 (Led-D2.18)
Křen Jan, prof. Ing., CSc.ZFexterní učitel
545 133 106
BA01N3033 (A3.33)
Křikavová JanaVSL
uklízečka
Křivánek Ivo, doc. RNDr., CSc.ZFexterní učitel
545 132 126
BA01N1032 (A1.32)
výzkumník projektu IV, akademický pracovník - docent
341
BA01N5043 (A5.43)
doktorandkaxkulhan4@node.mendelu.cz
Kumšta Michal, Ing., Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu I
256
LB06P1009 (Led-D01.09)
Kunicki Edward, prof.
externí člen SZ
organizačně-technická pracovnice
219
LB07N2007 (Led-C2.07)
ÚBZakademická pracovnice - docentka, výzkumník projektu II
273
LB06N2013 (Led-D2.13)tatiana.kutkova@mendelu.cz
ZFexterní učitelka252
Lacina Darek, Ing.
akademický pracovník - asistent, výzkumník projektu II
355
LB07N3012 (Led-C3.12)
ÚZAKAexterní učitelka
xsubova@node.mendelu.cz
Lampíř Lubomír, Ing., Ph.D.externí člen SZqqlampir@node.mendelu.cz
ZF
externí oponent IGA
doktorand
xlicek1@node.mendelu.cz
Lískovec Stanislav
instalatér
stanislav.liskovec@mendelu.cz
ZF
externí oponent IGA
qqlitsch@node.mendelu.cz
doktorand
285
LB06N2011 (Led-D2.11)xloder@node.mendelu.cz
údržbář - elektrikář
Loučková Marie, Ing.VSLpěstitelka plodin
marie.louckova@mendelu.cz
Lukš František
stavební údržbář budov
frantisek.luks@mendelu.cz
organizačně-technická pracovnice, asistentka projektu
250LB06N1011 (Led-D1.11)stanislava.luksova@mendelu.cz
výzkumník projektu II, akademická pracovnice - asistentka
046
BA01N5015 (A5.15)
externí učitel
545 136 003BA01N5012 (A5.12)maliv@node.mendelu.cz
zahraniční host
qqmarion@node.mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu III
276
LB06N2018 (Led-D2.18)
Martinková Kuchyňková Hana, Ing., Ph.D.
organizační pracovnice, výzkumník projektu I, akademická pracovnice - odborná asistentka
343
BA01N5018 (A5.18)
Martinková Milena, RNDr., CSc.
externí učitelka
545 134 054
BA04N5047 (B5.47)
ÚZATakademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu I370LB01N3018 (Led-A3.18)vladimir.masan@mendelu.cz
ZFexterní oponent IGAqqmasek@node.mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu II
347
LB07N1009 (Led-C1.09)
ÚPKvýzkumník projektu I
Medlík Mikuláš, MgA.akademický pracovník - asistent, doktorand
298
ZFexterní učitel
545 134 168
BA06N2002 (T2.02)
xmeloun1@node.mendelu.cz
Mičola Petr, Ing.ZF
externí člen SZ
Michlovský Miloš, doc. Ing., DrSc.ZFexterní učitel
qqmichl0@node.mendelu.cz
Miksová Lenka, Ing. et Ing.ÚBZakademická pracovnice - asistentka
278
LB06N2021 (Led-D2.21)
lenka.miksova.ubz@mendelu.cz
doktorandka
výzkumník projektu II
308
LD08N1036 (LD081.36)
jana.moudra@mendelu.cz
Mouric Jiří
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqmouric@node.mendelu.cz
Mrázová Martina, Mgr. et Mgr.akademická pracovnice - asistentka
martina.mrazova@mendelu.cz
ÚZKdoktorandka
238
LA02N1006 (LA021.06)
Müller Ivan, doc. MUDr., CSc.ZF
externí učitel
545 134 175
BA06N4009 (T4.09)
Musil Michal, Ing. arch.externí oponent IGA
externí učitel
ZFexterní oponent IGA
qqnavr18@node.mendelu.cz
ZF
externí učitel
545 134 026
BA04N5031 (B5.31)
ZF
externí člen SZ
qqnawroc@node.mendelu.cz
Nečas Tomáš, Ing., Ph.D.ÚOvýzkumník projektu IV, akademický pracovník - odborný asistent
244
LB01N2013 (Led-A2.13)
Nedorost Ľudovít, Ing., Ph.D.ÚZK
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqnedoro@node.mendelu.cz
Němcová Anna, Dr. Ing.ÚPTZPvýzkumník projektu III, akademická pracovnice - odborná asistentka266
LB01N3008 (Led-A3.08)
anna.nemcova@mendelu.cz
Nepivodová Vlasta, PhDr.externí učitelka
545 136 326
BN01N3026 (Z3.26)nepivodo@node.mendelu.cz
ÚZKakademická pracovnice - docentka
233
LB01N1032 (Led-A1.32)
jarmila.neugebauerova@mendelu.cz
Nevěděl Vít, Ing.
doktorand
xnevede2@node.mendelu.cz
ÚBZ
technička pro výzkum, organizačně-technická pracovnice
270
LB06N2014 (Led-D2.14)
externí člen SZ
Novotná Iva, Ing.
výzkumník projektu II, akademická pracovnice - asistentka
304
LB06N2028 (Led-D2.28)
Omastová Petra, Ing.ÚPTZP
doktorandka, technická pracovnice pro výuku
263
LB01N3008 (Led-A3.08)
petra.omastova@mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu III242
LB01N2011 (Led-A2.11)
ivo.ondrasek@mendelu.cz
Ondr Pavel, doc. Ing., CSc.ZFexterní člen SZ
Ondrušiková Eva, Ing., CSc.
výzkumník projektu I
308
LD08N1036 (LD081.36)
Opravil Jaromír, Ing.
externí člen SZ
Otruba Ivar, prof. Ing., CSc.ZFexterní učitel
B302
externí oponentka IGA
qqpagano@node.mendelu.cz
Patočka Zdeněk, Ing., Ph.D.ZF
externí učitel
545 134 022
BA04N1068 (B1.68)
Patzak Josef, Ing., Ph.D.ZF
externí oponent IGA
qqpatzak@node.mendelu.cz
Paulen Oleg, doc. Ing., PhD.externí člen SZ
Pavelková Radka, Ing.
pracovnice bez úvazku (prac. dohoda)
315
Pavlačka Radek, Ing.externí člen SZ
qqpavla5@node.mendelu.cz
Pavlačková Katarína, Ing.
administrátorka projektu, externí učitelka, technická pracovnice pro výuku
340
LB07N1010 (Led-C1.10)
ÚVV
akademický pracovník - profesor, výzkumník projektu I
251
LB06N1012 (Led-D1.12)
pavel.pavlousek@mendelu.cz
Pečenka Jakub, Ing.MEND
výzkumník projektu I, organizační pracovník
307
LD08N1035 (LD081.35)
ÚZAKApracovnice bez úvazku (prac. dohoda)
qqpecho1@node.mendelu.cz
akademický pracovník - profesor
272LB06N2017 (Led-D2.17)
Pernický PavelÚZAT
technický pracovník pro výuku
372
LB01N3025 (Led-A3.25)pavel.pernicky@mendelu.cz
Pešová ŽanetaVSLuklízečka
ZF
externí učitelka
LB01N1030 (Led-A1.30)petrikov@node.mendelu.cz
Picha David, prof. Mgr., Ph.D.ZFexterní učitel
Pinkava Jan
pěstitel plodin, mechanizátor
Pintér Eduard, Ing., PhD.externí člen SZ
ZFexterní oponent IGA
qqpodhor@node.mendelu.cz
výzkumník projektu IV, akademický pracovník - profesor
232
LB01N1008 (Led-A1.08)robert.pokluda@mendelu.cz
evidován v OBD
uklízečka
pavla.pollakova@mendelu.cz
Pospíšil František, prof. Ing., CSc.
externí učitel
Prášil Jan, Ing.externí oponent IGA
akademický pracovník - odborný asistent
253
LB06N1013 (Led-D1.13)
Prokeš Martin, Mgr. Ing., Ph.D.externí učitel
545 132 397
BA39N3085 (Q3.85)
martin.prokes.umo@mendelu.cz
Prudký Jan, Ing., Ph.D.
externí učitel
ÚVV
akademická pracovnice - odborná asistentka
259
LB06N1013 (Led-D1.13)
Pulkrábková MarieVSL
uklízečka
206
Pulkrábková VladimíraÚZAKAorganizačně-technická pracovnice, administrator projektu
290
LB06N2027 (Led-D2.27)
vladimira.pulkrabkova@mendelu.cz
MEND
výzkumník projektu II
318
LD08N1006 (LD081.06)
MEND, ÚZATtechnička pro výzkum, pracovnice pro implementaci investic306
LA02N1006 (LA021.06)
externí člen SZ
545 136 403
BN01N4003 (Z4.03)
jaroslava.rajchlova@mendelu.cz
akademický pracovník - docent
271
LB06N2019 (Led-D2.19)
milan.rajnoch@mendelu.cz
Rampáčková Eliška, Ing.
doktorandka, výzkumník projektu I, odborná pracovnice implementace
243LB01N2012 (Led-A2.12)eliska.rampackova@mendelu.cz
externí učitel
545 132 536
BA39N5041 (Q5.41)
Rožnovská Doubravka, Ing., Ph.D.
externí člen SZ
545 133 206
BA27N1004 (M1.04)
qqroznov@node.mendelu.cz
Rožnovský Jaroslav, Ing. RNDr., CSc.
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 010BA01N5062 (A5.62)jaroslav.roznovsky@mendelu.cz
VSL
referentka hospodářské správy
210
Řepka Radomír, doc. Ing., Ph.D.
externí učitel
545 134 057BA04N5043 (B5.43)
Řezníček Vojtěch, prof. Ing., CSc.
externí učitel
545 136 000
BA01N3045 (A3.45)
Řihák Zdeněk, Ing.ÚVV
doktorand
akademická pracovnice - docentka, výzkumník projektu III
342
BA01N5018 (A5.18)
Salaš Petr, doc. Dr. Ing.výzkumník projektu III, akademický pracovník - docent
322
LD03N2008 (LD032.08)
ZFexterní člen SZ
qqsalava@node.mendelu.cz
Saleem Sana, MSc.doktorandkaxsaleem@node.mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu II
348
LB07N1008 (Led-C1.08)jozef.sedlacek@mendelu.cz
Sedlo Jiří, Ing., CSc.ZF
externí člen SZ
doktorand
ZF
externí člen SZ
ÚPTZP
doktorand
xseris@node.mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent
545 134 524
BA04N6029 (B514)
Slavík Rostislav, Bc.
výzkumník projektu I
258
LB06P1016 (Led-D01.16)
Slezák Katalin Angéla, Dr.
doktorandka
VSL
pěstitelka plodin
Sochor Jiří, doc. Ing., Ph.D.ÚVV
výzkumník projektu IV, akademický pracovník - docent
254LB06N1014 (Led-D1.14)jiri.sochor@mendelu.cz
Sochorová Lenka, Ing.
výzkumník projektu II
259LB06N1013 (Led-D1.13)
Sotolářová Oldřiška, Ing.ÚZK
akademická pracovnice - asistentka
235LB01N1013 (Led-A1.13)oldriska.sotolarova@mendelu.cz
Sotolář Radek, Ing., Ph.D.ÚVV
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu I
255
LB06N1017 (Led-D1.17)radek.sotolar@mendelu.cz
Souček Jiří, Ing., Ph.D.ZF
externí oponent IGA
qqsouce2@node.mendelu.cz
Souček Josef, Ing.
externí oponent IGA
qqsouce3@node.mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu III266
LB01N3008 (Led-A3.08)
ivo.soural@mendelu.cz
Spěvák Josef, Ing., Ph.D.ÚZKkoordinátor investic projektu778 714 596josef.spevak@mendelu.cz
Spěváková Eva, Ing.DZF, ÚBZprojektový manažer - senior, tajemnice fakulty
223
LB07N2010 (Led-C2.10)eva.spevakova@mendelu.cz
uklízečka
externí učitel
545 133 266
BA27N1046 (M1.46)
ÚBZ
evidován v OBD
qqsteino@node.mendelu.cz
ZFexterní učitelka545 132 334
BA39N3082 (Q3.82)
Stratil Pavel, doc. RNDr. Ing., Ph.D.externí učitel
545 133 364
BA02N1007 (D1.07)
stratil@node.mendelu.cz
Strnadová HanaVSLtechnická pracovnice pro vědu a výzkum382LB05N1008 (Led-SKL1.08)
ZF
externí člen SZ
qqsupuka@node.mendelu.cz
Suská Alžběta, Ing.
doktorandka
xsuska@node.mendelu.cz
externí učitelka
323
svit@node.mendelu.cz
externí člen SZqqsvob14@node.mendelu.cz
studijní referentka
225
LB07N2019 (Led-C2.19)
renata.svobodova@mendelu.cz
Svojanovský Roman, Ing. arch.ÚBZexterní školitel
Sýkorová Jitka, PhDr.externí učitelka
545 134 106
BA04N1020 (B1.20)
organizační pracovnice
222LB07N2006 (Led-C2.06)
externí učitelka
545 133 048BA01N4008 (A4.08)ivana.safrankova@mendelu.cz
akademický pracovník - asistent, doktorand
298LB06N2036 (Led-D2.36)
výzkumník projektu I
ondrej.sestak@mendelu.cz
ÚZAKAvýzkumník projektu II
294
BA01N5019 (A5.19)
akademická pracovnice - asistentka, externí člen SZ
LB06N2016 (Led-D2.16)jana.simeckova@mendelu.cz
Šimek Pavel, doc. Ing., Ph.D.akademický pracovník - docent282LB06N2015 (Led-D2.15)pavel.simek@mendelu.cz
Šinková Aneta, Ing.ÚZATdoktorandka
374
LB01N3001 (N3001)
ÚVVdoktorand
Šnurkovič Petr, Ing., Ph.D., DiS.ÚPTZP
akademický pracovník - odborný asistent, technický pracovník pro výuku
269
LB01N3015 (ZFAC3)
Špalková Jaroslava, Ing.ZF
externí člen SZ
MEND
doktorand, technik pro výzkum
305
LD08N1027 (LD081.27)milan.spetik@mendelu.cz
ZFexterní učitelka545 134 054
BA04N5047 (B5.47)
Štampar Franci, prof. Dr.ZF
externí člen SZ
qqstampa@node.mendelu.cz
externí člen SZ
qqstefli@node.mendelu.cz
Štefl Lukáš, Ing., Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu I
280
LB06N2016 (Led-D2.16)
lukas.stefl@mendelu.cz
Štůsková Kateřina, Ing.doktorandka
317
ÚPTZPdoktorandka
269
LB01N3015 (ZFAC3)
Tagliavini Massimo, prof.ZFexterní člen SZ
qqtaglia@node.mendelu.cz
Tekielska Dorota Anna, Ing.
doktorandka, výzkumník projektu I
305
LD08N1027 (LD081.27)dorota.tekielska@mendelu.cz
Těthal Jiří, Mgr. Ing., Ph.D.
externí učitel
xtethal@node.mendelu.cz
Tlustý Jaromír
evidován v OBD
qqtlust2@node.mendelu.cz
ZF
externí učitel
545 132 404BA39N4090 (Q4.90)
externí učitelka
545 136 396
BN01N3032 (Z3.32)
tomeskov@node.mendelu.cz
Tomšík Pavel, prof. Ing., CSc.ZF
externí učitel
545 132 533
BA39N5023 (Q5.23)
Tříska Jan, prof. Ing., CSc.ZFexterní oponent IGA
qqtriska@node.mendelu.cz
ÚŠMZR
technická pracovnice pro výuku
545 136 029
BA01N5034 (A5.34)
ÚZK, ÚBZ
výzkumník projektu II, akademický pracovník - docent
234
LB01N1030 (Led-A1.30)jiri.uher@mendelu.cz
Urbánek Tomáš, Ing.ZF
externí učitel
545 132 330
BA39N3082 (Q3.82)
VSL
strážný
ivan.urban@mendelu.cz
Urbanová Radka, Bc.ZF
externí učitelka
qqurbano@node.mendelu.cz
doktorand
545 136 043
BA01N5018 (A5.18)
ZFzahraniční host
Vacek Lubor, doc. Ing., CSc.ZFexterní učitel
qqvacek@node.mendelu.cz
MENDakademický pracovník - odborný asistent
318
LD03N1005 (LD031.05)
ÚBZ
výzkumník projektu I, organizační pracovník
274
LB06N2022 (Led-D2.22)pavel.vaida@mendelu.cz
ZF
externí člen SZ
externí člen SZ
Valšíková Magdalena, prof. Ing., Ph.D.externí člen SZ
qqvalsik@node.mendelu.cz
externí oponent IGA
qqvalte1@node.mendelu.cz
Vargová Janka, Ing.externí člen SZ
qqvargo3@node.mendelu.cz
VSL
pěstitelka plodin
Vavřiník Aleš, Ing.doktorand
Velička Petr, Ing.ZF
externí člen SZ
qqvelic1@node.mendelu.cz
Viktorinová Miroslava, Ing.ÚPTZPorganizačně-technická pracovnice
260
LB01N2028 (Led-A2.28)
ZF
externí učitelka
545 133 021
BA03N5024 (C5.24)
ZFexterní učitel545 133 279BA02N3023 (D3.23)jiri.vlcek@mendelu.cz
Vlková LenkaVSL
pěstitelka plodin
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu II
545 136 008
radoslav.vlk@mendelu.cz
Vorel Ivan, doc. Ing. arch., CSc.
externí oponent IGA
qqvorel4@node.mendelu.cz
doktorandka
ZF
externí učitel
545 134 175
BA06N4009 (T4.09)
vrana@node.mendelu.cz
Vranová Valerie, doc. Ing., Ph.D.externí učitelka545 134 039BA04N2046 (B2.46)
Vrbová Libuše, Ing.
doktorandka
xvrbova1@node.mendelu.cz
ZFexterní člen SZ
qqwagner@node.mendelu.cz
externí oponent IGA
qqweber@node.mendelu.cz
ÚZAKAvýzkumník projektu IV, akademická pracovnice - docentka
292
BA01N5014 (A5.14)
dana.wilhelmova@mendelu.cz
Wohlmuth Jan, Ing.doktorand
Záhradníková Viera, Ing.ÚVVtechnická pracovnice pro výuku256
LB06P1010 (ZFD02)
viera.zahradnikova@mendelu.cz
strážný
Zámečník Roman, Ing., Ph.D.ÚBZ
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu II
724 803 357
LB06N2016 (Led-D2.16)
Zatloukal Patrik, Ing.
doktorand
Zelená Věra, doc. RNDr., CSc.ZFexterní učitelka
545 136 005
BA03N5028 (C5.28)zelena@node.mendelu.cz
ÚVV, ÚZAT
akademický pracovník - profesor, výzkumník projektu I
371LB01N3020 (Led-A3.20)
ZF
externí člen SZ
qqzimov1@node.mendelu.cz
Žallmannová Eva, Ing., Ph.D.ÚPK
výzkumník projektu II, akademická pracovnice - odborná asistentka
545 136 043
BA01N5018 (A5.18)
VSL
technická pracovnice pro výuku
382
LB05N1008 (Led-SKL1.08)renata.zeliskova@mendelu.cz
Žufan Pavel, doc. Ing., Ph.D.externí učitel545 132 502
BA39N5039 (Q5.39)

Stisknutím tlačítka "Vytisknout telefonní seznam" získáte telefonní seznam ve formátu PDF.