Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

Jednotliví pracovníci sú zaradení abecedne bez ohľadu na ich pracovisko. Nasledujúcou voľbou môžete ovplyvniť spôsob výpisu.

Jednotlivé pracoviská sa vypisujú pomocou oficiálnych skratiek pracovísk. Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť skratky na čísla (prípadne kódy) pracovísk.

     

Nie je možné zistiť telefónnu predvoľbu pre pracovisko Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Telefónne čísla sú uvádzané v plnom formáte.

Meno
Pracovisko
Zaradenie
Telefón
Kancelária
E-mail
Alchazadu Athena, Mgr., Ph.D.externá učiteľka
ÚRRakademický pracovník - odborný asistent
545 136 333
BN01N3033 (Z3.33)
externí člen SZ
pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
ÚRPEpracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)545 136 401
BN01N4001 (Z4.01)
qqbartu2@node.mendelu.cz
akademická pracovníčka - profesorka545 136 407BN01N4007 (Z4.07)vera.becvarova@mendelu.cz
Bezecný Radim, Ing.
externí školitel
545 136 309
BN01N3009 (Z3.09)
qqbezecn@node.mendelu.cz
akademická pracovníčka - docentka
545 136 405
BN01N4005 (Z4.05)
ivana.blazkova@mendelu.cz
ÚTS
akademický pracovník - docent
petr.blizkovsky@mendelu.cz
externá učiteľka
545 136 401
BN01N4001 (Z4.01)
bodeckov@node.mendelu.cz
ÚRPEexterný učiteľ
externá učiteľka
qqbustos@node.mendelu.cz
akademická pracovníčka - asistentka
545 136 255
BN01N2055 (Z2.55)irena.byckova@mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 331
BN01N3031 (Z3.31)
jan.caha@mendelu.cz
externí člen SZ
DFRRMS
tajemník fakulty
545 136 307BN01N3007 (Z3.07)
DFRRMS
referentka public relations
545 136 583
BN01N2083katerina.cechova@mendelu.cz
ÚTS
akademický pracovník - docent
545 136 313
BN01N3013 (Z3.13)
Čeněk Jiří, Ing. Mgr., Ph.D.ÚSSakademický pracovník - odborný asistent545 136 321BN01N3021 (Z3.21)jiri.cenek@mendelu.cz
Černek Ivan, Ing., Ph.D.externí člen SZ545 134 082BA04N4023 (B4.23)
Damborský Milan, Ing., Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 329
BN01N3029 (Z3.29)milan.damborsky@mendelu.cz
ÚRPE
akademická pracovníčka - odborná asistentka
545 136 408
BN01N4008 (Z4.08)barbora.dankova@mendelu.cz
Darkwah Samuel Antwi, Ing., Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 312BA01N2081 (A2.81)
Dolák Jan, PhDr., Ph.D.ÚJKS
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqdolak@node.mendelu.cz
Doležalová Helena, JUDr., Ph.D.FRRMS
externí školitelka
qqdoleza@node.mendelu.cz
referentka zahraničních styků
545 136 345
BN01N1021 (Z1.21)
Đorđević Vladimir, Mgr., Ph.D.ÚTSakademický pracovník - odborný asistent
545 136 318
BN01N3018 (Z3.18)
Floková Ludmila, Mgr.ÚEPZ
akademická pracovníčka - asistentka
545 136 282BN01N2054 (Z2.54)ludmila.flokova@mendelu.cz
Grega Libor, prof. Dr. Ing.akademický pracovník - profesor545 136 406BN01N4006 (Z4.06)libor.grega@mendelu.cz
akademická pracovníčka - asistentka545 136 285BN01N2054 (Z2.54)zaneta.habancova@mendelu.cz
Hájek Oldřich, doc. RNDr., Ph.D.
externí člen SZ
akademická pracovníčka - asistentka
renata.hajslerova@mendelu.cz
Hasíková Lea, Mgr.ÚJKS
akademická pracovníčka - asistentka
545 136 557
BN01N2057 (Z2.57)
lea.hasikova@mendelu.cz
externá učiteľka
545 133 338
BA20N2022 (N2.22)
qqherna2@node.mendelu.cz
ÚEPZexterný učiteľ
545 136 252
BN01N2052 (Z2.52)hlusek@node.mendelu.cz
ÚJKSakademický pracovník - odborný asistent
545 136 253
BN01N2053 (Z2.53)
ÚSSexterná učiteľka545 135 205
BA05N2018 (E17)
zdenka.hort@mendelu.cz
ÚSS
pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
qqhoveza@node.mendelu.cz
Hrabálek Martin, Mgr., Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 310
BN01N3010 (Z3.10)martin.hrabalek@mendelu.cz
Hübelová Dana, PhDr., Ph.D.ÚSS
akademická pracovníčka - odborná asistentka
545 136 326BN01N3026 (Z3.26)
Hušek Petr, Mgr., Ph.D.ÚSSakademický pracovník - odborný asistent545 136 323BN01N3023 (Z3.23)petr.husek@mendelu.cz
ÚRPEakademická pracovníčka - docentka545 136 411
BN01N4011 (Z4.11)
Chromková Manea Beatrice-Elena, Ph.D., MAÚSSakademická pracovníčka - odborná asistentka545 136 327BN01N3027 (Z3.27)beatrice-elena.manea@mendelu.cz
Jančářová Ilona, doc. JUDr., Ph.D.FRRMS
externí školitelka
qqjanca1@node.mendelu.cz
Jetelina Jaroslav, Ing.ÚTSakademický pracovník - asistent545 136 311BN01N3011 (Z3.11)
Juřica Alois, Ing., CSc.FRRMS
externí člen SZ
jurica@node.mendelu.cz
ÚRPEexterný učiteľ545 132 532BA39N5022 (Q5.22)qqkafone@node.mendelu.cz
Karber Vít, Bc.
správce a admin. inform. a kom. technol., systémový integrátor
545 136 276
BN01N2076 (Z2.76)vit.karber@mendelu.cz
Katolická ZdeňkaDFRRMSstudijní referentka
545 136 121
BN01N1021 (Z1.21)
zdenka.katolicka@mendelu.cz
Khairi Amar, Ing.
akademický pracovník - asistent
545 136 322
BN01N3022 (Z3.22)
Klusáček Petr, Mgr., Ph.D.ÚRR
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 330
BN01N3030 (Z3.30)
Kocmanová Alena, prof. Ing., Ph.D.externí člen SZ
Konečná Daniela, Mgr.externí oponentka IGA
projektový manažer, administrator projektu
545 136 309BN01N3009 (Z3.09)katerina.konecna@mendelu.cz
Konečný Ondřej, Mgr., Ph.D.ÚRR
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 330
BN01N3030 (Z3.30)
Konopáč Vladimír, MSc.technický pracovník pro výuku
545 136 666
BN01N2076 (Z2.76)
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 325
BN01N3025 (Z3.25)
Kovářová Denisa, Ing.ÚJKS
akademická pracovníčka - asistentka
545 136 557
BN01N2057 (Z2.57)
ÚEPZ
akademická pracovníčka - odborná asistentka
545 136 282
BN01N2054 (Z2.54)
Krpec Oldřich, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D.DFRRMSpracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqkrpec@node.mendelu.cz
externý učiteľ
externý učiteľ
qqlopezg@node.mendelu.cz
ÚEPZakademický pracovník - profesor
545 136 256
BN01N2056 (Z2.56)
akademická pracovníčka - asistentka545 136 253BN01N2053 (Z2.53)
akademický pracovník - odborný asistent
545 134 066
BA04N6050 (B6.50)
Messari Hamza, Mgr., PhD.ÚJKSakademický pracovník - odborný asistent545 136 255BN01N2055 (Z2.55)
Mifková Tatiana, Ing., Ph.D.pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
ÚTS
externý učiteľ
Miškolci Simona, Ing., Ph.D.akademická pracovníčka - odborná asistentka545 136 407BN01N4007 (Z4.07)simona.miskolci@mendelu.cz
Mocek Ondřej, Mgr., Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 311
BN01N3011 (Z3.11)
Modrá Helena, doc. MVDr., Ph.D.ÚTS
akademická pracovníčka - docentka
545 136 320
BN01N3020 (Z3.20)
helena.modra@mendelu.cz
Morávková Lucie
organizačně-technická pracovníčka
545 136 508
BN01N3008 (Z3.08)
Musah Justice Surugu Issah
externý učiteľ
Nesiba Jiří, PhDr., Ph.D.ÚSSakademický pracovník - odborný asistent545 136 325
BN01N3025 (Z3.25)
externá učiteľka
akademický pracovník - profesor
545 136 319
BN01N3019 (Z3.19)
Peša Zdeněk, PaedDr.DFRRMS
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqpesa@node.mendelu.cz
akademický pracovník - asistent
545 136 318
BN01N3018 (Z3.18)
martin.petlach@mendelu.cz
Pochobradská Kateřina, Ing.
externá učiteľka
ÚTSpracovník bez úvazku (prac. dohoda)
Ptáček Pavel, Mgr. RNDr., Ph.D.ÚSSakademický pracovník - odborný asistent545 136 324BN01N3024 (Z3.24)
Qiaoan Runya, Mgr., Ph.D.ÚTSvýzkumník projektu I
545 136 408
BN01N4008 (Z4.08)
runya.qiaoan@mendelu.cz
akademický pracovník - asistent
545 136 335BN01N3035 (Z3.35)ebo.quartey@mendelu.cz
Rajchlová Jaroslava, doc. Ing., Ph.D.ÚRPEakademická pracovníčka - docentka
545 136 403
BN01N4003 (Z4.03)
akademická pracovníčka - odborná asistentka
545 136 411
BN01N4011 (Z4.11)
akademický pracovník - odborný asistent545 136 257BN01N2057 (Z2.57)
Roubínek Pavel, Mgr., Ph.D.ÚSSpracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqroubin@node.mendelu.cz
Ruda Aleš, doc. RNDr., Ph.D.ÚEPZakademický pracovník - docent545 136 252BN01N2052 (Z2.52)ales.ruda@mendelu.cz
zahraničný hosť
qqsangua@node.mendelu.cz
Schlossarek MartinFRRMSzahraničný hosť
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 283BN01N2056 (Z2.56)jiri.schneider@mendelu.cz
Schneiderová Jitka, Ing.
externí asistentka
zahraničná hosť
qqsimion@node.mendelu.cz
DFRRMSorganizačně-technická pracovníčka545 136 306BN01N3006 (Z3.06)
Smolík Josef, doc. PhDr. Mgr., Ph.D., MBA, LLMakademický pracovník - docent
545 136 321
BN01N3021 (Z3.21)
josef.smolik@mendelu.cz
Smolová Irena, doc. RNDr., Ph.D.ÚSSpracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
ÚRPE
akademická pracovníčka - docentka
545 136 401
BN01N4001 (Z4.01)
Střeleček František, prof. Ing., CSc., dr. h. c.
externí člen SZ
Svatošová Veronika, Ing., Ph.D.ÚRPE
akademická pracovníčka - odborná asistentka
545 136 403BN01N4003 (Z4.03)veronika.svatosova@mendelu.cz
akademická pracovníčka - odborná asistentka545 136 410BN01N4010 (Z4.10)eliska.svobodova@mendelu.cz
ÚRPEakademická pracovníčka - asistentka545 136 532BN01N3032 (Z3.32)zuzana.svobodova@mendelu.cz
Ševčík Michal, Ing.akademický pracovník - asistent
545 136 329
BN01N3029 (Z3.29)
michal.sevcik@mendelu.cz
Šmidrová Lenka, Ing.DFRRMSstudijní referentka
545 136 112
BN01N1021 (Z1.21)
lenka.smidrova@mendelu.cz
Štantejská Petra, Ing.
pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
akademický pracovník - odborný asistent545 136 335BN01N3035 (Z3.35)
Tapachai Nirundon, prof. Dr.ÚRPEexterný učiteľqqtapach@node.mendelu.cz
ÚTSakademická pracovníčka - odborná asistentka
545 136 310
BN01N3010 (Z3.10)eva.taterova@mendelu.cz
Touriňo Daniel Vázquez, Mgr., Ph.D.externý učiteľ
qqtourin@node.mendelu.cz
ÚTS
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqtuma1@node.mendelu.cz
ÚTS
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 318BN01N3018 (Z3.18)richard.turcsanyi@mendelu.cz
Tvrdoň Jozef, prof. Ing., Ph.D.ÚRPE
externý učiteľ
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqtweref@node.mendelu.cz
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqulmann@node.mendelu.cz
Urbanová Martina, doc. PhDr., Ph.D.
akademická pracovníčka - docentka
545 136 323
BN01N3023 (Z3.23)
martina.urbanova@mendelu.cz
ÚRPEexterná učiteľka
545 136 408
BN01N4008 (Z4.08)
xvalekov@node.mendelu.cz
FRRMS
externí člen SZ
qqvanova@node.mendelu.cz
Vašíček Milan, JUDr., MBAFRRMS
externí člen SZ
qqvasic9@node.mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 409
BN01N4009 (Z4.09)
nahanga.verter@mendelu.cz
von Bennewitz Álvarez Eduardo Alfredo, Ing., Ph.D.
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
545 136 313
BN01N3013 (Z3.13)qqalvar1@node.mendelu.cz
Vöröš Dominik, Mgr.
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqvoros1@node.mendelu.cz
Vyskot Ilja, prof. Ing., CSc.ÚEPZakademický pracovník - profesor
545 136 284
BN01N2052 (Z2.52)
ilja.vyskot@mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 409
BN01N4009 (Z4.09)
Zezůlková Marie, Dr. Ing.FRRMSexterní člen SZ
Zouhar Ludvíková Lenka, Mgr.akademická pracovníčka - asistentka545 136 257
BN01N2057 (Z2.57)
Zourek Michal, Mgr., Ph.D.ÚTS
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 322BN01N3022 (Z3.22)michal.zourek@mendelu.cz
Živělová Iva, prof. Ing., CSc.
akademická pracovníčka - profesorka
545 136 404
BN01N4004 (Z4.04)
iva.zivelova@mendelu.cz

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.