Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií - telefonní seznam


Aplikace zobrazuje telefonní seznam pro Vámi zvolené pracoviště. Chcete-li seznam vytisknout, použijte tlačítko na konci formuláře.

Je možné zobrazovat jen primární údaje nebo všechny údaje.

U telefonních čísel se zobrazuje buď pouze klapka, nebo celé telefonní číslo. Následující volbou můžete měnit způsob zobrazování čísla.

Jednotliví pracovníci jsou řazeni abecedně bez ohledu na jejich pracoviště. Následující volbou můžete ovlivnit způsob výpisu.

Jednotlivá pracoviště se vypisují pomocí oficiálních zkratek pracovišť. Následující volbou můžete změnit zkratky na čísla (příp. kódy) pracovišť.

     

Není možné zjistit telefonní předvolbu pro pracoviště Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Telefonní čísla jsou uváděna v plném formátu.

JménoPracoviště
Zařazení
Telefon
Kancelář
E-mail
externí učitelka
Ankomah Emmanuel Kofi, Ing., Ph.D.ÚRR
akademický pracovník - lektor
545 136 333
BN01N3033 (Z3.33)
Bajer Petr, Ing., CSc.FRRMS
externí člen SZ
pracovnice bez úvazku (prac. dohoda)
Bartušková Hana, Ing.
pracovnice bez úvazku (prac. dohoda)
545 136 401
BN01N4001 (Z4.01)
Bečvářová Věra, prof. Ing., CSc.ÚRPE
akademická pracovnice - profesorka
545 136 407
BN01N4007 (Z4.07)
vera.becvarova@mendelu.cz
Bezecný Radim, Ing.externí školitel545 136 309BN01N3009 (Z3.09)
Blažková Ivana, doc. Ing., Ph.D.
akademická pracovnice - docentka
545 136 405
BN01N4005 (Z4.05)
ivana.blazkova@mendelu.cz
Blížkovský Petr, doc. Ing., Ph.D.
akademický pracovník - docent
ÚRPE
externí učitelka
545 136 401
BN01N4001 (Z4.01)
bodeckov@node.mendelu.cz
ÚRPEexterní učitel
qqbruncl@node.mendelu.cz
ÚSSexterní učitelka
akademická pracovnice - asistentka
545 136 255
BN01N2055 (Z2.55)
ÚRRakademický pracovník - odborný asistent545 136 331BN01N3031 (Z3.31)
Coufalová Jitka, Mgr., Ph.D.osoba spravující výpočetní techniku
Cudlínová Eva, doc. Ing., CSc.FRRMSexterní člen SZqqcudli2@node.mendelu.cz
Čada Martin, Ing.DFRRMS
tajemník fakulty
545 136 307BN01N3007 (Z3.07)
Čejka Marek, doc. JUDr. PhDr., Ph.D.akademický pracovník - docent
545 136 313
BN01N3013 (Z3.13)
akademický pracovník - odborný asistent545 136 321
BN01N3021 (Z3.21)
externí člen SZ
545 134 082
BA04N4023 (B4.23)
Daňková Barbora, Ing., Ph.D.
akademická pracovnice - odborná asistentka
545 136 408
BN01N4008 (Z4.08)
Darkwah Samuel Antwi, Ing., Ph.D.ÚTS
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 312
BA01N2081 (A2.81)samuel.darkwah.zo@mendelu.cz
Dolák Jan, PhDr., Ph.D.pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqdolak@node.mendelu.cz
externí školitelka
Dolník Kateřina, DiS.DFRRMSreferentka zahraničních styků545 136 345BN01N1021 (Z1.21)
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 318
BN01N3018 (Z3.18)
Floková Ludmila, Mgr.ÚEPZ
akademická pracovnice - asistentka
545 136 282BN01N2054 (Z2.54)ludmila.flokova@mendelu.cz
akademický pracovník - profesor545 136 406BN01N4006 (Z4.06)
akademická pracovnice - asistentka
545 136 285
BN01N2054 (Z2.54)zaneta.habancova@mendelu.cz
externí člen SZ
akademická pracovnice - asistentka
renata.hajslerova@mendelu.cz
akademická pracovnice - asistentka
545 136 557
BN01N2057 (Z2.57)
ÚJKSexterní učitelka545 133 338BA20N2022 (N2.22)
Hlušek Jaroslav, prof. Ing., CSc., dr. h. c.
externí učitel
545 136 252
BN01N2052 (Z2.52)
Horák Miroslav, RNDr. Mgr., Ph.D.ÚJKSakademický pracovník - odborný asistent545 136 253BN01N2053 (Z2.53)miroslav.horak.ujks@mendelu.cz
externí učitelka
545 135 205
BA05N2018 (E17)
Hovězáková Petrapracovnice bez úvazku (prac. dohoda)
Hrabálek Martin, Mgr., Ph.D.ÚTSakademický pracovník - odborný asistent545 136 310BN01N3010 (Z3.10)
Hübelová Dana, PhDr., Ph.D.ÚSSakademická pracovnice - odborná asistentka
545 136 326
BN01N3026 (Z3.26)
Hušek Petr, Mgr., Ph.D.ÚSSakademický pracovník - odborný asistent
545 136 323
BN01N3023 (Z3.23)
akademická pracovnice - asistentka
545 136 329
BN01N3029 (Z3.29)
marketa.chaloupkova@mendelu.cz
Chmelíková Gabriela, doc. Ing., Ph.D.ÚRPE
akademická pracovnice - docentka
545 136 411
BN01N4011 (Z4.11)
Chromková Manea Beatrice-Elena, Ph.D., MA
akademická pracovnice - odborná asistentka
545 136 327
BN01N3027 (Z3.27)
FRRMSexterní školitelka
ÚRRakademická pracovnice - asistentka
545 136 331
BN01N3031 (Z3.31)
FRRMS
externí člen SZ
jurica@node.mendelu.cz
akademická pracovnice - odborná asistentka
545 136 285
BN01N2054 (Z2.54)
ivana.karberova@mendelu.cz
správce a admin. inform. a kom. technol., systémový integrátor
545 136 276BN01N2076 (Z2.76)
Katolická ZdeňkaDFRRMS
studijní referentka
545 136 121BN01N1021 (Z1.21)
ÚTS
akademický pracovník - asistent
545 136 322
BN01N3022 (Z3.22)
amar.khairi@mendelu.cz
ÚRR
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 330
BN01N3030 (Z3.30)petr.klusacek@mendelu.cz
FRRMS
externí člen SZ
Konečná Daniela, Mgr.FRRMS
externí oponentka IGA
projektový manažer, administrator projektu
545 136 309
BN01N3009 (Z3.09)
Konečný Ondřej, Mgr., Ph.D.ÚRR
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 330
BN01N3030 (Z3.30)
ondrej.konecny@mendelu.cz
technický pracovník pro výuku
545 136 666
BN01N2076 (Z2.76)
ÚSS
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 325
BN01N3025 (Z3.25)
Kovářová Denisa, Ing.ÚJKSakademická pracovnice - asistentka
545 136 557
BN01N2057 (Z2.57)denisa.kovarova@mendelu.cz
ÚEPZakademická pracovnice - odborná asistentka
545 136 282
BN01N2054 (Z2.54)
Krpec Oldřich, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D.DFRRMSpracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqkrpec@node.mendelu.cz
Lategan Francois, Dr.ÚRPEexterní učitel
Lopez Garcia Jose Luis, prof.ÚRPE
externí učitel
qqlopezg@node.mendelu.cz
Lošák Tomáš, prof. Ing., Ph.D.ÚEPZakademický pracovník - profesor545 136 256
BN01N2056 (Z2.56)
DFRRMSpR referentka545 136 583
BN01N2083
veronika.mala@mendelu.cz
Menšík Ladislav, Ing., Ph.D.ÚEPZakademický pracovník - odborný asistent545 134 066
BA04N6050 (B6.50)
Messari Hamza, Mgr., PhD.ÚJKSakademický pracovník - odborný asistent545 136 255BN01N2055 (Z2.55)hamza.messari@mendelu.cz
DFRRMSpracovnice bez úvazku (prac. dohoda)
Mintah Samuel, Ing. Bc.ÚTSexterní učitel
ÚRPEakademická pracovnice - odborná asistentka545 136 407BN01N4007 (Z4.07)simona.miskolci@mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 311
BN01N3011 (Z3.11)
akademická pracovnice - docentka
545 136 320
BN01N3020 (Z3.20)
Morávková Lucie
organizačně-technická pracovnice
545 136 508
BN01N3008 (Z3.08)lucie.moravkova@mendelu.cz
Musah Justice Surugu IssahÚRR
externí učitel
ymusah@node.mendelu.cz
Nesiba Jiří, PhDr., Ph.D.ÚSS
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 325
BN01N3025 (Z3.25)
jiri.nesiba@mendelu.cz
ÚTSexterní učitelka
Pavlík Ivo, prof. MVDr., CSc.ÚTS
akademický pracovník - profesor
545 136 319
BN01N3019 (Z3.19)
ivo.pavlik@mendelu.cz
Peša Zdeněk, PaedDr.DFRRMSpracovník bez úvazku (prac. dohoda)
Petlach Martin, PhDr.akademický pracovník - asistent545 136 318BN01N3018 (Z3.18)martin.petlach@mendelu.cz
externí učitelka
Polišenský Janpracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqpolise@node.mendelu.cz
Ptáček Pavel, Mgr. RNDr., Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent
545 136 324
BN01N3024 (Z3.24)pavel.ptacek@mendelu.cz
ÚTSvýzkumník projektu I545 136 408
BN01N4008 (Z4.08)
runya.qiaoan@mendelu.cz
akademický pracovník - asistent
545 136 335
BN01N3035 (Z3.35)
ebo.quartey@mendelu.cz
akademická pracovnice - docentka
545 136 403
BN01N4003 (Z4.03)
jaroslava.rajchlova@mendelu.cz
ÚRPE
akademická pracovnice - odborná asistentka
545 136 411
BN01N4011 (Z4.11)
Reich Pavel, Mgr., Ph.D.ÚJKSakademický pracovník - odborný asistent545 136 257
BN01N2057 (Z2.57)
pavel.reich@mendelu.cz
Roubínek Pavel, Mgr., Ph.D.pracovník bez úvazku (prac. dohoda)qqroubin@node.mendelu.cz
Ruda Aleš, doc. RNDr., Ph.D.ÚEPZ
akademický pracovník - docent
545 136 252
BN01N2052 (Z2.52)ales.ruda@mendelu.cz
Sanguanpong Surasak
zahraniční host
zahraniční host
ÚEPZakademický pracovník - odborný asistent
545 136 283
BN01N2056 (Z2.56)jiri.schneider@mendelu.cz
externí asistentka
Simion OtiliaFRRMSzahraniční hostqqsimion@node.mendelu.cz
organizačně-technická pracovnice
545 136 306
BN01N3006 (Z3.06)
akademický pracovník - docent
545 136 321
BN01N3021 (Z3.21)
Smolová Irena, doc. RNDr., Ph.D.pracovnice bez úvazku (prac. dohoda)
Somerlíková Kristina, doc. Ing., Ph.D.akademická pracovnice - docentka545 136 401
BN01N4001 (Z4.01)
kristina.somerlikova@mendelu.cz
Střeleček František, prof. Ing., CSc., dr. h. c.
externí člen SZ
Svatošová Veronika, Ing., Ph.D.akademická pracovnice - odborná asistentka545 136 403
BN01N4003 (Z4.03)
veronika.svatosova@mendelu.cz
ÚRPE
akademická pracovnice - odborná asistentka
545 136 410
BN01N4010 (Z4.10)
eliska.svobodova@mendelu.cz
Svobodová Zuzana, Ing.ÚRPEakademická pracovnice - asistentka545 136 532BN01N3032 (Z3.32)zuzana.svobodova@mendelu.cz
ÚRRakademický pracovník - asistent
545 136 329
BN01N3029 (Z3.29)michal.sevcik@mendelu.cz
Šilhan Zdeněk, Ing., Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 330
BN01N3030 (Z3.30)
zdenek.silhan@mendelu.cz
Šimeček MichalÚSS
externí učitel
qqsimece@node.mendelu.cz
Šmidrová Lenka, Ing.DFRRMS
studijní referentka
545 136 112
BN01N1021 (Z1.21)
pracovnice bez úvazku (prac. dohoda)
ÚRPEakademický pracovník - odborný asistent
545 136 335
BN01N3035 (Z3.35)
Tapachai Nirundon, prof. Dr.ÚRPE
externí učitel
Taterová Eva, Mgr., MA, Ph.D.ÚTS
akademická pracovnice - odborná asistentka
545 136 310
BN01N3010 (Z3.10)
ÚJKSexterní učitel
qqtourin@node.mendelu.cz
Tůma Antonín, RNDr.ÚTS
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqtuma1@node.mendelu.cz
Turcsányi Richard, Mgr. Ing., Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent545 136 318BN01N3018 (Z3.18)
Tvrdoň Jozef, prof. Ing., Ph.D.externí učitel
Twerefou Daniel Kwabena, Dr., PhD.
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
Ulmann VítÚTS
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqulmann@node.mendelu.cz
Urbanová Martina, doc. PhDr., Ph.D.ÚSSakademická pracovnice - docentka545 136 323BN01N3023 (Z3.23)martina.urbanova@mendelu.cz
externí učitelka
545 136 408
BN01N4008 (Z4.08)
xvalekov@node.mendelu.cz
Vaňová Anna, doc. Ing., Ph.D.externí člen SZqqvanova@node.mendelu.cz
Vašíček Milan, JUDr., MBA
externí člen SZ
Verter Nahanga, Ing., Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 409
BN01N4009 (Z4.09)
nahanga.verter@mendelu.cz
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
545 136 313
BN01N3013 (Z3.13)
ÚTSpracovník bez úvazku (prac. dohoda)
ÚEPZ
akademický pracovník - profesor
545 136 284
BN01N2052 (Z2.52)
Zdráhal Ivo, Ing., Ph.D.ÚRPE
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 409BN01N4009 (Z4.09)
Zezůlková Marie, Dr. Ing.
externí člen SZ
Zouhar Ludvíková Lenka, Mgr.ÚJKSakademická pracovnice - asistentka
545 136 257
BN01N2057 (Z2.57)lenka.ludvikova@mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent
545 136 322
BN01N3022 (Z3.22)michal.zourek@mendelu.cz
akademická pracovnice - profesorka
545 136 404
BN01N4004 (Z4.04)

Stisknutím tlačítka "Vytisknout telefonní seznam" získáte telefonní seznam ve formátu PDF.