Agronomická fakulta - telefónny zoznam


Aplikácia zobrazuje telefónny zoznam pre Vami zvolené pracovisko. Ak chcete vytlačiť zoznam, použite tlačidlo na konci formulára.

Je možné zobrazovať iba primárne údaje alebo všetky údaje.

Pri telefónnych číslach sa zobrazuje buď iba klapka, alebo celé telefónne číslo. Nasledujúcou voľbou môžete meniť spôsob zobrazovania čísiel.

Jednotliví pracovníci sú zaradení abecedne bez ohľadu na ich pracovisko. Nasledujúcou voľbou môžete ovplyvniť spôsob výpisu.

Jednotlivé pracoviská sa vypisujú pomocou oficiálnych skratiek pracovísk. Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť skratky na čísla (prípadne kódy) pracovísk.

     

Telefónna predvoľba pre pracovisko Agronomická fakulta je +420 545 13x xxx (Areál Brno - Černá Pole). Čísla, ktoré nezodpovedajú tejto predvoľbe sú v plnom formáte.

Meno
Pracovisko
Zaradenie
TelefónKanceláriaE-mail
ÚCBakademická pracovníčka - lektor
3281
BA02N2026 (D2.26)helena.absolinova@mendelu.cz
Abushamsiya Kifah N. K., MSc.
externí pracovník, spolupracovník
Adamcová Dana, doc. Bc. Ing., Ph.D.externá učiteľka, akademická pracovníčka - docentka
2483
BA39N4007 (Q4.07)
ÚCB, CEITEC
akademický pracovník - profesor, pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
3285BA02N2004 (D2.04)vojtech.adam@mendelu.cz
ÚBFRdoktorand
výzkumník projektu II
3301
BA01N3013 (A3.13)
AFpracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
xambroz1@node.mendelu.cz
Antošovský Jiří, Ing.ÚAPMVakademický pracovník - asistent3093
BA03N4027 (C4.27)
ÚCBakademický pracovník - odborný asistent3035
BA02N2016 (D2.16)
ÚVZP
doktorandka, výzkumník projektu I
3076BA01N3006 (A3.06)tereza.aulichova@mendelu.cz
Babinec František, prof. Ing., CSc.externí školitel, externí člen SZ
Babula Petr, prof. PharmDr., Ph.D.ÚCB, AF
externý učiteľ, vedoucí vědecko-výzkumný pracovník
petr.babula@mendelu.cz
Bačovský Václav, Ing.AF
externý učiteľ
qqbacovs@node.mendelu.cz
Bagarová Kateřina, Ing., Ph.D.pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
3049
ÚVZP
doktorandka, výzkumník projektu I
3301BA01N3012 (A3.12)
AF
externý učiteľ
4040BA04N2050 (B2.50)
ÚVZPpracovníčka bez úvazku (prac. dohoda), akademická pracovníčka - odborná asistentka
3170
BA03N2037 (C2.37)
marie.balabanova@mendelu.cz
výzkumník projektu I, doktorand
attila.balazs@mendelu.cz
Balek Jan, Bc.programátor a analytik inform. systémů3090
Balík Jiří, prof. Ing., CSc., dr. h. c.AF
externí člen SZ
qqbalik1@node.mendelu.cz
Balík Josef, prof. Ing., Ph.D.externý učiteľ519 367 262LB01N3009 (Led-A3.09)josef.balik@mendelu.cz
Balla Jozef, Ing., Ph.D.ÚBFR, CEITECexterný učiteľ, akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu III, pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
3020
BA03N5025 (C5.25)
Baltazár Tivadar, Ing., MSc., Ph.D.ÚAPMV
výzkumník projektu I
tivadar.baltazar@mendelu.cz
Balvan Jan, RNDr., Ph.D.ÚCB
výzkumník projektu III
ÚZRHV
doktorand, výzkumník projektu II
výzkumník projektu IV
Baroň Mojmír, doc. Ing., Ph.D.externý učiteľ
519 367 252
LB06N1015 (Led-D1.15)
mojmir.baron@mendelu.cz
Bartáková Klára, Ing., Ph.D.externí člen SZ
doktorandka
xbartik1@node.mendelu.cz
AF
externý učiteľ
2127BA01N1033 (A1.33)
Bartošková Adéla, Ing.doktorandka
xfisakov@node.mendelu.cz
AFexterní školitel
Bátik Andrej, Ing.ÚMFGZdoktorand, technický pracovník pro výuku3523BA27P1048 (M01.48)
Bauer František, prof. Ing., CSc.ÚTAD
akademický pracovník - profesor
2085
BA08N2006 (J2.06)
frantisek.bauer@mendelu.cz
Bebejová Andrea
externí studentka
externá učiteľka
6407
BN01N4007 (Z4.07)
vera.becvarova@mendelu.cz
doktorand
externý učiteľ
3177
BA03N5028 (C5.28)
bednar@node.mendelu.cz
AF
externí školitelka
qqbelako@node.mendelu.cz
ÚAPMV
výzkumník projektu I
externí školitelka3002
BA03N1051 (C1.51)
belusova@node.mendelu.cz
externí školitel
qqberan@node.mendelu.cz
Berka Miroslav, Ing.doktorand, výzkumník projektu II3374BA03P1076b (C01.76b)
ÚZRHV
akademický pracovník - docent
3251BA01N2074 (A2.74)
Bezděková Jaroslava, Ing.ÚCBdoktorandka, výzkumník projektu II3290
BA02N3010 (D3.10)
výzkumník projektu III
Bjelka Marek, Ing., Ph.D.AFexterný učiteľ
qqbjelka@node.mendelu.cz
Bláhová Monika, Mgr.ÚAK
výzkumník projektu I
3094
BA01N5064 (A5.64)
monika.blahova@mendelu.cz
doktorand
externá učiteľka
3012
BA03N5031 (C5.31)
jarka@node.mendelu.cz
Blšáková Lucia, Ing.
doktorandka
Boško Rastislav, Ing.doktorand3123
BA01N3061 (A3.61)
Boukal David, doc. Ing. MgA., Ph.D.
externí školitel
qqbouka1@node.mendelu.cz
Božek František, prof. Ing., CSc.AFexterný učiteľ
2460
BA39N4030 (Q4.30)
vědecko-výzkumná pracovníčka
3136
BA01N3092 (A3.92)marta.bradacova@mendelu.cz
Brázdil Rudolf, prof. RNDr., DrSc.
externý učiteľ
Brešová Jitka, PhDr., CSc.externá učiteľka
6326
BN01N3026 (Z3.26)
AFzahraničná hosť
ÚAPMVvýzkumník projektu II
4522
BA04N2051 (B2.51)
doktorandka, vědecko-výzkumná pracovníčka
3208
BA01N5082 (A5.82)michaela.brudnakova@mendelu.cz
Brumovská Veronika, Ing.
doktorandka, výzkumník projektu I
3515
BA27N1049 (M1.49)
ÚKEdoktorand2486
BA39N4031 (Q4.31)
xbrychta@node.mendelu.cz
ÚMBR
akademický pracovník - profesor
3359
BA03P1078 (C01.78)bretislav.brzobohaty@mendelu.cz
ÚCB
pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
qqbrecko@node.mendelu.cz
Březinová Belcredi Natálie, Ing., Ph.D.ÚPŠRRvědecko-výzkumná pracovníčka, akademická pracovníčka - odborná asistentka
3124
BA01N3060 (A3.60)natalie.belcredi@mendelu.cz
AFexterný učiteľ, emeritní profesor
2120
BA01N1031 (A1.31)
Buchtová Žaneta, Ing.
doktorandka
xburia14@node.mendelu.cz
Bumbová Alena, Ing., Ph.D.AF
externá učiteľka
qqbumbov@node.mendelu.cz
ÚCBakademická pracovníčka - odborná asistentka
3279
BA02N3023 (D3.23)alena.buresova@mendelu.cz
Burnog Marcela, Ing.ÚAPMVpracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
xmuchov3@node.mendelu.cz
Bystřická Lucie, Ing.doktorandka
xbystric@node.mendelu.cz
Bytešníková Zuzana, Ing., Ph.D.výzkumník projektu III3249BA02N3017 (D3.17)zuzana.bytesnikova@mendelu.cz
externí školitelqqcagas1@node.mendelu.cz
Caleb Mensah
doktorand
akademický pracovník - docent3322BA01N3097 (A334)radim.cerkal@mendelu.cz
AF
pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
3350
BA04N3018 (B3.18)
externý učiteľ4019
BA04N1064 (B1.64)
Cienciala Emil, doc. Ing., Ph.D.AF
externí školitel
qqcienci@node.mendelu.cz
Cudlín Pavel, doc. RNDr., CSc.externí školitel
BA04N5019 (B5.19)
pavel.cudlin@mendelu.cz
akademická pracovníčka - docentka
3339BA20N2023 (N2.23)
AF
externí student
AFexterná učiteľka
technik pro výzkum
3355
BA02N3015 (D3.15)
petr.capek@mendelu.cz
Čáslavová Iva, Ing.
vědecko-výzkumná pracovníčka, pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
3078
BA01N3006 (A3.06)
externý učiteľ
AFexterní školitel
Čechová Marie, prof. Ing., CSc.
pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
3210
BA01N1102 (A1.102)cechova@node.mendelu.cz
externí školitel
qqcepica@node.mendelu.cz
externý učiteľ, akademický pracovník - odborný asistent2127BA01N1033 (A1.33)
Čermáková Jitka, Ing.ÚAPMV
technická pracovníčka pro vědu a výzkum
3060BA01N4023 (A4.23)jitka.cermakova@mendelu.cz
Černá Hana, Mgr., Ph.D.
externá učiteľka
3297
BA03P1079 (C01.79)
cerna2@node.mendelu.cz
doktorand
xcerny@node.mendelu.cz
ÚMBRakademický pracovník - odborný asistent
3374
BA03P1076b (C01.76b)
Černý Michal, doc. Ing., CSc.
akademický pracovník - docent
2121
BA08N2002 (J2.02)
Červenková Jana, Ing.ÚBFRdoktorandka3147
BA03N6041 (C6.41)
akademický pracovník - docent
2379
BA39N3024 (Q3.24)
jan.cervinka@mendelu.cz
Čítek Jindřich, prof. Ing., CSc.AF
externí člen SZ
qqcitek@node.mendelu.cz
Čobirka Maroš, Ing.ÚMFGZ
doktorand, výzkumník projektu II
3157BA01N4089 (A4.89)maros.cobirka@mendelu.cz
AF
externý učiteľ
qqcornak@node.mendelu.cz
ÚTADakademický pracovník - docent2942
BA08N2026 (J2.26)
jiri.cupera@mendelu.cz
Daňková Renata, Ing.
doktorandka
BA01N2069 (A2.69)
xdanko11@node.mendelu.cz
doktorand
4048
BA04N6077 (B6.77)
Datta Rahul, Ing., Ph.D.
výzkumník projektu II
externý učiteľ
qqdedic@node.mendelu.cz
Demnerová Kateřina, prof. Ing., CSc.externá učiteľka
Diviš Jiří, doc. Ing., CSc.
externí člen SZ
qqdivis1@node.mendelu.cz
Diviš Pavel, doc. Ing., Ph.D.
externí člen SZ
qqdivis@node.mendelu.cz
Dlouhá Drahomíra, doc. PhDr., CSc.AF
externá učiteľka
548 220 078
doktorandkaBA02N3018 (D3.18)xdobeso1@node.mendelu.cz
Dobrocký David, Ing., Ph.D.
externí školitel
Dočkalová Hana, Ing.AF
pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
3171
BA03N2023 (C2.23)xdockalo@node.mendelu.cz
Dohányos Michal, prof. Ing., CSc.
externí školitel
Dohnálková Ester, Mgr.ÚCBdoktorandka
xdohna12@node.mendelu.cz
externý učiteľ, externí člen SZ
3334
BA20N2014 (N2.14)
ÚAPMVvýzkumník projektu II4522
BA04N2051 (B2.51)
Doležalová Eva, Ing.ÚVZPpracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
3380
BA03N2025 (C2.25)
xmrazko1@node.mendelu.cz
ÚVZP
akademický pracovník - profesor
3163BA03N2031 (C2.31)
ÚCB
akademická pracovníčka - odborná asistentka
3293
BA02N3011 (D3.11)kristyna.dolezelikova@mendelu.cz
Doležel Jaroslav, prof. Ing., DrSc.
externí člen SZ
Doleželová Eva, Ing., Ph.D.
výzkumník projektu I, akademická pracovníčka - odborná asistentka
3192
BA03N4013 (C4.13)eva.dolezelova@mendelu.cz
externí školitelka, výzkumník projektu III
3012BA03N5031 (C5.31)biljana.dordevic@mendelu.cz
externí školitel
Dostálová Jana, prof. Ing., CSc.
externí člen SZ
qqdosta5@node.mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent2093
BA08N2021 (J2.21)
Doškař Jiří, prof. RNDr., CSc.AF
externý učiteľ
qqdoskar@node.mendelu.cz
Dovrtěl Jan, RNDr., CSc.AFexterný učiteľ3107
Dozbaba DavidAF, DAF
správce, administrátor uživatelských aplikací, systémový integrátor
3098
BA03N1031A (C1.31a)
vědecko-výzkumná pracovníčka
3241
BA01N4076 (A4.76)
eliska.drackova@mendelu.cz
Drápelová Danuše
administrativní pracovníčka
5088
BA01N2027 (A2.27)
vědecko-výzkumná pracovníčka, akademická pracovníčka - odborná asistentka
3118
BA01N3023 (A3.23)
externí školitel
Dufková Hana, Ing.ÚMBR
doktorandka
3374
BA03P1076b (C01.76b)
xhabano3@node.mendelu.cz
Dufková Lenkatechnická pracovníčka pro výuku3122
BA01N3086 (A3.86)
lenka.dufkova@mendelu.cz
ÚTPdoktorandka, technická pracovníčka pro výukurenata.dufkova@mendelu.cz
Duchoň Oldřich, Ing.AF
externí školitel
Duľa Martin, Mgr.
doktorand4501BA06N3017 (T3.17)martin.dula@mendelu.cz
AFexterná učiteľka
Dumbrovský Miroslav, doc. Ing., CSc.
externí školitel
qqdumbro@node.mendelu.cz
Dušek Karel, Ing., CSc.AFexterní školitel
qqdusek4@node.mendelu.cz
AFexterní člen SZ
qqdusko1@node.mendelu.cz
Dušková Soňa, Ing., Ph.D.
externá učiteľka, akademická pracovníčka - odborná asistentka
3119BA01N3026 (A3.26)sona.duskova@mendelu.cz
výzkumník projektu II
3324
BA01N4028 (A4.28)
externí školitel
qqdvora8@node.mendelu.cz
AF
externí školitel
3175BA01N4070 (A4.70)
Dvořák Marek, Mgr.ÚCBvědecko-výzkumný pracovník, doktorand
BA02N3018 (D3.18)
DAF
sEkretářka a Stud.ref. Mgr.studia
3002BA03N1038 (C1.38)dagmar.dvorakova.daf@mendelu.cz
ÚPŠRR
technická pracovníčka pro výuku
3130
BA01N3088 (A3.88)
dana.dvorakova@mendelu.cz
ÚZRHV
doktorandka
denisa.dvorakova@mendelu.cz
ÚZRHV
excelentní pracovníčka
iva.dykova@mendelu.cz
ÚZPET
doktorand
xdymchen@node.mendelu.cz
Ehrenbergerová Jaroslava, prof. Ing., CSc.
externá učiteľka
3127BA01N3096 (A3.96)
Elbl Jakub, Ing., Ph.D.ÚAKvýzkumník projektu III
3324
BA01N4028 (A4.28)
Elzner Petr, Ing., Ph.D.ÚPŠRRvýzkumník projektu II
3123
BA01N3061 (A3.61)
akademický pracovník - docent
3327
BA08N2004 (J2.04)
Falková Lenka, Mgr. et Mgr.
výzkumník projektu II
3187
BA01N4110 (A4.110)
Falta Daniel, Ing., Ph.D.ÚCHHZakademický pracovník - odborný asistent3214
BA01N1095 (A1.95)
technička pro výzkumeva.fedakova@mendelu.cz
DAF
referentka Public Relations
6112
BN01N1021 (Z1.21)
Fialová Dana, Mgr., Ph.D.
externí školitelka
3350
BA02N3016 (D3.16)
Fialová Jana, Mgr., Ph.D.externí člen SZ
ÚCB
doktorandka, výzkumník projektu I
3293
BA02N3011 (D3.11)
administrativní pracovníčka3107
akademický pracovník - docent
3231
BA01N1091 (A1.91)
radek.filipcik@mendelu.cz
AFexterný učiteľ2123
BA08N2007 (J2.07)
Filipi Tomáš, RNDr., Ph.D.externí školitel
3298
BA03P1080 (C01.80)
xfilipi1@node.mendelu.cz
Filip Jiří, doc. Ing., CSc.AF
externý učiteľ
filipj@node.mendelu.cz
AFexterný učiteľBA01N3006 (A3.06)
AFexterní člen SZ
qqfindu1@node.mendelu.cz
Fischer Milan, Ing., Ph.D.externý učiteľ, akademický pracovník - odborný asistent3092BA01N5063 (A5.63)
AF
pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
ÚCHHZdoktorandka3208
BA01N5079 (A5.79)
Fránek Milan, RNDr., DrSc.AFexterní školitel
qqfranek@node.mendelu.cz
ÚTP
akademická pracovníčka - odborná asistentka
3337BA20N1006 (N1.06)
Frantová Nicole, Ing.ÚPŠRR
doktorandka, výzkumník projektu I
pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
3167
BA03N2040 (C2.40)
Fryč Jiří, doc. Ing., CSc.ÚZPETakademický pracovník - docent2308BA39N3039 (Q3.39)
akademická pracovníčka - odborná asistentka
2464
BA39N4026 (Q4.26)
AF
externý učiteľ
ÚCBdoktorandka
3249
BA02N3017 (D3.17)qqgagic@node.mendelu.cz
pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
gajdova@node.mendelu.cz
ÚZRHVdoktorandka
xgaudnik@node.mendelu.cz
Geršl Milan, doc. Mgr., Ph.D.ÚZPET
akademický pracovník - docent
2361BA39N3043 (Q3.43)
Gloser Jan, prof. RNDr., CSc.
externí školitel
qqgloser@node.mendelu.cz
ÚCBevidován v OBD
Gregor Tomáš, doc. Ing., Ph.D.ÚTPakademický pracovník - docent
3340
BA20N2024 (N2.24)tomas.gregor@mendelu.cz
AFexterní školitel
Grmela Jan, Ing., Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu III
3530
BA27N1053 (M1.53)
Grmelová Radmila, Ing., CSc.externí školitelka
AFexterný učiteľ
2383
BA39N3055 (Q3.55)
Grossová Lucie, Ing., DiS.doktorandka
xgrosso4@node.mendelu.cz
doktorandka
3376
BA03N2024 (C2.24)
xgrubero@node.mendelu.cz
Grulichová Marie, Ing.doktorandka, výzkumník projektu I
6005
BA03N5026 (C5.26)
ÚCBvýzkumník projektu III
Guráň Roman, Mgr., Ph.D.ÚCB
akademický pracovník - odborný asistent
3352
BA02N3012 (D3.12)roman.guran@mendelu.cz
AFexterní člen SZqqhaberl@node.mendelu.cz
Habr Vladimír, Ing., Ph.D.
externí člen SZ
akademický pracovník - odborný asistent
3215BA01N1103 (A1.103)zdenek.hadas@mendelu.cz
Haddad Yazan Abdulmajeed Eyadh, Ph.D.ÚCBakademický pracovník - odborný asistent
3274
BA02N3016 (D3.16)
externý učiteľ
AFexterný učiteľ
2358
BA39N3035 (Q3.35)
ÚZRHV
výzkumník projektu I
BA04N3049 (B3.49)tomas.hamrik@mendelu.cz
Hanáček Pavel, doc. Ing., Ph.D.akademický pracovník - docent3343BA03N6032 (C6.32)
Hanák Jaroslav, prof. MVDr., DrSc., Dipl.ECEIM
externý učiteľ, externí člen SZ
vědecko-výzkumný pracovník, doktorand
4052
BA04N6073 (B6.73)
peter.haninec@mendelu.cz
AF
externí člen SZ
qqhanus1@node.mendelu.cz
Hartmann Jiří, Ing., CSc.AF
externý učiteľ
qqhartm1@node.mendelu.cz
Hasil Petr, doc. Mgr., Ph.D.externý učiteľ
4027
BA04N6015 (B6.15)petr.hasil@mendelu.cz
Hässlerová MonikaAFexterní studentka
yhassler@node.mendelu.cz
Hausvater Ervín, Ing., CSc.
externí školitel
AF
externý učiteľ
541 212 698jhavel@node.mendelu.cz
ÚBFR
akademický pracovník - profesor
3016
BA03N5026 (C5.26)
akademický pracovník - docent
3155
BA01N4096 (A4.96)
ÚAPMVtechnická pracovníčka pro výuku
3060
BA01N4018 (A4.18)jana.havlikova@mendelu.cz
Havlínová Zdena, Mgr.ÚCB
asistentka administrativního týmu
3312
BA02N3024 (D3.24)
Hedbávný Josef, RNDr.vědecko-výzkumný pracovník3277
BA02N2030 (D2.30)
Hegerová Dagmar, Mgr., Ph.D.
akademická pracovníčka - odborná asistentka
3365BA02N3016 (D3.16)dagmar.hegerova@mendelu.cz
Heger Zbyněk, Mgr., Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent
3285BA02N2004 (D2.04)zbynek.heger@mendelu.cz
Hejduk Stanislav, doc. Ing., Ph.D.
akademický pracovník - docent
3077
BA01N3010 (A3.10)
Heteša Jiří, prom. biol., CSc.AF
externý učiteľ, externí školitel
qqhetesa@node.mendelu.cz
AFexterní školitelqqhlavac@node.mendelu.cz
Hlaváčová Marcela, Ing.výzkumník projektu II
3089
BA01N5068 (A5.68)
marcela.hlavacova@mendelu.cz
AF
externí člen SZ
qqhlavin@node.mendelu.cz
výzkumný pracovník3090BA01N5062 (A5.62)
výzkumník projektu II, podpůrný pracovní
3382
BA03N5021 (C5.21)
michaela.hlinska@mendelu.cz
Hloucalová Pavlína, Ing.ÚVZPvědecko-výzkumná pracovníčka
3165
BA03N2042 (C2.42)
externý učiteľ
3390
BA03N5026 (C5.26)
Hojgrová Alexandra, Ing.
externí školitelka
Holík Martin, Ing.AF
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
Holková Ludmila, RNDr., Ph.D.ÚPŠRRvýzkumník projektu II, akademická pracovníčka - odborná asistentka3136
BA01N3092 (A3.92)
Holuša Otakar, prof. Ing., Ph.D. et Ph.D.externí školitel4121
BA04N3018 (B3.18)
externí člen SZ
qqhomol2@node.mendelu.cz
doktorandka
3140
BA01N4084 (A4.84)xhonigo1@node.mendelu.cz
Horáčková Marie, Ing., Ph.D.AF
externá učiteľka
5230
BA05N4008 (E4.08)
Horák Michal, Mgr.AF
externí školitel
3355BA02N3015 (D3.15)
externá učiteľka
qqhorak8@node.mendelu.cz
externí školitel
Horký Pavel, doc. Ing., Ph.D.ÚVZPakademický pracovník - docent
3164
BA03N2028 (C2.28)
Horňák JanAF
externý učiteľ
qqhorna2@node.mendelu.cz
ÚAK
výzkumník projektu I, doktorand
AFexterní školitelqqhorsa1@node.mendelu.cz
Hort Zdeňka, PhDr., Ph.D.externá učiteľka5205
BA05N2018 (E17)
externý učiteľ
qqhorin@node.mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent
3260
BA01N1094 (A1.94)
ÚAKvýzkumník projektu II3115BA01N3019 (A3.19)
doktorand
AF
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
3017
BA03N6028 (C6.28)
hradilik@node.mendelu.cz
ÚCBtechnička pro výzkum
Hrdlička Petr, doc. RNDr., CSc.ÚCB
akademický pracovník - docent
3282
BA02N3004 (D3.04)
externá učiteľka
BA05N2024 (E2.24)
zhroch@node.mendelu.cz
AFexterný učiteľ
qqhruby@node.mendelu.cz
externí školitelka
qqhrudik@node.mendelu.cz
ÚPŠRR
akademická pracovníčka - docentka
3052
BA01N4012 (A4.12)
eva.hrudova@mendelu.cz
externí oponent IGA
Hřivna Luděk, prof. Dr. Ing.ÚTPakademický pracovník - profesor3196
BA20N2013 (N2.13)
akademická pracovníčka - odborná asistentka
2465
BA39N4010 (Q4.10)
ÚCBvědecko-výzkumný pracovník
3350
BA02N3017 (D3.17)
jaromir.hubalek@mendelu.cz
Hudzieczek Vojtěch, Ing.externý učiteľ
qqhudzie@node.mendelu.cz
Humpolíček Petr, Ing., Ph.D.AFexterní školitel
BA01N4073 (A4.73)
qqhumpol@node.mendelu.cz
ÚBFR
doktorandka
Hurt Václav, Ing., Ph.D.AF
externý učiteľ
4130
BA04N4042 (B4.42)
vaclav.hurt@mendelu.cz
Húska Dalibor, Ing., Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent
3280
BA02N2028 (D2.28)
Húska Dušan, prof. Ing., Ph.D.AF
externí člen SZ
qqhuska1@node.mendelu.cz
Húsková Pavlínaadministrativní pracovnice
Hýbl Marian, Ing.
doktorand
3247
BA01N2071 (A2.71)xhybl2@node.mendelu.cz
Hynek David, Ing., Ph.D.externí školitel, akademický pracovník - odborný asistent3365
BA02N3007 (D3.07)
david.hynek@mendelu.cz
ÚCB
administrátorka projektu
lenka.hynkova@mendelu.cz
Chaloupský Pavel, Ing.
doktorand, výzkumník projektu II
BA02N3018 (D3.18)
Charousová Markéta, Ing.
doktorandka
3274
BA02N3016 (D3.16)
xcharou3@node.mendelu.cz
externí školitel
qqcharva@node.mendelu.cz
ÚCHHZakademický pracovník - profesor
3211
BA01N1099 (A1.99)
gustav.chladek@mendelu.cz
Chloupek Oldřich, prof. Ing., DrSc.AF
externý učiteľ, emeritní profesor
3302
BA01N3097 (A334)
technik pro výzkum
3289
BA02N1018 (D1.18)radek.chmela@mendelu.cz
Chrást Vlastimil, doc. Ing., CSc.AFexterný učiteľ
2122
BA08N2023 (J2.23)
chrast@node.mendelu.cz
pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
3277
BA02N2030 (D2.30)
Chuchma Filip, RNDr., Ph.D.externý učiteľ, pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
xchuchm1@node.mendelu.cz
externí školitel
qqchytil@node.mendelu.cz
doktorandka
xsmidov5@node.mendelu.cz
Illek Josef, doc. MVDr., DrSc.externí školitel
Ingr Ivo, prof. Ing., DrSc.AFexterný učiteľ
BA01N2024 (A2.24)
ingr@node.mendelu.cz
Jahnová HanaÚVZPorganizačně-technická pracovníčka
3074
BA01N3008 (A3.08)
OVVvedoucí oddělení vnějších vztahů
3005
BA03N1039 (C1.39)romana.jaluvkova@mendelu.cz
Janáčová Veronika
výzkumník projektu I
6067
BA03N5014 (C5.14)
ÚCBtechnik pro výzkum
pavel.janal@mendelu.cz
ÚCBadministrativní pracovnice
akademický pracovník - odborný asistent
3061
BA03N3029 (C3.29)jiri.jandak@mendelu.cz
Janderková Dita, Mgr., Ph.D.AF
externá učiteľka
5233BA05N4021 (E4.21)
ÚTP
doktorandka
3338
BA20N2022 (N2.22)
Jandlová Martina, Mgr.AFexterná učiteľka
6557
BN01N2057 (Z2.57)
Janečková Lucie, Ing.
technická pracovníčka pro výuku
3122
BA01N3086 (A3.86)lucie.janeckova@mendelu.cz
Janíček Zdeněk, Ing.AFpracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqjanic1@node.mendelu.cz
Janišová Kateřina
výzkumník projektu I
2119
BA08N2025 (J2.25)
katerina.janisova@mendelu.cz
Janků Martin, doc. JUDr., CSc.
externý učiteľ
2205BA39N6034 (Q6.34)
AF
externí školitel
4191
BA06N3007 (T3.07)
dalibor.janous@mendelu.cz
Jánová Anna, Ing.
doktorandka
BA02N3018 (D3.18)xjanova3@node.mendelu.cz
Janštová Bohumíra, doc. MVDr., Ph.D.externí člen SZqqjansto@node.mendelu.cz
ÚTP
akademická pracovníčka - profesorka
3191
BA20N2005 (N2.05)alzbeta.jarosova@mendelu.cz
doktorandka, výzkumník projektu II3152BA01N4086 (A4.86)
Jašek Miloslav, MVDr.externí školitel
technická pracovníčka pro výuku
3347BA03N5041 (C5.41)
Jech Ján, prof. Ing., CSc.externí člen SZ
qqjech@node.mendelu.cz
pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
doktorand
3220
BA01N1092 (A1.92)
Jensen Max Vittrupexterní student
qqjensen@node.mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent
3312
BA02N3024 (D3.24)
externí školitel
qqjeseta@node.mendelu.cz
Ježová LenkaÚAK
technická pracovníčka pro vědu a výzkum
3108BA01N3036 (A3.36)lenka.jezova@mendelu.cz
Jičínský Marek, Ing.AFexterní školitel
Jílková Barbora, Ing., Ph.D.výzkumník projektu II
AF
zahraničná hosť
BA02N3017 (D3.17)
Jindal Sunita, Ph.D.
výzkumník projektu III
3026
BA03P1077 (C01.77)
externí školitel, externý učiteľ
Jiroušek Martin, Mgr., Ph.D.ÚBFR
akademický pracovník - odborný asistent
3039
BA03N6039 (C6.39)
martin.jirousek@mendelu.cz
Jiskrová Iva, doc. Ing., Ph.D.ÚCHHZ
akademická pracovníčka - docentka
3216BA01N5048 (A5.48)
Jíša Jan
administrativní pracovník
jan.jisa@mendelu.cz
externí člen SZ
ÚTPtechnická pracovníčka pro vědu a výzkum
3567
BA27N1017 (M1.17)
Jovanović Ivana, Ing.ÚPŠRR
doktorandka, výzkumník projektu I
externý učiteľ, akademický pracovník - odborný asistent
2366BA39N3008 (Q3.08)petr.junga@mendelu.cz
externý učiteľ545 136 172
BN01N1070 (Z1.70)
thomas.jung@mendelu.cz
Jurajda Pavel, Ing., Ph.D.ÚZRHV, AF
výzkumník projektu IV, externí školitel
pavel.jurajda@mendelu.cz
Juráň Stanislav, Ing., Ph.D.externí školitel
Jurečka František, Ing.ÚAK
vědecko-výzkumný pracovník
3090BA01N5062 (A5.62)
Jůzl Miroslav, doc. Ing., Ph.D.ÚTPakademický pracovník - docent
3264
BA27N1014 (M1.14)miroslav.juzl@mendelu.cz
Jůzl Miroslav, prof. Ing., CSc.ÚPŠRR
akademický pracovník - profesor
3129BA01N3060 (A3.60)
doktorand3021
BA03N5024 (C5.24)
AFexterní člen SZ
Kalhotka Libor, doc. Ing., Ph.D.ÚAPMVakademický pracovník - docent3028BA01N4023 (A4.23)
Kalhotková Hana, Ing.DAF
stud.referenka Bc.Studia
3004
BA03N1049 (C1.49)
referentka pro mezinárodní vztahy a praxe3398
BA03N1050 (C1.50)
Kalousek Petr, Ing., Ph.D.ÚBFRakademický pracovník - odborný asistent3027
BA03N6029 (C6.29)
externý učiteľ4539BA04N2015 (B2.15)
Kamlerová Klára, Ing., Ph.D.DAF
projektová manažerka
3009
BA03N1046A (C1.46a)
Kanický Viktor, prof. RNDr., DrSc.AF
externí školitel
qqkanick@node.mendelu.cz
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
3167
BA03N2020 (C2.20)
systémový integrátor
3007
BA03N3035 (C3.35)
michal.karhanek@mendelu.cz
AF
externá učiteľka
2451
BA39N4086 (Q4.86)
vlasta.kasparovska@mendelu.cz
Kašpar Václav, Ing.ÚTAD
doktorand
2125
BA08N2019 (J2.19)
xkaspar4@node.mendelu.cz
Kebo Vladimír, doc. Dr. Ing.ÚZPET
akademický pracovník - docent
2377
BA39N3013 (Q3.13)vladimir.kebo@mendelu.cz
Kerchev Pavel, Ph.D.ÚMBR
výzkumník projektu III, postdoktorand
3298
BA03P1080 (C01.80)
pavel.kerchev@mendelu.cz
Kharkevich Kristina, Ing.doktorandka, výzkumník projektu II
3157
BA01N4089 (A4.89)kristina.kharkevich@mendelu.cz
Kintl Antonín, Ing.výzkumník projektu II
antonin.kintl@mendelu.cz
Kirchová Monikavýzkumník projektu I
ÚAK
technický pracovník pro vědu a výzkum
ÚCBakademický pracovník - profesor
3291
BA02N2027 (D2.27)borivoj.klejdus@mendelu.cz
ÚAK, AF
externý učiteľ, akademický pracovník - odborný asistent
karel.klem@mendelu.cz
ÚBFRakademický pracovník - odborný asistent
3296
BA03N6026 (C6.26)
Klofáč Daniel, Ing.
doktorand
Klouček Vít, Bc.
externý učiteľ
Klumpar Josef, Ing., CSc.
externý učiteľ
Kneifel Václav, Ing.AF
externí školitel
qqkneife@node.mendelu.cz
AF
pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
5197
BA01N3096 (A3.96)qqknofli@node.mendelu.cz
Knoll Aleš, prof. RNDr., Ph.D.ÚMFGZ
akademický pracovník - profesor
3184BA01N4111 (A4.111)
ÚZPETorganizačně-technická pracovníčka
2307
BA39N3042 (Q3.42)
Knot Pavel, Ing., Ph.D.ÚVZPakademický pracovník - odborný asistent
3078
BA01N3007 (A3.07)
Knott Robert, doc. Ing., Ph.D.externý učiteľ4124
BA04N4036 (B35)
Kobzová Eliška, Mgr.ÚZPET
doktorandka
2381
BA39N3050 (Q3.50)eliska.kobzova@mendelu.cz
AFexterní člen SZ
AF
externá učiteľka
3131
BA01N3099 (A3.99)
blanka@node.mendelu.cz
ÚCBdoktorandka3293
BA02N3011 (D3.11)
xkociova@node.mendelu.cz
externí školitel
Kohoutková Marta, Mgr.
technická pracovníčka pro výuku
3160BA03N2032 (C2.32)
Kohout Václav, prof. Ing., DrSc.AFexterní školitel
Kohut Mojmír, RNDr., Ph.D.AF
externí školitel
qqkohut@node.mendelu.cz
Koláčková Ivana, Ing.ÚVZPdoktorandka, výzkumník projektu I
3301
BA01N3012 (A3.12)ivana.kolackova@mendelu.cz
Koláčková Martina, Ing., Ph.D.výzkumník projektu III
BA02N3018 (D3.18)
Kolářová Hana
organizačně-technická pracovníčka
3120
BA01N3029 (A3.29)
Komárek Josef, prof. RNDr., DrSc.
externí školitel
Komprda Tomáš, prof. MVDr. Ing., CSc.ÚTP
akademický pracovník - profesor
3261
BA20N2006 (N2.06)tomas.komprda@mendelu.cz
Komzáková Irena, Ing.ÚCHHZ
technická pracovníčka pro výuku
3227
BA01N1094 (A1.94)
vědecko-výzkumná pracovníčka
3243
BA01N1089 (A1.89)
leona.konecna@mendelu.cz
Konečný Ondřej, Mgr., Ph.D.AFexterní student6330BN01N3030 (Z3.30)ondrej.konecny@mendelu.cz
Kopec Tomáš, Ing., PhD.ÚCHHZvýzkumník projektu II
3239
BA01N1086 (A1.86)
Kopel Pavel, prof. RNDr., Ph.D.AFexterný učiteľ
3249
BA02N3017 (D3.17)
kopel@node.mendelu.cz
výzkumník projektu IV, akademický pracovník - docent
3268
BA27N1052 (M1.52)radovan.kopp@mendelu.cz
ÚMFGZ
doktorandka
3152
BA01N4086 (A4.86)
xkoru@node.mendelu.cz
Kosař Karel, RNDr., CSc.AF
externí školitel
qqkosar@node.mendelu.cz
externí školitel
qqkosina@node.mendelu.cz
AFpracovník bez úvazku (prac. dohoda)
Kostihová Lucie, Ing.ÚTP
doktorandka
xkostiho@node.mendelu.cz
ÚCBdoktorandka3290BA02N3011 (D3.11)
Koudelka Petr, Ing., Ph.D.ÚZPETakademický pracovník - odborný asistent
2363
BA39N3015 (Q3.15)
Koudelková Zuzana, Ing., Ph.D.ÚCB
výzkumník projektu III
3035
BA02N2016 (D2.16)
zuzana.koudelkova@mendelu.cz
externá učiteľka
Koukalová Šárka, Mgr.ÚMBR
vědecko-výzkumná pracovníčka
3295
BA03P1079 (C01.79)
doktorandka, technická pracovníčka pro výuku
ÚAPMVvýzkumník projektu I, doktorand
petr.kouril@mendelu.cz
Koutný Tomáš, Ing., Ph.D.ÚZPET
akademický pracovník - odborný asistent
2376
BA39N3033 (Q3.33)
tomas.koutny@mendelu.cz
Kovář Karel, Mgr.
externý učiteľ
AF
externá učiteľka
2489
BA39N4034 (Q4.34)
externá učiteľka, akademická pracovníčka - docentka
2472
BA39N4030 (Q4.30)
AFexterní školitel
qqkratky@node.mendelu.cz
Kratochvílová Lucie, Ing.ÚMFGZ
doktorandka
3157
BA01N4089 (A4.89)
xkratoc3@node.mendelu.cz
doktorand
xkratoc7@node.mendelu.cz
Krčálová Eva, Ing., Ph.D.ÚZPET
výzkumník projektu III, akademická pracovníčka - odborná asistentka
2360
BA39N3027 (Q3.27)
Krejčí Libor, Bc. Ing.
externý učiteľ
xkrejc19@node.mendelu.cz
externý učiteľ
qqkrejc8@node.mendelu.cz
AF
externí školitel
ÚVZP
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
3167
BA03N2040 (C2.40)
vědecko-výzkumná pracovníčka
BA01N2078 (A2.78)
jarmila.krojerova@mendelu.cz
technická pracovníčka pro vědu a výzkum3281
BA02N2026 (D2.26)
Kryštofová Olga, Mgr., Ph.D.ÚCB
akademická pracovníčka - odborná asistentka
3277
BA02N2030 (D2.30)
olga.krystofova@mendelu.cz
akademický pracovník - profesor
3106
BA01N3033 (A3.33)
jan.kren@mendelu.cz
ÚTADakademický pracovník - docent
2126
BA01N1032 (A1.32)
ivo.krivanek@mendelu.cz
Křížková Soňa, Ing., Ph.D.
externá učiteľka, akademická pracovníčka - odborná asistentka
3274
BA02N3016 (D3.16)
externá učiteľka
qqkrizk2@node.mendelu.cz
externí školitel
AF
externí školitel
Kubát Zdeněk, Mgr., Ph.D.AFexterný učiteľ
Kúbek Alojz, prof. Ing., Ph.D.
externí člen SZ
Kubíková Zuzana, Ing.ÚCHHZdoktorandka3208BA01N5079 (A5.79)
Kubištová Barbora, Ing.ÚCHHZdoktorandka
3208
BA01N5079 (A5.79)
xkubist2@node.mendelu.cz
Kuciel Jiří, prof. Ing., CSc.AFexterní člen SZ
ÚTADdoktorand
2125
BA08N2019 (J2.19)
xkucin1@node.mendelu.cz
Kučerová Jindřiška, doc. Ing., Ph.D.
externá učiteľka
3194
BA20N2018 (N2.18)
AFexterná učiteľka3450
BA01N4027 (A4.27)
xfoukalo@node.mendelu.cz
technická pracovníčka pro výuku
3567
BA27N1017 (M1.17)
AF
externí školitel
ÚZPETakademický pracovník - odborný asistent2375
BA39N3028 (Q3.28)
výzkumník projektu I
lucie.kudlackova@mendelu.cz
Kudličková Pešková Marie, Mgr.ÚCB
výzkumník projektu II
Kudr Jiří, Ing., Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent
3352
BA02N3012 (D3.12)jiri.kudr@mendelu.cz
Kudrna Václav, Ing., CSc.externí školitel
qqkudrna@node.mendelu.cz
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqkuhn@node.mendelu.cz
Kuchtík Jan, prof. Dr. Ing.ÚCHHZakademický pracovník - profesor
3230
BA01N1087 (A1.87)
Kukla Radovan, Dr. Ing.externý učiteľ
2363
BA39N3015 (Q3.15)radekk@node.mendelu.cz
Kumbár Vojtěch, doc. Ing., Ph.D.ÚTADakademický pracovník - docent
2128
BA01N1034 (A1.34)
vojtech.kumbar@mendelu.cz
Kuřitková Dana, Ing.ÚCHHZ
akademická pracovníčka - asistentka, výzkumník projektu II
3223BA01N5049 (A5.49)
AF
pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
3049
Kutal Miroslav, Mgr., Ph.D.ÚZRHVexterní pracovník, spolupracovník
4501
BA06N3017 (T3.17)
ÚCB
výzkumník projektu III
3293
BA02N3011 (D3.11)
Kyseláková Marie, doc. Ing. RNDr., CSc.
externá učiteľka
519 367 252
kyselako@node.mendelu.cz
ÚKE
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
Kyselová Ina, Mgr.doktorandka
xkyselo2@node.mendelu.cz
externí člen SZ
externí školitel
qqlachma@node.mendelu.cz
Langerová LucieÚMFGZ
výzkumník projektu I
3187
BA01N4110 (A4.110)
lucie.langerova@mendelu.cz
ÚMFGZ
doktorandka
3155
BA01N4095 (A4.95)xlangov2@node.mendelu.cz
akademická pracovníčka - odborná asistentka
3194
BA20N2018 (N2.18)
ÚZRHVakademický pracovník - profesor
3245
BA01N2075 (A2.75)
výzkumník projektu II
oldrich.latal@mendelu.cz
Lazarová Eva, Ing.ÚPŠRRdoktorandka3121BA01N3063 (A3.63)
AF
externí školitelka
asistentka3350
BA02N2013 (D2.13)
Lennert Józsefexterný učiteľ
Lenža Libor, Ing.
projektový manažer - senior
3365
BA02N3007 (D3.07)
Lešková Andrea, Ing.ÚKEdoktorandka, technická pracovníčka pro vědu a výzkum2487BA39N4031 (Q4.31)andrea.leskova@mendelu.cz
externý učiteľqqlibert@node.mendelu.cz
Libra Jaromír, Ing., Ph.D.
externý učiteľ
2366
BA39N3008 (Q3.08)
libra@node.mendelu.cz
Lichovníková Martina, doc. Ing., Ph.D.ÚCHHZakademická pracovníčka - docentka3229
BA01N1105 (A1.105)
AFexterná učiteľka
5220
BA05N4017 (E4.17)
Lipský Zdeněk, doc. RNDr., CSc.AFexterní člen SZ
Lobová Dana, MVDr., Ph.D.externí člen SZ
Lojková Lea, Mgr., Ph.D.
výzkumník projektu III
3288
BA02N3022 (D3.22)
Lokaj Zdeněk, Ing.AFexterný učiteľ
vědecko-výzkumná pracovníčka, pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)3143
BA03N6027 (C6.27)
kamila.lonova@mendelu.cz
Lopatářová Miloslava, prof. MVDr., CSc.AFexterní školitelka
qqlopata@node.mendelu.cz
výzkumník projektu Ifrantisek.lopaur@mendelu.cz
Loreau Michel
zahraničný hosť
qqloreau@node.mendelu.cz
Los Josef, Ing., Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent
2365
BA39N3011 (Q3.11)
Lujka Jan, Ing.doktorand
ÚAK
akademický pracovník - odborný asistent
3081
BA01N1045 (A1.45)
Luklová Markéta, Ing.doktorandka, výzkumník projektu II3374
BA03P1076b (C01.76b)
marketa.luklova@mendelu.cz
AF
externí školitel
AFexterný učiteľ
4057
BA04N5043 (B5.43)samuel.lvoncik@mendelu.cz
evidován v OBD
3290
BA02N3010 (D3.10)
Maco Roman, Ing.ÚTP
doktorand
3338
BA20N2022 (N2.22)
ÚZRHV
organizační pracovníčka
3246
BA01N2079 (A2.79)
externí školitelka
qqmacha7@node.mendelu.cz
ÚCHHZ
akademický pracovník - profesor
3259
BA01N1093 (A1.93)ladislav.machal@mendelu.cz
externý učiteľ
6332
BN01N3032 (Z3.32)
Machatková Marie, Ing., CSc.
externí školitelka
qqmachat@node.mendelu.cz
technička pro výzkum
739 390 478barbora.machova@mendelu.cz
technická pracovníčka pro výuku, akademická pracovníčka - asistentka2362BA39N3040 (Q3.40)gabrielle.machu@mendelu.cz
externí člen SZ
qqmalata@node.mendelu.cz
AF
externý učiteľ
3115BA01N3019 (A3.19)
Malíček Ondřej, Ing.výzkumník projektu I
ondrej.malicek@mendelu.cz
Malinská Martina, Ing.
doktorandka
3152
BA01N4086 (A4.86)xmalinsk@node.mendelu.cz
externý učiteľ
6003
BA01N5012 (A5.12)
maliv@node.mendelu.cz
ÚCBtechnik pro výzkum
3289
BA02N1018 (D1.18)
ÚZRHVvýzkumník projektu I
3369
BA27N1047 (M1.47)
ondrej.maly@mendelu.cz
Marada Petr, Dr. Ing.
akademický pracovník - odborný asistent
2380
BA39N3048 (Q3.48)
petr.marada@mendelu.cz
Mareček Jan, prof. Ing., DrSc., dr. h. c.ÚZPET, AF
externý učiteľ, akademický pracovník - profesor
2306
BA39N3047 (Q3.47)
jan.marecek@mendelu.cz
ÚCB
doktorand
Marek Josef, Ing.
externý učiteľ
qqmarek5@node.mendelu.cz
ÚAK, AFexterní školitel, pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
4532
BA04N2025 (B2.25)
qqmare14@node.mendelu.cz
ÚZRHVakademický pracovník - profesor3270
BA27N1050 (M1.50)
jan.mares@mendelu.cz
ÚZRHV
organizační pracovníčka
3267
BA27N1048 (M1.48)jaroslava.maresova@mendelu.cz
externí školitelka
4191
BA06N3007 (T3.07)
AF
externí člen SZ
4009
BA04N4011 (B4.11)
SOstudijní referentka3114
BA03N1046 (C1.46)
ÚKEdoktorandka2470BA39N4015 (Q4.15)xmarti15@node.mendelu.cz
externí školitel, výzkumník projektu III
3350
BA02N3018 (D3.18)michal.masarik@mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent2479
BA39N4021 (Q4.21)
tomas.masicek@mendelu.cz
AFexterní školitelkaqqmasova@node.mendelu.cz
ÚTPakademická pracovníčka - odborná asistentka
3557
BA27N1001 (M1.01)
Matoušek Václav, prof. Ing., CSc.AFexterní školitel, externí člen SZ
ÚKEdoktorandka, technická pracovníčka pro výuku2488
BA39N4031 (Q4.31)
ÚCB
doktorand
xmazumda@node.mendelu.cz
ÚMBR
externí pracovník, spolupracovník
3298
BA03P1080 (C01.80)
Medková Denisa, MVDr.
výzkumník projektu I
externí pracovníčka
3298
BA03P1080 (C01.80)
xmedvedo@node.mendelu.cz
doktorandka
xmelezin@node.mendelu.cz
SO
studijní referentka
3388
BA03N1040 (C1.40)
lucie.melisova@mendelu.cz
AF
externý učiteľ
qqmeloun@node.mendelu.cz
AFexterní školitel
akademický pracovník - odborný asistent, externí student3274
BA02N3016 (D3.16)
externí školitel
výzkumník projektu I, doktorand
jiri.mezera@mendelu.cz
externí člen SZ
qqmiesle@node.mendelu.cz
Mifková Tamara, Ing.ÚMFGZdoktorandka, výzkumník projektu II
3377
BA01N4073 (A4.73)tamara.mifkova@mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent
3274
BA02N3016 (D3.16)
Michalíková Martina
organizačně-technická pracovníčka
2119BA08N2025 (J2.25)martina.michalikova@mendelu.cz
Michálková Hana, Ing., Ph.D.ÚCB
výzkumník projektu III
3274BA02N3016 (D3.16)
technická pracovníčka pro výuku
3313
BA02N1006 (D1.06)
Michlová Anežkaexterní školitelka
3010
BA03N1052 (C1.52)
michlova@node.mendelu.cz
Mikeš Vladimír, prof. RNDr., CSc.externí školitel
ÚCHHZ
akademický pracovník - odborný asistent
3209
BA01N5052 (A5.52)
doktorandka, výzkumník projektu I
ÚCB
akademický pracovník - odborný asistent
Milosavljević Vedran, Ing., Ph.D.ÚCB
akademický pracovník - odborný asistent
3249
BA02N3017 (D3.17)
vedran.milosavljevic@mendelu.cz
AF
externý učiteľ, externí člen SZ
3219
A416
qqmisar@node.mendelu.cz
ÚMBRdoktorandka
3298
BA03P1080 (C01.80)
Mitáš Stanislav, Dr. Ing.AF
externí školitel
externí člen SZ
qqmitren@node.mendelu.cz
Mitrevska Katerina
doktorandka
xmitrevs@node.mendelu.cz
Mlček Jiří, doc. Ing., Ph.D.AF
externí člen SZ
BA01N1045 (A1.45)
Mlejnková Veronika, Ing., Ph.D.pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda), akademická pracovníčka - odborná asistentka
5196
BA01N2026 (A2.26)
veronika.mlejnkova@mendelu.cz
výzkumník projektu IV
6320
BN01N3020 (Z3.20)helena.modra@mendelu.cz
Moll Ivo, RNDr., CSc.
externý učiteľ
602 755 541
BA39N4064 (Q4.64)
moll@node.mendelu.cz
Montagová Hana, Mgr.
doktorandka
ÚCB
osoba spravující systémovou agendu
qqmorav6@node.mendelu.cz
Morávek ZdeněkAF
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
3154BA25N1014 (X1.14)moravek@node.mendelu.cz
AFexterní školitel, externí člen SZ
qqmoudry@node.mendelu.cz
Moulick Amitava, MSc., Ph.D.pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqmoulic@node.mendelu.cz
externí školitel
ÚVZP, AFexterní školitelka, akademická pracovníčka - odborná asistentka3174BA03N2027 (C2.27)
Mudřík Zdeněk, prof. Ing., CSc.AF
externí člen SZ
AF
pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
qqmucha1@node.mendelu.cz
doktorand
3035
BA02N2016 (D2.16)xmukherj@node.mendelu.cz
ÚCB
doktorand, výzkumník projektu II
výzkumník projektu I
3529
BA27N1049 (M1.49)
barbora.mullerova@mendelu.cz
Musila Jan, Ing.ÚZRHVdoktorand3250BA01N5073 (A5.73)xmusila@node.mendelu.cz
Musilová Anna, Ing., Ph.D.ÚCHHZ
administrátorka projektu, výzkumník projektu III
3226BA01N1075 (A1.75)
Muška František, Ing., Ph.D.AFexterný učiteľ
doktorand
Nádeníčková Kristina
externí školitelka
3350BA02N3017 (D3.17)
externí školitel, technický pracovník pro výuku
2359
BA39N3032 (Q3.32)
petr.naus@mendelu.cz
doktorand
3140
BA01N4084 (A4.84)xnavra27@node.mendelu.cz
AF
externí školitel
4026BA04N5031 (B5.31)miroslav.navratil@mendelu.cz
Navrátilová Miloslava, Ing. Mgr., Ph.D.externá učiteľka
qqnavrat@node.mendelu.cz
Navrátil Stanislav, Ing.AF
externí školitel
5192
BA01N1106 (A1.106)
stanislav.navratil@mendelu.cz
externí člen SZ
qqnecido@node.mendelu.cz
Nečasová Aneta, Ing.ÚPŠRR
doktorandka, výzkumník projektu I
externí školitel
ÚTPakademická pracovníčka - docentka
3193
BA27N1003 (M1.03)
sarka.nedomova@mendelu.cz
ÚCBakademický pracovník - odborný asistent
BA02N3018 (D3.18)
lukas.nejdl@mendelu.cz
Němcová Eliška
technička pro výzkum
výzkumník projektu I
AFexterná učiteľka
6326
BN01N3026 (Z3.26)
nepivodo@node.mendelu.cz
doktorandka3338
BA20N2022 (N2.22)
AF
externý učiteľ
Nešporová Kristina, Mgr., PhD.AF
externí školitelka
qqnespo2@node.mendelu.cz
ÚAK
akademický pracovník - odborný asistent
3109BA01N3035 (A3.35)
akademický pracovník - odborný asistent
3218
BA01N1104 (A1.104)
pavel.nevrkla.uchhz@mendelu.cz
Nevrtalová Eva, Ing., Ph.D.výzkumník projektu III3506
BA03N6032 (C6.32)
AF
externá učiteľka
3069BA03N3035 (C3.35)
Novák Jan, Mgr., Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent, výzkumník projektu III
3294
BA03P1076a (C01.76a)jan.novak@mendelu.cz
Nováková Eliška, Ing.
doktorandka
xnovak58@node.mendelu.cz
Novák Pavel, doc. MVDr., CSc.
externí školitel
qqnovak3@node.mendelu.cz
Novotná Ivana, Ing.doktorandka
3155
BA01N4095 (A4.95)
Novotná Jana, Ing.ÚZPETdoktorandka
2364
BA39N3036 (Q3.36)
výzkumník projektu I, doktorand
3376
BA03N2024 (C2.24)
Novotný Jiří, Ing.
externý učiteľ
qqnovo16@node.mendelu.cz
AFpracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqobori1@node.mendelu.cz
Ohnoutková Ludmila, Ing., Ph.D.externí školitelka
qqohnout@node.mendelu.cz
AF
pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
Onderka Miroslav, Ing.AFexterní školitel
AF
externí školitel, externí člen SZ
Ondráčková Petra, MVDr., PhD.AFexterní školitelka
ÚCBevidován v OBDqqondrea@node.mendelu.cz
vědecko-výzkumný pracovník
2383
BA39N3055 (Q3.55)
tomas.ondro@mendelu.cz
Ondr Pavel, doc. Ing., CSc.
externí člen SZ
qqondr@node.mendelu.cz
Ondrušíková Sylvie, Ing.doktorandka, akademická pracovníčka - asistentka
3203
BA27N1005 (M1.05)
Opletalová Michaela, Ing.CEITECvýzkumník projektu I
3188
BA03N5040 (C5.40)
michaela.opletalova@mendelu.cz
ÚAK
doktorand
ÚKE
akademická pracovníčka - odborná asistentka
2471
BA39N4004 (Q4.04)
AFexterní školitel
qqoral@node.mendelu.cz
vědecko-výzkumný pracovník3370BA01N5068 (A5.68)
ÚKE
technický pracovník pro vědu a výzkum, doktorand
2463BA39N4034 (Q4.34)
ÚKE
projektant a analytik informačních systémů
2493BA39N4041 (Q4.41)
doktorandka
xovchynn@node.mendelu.cz
Pajor FerencAF
zahraničný hosť
qqpajor@node.mendelu.cz
Palát Milan, prof. Ing., CSc.
externý učiteľ
4069
BA04N4050 (B4.50)
Palíková Miroslava, doc. MVDr., Ph.D.ÚZRHV, AFvýzkumník projektu IV, pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
Pandilov Zoran, Dr.AFexterný učiteľ
qqpandil@node.mendelu.cz
výzkumník projektu III
3294
BA03P1076a (C01.76a)ling.pan@mendelu.cz
Papežíková Ivana, MVDr., Ph.D.
výzkumník projektu IV, pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
ivana.papezikova@mendelu.cz
Papoušek Jiří, Bc. Ing., Ph.D.AFexterný učiteľ
Parasková ZuzanaÚMFGZsekretářka
3183
BA01N4085 (A4.85)zuzana.paraskova@mendelu.cz
doktorandka
3290
BA02N3010 (D3.10)
výzkumník projektu I
jana.pavelkova.uvzp@mendelu.cz
Pavelková Kateřina, Ing.AF
externí člen SZ
Pavlačková Veronika, Bc.ÚCB
projektový manažer - junior
3365
BA02N3007 (D3.07)
veronika.pavlackova@mendelu.cz
Pavlata Leoš, prof. MVDr., Ph.D.
akademický pracovník - profesor
3166BA03N2040 (C2.40)
akademický pracovník - odborný asistent3148BA01N4087 (A4.87)ales.pavlik@mendelu.cz
Pavlů Jaroslav, Mgr.ÚMBRvýzkumník projektu II3295
BA03P1059 (C01.59)
jaroslav.pavlu@mendelu.cz
Pavlů Marek, Mgr.ÚCHHZ
externí školitel
ÚAPMV
výzkumník projektu II
4522
BA04N2051 (B2.51)
Pekařík Vladimír, Mgr., Ph.D.ÚCB
výzkumník projektu III
3350
BA02N3017 (D3.17)vladimir.pekarik@mendelu.cz
ÚCBdoktorandka
xhavelko@node.mendelu.cz
akademická pracovníčka - docentka3276BA02N3006 (D3.06)pavlina.pelcova@mendelu.cz
externí školitel
qqpelik3@node.mendelu.cz
externý učiteľ
4122
BA04N4039 (B4.39)penaz@node.mendelu.cz
Pentoś KatarzynaAFzahraničná hosť
Per Lingvall
externí školitel
qqper@node.mendelu.cz
externí člen SZqqperin1@node.mendelu.cz
Peřinková Veronika, Ing.
doktorandka, technická pracovníčka pro vědu a výzkum
2441
BA39N4046 (Q4.46)veronika.perinkova@mendelu.cz
Pešanová Tesařová Martina, Ing.
doktorandka, výzkumník projektu II
3224
BA01N1106 (A1.106)
martina.tesarova@mendelu.cz
Pešan Vojtěch, Ing.doktorand, výzkumník projektu II
3220
BA01N1092 (A1.92)
externí školitel
qqpesek@node.mendelu.cz
Petrlák František, Ing.
doktorand
BA02N3019 (D3.19)xpetrlak@node.mendelu.cz
Picka Zdeněk, Ing.AF
externý učiteľ
Piechowiczová Markéta, Ing.
doktorandka, akademická pracovníčka - asistentka
3572
BA27N1022 (M1.22)
ÚZRHVvýzkumník projektu IV
externý učiteľ
ÚCBtechnik pro výzkum3354BA02N3012 (D3.12)michal.platenik@mendelu.cz
externá učiteľka, výzkumník projektu II, akademická pracovníčka - odborná asistentka
3131
BA01N3098 (A3.98)
ÚKE
akademická pracovníčka - docentka
2469
BA39N4033 (Q4.33)
vědecko-výzkumný pracovník
2949
BA37N2014 (R2.14)
ÚAKvýzkumník projektu II3089
BA01N5068 (A5.68)
Pokludová Michaela, Ing.ÚZPET
vědecko-výzkumná pracovníčka
2363BA39N3015 (Q3.15)
AFexterní člen SZ
qqpokora@node.mendelu.cz
ÚKE
sekretariát
2492
BA39N4040 (Q4.40)
doktorandka, technická pracovníčka pro výuku
2463
BA39N4034 (Q4.34)pavla.pokorna@mendelu.cz
Pokorný Eduard, doc. Ing., Ph.D.AF
externí školitel
3057
BA03N3026 (C3.26)
Pokorný Radovan, prof. Ing., Ph.D.ÚPŠRR
akademický pracovník - profesor
3045
BA01N3085 (A3.85)
Polách Vojtěch, Ing.
doktorand
Polák Jaroslav, doc. Ing., DrSc.AF
externí školitel
Polák Ondřej, Ing., Ph.D.ÚPŠRRakademický pracovník - odborný asistent, technický pracovník pro výuku3121BA01N3063 (A3.63)ondrej.polak@mendelu.cz
ÚTADakademický pracovník - odborný asistent
2123
BA08N2007 (J2.07)
ÚMFGZ
doktorand
3156
BA01N4094 (A4.94)
xpolian@node.mendelu.cz
Poloprutská Tereza, Ing.doktorandka
2498
BA39N4034 (Q4.34)
výzkumník projektu III
3290
BA02N3010 (D3.10)
Popelková Vendula, Ing.ÚTP
doktorandka
Porčová Lenka, Ing., Ph.D.
externí školitelka, výzkumník projektu II
3119
BA01N3026 (A3.26)
externí pracovník, spolupracovník
qqposchl@node.mendelu.cz
Pospíchal Jan, doc. Ing., CSc.ÚCBakademický pracovník - docent3288
BA02N3022 (D3.22)
jan.pospichal@mendelu.cz
externí školitelqqpospic@node.mendelu.cz
Pospíšil Jaroslav, Ing.AFexterný učiteľ
Pospíšil Jiří, Ing., CSc.ÚZPETakademický pracovník - odborný asistent2378
BA39N3022 (Q3.22)
ÚMFGZakademická pracovníčka - odborná asistentka
3144
BA01N4088 (A4.88)
externí pracovníčka
5109
BA01N1009 (A1.09)
pospisi0@node.mendelu.cz
Pospíšilová Lubica, doc. RNDr., CSc.
akademická pracovníčka - docentka
3059BA03N3023 (C3.23)
Pospíšilová Renata
technická pracovníčka pro vědu a výzkum
3060BA01N4018 (A4.18)
Pospíšková Ladislavatechnická pracovníčka pro výuku
3200
BA27N1006 (M1.06)
ladislava.pospiskova@mendelu.cz
externí člen SZ
qqposta@node.mendelu.cz
výzkumník projektu I3272
BA27N1053 (M1.53)
eva.postulkova@mendelu.cz
Pourrut Bertrand, Dr.AF
externí školitel
qqpourru@node.mendelu.cz
výzkumník projektu I
Prax Alois, prof. Ing., CSc.
externí školitel
qqprax@node.mendelu.cz
ÚPŠRRdoktorandka
xprazano@node.mendelu.cz
Preissová MartaÚVZP
technička pro výzkum
3162
BA03N2014 (C2.14)
Procházka Stanislav, prof. Ing., DrSc.
výzkumník projektu IV
6070
BA03N5022 (C5.22)
stanislav.prochazka@mendelu.cz
ÚAKvýzkumník projektu III3117
BA01N3022 (A3.22)
blanka.prochazkova@mendelu.cz
technický pracovník pro vědu a výzkum, systémový integrátor
3111
BA01N3025 (A3.25)martin.prokes@mendelu.cz
Prokeš Miroslav, Ing., CSc.AF
externí školitel
AF
externý učiteľ
3042
externí školitel
Prudký Jan, Ing., Ph.D.ÚKE
externý učiteľ
prudky@node.mendelu.cz
externí školitelka, organizační pracovníčka
3001
BA03N4021 (C4.21)alena.przywarova@mendelu.cz
doktorandka
3301
BA01N3012 (A3.12)
xpribilo@node.mendelu.cz
Příborský Jan, Ing.ÚCB
doktorand
xpribor1@node.mendelu.cz
Přidal Antonín, doc. Ing., Ph.D.akademický pracovník - docent3248BA01N5056 (A5.56)antonin.pridal@mendelu.cz
ÚZPETtechnický pracovník pro vědu a výzkum2370
BA39N3002 (Q3.02)
frantisek.prikryl@mendelu.cz
Přikryl Vojtěch, Ing.ÚCBvýzkumník projektu II
externí školitel, externý učiteľ
qqpsota@node.mendelu.cz
AFexterní člen SZ
qqpulkra@node.mendelu.cz
AF
externí školitel
4012
BA06N3005 (T3.05)
lubos.purchart@mendelu.cz
výzkumník projektu I731 683 379
BA01N3026 (A3.26)
michal.rabek@mendelu.cz
Rác Jaromír, Ing.pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
Radojičić MarijaÚZRHV
odborná pracovníčka VS1
3271
BA27N1049 (M1.49)marija.radojicic@mendelu.cz
Rádsetoulalová Iva, Ing.
doktorandka, výzkumník projektu II
3224
BA01N1106 (A1.106)
iva.radsetoulalova@mendelu.cz
doktorand
BA02N3018 (D3.18)
organizačně-technická pracovníčka
3096
BA03N4031 (C4.31)
lea.rasovska@mendelu.cz
výzkumník projektu IIImartina.raudenska@mendelu.cz
akademická pracovníčka - odborná asistentka3221
BA01N1083 (A1.83)
AF
externý učiteľ
6257
BN01N2057 (Z2.57)
pavel.reich@mendelu.cz
externý učiteľ
3344
BA03N5029 (C5.29)
rein@node.mendelu.cz
AF
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqremes1@node.mendelu.cz
Res Martin
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
qqres@node.mendelu.cz
Ressnerová Alžběta, MSc.ÚCB
výzkumník projektu II
BA02N3021 (D3.21)
ÚCB
vysokoškolská učitelka - odborná asistentka
3276BA02N3006 (D3.06)andrea.ridoskova@mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent
3311
BA02N3017 (D3.17)lukas.richtera@mendelu.cz
Richter Rostislav, prof. Ing., DrSc.externý učiteľ
3104
BA03N4024 (C4.24)
rich@node.mendelu.cz
Ripelová Renáta, Ing.AFexterná učiteľka
2470
BA39N4026 (Q4.26)qqkalov1@node.mendelu.cz
Roche Kevin, Mgr., CSc.ÚZRHV
výzkumník projektu III
Rotrekl Jiří, doc. Ing., CSc.AF
externí školitel
qqrotrek@node.mendelu.cz
ÚZPET
akademický pracovník - asistent
2358
BA39N3035 (Q3.35)
robert.rous@mendelu.cz
Rozlivka Jakub, Ing.ÚTAD
doktorand
2125
BA08N2019 (J2.19)xrozlivk@node.mendelu.cz
Rozsypal Roman, Ing., CSc.AFexterný učiteľ
ÚVZP
doktorandka, výzkumník projektu I
3167
BA03N2020 (C2.20)andrea.roztocilova@mendelu.cz
Rubeš Jiří, prof. MVDr., CSc.AFexterný učiteľ
AF
externá učiteľka
2056BA05N2009 (E2.09)librud@node.mendelu.cz
Runštuková Věra, Ing.
externí školitelka
qqrunstu@node.mendelu.cz
Ruprechtová BeataÚTPtechnická pracovníčka pro výuku
3097
BA20N1004 (N1.04)
AF, CEITECexterná učiteľka, pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)3361
BA01N3095 (A3.95)
Růžičková Veronika, Ing.ÚVZPvědecko-výzkumná pracovníčka739 390 478
veronika.ruzickova@mendelu.cz
ÚAPMVakademický pracovník - docent
3102
BA03N4022 (C4.22)pavel.ryant@mendelu.cz
externý učiteľ2223
BA39N2057 (Q2.57)
Rygl Jan, Bc.
externý učiteľ
Rýpar TomášÚCBevidován v OBD
externí školitelka
BA01N3020 (A3.20)xremeso1@node.mendelu.cz
externí školitel
AF
externí školitelka
3350
BA02N3017 (D3.17)
ryvolov1@node.mendelu.cz
Řehout Václav, prof. Ing., CSc.AFexterní člen SZ
qqrehout@node.mendelu.cz
Řepková Jana, doc. RNDr., CSc.externá učiteľka, externí člen SZqqrepkov@node.mendelu.cz
Řezáč Petr, doc. Ing., CSc.ÚMFGZ, AF
externý učiteľ, pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
3156
BA01N4094 (A4.94)
prezac@node.mendelu.cz
AF
externý učiteľ
6000
BA01N3045 (A3.45)
reznicek@node.mendelu.cz
AF
externí školitel
qqriha@node.mendelu.cz
ÚAPMVdoktorandka
Saiz Fernandez InigoÚMBRvýzkumník projektu III
3298
BA03P1080 (C01.80)
externá učiteľka
2256
BA39N6036 (Q6.36)
Saláková Alena, Ing., Ph.D.akademická pracovníčka - odborná asistentka3257
BA27N1016 (M1.16)
alena.salakova@mendelu.cz
externí člen SZ
qqsedl38@node.mendelu.cz
ÚCB
doktorandka, výzkumník projektu II
3365BA02N3007 (D3.07)
Sedláková Veronika, Ing.ÚBFR
doktorandka
xsedlak9@node.mendelu.cz
externý učiteľ, pracovník bez úvazku (prac. dohoda)2098BA08N2003 (J2.03)
AF
externí školitelka
qqsedlin@node.mendelu.cz
Seidlová Veronika, RNDr., Ph.D.výzkumník projektu III
veronika.seidlova@mendelu.cz
ÚBFR
vědecko-výzkumná pracovníčka
3505
BA27N2040 (M2.40)
Selinger Pavel, Mgr.AF
externý učiteľ
qqselin1@node.mendelu.cz
výzkumník projektu III3089
daniela.semeradova@mendelu.cz
doktorandka
BA02N3021 (D3.21)xschloss@node.mendelu.cz
Schönová Iveta, Ing.
studijní referentka
3003
BA03N1048 (C1.48)
iveta.schonova@mendelu.cz
ÚTPakademická pracovníčka - odborná asistentka3334BA20N2014 (N2.14)jana.simonova@mendelu.cz
technický pracovník pro vědu a výzkum
739 148 786
BM01N1001 (ZAB01)
vilem.sitte@mendelu.cz
Sivák Ladislav, RNDr., Ph.D.ÚCB
výzkumník projektu III
ladislav.sivak@mendelu.cz
Sixtová DagmarÚTPorganizačně-technická pracovníčka
3190
BA27N1008 (M1.08)
dagmar.sixtova@mendelu.cz
Skaličková Sylvie, Ing., Ph.D.ÚVZPvýzkumník projektu III
BA03N2038 (C2.38)
ÚVZPakademický pracovník - profesor
3079
BA01N3011 (A3.11)
jiri.skladanka@mendelu.cz
Sklenář Vladimír, prof. RNDr., DrSc.externí školitel
qqsklen6@node.mendelu.cz
doktorandka, vědecko-výzkumná pracovníčka
BA01N5082 (A5.82)
marketa.skoupa@mendelu.cz
Sládek Libor, Ing., Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent
3232
BA01N5046 (A5.46)
libor.sladek@mendelu.cz
Sládek Zbyšek, prof. MVDr., Ph.D.ÚMFGZ
akademický pracovník - profesor
3151
BA01N4093 (A4.93)
zbysek.sladek@mendelu.cz
Sláma Petr, Ing., Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent
3146
BA01N4095 (A4.95)
Slaný Vlastimil, Ing.
akademický pracovník - asistent, výzkumník projektu III
2371
BA39N3004 (Q3.04)
vlastimil.slany@mendelu.cz
ÚTADtechnický pracovník pro výuku2092
BA08N1010 (J1.10)
Smejkalová Gabrielaorganizačně-technická pracovníčka3275BA02N2003 (D2.03)gabriela.smejkalova@mendelu.cz
ÚMBRřemeslník - specialista3300BA03P1074 (C01.74)jan.smetana@mendelu.cz
technička pro výzkum
Smital PetrAFexterný učiteľ
Smolak Richardexterní školitel
doktorandka
3276
BA02N3006 (D3.06)
ÚPŠRR
akademická pracovníčka - docentka
3128
BA01N3094 (A3.94)
ÚAKakademický pracovník - docent
3116
BA01N3020 (A3.20)
Smýkal Petr, Ing., Ph.D.AFexterní školitel
studijní referentka
3010
BA03N1037 (C1.37)
martina.sobolova@mendelu.cz
Sobotková Eva, Ing., Ph.D.akademická pracovníčka - odborná asistentka
3233
BA01N5047 (A5.47)
AF
externí školitel
ÚCBreferent organizace a řízení odborný
3312
BA02N3024 (D3.24)
AFexterná učiteľka
6401
BN01N4001 (Z4.01)kristina.somerlikova@mendelu.cz
Sošková Kristýna, Ing.ÚAPMV
pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
xjanova4@node.mendelu.cz
AF
externí člen SZ
qqsouku6@node.mendelu.cz
pracovníčka bez úvazku (prac. dohoda)
qqsouku3@node.mendelu.cz
Soušková Katarína, Ing.ÚCHHZ
doktorandka, vědecko-výzkumná pracovníčka
3220
BA01N1092 (A1.92)
AFexterní školitelqqspitz1@node.mendelu.cz
Spurný Petr, prof. Ing., CSc.pracovník bez úvazku (prac. dohoda), emeritní profesor3266BA27N1046 (M1.46)
externý učiteľ
Staňková MartinaAF
externí školitelka
3350
BA02N3018 (D3.18)
AFexterná učiteľka
3165
BA03N2042 (C2.42)xkrizov8@node.mendelu.cz
akademická pracovníčka - asistentka
2478
BA39N4026 (Q4.26)
eva.stehnova@mendelu.cz
Steinerová Michala, Ing.ÚMFGZ
doktorandka
3152BA01N4086 (A4.86)
Steinhauserová Iva, prof. MVDr., CSc.externí člen SZ
qqsteinh@node.mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent
2468
BA39N4010 (Q4.10)
Stejskal Karel
externí student
qqstejs1@node.mendelu.cz
AF
externý učiteľ
qqstodo2@node.mendelu.cz
Stodolová Veronika, Mgr.ÚKE, AFexterná učiteľka, výzkumník projektu I
2441
BA39N4046 (Q4.46)
Stojarová Šárka, Ing., Ph.D.externá učiteľka
2334
BA39N3082 (Q3.82)
mechanizátor
739 390 478
miroslav.straka@mendelu.cz
AFexterní školitelka
qqstrako@node.mendelu.cz
ÚPŠRR
doktorandka
xstrako1@node.mendelu.cz
AFexterní člen SZ
qqstrapa@node.mendelu.cz
externý učiteľ
AFexterní školitelqqstrat1@node.mendelu.cz
Stratil Pavel, doc. RNDr. Ing., Ph.D.externý učiteľ3364BA02N1007 (D1.07)stratil@node.mendelu.cz
externá učiteľka
xstrejc2@node.mendelu.cz
externí člen SZ
qqstrna2@node.mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent
3305
BA01N3063 (A3.63)tomas.streda@mendelu.cz
ÚKEakademická pracovníčka - docentka
2408
BA39N4037 (Q4.37)
hana.stredova@mendelu.cz
ÚCB, AF
externá učiteľka, akademická pracovníčka - lektor
3284BA02N3005 (D3.05)marie.strelcova@mendelu.cz
Střelcová Zora, Mgr.
externí školitelka
doktorandka
akademický pracovník - docent
3273BA01N2077 (A2.77)josef.suchomel@mendelu.cz
Suchý Václav, prof. RNDr., DrSc.AFexterný učiteľ
ÚCB
technička pro výzkum
martina.sukupova@mendelu.cz
ÚCB
doktorand
Svitáčková Běla, Ing., CSc.
externá učiteľka
519 367 323
svit@node.mendelu.cz
AFexterný učiteľ2522BA39N5040 (Q5.40)esvob@node.mendelu.cz
Svoboda Jan, Ing., CSc.
externý učiteľ
3092
BA01N5063 (A5.63)
AF
externý učiteľ
3250
BA01N5073 (A5.73)
externý učiteľ
2373
BA39N3023 (Q3.23)
qqsvob10@node.mendelu.cz
AFexterná učiteľka2056
BA05N2009 (E2.09)
alsvob@node.mendelu.cz
AF
externá učiteľka
6410
BN01N4010 (Z4.10)
Svobodová Lucie, Ing.AFexterná učiteľka
AF
externí školitel
qqswiton@node.mendelu.cz
AF
externá učiteľka
4106
BA04N1020 (B1.20)
technický pracovník pro vědu a výzkum
732 359 623
BM01N1001 (ZAB01)
jan.syrovy@mendelu.cz
Szturc Jan, Ing., Ph.D.ÚKE
akademický pracovník - odborný asistent
2481
BA39N4010 (Q4.10)
Szwedziak Katarzyna
zahraničná hosť
AF
externí školitel
qqsabata@node.mendelu.cz
Šafránková Ivana, doc. Ing., Ph.D.akademická pracovníčka - docentka
3048
AF
externí člen SZ
qqsalek1@node.mendelu.cz
externí školitel, externí člen SZ
qqsantru@node.mendelu.cz
externá učiteľka
2129
BA08N2022 (J2.22)
marta@node.mendelu.cz
Šebánek Jiří, prof. Dr. Ing., DrSc.AF
externý učiteľ
qqsebane@node.mendelu.cz
akademická pracovníčka - docentka
3046
BA01N4005 (A4.05)
externí školitel
qqsigut@node.mendelu.cz
Šimečková Jana, Ing., Ph.D.ÚAPMVakademická pracovníčka - odborná asistentka
3064
BA03N3022 (C3.22)
jana.simeckova.uapmv@mendelu.cz
Šimek Zdeněk, doc. RNDr., CSc.externý učiteľ, externí člen SZqqsimek1@node.mendelu.cz
Šimková Michaela, DiS.administrativní pracovnice3350BA02N2013 (D2.13)michaela.simkova@mendelu.cz
Šimor Ján, Ing.ÚAKdoktorand
doktorand
2480BA39N4024 (Q4.24)
akademický pracovník - odborný asistent
3356
BA01N2076 (A2.76)
ÚAKpracovník bez úvazku (prac. dohoda)
Šiška Bernard, prof. RNDr., Ph.D.externý učiteľ, externí člen SZ
Škarpa Petr, doc. Ing., Ph.D.akademický pracovník - docent
3345
BA03N4030 (C4.30)
Školníková Marie, Ing.ÚAPMV
doktorandka, výzkumník projektu I
3346
BA03N4029 (C4.29)
ÚCBdoktorandka, výzkumník projektu IIBA02N3019 (D3.19)zuzana.skubalova@mendelu.cz
Škvarenina Jaroslav, prof. Ing., CSc.externý učiteľ, externí člen SZ
AF
externý učiteľ
2358BA39N3035 (Q3.35)skyrik@node.mendelu.cz
AF
externý učiteľ
Šlais Karel, doc. RNDr., DrSc.AFexterní školitel
Šmak Radim, Ing.ÚTADdoktorand2965BA08N2005 (J2.05)
AF
externí člen SZ
externí školitelka
3293
BA02N3011 (D3.11)
smerkova@node.mendelu.cz
Šmídová Veronika, Ing.doktorandka, výzkumník projektu II
BA02N3019 (D3.19)
ÚTPdoktorandkaxsnupiko@node.mendelu.cz
ÚTAD
technický pracovník pro výuku
2122BA08N2023 (J2.23)zbynek.soch@mendelu.cz
Šorf Michal, RNDr., Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent
3366
BA27N1044 (M1.44)
Šotnar Martin, Ing.
technický pracovník pro výuku
2362
BA39N3004 (Q3.04)
Šottníková Viera, doc. Ing., Ph.D.
akademická pracovníčka - docentka
3068
BA20N2012 (N2.12)
ÚKE
vědecko-výzkumná pracovníčka
3358
BA03P1059 (C01.59)
ÚKEdoktorandka
externí školitelkaqqspanov@node.mendelu.cz
externí studentkaqqspicar@node.mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent
3274
BA02N3016 (D3.16)
Šťastná Milada, prof. Dr. Ing.
externá učiteľka, vysokoškolská učitelka - profesorka
2459
BA39N4045 (Q4.45)
milada.stastna@mendelu.cz
akademický pracovník - odborný asistent3167
BA03N2020 (C2.20)
ondrej.stastnik@mendelu.cz
Štempáková Kristína, Ing.doktorandka
3247
BA01N2071 (A2.71)
Štěrbová Dagmar, Mgr., Ph.D.ÚCB
akademická pracovníčka - odborná asistentka
3276
BA02N3006 (D3.06)
externí školitel, externí člen SZ
Šubrt Jan, prof. Ing., CSc.AF
externý učiteľ, emeritní profesor
3242
BA01N5045 (A5.45)subrt@node.mendelu.cz
Šubrtová Hana, Ing.doktorandka
BA02N3019 (D3.19)
xsubrto1@node.mendelu.cz
výzkumník projektu II
marek.sudoma@mendelu.cz
Šupák Josef, doc. Ing., CSc.AFexterní člen SZqqsupak@node.mendelu.cz
Šustr Michal, Ing., Ph.D.
akademický pracovník - odborný asistent
2118
BA08N2022 (J2.22)
ÚCB
akademický pracovník - odborný asistent
3249
BA02N3017 (D3.17)
ÚCBdoktorandkaBA02N3021 (D3.21)xtakacs1@node.mendelu.cz
Tančin Vladimír, prof. Ing., DrSc.AF
externí školitel
ÚCBdoktorandka
BA02N3018 (D3.18)
ÚCBdoktorandka, výzkumník projektu IIBA02N3019 (D3.19)
Těšitel Jan, Ing., CSc.AF
externí školitel
qqtesite@node.mendelu.cz
Tichá Lenka, Bc.
organizačně-technická pracovníčka
3011
BA03N6033 (C6.33)
Tichá Michaela
technická pracovníčka pro výuku
2466
BA39N4012 (Q4.12)
michaela.ticha@mendelu.cz
AFexterní člen SZ
qqtkadle@node.mendelu.cz
externý učiteľ, akademický pracovník - profesor2406
BA39N4013 (Q4.13)
frantisek.toman@mendelu.cz
Tomešková Eva, Mgr.externá učiteľka6396BN01N3032 (Z3.32)
Tomšovský Michal, doc. RNDr., Ph.D.AFexterní školitel4115
BA04N3017 (B3.17)
michal.tomsovsky@mendelu.cz
Trávníček Petr, doc. Ing., Ph.D.
akademický pracovník - docent
2374
BA39N3026 (Q3.26)petr.travnicek@mendelu.cz
Trávníčková Ivona, Ing.
doktorandka
3152
BA01N4086 (A4.86)xtravni2@node.mendelu.cz
externý učiteľ
2267
BA39N2067 (Q2.67)
CEITECpracovník bez úvazku (prac. dohoda)
Trnka Miroslav, prof. Ing. Mgr., Ph.D.ÚAK
akademický pracovník - profesor
3080
BA01N5070 (A5.70)
ÚBFR
akademický pracovník - odborný asistent
3389
BA03N6034 (C6.34)
vaclav.trojan@mendelu.cz
Trost Daniel, Ing.doktorand2120
BA01N1031 (A1.31)
xtrost@node.mendelu.cz
externí školitel
qqtruksa@node.mendelu.cz
Tůma Ivan, Ing., Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent
3396
BA01N4037 (A4.37)
ivan.tuma@mendelu.cz
Tůmová Eva, prof. Ing., CSc.
externí člen SZ
qqtumov2@node.mendelu.cz
CEITEC
výzkumník projektu II
3188BA03N5040 (C5.40)
Tuzová Kristýna, Ing.
doktorandka
2476
BA39N4015 (Q4.15)
AF
externý učiteľ
externý učiteľ
qqtvrdon@node.mendelu.cz
AF
externí školitelka, externí člen SZ
Uhlířová Dagmar
externí školitelka
3350
BA02N3017 (D3.17)
technická pracovníčka pro výuku
3101
BA03N4035 (C4.35)
Uhrová Jana, Ing., Ph.D.AF
externá učiteľka
2464BA39N4026 (Q4.26)qquhrov1@node.mendelu.cz
AF
externí člen SZ
6071
BA39N4020 (Q4.20)
doktorand
3147
BA03N6041 (C6.41)
xuldrija@node.mendelu.cz
Ulrich Ondřej, Ing.ÚKEdoktorand2467
BA39N4024 (Q4.24)
Umlášková Barbora, MVDr.ÚVZP
doktorandka
3380
BA03N2025 (C2.25)
externý učiteľ
technický pracovník pro vědu a výzkum
3103
BA03N4023 (C4.23)
AFexterný učiteľ4059
BA04N6055 (B6.55)
lubos.uradnicek@mendelu.cz
AF
externí školitelka
3006
BA03N1047 (C1.47)
externí školitel
qqurban0@node.mendelu.cz
Urbánková Iva, Bc.AFexterní školitelka5208
BA05N1019 (E1.19)
iva.urbankova@mendelu.cz
doktorandka
3301
BA01N3012 (A3.12)
xurban16@node.mendelu.cz
AFexterní školitel
ÚKE, AF
externí školitelka, akademická pracovníčka-asistentka
2460BA39N4015 (Q4.15)
Urban Tomáš, prof. Ing., Ph.D.ÚMFGZakademický pracovník - profesor3182BA01N4067 (A4.67)tomas.urban@mendelu.cz
Václavovský Jiří, doc. Ing., CSc.AF
externí školitel
qqvacla2@node.mendelu.cz
technická pracovníčka pro vědu a výzkum2369
BA39N3001 (Q3.01)
lydia.vaculovicova@mendelu.cz
Vaculovičová Markéta, doc. Mgr., Ph.D.
externí školitelka, akademická pracovníčka - docentka
3290
BA02N3010 (D3.10)
marketa.vaculovicova@mendelu.cz
Vaculovič Vladimír, Ing.
technický pracovník pro výuku
3287
BA02N3012 (D3.12)
vladimir.vaculovic@mendelu.cz
Vágnerová Milena, Ing.AFexterní školitelka
externý učiteľ, akademický pracovník - docent
2461
BA39N4025 (Q4.25)
antonin.vaishar@mendelu.cz
Válek Vladimír, Ing., Ph.D.AF
externý učiteľ
BA08N2005 (J2.05)
externá učiteľka
qqvalico@node.mendelu.cz
AFexterný učiteľ
qqvanic2@node.mendelu.cz
Vaňková Lenka, RNDr., Ph.D.
akademická pracovníčka - lektor
lenka.vankova@mendelu.cz
externí pracovníčka
3298
BA03P1080 (C01.80)
Vaňová Veronika, Ing.ÚCB
doktorandka
3035
BA02N2016 (D2.16)xvanova1@node.mendelu.cz
ÚTADexterný učiteľ, pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
ÚKEakademická pracovníčka - docentka
2484
BA39N4007 (Q4.07)magdalena.vaverkova@mendelu.cz
Vavrouchová Hana, Mgr. et Mgr. Ing., Ph.D.ÚKE
akademická pracovníčka - odborná asistentka
2490
BA39N4034 (Q4.34)hana.vavrouchova@mendelu.cz
ÚAPMVvědecko-výzkumná pracovníčka
jana.vavrikova@mendelu.cz
Večeřa Milan, Ing., Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent3228BA01N1082 (A1.82)
externí školitel
qqvecera@node.mendelu.cz
doktorandka, výzkumník projektu I
3076
BA01N3006 (A3.06)eva.venusova@mendelu.cz
Veselý Pavel, doc. Ing., CSc.
akademický pracovník - docent
3172
BA03N2026 (C2.26)
pavel.vesely@mendelu.cz
Věžníková Lenka
externí školitelka
2119
BA08N2025 (J2.25)
veznik@node.mendelu.cz
Víchová Jana, Ing., Ph.D.akademická pracovníčka - odborná asistentka
3050
BA01N4052 (A4.52)jana.vichova@mendelu.cz
Viktorinová Simona, Ing.SOvedoucí studijního oddělení3008
BA03N1036 (C1.36)
externá učiteľka2470
BA39N4007 (Q4.07)
vitaskov@node.mendelu.cz
externí školitel3271
BA01P1046 (A01.46)
ÚZPET
akademický pracovník - docent
2382
BA39N3052 (Q3.52)tomas.vitez@mendelu.cz
technický pracovník pro výuku608 337 653
ales.vladek@mendelu.cz
ÚCBakademický pracovník - odborný asistent
3279
BA02N3023 (D3.23)
ÚAPMV
akademický pracovník - odborný asistent
3063BA03N3028 (C3.28)vitezslav.vlcek@mendelu.cz
ÚCB, AF
externá učiteľka, akademická pracovníčka - odborná asistentka
3279BA02N3023 (D3.23)stanislava.voberkova@mendelu.cz
tajemnice fakulty3006BA03N3038 (C3.38)jacqueline.vochozkova@mendelu.cz
ÚCB
výzkumník projektu IV
lucy.vojtova@mendelu.cz
externí školitel
qqvorlic@node.mendelu.cz
AFexterní školitelka
Vorlová Lenka, prof. MVDr., Ph.D.externí školitelka, externá učiteľka, externí člen SZ
qqvorlov@node.mendelu.cz
Votava Jiří, doc. Ing., Ph.D.
akademický pracovník - docent
2965
BA08N1008 (J1.08)
Vranová Valerie, doc. Ing., Ph.D.AFexterní školitelka4039BA04N2046 (B2.46)
Vršanská Martina, Ing., Ph.D.ÚCB
akademická pracovníčka - odborná asistentka
BA02N3021 (D3.21)martina.vrsanska@mendelu.cz
vědecko-výzkumná pracovníčka
3187
BA01N4069 (A4.69)irena.vrtkova@mendelu.cz
akademický pracovník - docent
3185
BA03N5028 (C5.28)tomas.vyhnanek@mendelu.cz
Vykydalová Lucie, Ing. et Ing.
doktorandka
externí školitelkaqqvylete@node.mendelu.cz
Vymazalová Pavla, Ing.ÚTP
doktorandka
Vyskočil Ivo, Ing.externí školitel2780
BA39N1048 (Q1.48)
ivo.vyskocil@mendelu.cz
Vyskot Boris, prof. RNDr., DrSc.AF
externý učiteľ
qqvysko1@node.mendelu.cz
Wijacki Jan, Ing.ÚMFGZ
doktorand, výzkumník projektu II
3181
BA01N4066 (A4.66)
jan.wijacki@mendelu.cz
Winkler Jan, Ing., Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent
6069
BA03N6040 (C6.40)jan.winkler@mendelu.cz
Younis Almotasem Bellah, MSc.ÚCB
doktorand, výzkumník projektu II
3293BA02N3011 (D3.11)
akademický pracovník - odborný asistent
3022
BA01N4039 (A4.39)
jaroslav.zahora@mendelu.cz
externá učiteľka
qqzahra5@node.mendelu.cz
AF
externí člen SZ
qqpridal@node.mendelu.cz
doktorandka
externí člen SZ
akademická pracovníčka - odborná asistentka
3154BA01N4103 (A4.103)
Závrská Vladislava, Mgr., Ph.D.AFexterná učiteľka
Zažímalová Eva, prof. RNDr., CSc.AF
externí člen SZ
qqzazima@node.mendelu.cz
AFexterní školitel
qqzbiral@node.mendelu.cz
AFexterný učiteľ6409BN01N4009 (Z4.09)
výzkumník projektu I, akademická pracovníčka - odborná asistentka
6057BA03N6044 (C6.44)magda.zdrazilkova@mendelu.cz
Zechmeisterová Lenka, Ing.
externá učiteľka
AF
externá učiteľka
6005
BA03N5028 (C5.28)zelena@node.mendelu.cz
Zelenka Jiří, prof. Ing., CSc.
emeritní profesor, pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
3159BA03N2030 (C2.30)zelenka@node.mendelu.cz
Zelinka Radim, Ing.ÚCBdoktorandBA02N3018 (D3.18)xzelin10@node.mendelu.cz
Zemánková Kristýna, Ing.ÚCB
doktorandka
3290
BA02N3010 (D3.10)
akademický pracovník - profesor
3173
BA03N2029 (C2.29)
ladislav.zeman@mendelu.cz
Zemanová Monika, Ing.ÚMFGZ
doktorandka
3155BA01N4096 (A4.96)xklime12@node.mendelu.cz
Zemek Martin, Ing., Ph.D.AFexterní člen SZ
BA39N3028 (Q3.28)
Zítka Jan, Ing.ÚCBvýzkumník projektu II3350
BA02N3017 (D3.17)
jan.zitka@mendelu.cz
Zítka Ondřej, doc. RNDr., Ph.D.
akademický pracovník - docent
3285
BA02N2004 (D2.04)
ondrej.zitka@mendelu.cz
odborný administrativní pracovník projek, doktorand
2482BA39N4024 (Q4.24)jan.zloch@mendelu.cz
Zlomková Ilona, Mgr. Ing., Ph.D.AFexterní školitelka6046
BA01N5015 (A5.15)
qqgotzov@node.mendelu.cz
Zmeškal Zdeněk, Ing.AF
pracovník bez úvazku (prac. dohoda)
Zmrhal Vladimír, Ing.doktorand, výzkumník projektu II
3157
BA01N4089 (A4.89)
Zouhar Jan, Mgr., Ph.D.
postdoktorand
3344
BA03N5029 (C5.29)
Zouhar Martin, Mgr.
externý učiteľ
qqzouha2@node.mendelu.cz
Zrůst Jaromír, Ing., CSc.externí školitel
qqzrust@node.mendelu.cz
Zugárková Iveta, Ing.ÚZRHVdoktorandka, výzkumník projektu I
Žák Marek, Ing., Ph.D.akademický pracovník - odborný asistent2129BA37N2002 (R2.02)marek.zak@mendelu.cz
Žalud Zdeněk, prof. Ing., Ph.D.akademický pracovník - profesor3083
BA01N5069 (A5.69)
zdenek.zalud@mendelu.cz
laboratorní dělnice
3310
BA02N2032 (D2.32)
doktorandka, výzkumník projektu II
BA02N3019 (D3.19)
AFemeritní profesor
3244
BA01N1091 (A1.91)
akademický pracovník - odborný asistentludek.zurek@mendelu.cz

Stlačením tlačidla "Vytlačiť telefónny zoznam" získate telefónny zoznam vo formáte PDF.