Kontaktní odděleníHelp


Následující aplikace zobrazuje informace o jednotlivých kontaktních odděleních.

Studijní oddělení LDF MENDELU

Základní informace
Typ odděleníStudijní oddělení
Kontaktní adresa
Zemědělská 3, 613 00 Brno, budova/building B
Telefon
+420 545 134 003
E-mailmiluse.blechova@mendelu.cz
Poznámka
1. patro

Úřední hodiny

Den
Od
Do
Pondělí12:30
14:30
Úterý9:0011:30
Středa
9:00
11:30
Pátek
9:0011:30

Kontaktní osoby

Jméno
Kancelář
Telefon
E-mail
Poslat e-mailPůsobnost
Ing. Miluše Blechová
BA04N2060 (B2.60)
+420 545 134 003, +420 739 341 966
miluse.blechova@mendelu.czB-ARB, B-KRAJ, B-LES, N-EUFO, N-KI, N-LI, vedoucí studijního oddělení
BA04N1005 (B1.05)
+420 545 134 006
certekov@mendelu.cz
B-STAV, N-STAV, Přijímací řízení
Bc. Jana KrálováBA04N2004 (B2.04)+420 545 134 004jana.kralova@mendelu.cz
B-DREV, B-DSGN, B-NAB, B-TMZD, N-DI, N-DSGN, N-NI, N-TMZD
Mgr. Ing. David Sís
BA04N1006 (B1.06)
+420 545 134 007, +420 739 341 964
int.ldf@mendelu.cz
e-mailzahraniční oddělení, přijímací řízení EUFO
Mgr. Drahomíra Šťastná
BA04N2059 (B2.59)
+420 545 134 008drahomira.stastna@mendelu.cze-mailDoktorský SP, vědeckovýzkumná činnost
BA04N2058 (B2.58)
+420 545 134 005renata.valova@mendelu.cz
stipendia, praxe


Proděkani fakulty

Jméno
Kancelář
Telefon
E-mail
Poslat e-mail
Působnost
Ing. Jan Dvořák, Ph.D.
BA04N2017 (B2.17)
+420 545 134 110, +420 739 341 963
hodvo@post.cz
doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.BA04N4012 (B4.12)+420 545 134 097pkupec@seznam.cze-mailInformatika, Public Relations
Mgr. Zuzana Paschová, Ph.D.BA04N6084 (B6.84)+420 545 134 160
Pedagogika
BA04N6006 (B6.06)+420 545 134 544
tippner@centrum.cz
Doktorská studia, Věda a výzkum
doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D.BA04N2046 (B2.46)+420 545 134 039, +420 602 543 787vranova@mendelu.cz
Zahraniční vztahy