Ústav marketingu a obchodu (PEF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

POSPISIL, R. -- KROCIL, O. -- KUNZ, M P. The analysis of damping of the Bovine Rhinotracheitis National Recovery Program in the Czech Republic between 2006-2016. Bulgarian Journal of Agricultural Science. 2019. zv. 25, č. 2, s. 396--402. ISSN 1310-0351. URL: https://www.agrojournal.org/25/02-25.pdf

Originálny názov: The analysis of damping of the Bovine Rhinotracheitis National Recovery Program in the Czech Republic between 2006-2016
Český názov:
Autor:
Richard Pospisil
Ondrej Krocil
Matthias Philipp Kunz
Pracovisko:
Ústav marketingu a obchodu
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Bulgarian Journal of Agricultural Science
Charakter článku:
odborný článok
Číslo zväzku (ročník):
25
Číslo periodika v rámci zväzku:
2
Rok vydania:
2019
Od strany:
396
Do strany:
402
Počet strán: 7
Poddruh:
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Since the mid of 1970's Czech livestock production has been directly influenced by the occurrence of Infectious Bovine Rhinotracheitis (IBR) whose occurrence affects the economics of livestock agricultural production in the Czech Republic. IBR is a highly contagious, infectious respiratory disease that is caused by Bovine Herpesvinis-1. For this reason, in 2006 the National Recovery Program for IBR has been launched and in 11 years the number of farms with a declared IBR-free status has gradually increased from 19.02% to 99.21%. By the end of 2016 just 153 farms with 2552 bovine animals are still without IBR-free status. Within the program there was adopted the principle, that the removal of infected animals will take place mainly within the framework of the natural changes of herds. At the time of the start of the NRP there was a significant drop in number of cattle in the Czech Republic. Based on this assumption, the Czech Republic could in 2018 meet OIE's requirements on statut of IBR-free country, which consider at least 99.80% of the bovine herds free of IBR.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
URL:
https://www.agrojournal.org/25/02-25.pdf
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 28.05.2019 08:59 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

123
4
5
        
1
23
4
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0Priemer: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Bulgarian Journal of Agricultural Science. Sofia: ISSN 1310-0351.

Originálny názov:
Bulgarian Journal of Agricultural Science
Český názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
1310-0351
Štát vydavateľa:
Bulharská republika
Miesto vydania:
Sofia
Vydavateľ: National Center for Agrarian Sciences of Bulgaria
URL:
Recenzovaný časopis: nie
Pôvodný jazyk:
angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
 
Záznam vložil:
Ing. Irena Komzáková
Posledná zmena: 30.11.2016 12:21 (Šárka Novotná)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
4
5
        
1
2
34
5
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1234
5
        
12
3
4
5
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -