Ústřední knihovna (ÚVIS CP) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

OSTROVSKÝ, R. -- KOBZA, M. Význam starostlivosti o dreviny vo verejnej zeleni. 1. vyd. Nitra: Ústav ekológie lesa SAV Zvolen, Pobočka biológie drevín Nitra, 2015. ISBN 978-80-89408-19-1.

Originálny názov:
Význam starostlivosti o dreviny vo verejnej zeleni
Anglický názov:
Editor:
Ing. Radovan Ostrovský, PhD.
Mgr. Marek Kobza, PhD.
Pracovisko: Ústřední knihovna
Druh publikácie: zborník
ISBN:
978-80-89408-19-1
Vydavateľ:
Ústav ekológie lesa SAV Zvolen, Pobočka biológie drevín Nitra
Miesto vydania:
Nitra
Forma vydania: elektronická verzia (pamäťový nosič)
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2015
Číslo vydania:
1
Počet strán:
Akcia: Význam Starostlivosti o Dreviny vo Verejnej Zeleni 2015
Pôvodný jazyk: čeština
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
 
Záznam vložil:
Ing. Petr Martinek, Ph.D.
Posledná zmena: 20.04.2017 14:18 (Mgr. et Mgr. Tomáš Mazáč)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
1
2
3
4
5
zlé
dobré
        
nezaujímavé
zaujímavé
Hodnotilo: 1
Priemer: 5.00
        
Hodnotilo: 1
Priemer: 5.00
1
2
345
        
1
2
34
5
laické
odborné
        
teoretické
praktické
Hodnotilo: 1
Priemer: 5.00
        
Hodnotilo: 1
Priemer: 5.00


Bližšie určenie zdroja:

JUHÁSOVÁ, G. -- KOBZA, M. -- OSTROVSKÝ, R. -- ONDRUŠKOVÁ, E. Význam Starostlivosti o Dreviny vo Verejnej Zeleni 2015. 28. 4. 2015 - 29. 4. 2015, Nitra (SK).

Originálny názov:
Význam Starostlivosti o Dreviny vo Verejnej Zeleni 2015
Anglický názov:
Organizátor: doc. Ing. Gabriela Juhásová, CSc.
Mgr. Marek Kobza, PhD.
Ing. Radovan Ostrovský, PhD.
Ing. Emília Ondrušková, PhD.
Pracovisko:
Ústav ochrany lesů a myslivosti
Druh publikácie:
usporiadanie (zorganizovanie) konferencie
Miesto konania: Nitra
Usporiadateľ: Ústav ekológie lesa SAV Zvolen, Pobočka biológie drevín Nitra Technická univerzita Zvolen, Lesnícka Fakulta, Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV
Štát:
Slovenská republika
Rozsah akcie: európska akcia
Typ konferencie: vedecká konferencia
Skratka:
Poradové číslo:
Dátum začatia:
28. 4. 2015
Dátum ukončenia: 29. 4. 2015
Rok konania:
Počet účastníkov celkom:
Počet účastníkov zo zahraničia:
Pôvodný jazyk:
čeština
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
18.06.2015 14:25 (Ing. Petr Martinek, Ph.D.)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
1
2
3
4
5
zlé
dobré
        nezaujímavé
zaujímavé
Hodnotilo: 1
Priemer: 5.00
        
Hodnotilo: 1
Priemer: 5.00
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
odborné
        
teoretické
praktické
Hodnotilo: 1
Priemer: 5.00
        
Hodnotilo: 1
Priemer: 5.00