Ústřední knihovna (ÚVIS CP) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

OSTROVSKÝ, R. -- KOBZA, M. Význam starostlivosti o dreviny vo verejnej zeleni. 1. vyd. Nitra: Ústav ekológie lesa SAV Zvolen, Pobočka biológie drevín Nitra, 2015. ISBN 978-80-89408-19-1.

Originální název:
Význam starostlivosti o dreviny vo verejnej zeleni
Anglický název:
Editor:
Ing. Radovan Ostrovský, PhD.
Mgr. Marek Kobza, PhD.
Pracoviště:
Ústřední knihovna
Druh publikace: sborník
ISBN:
978-80-89408-19-1
Nakladatel: Ústav ekológie lesa SAV Zvolen, Pobočka biológie drevín Nitra
Místo vydání:
Nitra
Forma vydání: elektronická verze (paměťový nosič)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2015
Číslo vydání: 1
Počet stran:
Akce:
Význam Starostlivosti o Dreviny vo Verejnej Zeleni 2015
Původní jazyk: čeština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Ing. Petr Martinek, Ph.D.
Poslední změna:
20.04.2017 14:18 (Mgr. et Mgr. Tomáš Mazáč)

Hodnocení publikace:

12
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
dobré
        nezajímavé
zajímavé
Hodnotilo: 1
Průměr: 5.00
        
Hodnotilo: 1
Průměr: 5.00
12
3
4
5
        
12
3
4
5
laické
odborné
        
teoretické
praktické
Hodnotilo: 1
Průměr: 5.00
        
Hodnotilo: 1
Průměr: 5.00


Bližší určení zdroje:

JUHÁSOVÁ, G. -- KOBZA, M. -- OSTROVSKÝ, R. -- ONDRUŠKOVÁ, E. Význam Starostlivosti o Dreviny vo Verejnej Zeleni 2015. 28. 4. 2015 - 29. 4. 2015, Nitra (SK).

Originální název: Význam Starostlivosti o Dreviny vo Verejnej Zeleni 2015
Anglický název:
Organizátor:
doc. Ing. Gabriela Juhásová, CSc.
Mgr. Marek Kobza, PhD.
Ing. Radovan Ostrovský, PhD.
Ing. Emília Ondrušková, PhD.
Pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti
Druh publikace:
uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání:
Nitra
Pořadatel:
Ústav ekológie lesa SAV Zvolen, Pobočka biológie drevín Nitra Technická univerzita Zvolen, Lesnícka Fakulta, Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV
Stát:
Slovenská republika
Rozsah akce:
evropská akce
Typ konference:
vědecká konference
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení: 28. 4. 2015
Datum ukončení:
29. 4. 2015
Rok konání:
Počet účastníků celkem:
Počet účastníků ze zahraničí:
Původní jazyk: čeština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
18.06.2015 14:25 (Ing. Petr Martinek, Ph.D.)

Hodnocení publikace:

1
2
345
        
12345
špatné
dobré
        
nezajímavé
zajímavé
Hodnotilo: 1
Průměr: 5.00
        Hodnotilo: 1
Průměr: 5.00
1
2
3
45
        
12345
laické
odborné
        
teoretické
praktické
Hodnotilo: 1Průměr: 5.00        
Hodnotilo: 1
Průměr: 5.00