Ústřední knihovna (ÚVIS CP) - seznam publikacíHelp


Aplikace zobrazuje seznam publikací odborníků zvoleného pracoviště. Vztah publikace k pracovišti je možné upravovat v aplikaci Moje a mnou spravované publikace v rámci editace dané publikace. Volba pracoviště se nachází v údajích společných pro všechny druhy publikací, konkrétně pod volbou oboru publikace.

Druh:
Rok:
Řadit dle:

Počet nalezených záznamů: 18

PublikaceDruh výsledkuRokPodrobnosti
Aktuální trendy ekonomiky obhospodařování lesa: sborník příspěvků
Skála, Vít
Aktuální trendy ekonomiky obhospodařování lesa: sborník příspěvků. 1. vyd. Praha: Česká lesnická společnost, o.s., 2015. ISBN 978-80-02-02582-5.
sborník2015prohlížet
Ash dieback: a review and silvicultural aspects
Papić, Slavica -- Rozsypálek, Jiří -- Longauer, Roman
Ash dieback: a review and silvicultural aspects. In HOUŠKOVÁ, K. -- ČERNÝ, J. Proceedings of Central European Silviculture. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015, s. 198--207. ISBN 978-80-7509-308-0.
stať ve sborníku2015prohlížet
Enometrics XXII: Conference Proceedings
Enometrics XXII: Conference Proceedings. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. ISBN 978-80-7509-315-8.
sborník2015prohlížet
EUREKA 2015: 3rd conference and working session
EUREKA 2015: 3rd conference and working session. 1. vyd. Brno: Publisher VUTIUM Brno University of Technology, 2015. ISBN 978-80-214-5149-0.
sborník2015prohlížet
Grassland and forages in high output dairy farming systems: Proceedings of the 18th Symposium of the European Grassland Federation Wageningen
Grassland and forages in high output dairy farming systems: Proceedings of the 18th Symposium of the European Grassland Federation Wageningen. 1. vyd. Wageningen: Organizing Committee of the 18th symposium of EGF and the Nederlandse vereniging voor Weide- en Voederbouw, 2015. 20. ISBN 978-90-90-28961-8.
sborník2015prohlížet
Hradecké ekonomické dny 2015: Ekonomický rozvoj a management regionů. Díl 1
Jedlička, Pavel
Hradecké ekonomické dny 2015: Ekonomický rozvoj a management regionů. Díl 1. 1. vyd. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2015. 1.díl. ISBN 978-80-7435-546-2.
sborník2015prohlížet
Life Cycle Assessment, EPDs and modified wood
Life Cycle Assessment, EPDs and modified wood. Koper, Slovenia: University of Primorska, 2015. ISBN 978-961-6963-89-3.
sborník2015prohlížet
Mathematical Methods in Economics 2015: Book of Abstracts
Mathematical Methods in Economics 2015: Book of Abstracts. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2015. 176 s. ISBN 978-80-261-0537-4.
sborník2015prohlížet
Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2014 (ICNAAM 2014)
Simos, Theodore E a kol.
Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2014 (ICNAAM 2014). 1. vyd. Melville, New York: American Institute of Physics, 2015. 1648. ISBN 978-0-7354-1287-3.
sborník2015prohlížet
Proceedings of the 20th International Conference Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2015
Proceedings of the 20th International Conference Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2015. Praha: Oeconomica, 2015. ISBN 978-80-245-2094-0.
sborník2015prohlížet
Proceedings of the 58th International Convention of Society of Wood Science and Technology. Renewable Materials and the Bio-Economy
Proceedings of the 58th International Convention of Society of Wood Science and Technology. Renewable Materials and the Bio-Economy. 1. vyd. Monona: Society of Wood Science nad Technology, 2015. ISBN 978-0-9817876-5-7.
sborník2015prohlížet
Proceedings of 2015 3rd International Conference on Advances in Management, Economics and Social Science - MES
Proceedings of 2015 3rd International Conference on Advances in Management, Economics and Social Science - MES. New York: Institute of Research Engineers and Doctors, 2015. ISBN 978-1-63248-081-1.
sborník2015prohlížet
The difference in species diversity of spiders on grape vine on terraced and conventional vineyards depending on the type of management.
Havlová, Lucie -- Hula, Vladimír -- Niedobová, Jana -- Michalko, Radek
The difference in species diversity of spiders on grape vine on terraced and conventional vineyards depending on the type of management. In BRYJA, J. -- ŘEHÁK, Z. -- ZUKAL, J. Zoologické dny Brno 2015. Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2015. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., 2015, s. 81. ISBN 978-80-87189-18-4.
abstrakt článku ve sborníku2015prohlížet
The International Conference Enometrics XXII
The International Conference Enometrics XXII. 2015, Brno (CZ).
uspořádání (zorganizování) konference2015prohlížet
Tourism engagement: co-creating well-being. Proceedings of the 6th Advances in Tourism Marketing Conference
Tourism engagement: co-creating well-being. Proceedings of the 6th Advances in Tourism Marketing Conference. Joensuu: University of Eastern Finland, 2015. ISBN 978-952-61-1861-1.
sborník2015prohlížet
Uncertainty in detecting the disturbance history of forest ecosystems using dendrochronology
Šamonil, Pavel -- Kotík, Lukáš -- Vašíčková, Ivana
Uncertainty in detecting the disturbance history of forest ecosystems using dendrochronology. Dendrochronologia. 2015. sv. 35, č. October, s. 51--61. ISSN 1125-7865. URL: http://dx.doi.org/10.1016/j.dendro.2015.05.005
článek v odborném periodiku2015prohlížet
Význam starostlivosti o dreviny vo verejnej zeleni
Ostrovský, Radovan -- Kobza, Marek
Význam starostlivosti o dreviny vo verejnej zeleni. 1. vyd. Nitra: Ústav ekológie lesa SAV Zvolen, Pobočka biológie drevín Nitra, 2015. ISBN 978-80-89408-19-1.
sborník2015prohlížet
29th European Congress of Arachnology: programme and abstracts
29th European Congress of Arachnology: programme and abstracts. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015.
sborník2015prohlížet