Ústřední knihovna (ÚVIS CP) - seznam publikací


Aplikace zobrazuje seznam publikací odborníků zvoleného pracoviště. Vztah publikace k pracovišti je možné upravovat v aplikaci Moje a mnou spravované publikace v rámci editace dané publikace. Volba pracoviště se nachází v údajích společných pro všechny druhy publikací, konkrétně pod volbou oboru publikace.

Druh:
Rok:
Řadit dle:

Počet nalezených záznamů: 18

Publikace
Druh výsledku
Rok
Podrobnosti
Aktuální trendy ekonomiky obhospodařování lesa: sborník příspěvků
Skála, Vít
Aktuální trendy ekonomiky obhospodařování lesa: sborník příspěvků. 1. vyd. Praha: Česká lesnická společnost, o.s., 2015. ISBN 978-80-02-02582-5.
sborník
2015
Podrobnosti
Ash dieback: a review and silvicultural aspects
Papić, Slavica -- Rozsypálek, Jiří -- Longauer, Roman
Ash dieback: a review and silvicultural aspects. In HOUŠKOVÁ, K. -- ČERNÝ, J. Proceedings of Central European Silviculture. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015, s. 198--207. ISBN 978-80-7509-308-0.
stať ve sborníku
2015
Podrobnosti
Enometrics XXII: Conference Proceedings
Enometrics XXII: Conference Proceedings. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. ISBN 978-80-7509-315-8.
sborník
2015
Podrobnosti
EUREKA 2015: 3rd conference and working session
EUREKA 2015: 3rd conference and working session. 1. vyd. Brno: Publisher VUTIUM Brno University of Technology, 2015. ISBN 978-80-214-5149-0.
sborník
2015
Podrobnosti
Grassland and forages in high output dairy farming systems: Proceedings of the 18th Symposium of the European Grassland Federation Wageningen
Grassland and forages in high output dairy farming systems: Proceedings of the 18th Symposium of the European Grassland Federation Wageningen. 1. vyd. Wageningen: Organizing Committee of the 18th symposium of EGF and the Nederlandse vereniging voor Weide- en Voederbouw, 2015. 20. ISBN 978-90-90-28961-8.
sborník
2015
Podrobnosti
Hradecké ekonomické dny 2015: Ekonomický rozvoj a management regionů. Díl 1
Jedlička, Pavel
Hradecké ekonomické dny 2015: Ekonomický rozvoj a management regionů. Díl 1. 1. vyd. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2015. 1.díl. ISBN 978-80-7435-546-2.
sborník
2015
Podrobnosti
Life Cycle Assessment, EPDs and modified wood
Life Cycle Assessment, EPDs and modified wood. Koper, Slovenia: University of Primorska, 2015. ISBN 978-961-6963-89-3.
sborník
2015
Podrobnosti
Mathematical Methods in Economics 2015: Book of Abstracts
Mathematical Methods in Economics 2015: Book of Abstracts. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2015. 176 s. ISBN 978-80-261-0537-4.
sborník2015Podrobnosti
Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2014 (ICNAAM 2014)
Simos, Theodore E a kol.
Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2014 (ICNAAM 2014). 1. vyd. Melville, New York: American Institute of Physics, 2015. 1648. ISBN 978-0-7354-1287-3.
sborník
2015
Podrobnosti
Proceedings of the 20th International Conference Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2015
Proceedings of the 20th International Conference Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2015. Praha: Oeconomica, 2015. ISBN 978-80-245-2094-0.
sborník
2015Podrobnosti
Proceedings of the 58th International Convention of Society of Wood Science and Technology. Renewable Materials and the Bio-Economy
Proceedings of the 58th International Convention of Society of Wood Science and Technology. Renewable Materials and the Bio-Economy. 1. vyd. Monona: Society of Wood Science nad Technology, 2015. ISBN 978-0-9817876-5-7.
sborník
2015
Podrobnosti
Proceedings of 2015 3rd International Conference on Advances in Management, Economics and Social Science - MES
Proceedings of 2015 3rd International Conference on Advances in Management, Economics and Social Science - MES. New York: Institute of Research Engineers and Doctors, 2015. ISBN 978-1-63248-081-1.
sborník2015
Podrobnosti
The difference in species diversity of spiders on grape vine on terraced and conventional vineyards depending on the type of management.
Havlová, Lucie -- Hula, Vladimír -- Niedobová, Jana -- Michalko, Radek
The difference in species diversity of spiders on grape vine on terraced and conventional vineyards depending on the type of management. In BRYJA, J. -- ŘEHÁK, Z. -- ZUKAL, J. Zoologické dny Brno 2015. Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2015. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., 2015, s. 81. ISBN 978-80-87189-18-4.
abstrakt článku ve sborníku
2015Podrobnosti
The International Conference Enometrics XXII
The International Conference Enometrics XXII. 2015, Brno (CZ).
uspořádání (zorganizování) konference2015Podrobnosti
Tourism engagement: co-creating well-being. Proceedings of the 6th Advances in Tourism Marketing Conference
Tourism engagement: co-creating well-being. Proceedings of the 6th Advances in Tourism Marketing Conference. Joensuu: University of Eastern Finland, 2015. ISBN 978-952-61-1861-1.
sborník2015Podrobnosti
Uncertainty in detecting the disturbance history of forest ecosystems using dendrochronology
Šamonil, Pavel -- Kotík, Lukáš -- Vašíčková, Ivana
Uncertainty in detecting the disturbance history of forest ecosystems using dendrochronology. Dendrochronologia. 2015. sv. 35, č. October, s. 51--61. ISSN 1125-7865. URL: http://dx.doi.org/10.1016/j.dendro.2015.05.005
článek v odborném periodiku
2015
Podrobnosti
Význam starostlivosti o dreviny vo verejnej zeleni
Ostrovský, Radovan -- Kobza, Marek
Význam starostlivosti o dreviny vo verejnej zeleni. 1. vyd. Nitra: Ústav ekológie lesa SAV Zvolen, Pobočka biológie drevín Nitra, 2015. ISBN 978-80-89408-19-1.
sborník
2015
Podrobnosti
29th European Congress of Arachnology: programme and abstracts
29th European Congress of Arachnology: programme and abstracts. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015.
sborník
2015
Podrobnosti