Ústav účetnictví a daní (PEF) - seznam publikací


Aplikace zobrazuje seznam publikací zvoleného pracoviště. Vztah publikace k pracovišti je možné upravovat v aplikaci Moje a mnou spravované publikace v rámci editace dané publikace. Volba pracoviště se nachází v údajích společných pro všechny druhy publikací, konkrétně pod volbou oboru publikace.

Druh:
Rok:
Řadit dle:

Počet nalezených záznamů: 15

PublikaceDruh výsledkuRokPodrobnosti
Comparison of deferred tax materiality in pharmaceuticals and chemistry
Habanec, Petr
Comparison of deferred tax materiality in pharmaceuticals and chemistry. In PEFnet 2017: Proceedings. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, s. 70--75. ISBN 978-80-7509-555-8. URL: http://pefnet.mendelu.cz/wcd/w-rek-pefnet/pefnet17_fin.pdf
stať ve sborníku2018Podrobnosti
Corporate compliance with international financial reporting standards of listed banking financial institutions in Ghana
Mansulu, Abdul
Corporate compliance with international financial reporting standards of listed banking financial institutions in Ghana. In PEFnet 2017: Proceedings. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, s. 156--164. ISBN 978-80-7509-555-8. URL: http://pefnet.mendelu.cz/wcd/w-rek-pefnet/pefnet17_fin.pdf
stať ve sborníku2018Podrobnosti
Daňové aspekty zamestnaneckých benefitov na Slovensku
Andrlík, Břetislav -- Kováčová, Kristína
Daňové aspekty zamestnaneckých benefitov na Slovensku. Trendy v podnikání = Business Trends. 2018. sv. 8, č. 1, s. 12--24. ISSN 1805-0603. URL: https://drive.google.com/file/d/14Xn2ydA89jXiVJMZ1tuctmkBeIb5rzK9/view
článek v odborném periodiku2018Podrobnosti
Deferred Tax Information For External Users - Case Of Czech Agricultural Companies
Bohušová, Hana -- Svoboda, Patrik -- Semerádová, Lucie
Deferred Tax Information For External Users - Case Of Czech Agricultural Companies. In Enterprise and Competitive Environment: Conference Proceedings. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, s. 111--119. ISBN 978-80-7509-561-9. URL: http://ece.mendelu.cz/wcd/w-rek-ece/ece2018_fin.pdf
stať ve sborníku2018Podrobnosti
Do the V4 countries follow the European deficit? Evidence of tobacco taxes
David, Petr
Do the V4 countries follow the European deficit? Evidence of tobacco taxes. 2018. sv. 66, č. 3, s. 250--267.
článek v odborném periodiku2018Podrobnosti
Možnosti zdaňování znalecké činnosti u fyzických osob
Semerád, Pavel -- Semerádová, Lucie
Možnosti zdaňování znalecké činnosti u fyzických osob. Soudní inženýrství: časopis pro soudní znalectví v technických a ekonomických oborech = Forensic Engineering. 2018. sv. 29, č. 1, s. 9--13. ISSN 1211-443X.
článek v odborném periodiku2018Podrobnosti
Možnosti zdaňování znalecké činnosti u fyzických osob
Semerád, Pavel -- Semerádová, Lucie
Možnosti zdaňování znalecké činnosti u fyzických osob. In Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2018, s. 32--40. ISBN 978-80-214-5600-6.
stať ve sborníku2018Podrobnosti
Procedures for the quantification and reporting of goodwill
Krejčová, Michaela
Procedures for the quantification and reporting of goodwill. In PEFnet 2017: Proceedings. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, s. 137--143. ISBN 978-80-7509-555-8. URL: http://pefnet.mendelu.cz/wcd/w-rek-pefnet/pefnet17_fin.pdf
stať ve sborníku2018Podrobnosti
PROFIT SHIFTING AND THE TAX RESPONSE OF MULTINATIONAL BANKS IN EASTERN EUROPE
Anarfi, Daniel -- Nerudová, Danuše
PROFIT SHIFTING AND THE TAX RESPONSE OF MULTINATIONAL BANKS IN EASTERN EUROPE. 2018. sv. 2018, 66,, č. 729-736, s. 729--736. URL: https://doi.org/10.11118/actaun201866030729
článek v odborném periodiku2018Podrobnosti
Research on profit shifting techniques
Nerudová, Danuše -- Solilová, Veronika -- Dobranschi, Marian
Research on profit shifting techniques. In Enterprise and Competitive Environment: Conference Proceedings. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, s. 461--471. ISBN 978-80-7509-561-9. URL: http://ece.mendelu.cz/wcd/w-rek-ece/ece2018_fin.pdf
stať ve sborníku2018Podrobnosti
Significant aspects of the national mergers in the Czech Republic
Langová, Veronika -- Gláserová, Jana -- Otavová, Milena
Significant aspects of the national mergers in the Czech Republic. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2018. sv. 66, č. 1, s. 283--291. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2018066010283.pdf
článek v odborném periodiku2018Podrobnosti
The Impact of the Amendment to the Accounting Act on the Financial Reporting of Micro Enterprises
Manová, Petra -- Oberreiterová, Monika -- Otavová, Milena -- Gláserová, Jana
The Impact of the Amendment to the Accounting Act on the Financial Reporting of Micro Enterprises. In Enterprise and Competitive Environment: Conference Proceedings. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, s. 404--414. ISBN 978-80-7509-561-9. URL: http://ece.mendelu.cz/wcd/w-rek-ece/ece2018_fin.pdf
stať ve sborníku2018Podrobnosti
The relation between rate of taxation, production and consumption of spirits in the EU countries
Vetráková, Michaela -- Formanová, Lucie
The relation between rate of taxation, production and consumption of spirits in the EU countries. In PEFnet 2017: Proceedings. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, s. 215--222. ISBN 978-80-7509-555-8. URL: http://pefnet.mendelu.cz/wcd/w-rek-pefnet/pefnet17_fin.pdf
stať ve sborníku2018Podrobnosti
The Role of Corporate Income Tax Differences on the Profit Shifting Behavior: Evidence from the Czech Republic
Nerudová, Danuše -- Solilová, Veronika -- Dobranschi, Marian -- Litzman, Marek
The Role of Corporate Income Tax Differences on the Profit Shifting Behavior: Evidence from the Czech Republic. In European Financial Systems 2018: Proceedings of the 15th International Scientific Conference. Brno: Masarykova univerzita, 2018, s. 454--461. ISBN 978-80-210-8980-8. URL: https://is.muni.cz/do/econ/sborniky/2018/Proceedings_finalni_verze_September_3.pdf
stať ve sborníku2018Podrobnosti
Transfer Pricing in SMEs: Critical Analysis and Practical Solutions
Solilová, Veronika -- Nerudová, Danuše
Transfer Pricing in SMEs: Critical Analysis and Practical Solutions. Cham: Springer Switzerland, 2018. 193 s. Contributions to Management Science, 1. ISBN 978-3-319-69064-3. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-319-69065-0
odborná kniha2018Podrobnosti