Ústav účetnictví a daní (PEF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

NERUDOVÁ, D. -- SOLILOVÁ, V. -- DOBRANSCHI, M. -- LITZMAN, M. Profit shifting behaviour between sisters companies: The case of Czech Republic. International Journal of Trade and Global Markets. 2019. zv. 12, č. 3-4, s. 300--310. ISSN 1742-7541. URL: http://www.inderscience.com/offer.php?id=101558

Originálny názov: Profit shifting behaviour between sisters companies: The case of Czech Republic
Český názov:
Autor: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Ing. Veronika Solilová, Ph.D.
Marian Dobranschi, Ph.D.
Bc. Ing. Marek Litzman, Ph.D.
Pracovisko: Ústav účetnictví a daní
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: International Journal of Trade and Global Markets
Charakter článku: odborný článok
Číslo zväzku (ročník): 12
Číslo periodika v rámci zväzku: 3-4
Rok vydania: 2019
Od strany: 300
Do strany: 310
Počet strán: 11
Poddruh: článek je obsažen v databázi SCOPUS
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku: The aim of this paper is to research the profit shifting behaviour within the same multinational group of companies. We investigate the sensitivity of pre-tax profit to tax differences between Czech subsidiaries and their sister companies placed in other European Union countries. The profit shifting behaviour is indirectly estimated by adopting Hines-Rice method. The objective of this research is to determine whether the reported pre-tax income is sensitive to the corporate income tax (CIT) differences. We expect an inversely related reaction of profit before taxation to tax differential. The degree of sensitivity should depend on the particular tax advantageous position of the Czech Republic relative to the other EU countries high corporate tax rates.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
URL: http://www.inderscience.com/offer.php?id=101558
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena: 30.08.2019 10:44 (Šárka Novotná)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

International Journal of Trade and Global Markets. Olney: ISSN 1742-7541.

Originálny názov: International Journal of Trade and Global Markets
Český názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 1742-7541
Štát vydavateľa: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Miesto vydania: Olney
Vydavateľ: Inderscience Publishers
URL: https://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijtgm
Recenzovaný časopis: nie
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena: 30.08.2019 10:46 (Šárka Novotná)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -