Ústav účetnictví a daní (PEF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GUNNARSSON, Å. -- NERUDOVÁ, D. -- SCHRATZENSTALLER, M. About FairTax. Intereconomics. 2019. zv. 54, č. 3, s. 133. ISSN 0020-5346. URL: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10272-019-0809-0

Originálny názov: About FairTax
Český názov:
Autor: Åsa Gunnarsson
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Margit Schratzenstaller
Pracovisko: Ústav účetnictví a daní
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Intereconomics
Charakter článku: odborný článok
Číslo zväzku (ročník): 54
Číslo periodika v rámci zväzku: 3
Rok vydania: 2019
Od strany: 133
Do strany: 133
Počet strán: 1
Poddruh:
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku: Our research shows that in the ongoing discussion concerning 'the social dimension of Europe', it appears that there is much to gain if the tax policy interaction between Member States and the European Union, which is currently taking place within the European Semester, could be extended to consider that taxes are one of the most efficient instruments to achieve social and welfare policy outcomes.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
URL: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10272-019-0809-0
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena: 14.06.2019 10:14 (Šárka Novotná)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Intereconomics. Heidelberg: ISSN 0020-5346.

Originálny názov: Intereconomics
Český názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 0020-5346
Štát vydavateľa: Nemecká spolková republika
Miesto vydania: Heidelberg
Vydavateľ: Springer
URL: https://link.springer.com/journal/10272
Recenzovaný časopis: nie
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena: 14.06.2019 10:14 (Šárka Novotná)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -