Ústav biotechniky zeleně (ZF) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 4

Publikácie
Druh výsledku
Rok
Podrobnosti
Krajina koní
Zámečník, Roman a kol.
Krajina koní. Zahrada - park - krajina: odborný časopis oboru zahradní a krajinářská tvorba. 2020. zv. 30, č. 1, s. 10--15. ISSN 1211-1678.
článok v odbornom periodiku
2020
Podrobnosti
Metodika hodnocení porostů dřevin pro potřeby památkové péče
Borusík, Pavel -- Martinek, Jiří -- Šimek, Pavel
Metodika hodnocení porostů dřevin pro potřeby památkové péče. BORUSÍK, P. -- MARTINEK, J. -- ŠIMEK, P. 2020.
certifikované metodiky, liečebné a pamiatkové postupy2020
Podrobnosti
Naše zahrady a parky z doby totalitních režimů
Zámečník, Roman
Naše zahrady a parky z doby totalitních režimů. Zahrada - park - krajina: odborný časopis oboru zahradní a krajinářská tvorba. 2020. zv. 30, č. 3, s. 8--11. ISSN 1211-1678.
článok v odbornom periodiku2020Podrobnosti
Úprava stanovištních poměrů dřevin
Kučera, Aleš -- Hora, David -- Rejšek, Klement -- Kolařík, Jaroslav -- Šimek, Pavel -- Kotyza, Petr -- Ezechel, Miroslav -- Vojáčková, Barbora
Úprava stanovištních poměrů dřevin. KUČERA, A. -- HORA, D. -- REJŠEK, K. -- KOLAŘÍK, J. -- ŠIMEK, P. -- KOTYZA, P. -- EZECHEL, M. -- VOJÁČKOVÁ, B. 2020. URL: http://standardy.nature.cz/res/archive/227/070778.pdf?seek=1581320183
certifikované metodiky, liečebné a pamiatkové postupy
2020
Podrobnosti