Ústav biotechniky zeleně (ZF) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 16

PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
A fehér fagyöngy (Viscum album L.) által fertőzött gazdafák dendrometriai tulajdonságai közötti kapcsolatok vizsgálata a fertőzés erősségének függvényében
Baltazár, Tivadar -- Varga, Ildikó -- Pejchal, Miloš
A fehér fagyöngy (Viscum album L.) által fertőzött gazdafák dendrometriai tulajdonságai közötti kapcsolatok vizsgálata a fertőzés erősségének függvényében. Erdészettudományi Közlemények. 2019. zv. 9, č. 2, s. 69--85. ISSN 2062-6711. URL: http://www.erdtudkoz.hu/cikkek/2019-005.pdf
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
An assortment of woody plants produced in the manor of nové dvory at the turn of the 18th and 19th centuries: European, asian and north african taxa
Pejchal, Miloš -- Štefl, Lukáš
An assortment of woody plants produced in the manor of nové dvory at the turn of the 18th and 19th centuries: European, asian and north african taxa. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2019. zv. 67, č. 5, s. 1195--1212. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2019067051195.pdf
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
An assortment of woody plants produced in the manor of Nové Dvory at the turn of the 18th and 19th centuries: North American taxa
Pejchal, Miloš -- Štefl, Lukáš
An assortment of woody plants produced in the manor of Nové Dvory at the turn of the 18th and 19th centuries: North American taxa. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2019. zv. 67, č. 4, s. 981--992. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/67/4/0981/
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Dosud nevytěžený potenciál zahradně-architektonických děl z období totalitních režimů
Zámečník, Roman -- Šimek, Pavel
Dosud nevytěžený potenciál zahradně-architektonických děl z období totalitních režimů. In Sborník příspěvků z konference, Zahradně-architektonická tvorba 20. století v Česloslovensku I. 1. vyd. Praha: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i, 2019, s. 142--151. ISBN 978-80-85881-44-8.
článok v zborníku2019Podrobnosti
Historické parky Městské památkové rezervace Brno
Zámečník, Roman
Historické parky Městské památkové rezervace Brno. Památková péče na Moravě : Monumentorum Moraviae tutela. 2019. zv. 21, s. 79--103. ISSN 1214-5327.
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem - kompoziční rozbor
Zámečník, Roman a kol.
Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem - kompoziční rozbor. Zprávy památkové péče = Journal of Historical Heritage Preservation : časopis státní památkové péče. 2019. zv. 79, č. 1, s. 28--40. ISSN 1210-5538.
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Krajinářská architektura období socialismu - osobnosti a jejich díla
Zámečník, Roman -- Šimek, Pavel
Krajinářská architektura období socialismu - osobnosti a jejich díla. In Architektura v perspektivě 11. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská Technická univerzita v Ostravě, Fakulta stavební, Katedra architektury, 2019, s. 118--129. ISBN 978-80-248-4331-5.
článok v zborníku2019Podrobnosti
Metodiky a jiné výstupy projektu Zahradně-architektonická tvorba v kontextu realizace cílů národního obrození během první Československé republiky
Kuťková, Tatiana -- Šimek, Pavel
Metodiky a jiné výstupy projektu Zahradně-architektonická tvorba v kontextu realizace cílů národního obrození během první Československé republiky. In ZÁMEČNÍK, R. Sborník příspěvků z konference, Zahradně-architektonická tvorba 20. století v Česloslovensku I. Praha: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i, 2019, s. 253--258. ISBN 978-80-85881-44-8.
článok v zborníku2019Podrobnosti
Monitoring fenologických projevů rostlin pro potřeby krajinářské architektury
Bulíř, Pavel
Monitoring fenologických projevů rostlin pro potřeby krajinářské architektury. In Fenologie, její význam a užití. Praha: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, 2019, ISBN 978-80-87361-98-6.
článok v zborníku2019Podrobnosti
Návrh metodického postupu modelování fenofází rostlin v závislosti na počasí
Baltazár, Tivadar -- Rožnovský, Jaroslav -- Pejchal, Miloš
Návrh metodického postupu modelování fenofází rostlin v závislosti na počasí. In Fenologie, její význam a užití. Praha: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, 2019, ISBN 978-80-87361-98-6.
článok v zborníku2019Podrobnosti
Sborník příspěvků z konference, Zahradně-architektonická tvorba 20. století v Česloslovensku I.
Zámečník, Roman
Sborník příspěvků z konference, Zahradně-architektonická tvorba 20. století v Česloslovensku I. Praha: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i, 2019. ISBN 978-80-85881-44-8.
zborník2019Podrobnosti
Trvalky rodu Lomelosia v zahradách a předválečné sortimenty
Uher, Jiří
Trvalky rodu Lomelosia v zahradách a předválečné sortimenty. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2019. zv. 18, č. 11, s. 30--33. ISSN 1213-7596.
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Vhodné kultivary domácích listnatých stromů pro použití v ulicích měst
Miksová, Lenka -- Pejchal, Miloš
Vhodné kultivary domácích listnatých stromů pro použití v ulicích měst. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2019. zv. 18, č. 7, s. 52--55. ISSN 1213-7596.
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Výstava designu nábytku a květinových vazeb v Lednici
Tauber, Jiří -- Svoboda, Jaroslav -- Martinek, Jiří
Výstava designu nábytku a květinových vazeb v Lednici. 27. 6. 2019 - 1. 9. 2019, Lednice (CZ).
usporiadanie (zorganizovanie) výstavy2019Podrobnosti
Výzkumný projekt Zahradně-architektonická tvorba v období totalitních režimů v letech 1939 - 1989 na území České republiky
Zámečník, Roman
Výzkumný projekt Zahradně-architektonická tvorba v období totalitních režimů v letech 1939 - 1989 na území České republiky. Zprávy památkové péče = Journal of Historical Heritage Preservation : časopis státní památkové péče. 2019. zv. 79, s. 89--90. ISSN 1210-5538.
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Význam zahradně-architektonických úprav socialistických měst = Zur Bedeutung der Gartenarchitektonischen Gestaltung sozialistischer Städte
Zámečník, Roman -- Šimek, Pavel
Význam zahradně-architektonických úprav socialistických měst = Zur Bedeutung der Gartenarchitektonischen Gestaltung sozialistischer Städte. In Panelová sídliště: revitalizace vs. ochrana hodnot = PlattenBausiedlungen: Revitalisierung vs. Bewahrung der Werte. 1. vyd. Brno: Národní památkový ústav, 2019, s. 54--71. ISBN 978-80-7480-134-1.
článok v zborníku2019Podrobnosti