Department of Planting Design and Maintenance (FH) - list of publications


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 18

PublicationsType of resultYearDetails
Byliny v prostředí průhonického krajinářského parku a vliv hraběte A. E. Silva Taroucy na jejich použití v krajinářské architektuře
Barošová, Ivana
Byliny v prostředí průhonického krajinářského parku a vliv hraběte A. E. Silva Taroucy na jejich použití v krajinářské architektuře. In Trendy v zahradnictví a zahradní a krajinářské architektuře 2018: Sborník abstraktů vědecké konference. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, p. 9. ISBN 978-80-7509-587-9.
abstract of an article in anthology2018Details
Co neznáme, to nemůžeme chránit a uchovávat pro následující generace
Vaida, Pavel
Co neznáme, to nemůžeme chránit a uchovávat pro následující generace. Inspirace. 2018. v. 14, no. 3, p. 6--9. ISSN 2464-5893.
article in a professional periodical2018Details
Effect of sowing substrate on coverage and rate of weeding of directly sown annual flower beds
Kuťková, Tatiana -- Klasová, Kristýna -- Dubský, Martin -- Barošová, Ivana
Effect of sowing substrate on coverage and rate of weeding of directly sown annual flower beds. Zahradnictví = Horticultural science. 2018. v. 45, no. 3, p. 156--163. ISSN 0862-867X. URL: https://www.agriculturejournals.cz/web/hortsci.htm?type=article&id=161_2016-HORTSCI
article in a professional periodical2018Details
Garden-Architecture Landscape Design in the Period of Totalitarian Regime in the 2nd half of the 20th Century in the Territory of the Czech Republic
Zámečník, Roman -- Šimek, Pavel
Zahradně-architekotnická tvorba v období totalitního režimu v 2. polovině 20. století na území České republiky. In Architektura v perspektivě 2018: Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava, 2018, p. 83--86. ISBN 978-80-248-4236-3.
article in proceedings2018Details
Introdukce, historie šlechtění a původ starých hybridů rodu Gaillardia
Uher, Jiří
Introdukce, historie šlechtění a původ starých hybridů rodu Gaillardia. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2018. v. 17, no. 11, p. 26--31. ISSN 1213-7596.
article in a professional periodical2018Details
Možnosti využití smíšených trvalkových výsadeb na stinných a polostinných stanovištích
Baroš, Adam
Možnosti využití smíšených trvalkových výsadeb na stinných a polostinných stanovištích. In Trendy v zahradnictví a zahradní a krajinářské architektuře 2018: Sborník abstraktů vědecké konference. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, p. 8. ISBN 978-80-7509-587-9.
abstract of an article in anthology2018Details
Ornamental plants and neighboring law
Bulíř, Pavel
Okrasné rostliny a sousedské právo. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2018. v. 17, no. 3, p. 40--42. ISSN 1213-7596.
article in a professional periodical2018Details
Palmový skleník v Lednici - dvacet let od zahájení jeho obnovy
Martinek, Jiří -- Krejčiřík, Přemysl
Palmový skleník v Lednici - dvacet let od zahájení jeho obnovy. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2018. v. 17, no. 11, p. 42--45. ISSN 1213-7596.
article in a professional periodical2018Details
Predicting the further spread of the European mistletoe (Viscum album) due to global climate change and other local factors (review)
Baltazár, Tivadar -- Pejchal, Miloš -- Varga, Ildikó
Predpovedanie ďalšieho šírenia imela bieleho (Viscum album) na základe globálnej zmeny klímy a niektorých lokálnych faktorov (review). In STŘEDA, T. -- ROŽNOVSKÝ, J. Monitoring přírodního prostředí. MENDELU, VÚMOP, 2018, ISBN 978-80-7509-570-1. URL: http://www.cbks.cz/SbornikLednice18/BaltazarPejchalVarga.pdf
article in proceedings2018Details
Proměny květinových záhonů - městský park Michalov v Přerově
Pilušová, Barbora -- Kuťková, Tatiana
Proměny květinových záhonů - městský park Michalov v Přerově. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2018. v. 17, no. 9, p. 26--29. ISSN 1213-7596.
article in a professional periodical2018Details
Prvorepubliková zahradně-architektonická tvorba na specializovaných mapách i na webu
Vaida, Pavel -- Šimek, Pavel
Prvorepubliková zahradně-architektonická tvorba na specializovaných mapách i na webu. Inspirace. 2018. v. 14, no. 4, p. 4--7. ISSN 2464-5893.
article in a professional periodical2018Details
Smíšené trvalkové výsadby
Baroš, Adam -- Martinek, Jiří
Smíšené trvalkové výsadby. Praha: Profi Press s.r.o., 2018. 256 p. ISBN 978-80-86726-84-7.
professional book2018Details
Súčasné prístupy k navrhovaniu květinových prvkov v mestskom prostředí
Hillová, Dagmar -- Kuťková, Tatiana
Súčasné prístupy k navrhovaniu květinových prvkov v mestskom prostředí. Životné prostredie: revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie = The Environment : Revue for theory and care of the environment. 2018. v. 52, no. 1, p. 54--61. ISSN 0044-4863.
article in a professional periodical2018Details
Taxonomic specification at the tree pruning
Bulíř, Pavel
Taxonomická specifika při řezu dřevin. In Dřeviny mimo les III: sborník konference. Chrudim: Vodní zdroje EKOMONITOR spol. s.r.o., 2018, p. 50--55. ISBN 978-80-88238-08-9.
article in proceedings2018Details
The garden - The house's natural setting
Krejčiřík, Přemysl -- Krejčiříková, Kamila
The garden - The house's natural setting. In: Tugendhat house: Mies in Brno. 2nd ed. SDC-VT, 15. Brno: Muzeum města Brna, 2018. p. 112--129. ISBN 978-80-86549-65-1.
chapter in a book2018Details
Tree-planting and subsequent development care - professional tools for quality control of the work done
Štefl, Lukáš
Výsadba stromů a navazující rozvojová péče - oborové nástroje pro kontrolu kvality provedených prací. In Dřeviny mimo les III: sborník konference. Chrudim: Vodní zdroje EKOMONITOR spol. s.r.o., 2018, p. 45--49. ISBN 978-80-88238-08-9.
article in proceedings2018Details
Zahradně-architektonická tvorba 20. století v Československu I.
Zámečník, Roman -- Šimek, Pavel -- Pavlačková, Katarína -- Vaida, Pavel
Zahradně-architektonická tvorba 20. století v Československu I. 30. 10. 2018 - 31. 10. 2018, Lednice (CZ).
holding a conference2018Details
Zhodnocení kultivarů domácích listnatých stromů z pohledu krajinářské architektury
Miksová, Lenka
Zhodnocení kultivarů domácích listnatých stromů z pohledu krajinářské architektury. In Trendy v zahradnictví a zahradní a krajinářské architektuře 2018: Sborník abstraktů vědecké konference. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, p. 19. ISBN 978-80-7509-587-9.
abstract of an article in anthology2018Details