Department of Planting Design and Maintenance (FH) - list of publications


The application shows a list of publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 28

PublicationsType of resultYearDetails
A fehér fagyöngy (Viscum album L.) által fertőzött gazdafák vizuális értékelésének lehetőségei
Baltazár, Tivadar -- Varga, Ildikó -- Pejchal, Miloš
A fehér fagyöngy (Viscum album L.) által fertőzött gazdafák vizuális értékelésének lehetőségei. Erdészettudományi Közlemények. 2017. v. 7, no. 1, p. 43--58. ISSN 2062-6711. URL: http://www.erdtudkoz.hu/index.php/29201/?&L=4
article in a professional periodical2017Details
Annual flower bed in landscape architecture - typology and assortment
Pilušová, Barbora
Annual flower bed in landscape architecture - typology and assortment. In Veda mladých 2017: Proceedings. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2017, p. 109--115. ISBN 978-80-552-1688-1.
article in proceedings2017Details
Barva - kompoziční prvek květinových záhonů
Kuťková, Tatiana
Barva - kompoziční prvek květinových záhonů. In Barvy a pereny: Sborník příspěvků z odborného semináře. Průhonice: Český spolek perenářů, 2017, p. 1--8.
article in proceedings2017Details
Description of stand structure and typology of stabilization measures for woody plant stands in garden art monuments
Šimek, Pavel
Popis porostní struktury a typologie stabilizačních opatření u porostů dřevin v památkách zahradního umění.  Brno. 2017.
souhrnná výzkumná zpráva2017Details
Díla zahradní architektury první republiky ve veřejném prostoru
Steinová, Šárka -- Štefl, Lukáš
Díla zahradní architektury první republiky ve veřejném prostoru. STEINOVÁ, Š. -- ŠTEFL, L. 2017. URL: http://ubz.zf.mendelu.cz/wcd/w-zf-ubz/projekty/naki-df13p01ovv003/nmap05-verejne-objekty/nmap_05_verejne_objekty-popis_metod_a_vysledku.pdf
specialized maps with technical contents2017Details
Dny zahradní a krajinářské tvorby 2017: Kvetoucí sídla - benefity zeleně na druhou
Krejčiřík, Přemysl -- Pančíková, Lucie
Dny zahradní a krajinářské tvorby 2017: Kvetoucí sídla - benefity zeleně na druhou. 29. 11. 2017 - 1. 12. 2017, Luhačovice (CZ). URL: http://www.szkt.cz/akce-szkt-clanky/dny-zahradni-a-krajinarske-tvorby-xxii.-kvetouci-sidla-benefity-zelene-na-druhou.html
holding a conference2017Details
Dochovaná zahradně-architektonická díla vybraných zahradních architektů první republiky: Josef Kumpán, Josef Miniberger
Kuťková, Tatiana -- Šimek, Pavel -- Vaida, Pavel
Dochovaná zahradně-architektonická díla vybraných zahradních architektů první republiky: Josef Kumpán, Josef Miniberger. KUŤKOVÁ, T. -- ŠIMEK, P. -- VAIDA, P. 2017. URL: http://ubz.zf.mendelu.cz/projekty/28078-
specialized maps with technical contents2017Details
Dochovaná zahradně-architektonická díla vybraných zahradních architektů první republiky: Josef Vaněk
Kuťková, Tatiana -- Šimek, Pavel -- Vaida, Pavel
Dochovaná zahradně-architektonická díla vybraných zahradních architektů první republiky: Josef Vaněk. KUŤKOVÁ, T. -- ŠIMEK, P. -- VAIDA, P. 2017. URL: http://ubz.zf.mendelu.cz/projekty/28078-
specialized maps with technical contents2017Details
Extent of infection by Viscum album L. and changes in its occurrence on ornamental woody species in the locality of Lednice (Czech Republic)
Bulíř, Pavel
Extent of infection by Viscum album L. and changes in its occurrence on ornamental woody species in the locality of Lednice (Czech Republic). Folia Horticulturae. 2017. v. 29, no. 2, p. 123--134. ISSN 0867-1761. URL: https://doi.org/10.1515/fhort-2017-0012
article in a professional periodical2017Details
Garden art of the first Czechoslovak Republic and its gardeners
Steinová, Šárka -- Zámečník, Roman -- Ottomanská, Stanislava -- Klasová, Kristýna -- Kuťková, Tatiana -- Martinek, Jiří -- Pilušová, Barbora -- Šimek, Pavel -- Štefl, Lukáš
Garden art of the first Czechoslovak Republic and its gardeners. 1st ed. Praha: Národní zemědělské muzeum, 2017. 302 p. ISBN 978-80-86874-80-7.
professional book2017Details
Garden art of the first Czechoslovak Republic and its gardeners
Steinová, Šárka -- Zámečník, Roman -- Ottomanská, Stanislava -- Klasová, Kristýna -- Kuťková, Tatiana -- Martinek, Jiří -- Pilušová, Barbora -- Šimek, Pavel -- Štefl, Lukáš
Zahradní umění první Československé republiky a její zahradníci. 1st ed. Praha: Národní zemědělské muzeum, 2017. 501 p. ISBN 978-80-86874-79-1.
professional book2017Details
Identifikace a substituce dobových sortimentů rostlin při obnově památky zahradního umění z první poloviny 20. století
Kuťková, Tatiana -- Uher, Jiří
Identifikace a substituce dobových sortimentů rostlin při obnově památky zahradního umění z první poloviny 20. století. In Zahradní architektura první poloviny 20. století . Praha: Národní zemědělské muzeum, 2017, p. 60--78. ISBN 978-80-86874-86-9.
article in proceedings2017Details
In the footsteps of the garden architects of the First Czechoslovak Republic
Steinová, Šárka -- Fencl, Petr -- Žitná, Helena -- Ottomanská, Stanislava -- Zámečník, Roman -- Martinek, Jiří -- Kuťková, Tatiana
Po stopách českých prvorepublikových zahradních architektů. 4. 6. 2017 - 8. 10. 2017, Bechyně (CZ).
holding an exhibition2017Details
In the footsteps of the garden architects of the First Czechoslovak Republic
Ottomanská, Stanislava -- Steinová, Šárka -- Zámečník, Roman
Po stopách českých prvorepublikových zahradních architektů: kritický katalog. Praha: Národní zemědělské muzeum, 2017. 182 p. ISBN 978-80-86874-85-2.
professional book2017Details
Kobercový záhon na přelomu 19. a 20. století
Pilušová, Barbora
Kobercový záhon na přelomu 19. a 20. století. In Zahradní architektura první poloviny 20. století . Praha: Národní zemědělské muzeum, 2017, p. 112--127. ISBN 978-80-86874-86-9.
article in proceedings2017Details
Kompoziční principy a vegetační a technické prvky - vybrané objekty
Kuťková, Tatiana -- Gálová, Helena -- Klasová, Kristýna
Kompoziční principy a vegetační a technické prvky - vybrané objekty. KUŤKOVÁ, T. -- GÁLOVÁ, H. -- KLASOVÁ, K. 2017. URL: http://ubz.zf.mendelu.cz/projekty/28078-
specialized maps with technical contents2017Details
Letničkový záhon v zahradní a krajinářské architektuře - typologie a sortiment rostlin
Pilušová, Barbora
Letničkový záhon v zahradní a krajinářské architektuře - typologie a sortiment rostlin. In Trendy v zahradnictví a zahradní a krajinářské architektuře 2017: Sborník abstraktů vědecké konference. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017, p. 16. ISBN 978-80-7509-515-2.
abstract of an article in anthology2017Details
Methodology for reconstruction of villa garden of the First Czechoslovak Republic
Zámečník, Roman -- Šimek, Pavel
Metodika pro obnovu vilové zahrady první republiky. ZÁMEČNÍK, R. -- ŠIMEK, P. 2017. URL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-295627
certified methods, restoration and conservation methods2017Details
Metodika péče o díla zahradní a krajinářské tvorby z období první republiky
Šimek, Pavel -- Štefl, Lukáš
Metodika péče o díla zahradní a krajinářské tvorby z období první republiky. ŠIMEK, P. -- ŠTEFL, L. 2017.
certified methods, restoration and conservation methods2017Details
Opatření pro ochranu a zachování vybraného souboru objektů zahradní a krajinářské tvorby z období první republiky (identifikace objektů): Josef Kumpán, Josef Miniberger, Josef Vaněk
Štefl, Lukáš -- Vaida, Pavel -- Zámečník, Roman
Opatření pro ochranu a zachování vybraného souboru objektů zahradní a krajinářské tvorby z období první republiky (identifikace objektů): Josef Kumpán, Josef Miniberger, Josef Vaněk. ŠTEFL, L. -- VAIDA, P. -- ZÁMEČNÍK, R. 2017.
specialized maps with technical contents2017Details
Project Ganate Apple - restoration of the Hospital Kuks
Krejčiříková, Kamila -- Krejčiřík, Přemysl
Projekt Granátové jablko - obnova Hospitalu Kuks. Zahrada - park - krajina: odborný časopis oboru zahradní a krajinářská tvorba. 2017. v. 27, no. 4, p. 34--38. ISSN 1211-1678.
article in a professional periodical2017Details
Projekční kancelář zahradního architekta Josefa Vaňka
Ottomanská, Stanislava
Projekční kancelář zahradního architekta Josefa Vaňka. In Zahradní architektura první poloviny 20. století . Praha: Národní zemědělské muzeum, 2017, p. 80--95. ISBN 978-80-86874-86-9.
article in proceedings2017Details
Renovation of Tugendhat villa garden in Brno
Krejčiřík, Přemysl
Obnova zahrady vily Tugendhat v Brně. In Zahradní architektura první poloviny 20. století . Praha: Národní zemědělské muzeum, 2017, p. 32--45. ISBN 978-80-86874-86-9.
article in proceedings2017Details
Subsequent care as a prerequisite for the functionality of the villa garden of the first half of the 20th century
Šimek, Pavel -- Štefl, Lukáš
Následná péče jako předpoklad funkčnosti vilové zahrady první poloviny 20. století. In Zahradní architektura první poloviny 20. století . Praha: Národní zemědělské muzeum, 2017, p. 144--158. ISBN 978-80-86874-86-9.
article in proceedings2017Details
The technology foundation and care about directly sown annual flower beds
Klasová, Kristýna -- Kuťková, Tatiana
Technologie zakládání a péče o letničkové záhony z přímého výsevu. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2017. v. 16, no. 3, p. 16--21. ISSN 1213-7596.
article in a professional periodical2017Details
Using of succulent plants for slope stabilization
Dufková, Eva
Using of succulent plants for slope stabilization. In FIALOVÁ, J. -- PERNICOVÁ, D. Public recreation and landscape protection - with nature hand in hand. 1st ed. Brno: Mendel University in Brno, 2017, p. 463--467. ISBN 978-80-7509-487-2. URL: http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/RaOP_2017.0004.pdf
article in proceedings2017Details
Výběr a použití rostlinného sortimentu pro díla zahradní a krajinářské tvorby z období první republiky
Kuťková, Tatiana -- Uher, Jiří -- Štefl, Lukáš -- Pilušová, Barbora -- Miksová, Lenka
Výběr a použití rostlinného sortimentu pro díla zahradní a krajinářské tvorby z období první republiky. KUŤKOVÁ, T. -- UHER, J. -- ŠTEFL, L. -- PILUŠOVÁ, B. -- MIKSOVÁ, L. 2017.
certified methods, restoration and conservation methods2017Details
Zahradní architekt Otokar Fierlinger
Zámečník, Roman
Zahradní architekt Otokar Fierlinger. In Zahradní architektura první poloviny 20. století . Praha: Národní zemědělské muzeum, 2017, p. 160--174. ISBN 978-80-86874-86-9.
article in proceedings2017Details