Zahradnická fakulta - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 1

PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
Species-specific PCR primers for the detection of poorly distinguishable Xanthomonas euvesicatoria
Pečenka, Jakub -- Kocanová, Mária -- Baránek, Miroslav -- Gazdík, Filip -- Ragasová, Lucia -- Peňázová, Eliška -- Čechová, Jana -- Beran, Pavel -- Eichmeier, Aleš
Species-specific PCR primers for the detection of poorly distinguishable Xanthomonas euvesicatoria. Crop protection. 2020. zv. 127, č. January, ISSN 0261-2194. URL: https://doi.org/10.1016/j.cropro.2019.104978
článok v odbornom periodiku2020Podrobnosti