Zahradnická fakulta - seznam publikacíHelp


Aplikace zobrazuje seznam publikací odborníků zvoleného pracoviště. Vztah publikace k pracovišti je možné upravovat v aplikaci Moje a mnou spravované publikace v rámci editace dané publikace. Volba pracoviště se nachází v údajích společných pro všechny druhy publikací, konkrétně pod volbou oboru publikace.

Druh:
Rok:
Řadit dle:

Počet nalezených záznamů: 63

PublikaceDruh výsledkuRokPodrobnosti
A study of the inhibition of S. aureus bacterial cultures by the action of silver particles
Sochor, Jiří
A study of the inhibition of S. aureus bacterial cultures by the action of silver particles. In Clinica Chimica Acta. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2019, ISSN 0009-8981.
abstrakt článku ve sborníku2019prohlížet
Antioxidant Activity of Silver Nanoparticles Prepared by Green Synthesis
Ruttkay Nedecky, Branislav -- Docekalova, Michaela -- Hosnedlová, Božena -- Uhlirova, Dagmar -- Stańková, Martina -- Kepinska, Marta -- Milnerowicz, Halina -- Fernandez, Carlos -- Baroň, Mojmír -- Sochor, Jiří -- Nguyen, Hoai Viet -- Kizek, René
Antioxidant Activity of Silver Nanoparticles Prepared by Green Synthesis. In NANOCON 2018: Conference Proceedings. Ostrava: Tanger Ltd., 2019, s. 392--396. ISBN 978-80-87294-89-5.
stať ve sborníku2019prohlížet
Autochthonous yeasts as one of the tools to produce wines by original technologies
Vontrobová, Eva -- Kubizniaková, Petra -- Fiala, Jaromír -- Sochor, Jiří -- Matoulkova, Dagmar
Autochthonous yeasts as one of the tools to produce wines by original technologies. Kvasný průmysl: Časopis pro výrobu nápojů a biochemické technologie = Journal for brewing, malting & beverage industry. 2019. sv. 65, č. 1, s. 38--45. ISSN 0023-5830. URL: http://www.kvasnyprumysl.eu/index.php/kp/article/view/51
článek v odborném periodiku2019prohlížet
Březnová ovocná zahrada
Nečas, Tomáš
Březnová ovocná zahrada. Zahrádkář. 2019. sv. LI, č. 3, s. 16--17. ISSN 0139-7761.
článek v odborném periodiku2019prohlížet
Combined effect of chilling and light stress on the metabolic profile of Origanum vulgare L. in the juvenile stage
Szczalba, Maciej -- Kaffková, Katarína -- Kalisz, Andrzej -- Kopta, Tomáš -- Pokluda, Robert -- Sekara, Agnieszka
Combined effect of chilling and light stress on the metabolic profile of Origanum vulgare L. in the juvenile stage. Fresenius Environmental Bulletin. 2019. sv. 28, č. 5, s. 3981--3990. ISSN 1018-4619. URL: https://www.prt-parlar.de/download_feb_2019/
článek v odborném periodiku2019prohlížet
Comparison of selected qualitative parameters of some american, french and czech apricot varieties
Göttingerová, Martina -- Nečas, Tomáš
Comparison of selected qualitative parameters of some american, french and czech apricot varieties. In Abstract proceeding from XVII International Symposium on Apricot Breeding and Culture. 1. vyd. Malatya: 2019, s. 30.
abstrakt článku ve sborníku2019prohlížet
Cryopreservation of Caninae rose shoot tips guarantees biochemical stability and pollination potential monitored in four-year-old regenerants
Pawłowska, Božena -- Neugebauerová, Jarmila -- Bieniasz, Monika -- Szewczyk Taranek, Bożena -- Ondrášek, Ivo
Cryopreservation of Caninae rose shoot tips guarantees biochemical stability and pollination potential monitored in four-year-old regenerants. Zahradnictví = Horticultural science. 2019. sv. 46, č. 2, s. 90--97. ISSN 0862-867X. URL: https://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/239_2017-HORTSCI.pdf
článek v odborném periodiku2019prohlížet
Červencová ovocná zahrada
Nečas, Tomáš
Červencová ovocná zahrada. Zahrádkář. 2019. sv. LI, č. 7, s. 22--23. ISSN 0139-7761.
článek v odborném periodiku2019prohlížet
Detection of UV Radiation in Vineyards by Optical Analysis of CdTe Quantum Dots
Sochorová, Lenka -- Hosnedlová, Božena -- Docekalova, Michaela -- Stankova, Martina -- Uhlirova, Dagmar -- Ruttkay Nedecky, Branislav -- Kepinska, Marta -- Milnerowicz, Halina -- Baroň, Mojmír -- Nguyen, Hai Xuan -- Duong, Ngoc Bach -- Nguyen, Viet Hoai -- Sochor, Jiří -- Růžička, Josef -- Kizek, René
Detection of UV Radiation in Vineyards by Optical Analysis of CdTe Quantum Dots. In NANOCON 2018: Conference Proceedings. Ostrava: Tanger Ltd., 2019, s. 282--287. ISBN 978-80-87294-89-5.
stať ve sborníku2019prohlížet
Distribution of selected substances in blue varieties of table grapes
Soural, Ivo -- Wendelin, S -- Balík, Josef
Distribution of selected substances in blue varieties of table grapes. Acta Alimentaria. 2019. sv. 48, č. 2, s. 221--228. ISSN 0139-3006. URL: https://akademiai.com/doi/pdf/10.1556/066.2019.48.2.10
článek v odborném periodiku2019prohlížet
Dubnová ovocná zahrada
Nečas, Tomáš
Dubnová ovocná zahrada. Zahrádkář. 2019. sv. LI, č. 4, s. 22--23. ISSN 0139-7761.
článek v odborném periodiku2019prohlížet
Evaluation of presence and concentration of PPV in rootstocks derived from Prunus davidiana (CARR.) FRANCH
Pavelková, Petra -- Kiss, Tomáš -- Nečas, Tomáš
Evaluation of presence and concentration of PPV in rootstocks derived from Prunus davidiana (CARR.) FRANCH. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2019. sv. 67, č. 1, s. 121--131. ISSN 1211-8516.
článek v odborném periodiku2019prohlížet
Evaluation of presence and concentration of ppv in rootstocks derived from prunus davidiana (carr.) Franch
Pavelková, Petra -- Kiss, Tomáš -- Nečas, Tomáš
Evaluation of presence and concentration of ppv in rootstocks derived from prunus davidiana (carr.) Franch. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2019. sv. 67, č. 1, s. 121--131. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/67/1/0121/
článek v odborném periodiku2019prohlížet
Evaluation of selected parameters of mechanical and pneumatic press during grape pressing
Zemánek, Pavel -- Mašán, Vladimír -- Burg, Patrik -- Gladyszewska, Bozena
Evaluation of selected parameters of mechanical and pneumatic press during grape pressing. In Engineering for Rural Development: Proceedings of 18th International Scientific Conference. Jelgava: Latvia University of Life Sciences and Technologies, 2019, s. 570--575. ISSN 1691-3043. URL: http://www.tf.llu.lv/conference/proceedings2019/Papers/N260.pdf
stať ve sborníku2019prohlížet
Examination of thermal balance of vertical green mobile wall
Mašán, Vladimír -- Burg, Patrik -- Bukovská, Pavla -- Sikora, Jakub
Examination of thermal balance of vertical green mobile wall. In Engineering for Rural Development: Proceedings of 18th International Scientific Conference. Jelgava: Latvia University of Life Sciences and Technologies, 2019, s. 501--506. ISSN 1691-3043. URL: http://www.tf.llu.lv/conference/proceedings2019/Papers/N049.pdf
stať ve sborníku2019prohlížet
High-Throughput Sequencing Analysis of the Bacterial Community in Stone Fruit Phloem Tissues Infected by "Candidatus Phytoplasma prunorum"
Eichmeier, Aleš -- Kiss, Tomáš -- Nečas, Tomáš -- Peňázová, Eliška -- Tekielska, Dorota -- Bohunická, Markéta -- Valentová, Lucie -- Čmejla, Radek -- Morais, Daniel -- Baldrian, Petr
High-Throughput Sequencing Analysis of the Bacterial Community in Stone Fruit Phloem Tissues Infected by "Candidatus Phytoplasma prunorum". Microbial Ecology. 2019. sv. 77, č. 3, s. 664--675. ISSN 0095-3628. URL: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00248-018-1250-9
článek v odborném periodiku2019prohlížet
High-throughput small RNA sequencing for evaluation of grapevine sanitation efficacy
Eichmeier, Aleš -- Komínková, Marcela -- Pečenka, Jakub -- Komínek, Petr
High-throughput small RNA sequencing for evaluation of grapevine sanitation efficacy. Journal of Virological Methods. 2019. sv. 267, č. May, s. 66--70. ISSN 0166-0934. URL: https://doi.org/10.1016/j.jviromet.2019.03.003
článek v odborném periodiku2019prohlížet
Historie, vývoj a význam fenologie
Rožnovský, Jaroslav -- Vyskot, Ilja
Historie, vývoj a význam fenologie. In Fenologie, její význam a užití. Praha: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, 2019, ISBN 978-80-87361-98-6.
stať ve sborníku2019prohlížet
Hodnocení účinnosti předchlazovacích metod na hlávkovém zelí
Tůma, Radovan
Hodnocení účinnosti předchlazovacích metod na hlávkovém zelí. In Sborník XLV. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 307--316. ISBN 978-80-7509-653-1. URL: http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny
stať ve sborníku2019prohlížet
Hodnocení vlastností porézní hadice v provozních podmínkách
Mašán, Vladimír -- Vaštík, Lukáš -- Burgová, Jana -- Sikora, Jakub
Hodnocení vlastností porézní hadice v provozních podmínkách. Agritech Science. 2019. sv. 13, č. 3, ISSN 1802-8942.
článek v odborném periodiku2019prohlížet
Impact of compost application in vineyards on changes of physical properties of soil
Burg, Patrik -- Mašán, Vladimír -- Čížková, Alice -- Badaliková, Barbora
Impact of compost application in vineyards on changes of physical properties of soil. In Engineering for Rural Development: Proceedings of 18th International Scientific Conference. Jelgava: Latvia University of Life Sciences and Technologies, 2019, s. 576--582. ISSN 1691-3043. URL: http://www.tf.llu.lv/conference/proceedings2019/Papers/N263.pdf
stať ve sborníku2019prohlížet
INOVACE OVOCNICKÉHO ŠKOLKAŘSTVÍ moderní postupy rozmnožování a dopěstování
Nečas, Tomáš -- Göttingerová, Martina -- Ondrášek, Ivo -- Náměstek, Jan -- Wolf, Jan -- Kiss, Tomáš -- Laňar, Luděk -- Mészáros , Martin -- Nečasová, Jana -- Letocha, Tomáš
INOVACE OVOCNICKÉHO ŠKOLKAŘSTVÍ moderní postupy rozmnožování a dopěstování. 1. vyd. Brno: Ediční středisko Mendelovy univerzity v Brně, 2019. 115 s. ISBN 978-80-7509-636-4.
odborná kniha2019prohlížet
K problematice závlahy kontejneroven mikropostřikovači
Litschmann, Tomáš -- Salaš, Petr -- Burgová, Jana -- Vlk, Radoslav -- Rožnovský, Jaroslav -- Horáková, Marie
K problematice závlahy kontejneroven mikropostřikovači. In Hospodaření s vodou v krajině . Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2019, ISBN 978-80-87577-88-2. URL: http://www.cbks.cz/cd/prispevky/LitschmannSalas.pdf
stať ve sborníku2019prohlížet
KVANTIFIKACE FYTOPLAZEM OVOCNÝCH DŘEVIN SKUPINY 16SrX (‘Candidatus Phytoplasma prunorum’, ‘Candidatus Phytoplasma mali’ a ‘Candidatus Phytoplasma pyri’) POMOCÍ REAL TIME PCR
Kiss, Tomáš -- Nečas, Tomáš -- Nečasová, Jana -- Wolf, Jan -- Ondrášek, Ivo
KVANTIFIKACE FYTOPLAZEM OVOCNÝCH DŘEVIN SKUPINY 16SrX (‘Candidatus Phytoplasma prunorum’, ‘Candidatus Phytoplasma mali’ a ‘Candidatus Phytoplasma pyri’) POMOCÍ REAL TIME PCR. KISS, T. -- NEČAS, T. -- NEČASOVÁ, J. -- WOLF, J. -- ONDRÁŠEK, I. 2019.
certifikované, akreditované, schválené metodiky, léčebné nebo památkové postupy2019prohlížet
Květnová ovocná zahrada
Nečas, Tomáš
Květnová ovocná zahrada. Zahrádkář. 2019. sv. LI, č. 5, s. 22--23. ISSN 0139-7761.
článek v odborném periodiku2019prohlížet
Lednová ovocná zahrada
Nečas, Tomáš
Lednová ovocná zahrada. Zahrádkář. 2019. sv. LI, č. 1, s. 26--27. ISSN 0139-7761.
článek v odborném periodiku2019prohlížet
Manýristické a barokní zahrady v krajině u Olomouce
Hronová Šafářová, Lucie
Manýristické a barokní zahrady v krajině u Olomouce. HRONOVÁ ŠAFÁŘOVÁ, L. 2019. URL: http://web2.mendelu.cz/zf_561_nmap1/
specializované mapy s odborným obsahem2019prohlížet
Mechanizační prostředky pro chemickou ochranu sadů
Burg, Patrik -- Mašán, Vladimír -- Čížková, Alice
Mechanizační prostředky pro chemickou ochranu sadů. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2019. sv. 18, č. 4, s. 12--14. ISSN 1213-7596.
článek v odborném periodiku2019prohlížet
Metody šlechtění odolných odrůd slivoní
Wolf, Jan -- Nečas, Tomáš -- Komínek, Petr -- Ondrášek, Ivo -- Kiss, Tomáš
Metody šlechtění odolných odrůd slivoní. WOLF, J. -- NEČAS, T. -- KOMÍNEK, P. -- ONDRÁŠEK, I. -- KISS, T. 2019.
certifikované, akreditované, schválené metodiky, léčebné nebo památkové postupy2019prohlížet
Monitoring fenologických projevů rostlin pro potřeby krajinářské architektury
Bulíř, Pavel
Monitoring fenologických projevů rostlin pro potřeby krajinářské architektury. In Fenologie, její význam a užití. Praha: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, 2019, ISBN 978-80-87361-98-6.
stať ve sborníku2019prohlížet
Možnosti revitalizace zemědělské půdy ohrožené suchem
Vymyslický, T -- Kadaňková, P -- Lošák, M -- Salaš, Petr
Možnosti revitalizace zemědělské půdy ohrožené suchem. In Hospodaření s vodou v krajině . Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2019, ISBN 978-80-87577-88-2. URL: http://www.cbks.cz/cd/prispevky/Vymyslicky.pdf
stať ve sborníku2019prohlížet
Návrh metodického postupu modelování fenofází rostlin v závislosti na počasí
Baltazár, Tivadar -- Rožnovský, Jaroslav -- Pejchal, Miloš
Návrh metodického postupu modelování fenofází rostlin v závislosti na počasí. In Fenologie, její význam a užití. Praha: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, 2019, ISBN 978-80-87361-98-6.
stať ve sborníku2019prohlížet
New promising apricot hybrids from faculty of Horticulture in Lednice
Nečas, Tomáš -- Göttingerová, Martina -- Wolf, Jan -- Kiss, Tomáš -- Ondrášek, Ivo
New promising apricot hybrids from faculty of Horticulture in Lednice. In Abstract proceeding from XVII International Symposium on Apricot Breeding and Culture. 1. vyd. Malatya: 2019, s. 32.
abstrakt článku ve sborníku2019prohlížet
Ovocná zahrada v červnu
Nečas, Tomáš
Ovocná zahrada v červnu. Zahrádkář. 2019. sv. LI, č. 6, s. 28--29. ISSN 0139-7761.
článek v odborném periodiku2019prohlížet
Ovocnářství v českých vesnicích Banátu
Boček, Stanislav
Ovocnářství v českých vesnicích Banátu. In: Přenesená krajina: Český venkov v rumunském Banátu. Praha: Academia, 2019. s. 118--145. ISBN 978-80-200-2967-6.
kapitola v knize2019prohlížet
Perspektivní opatření při ochraně půdy ve vinicích před vodní erozí
Burg, Patrik -- Čížková, Alice
Perspektivní opatření při ochraně půdy ve vinicích před vodní erozí. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2019. sv. 18, č. 4, s. 16--18. ISSN 1213-7596.
článek v odborném periodiku2019prohlížet
Potential use of spring budding techniques in production of plum nursery trees
Wolf, Jan -- Ondrášek, Ivo -- Nečas, Tomáš
Potential use of spring budding techniques in production of plum nursery trees. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B. Natural, Exact, and Applied Sciences. 2019. sv. 73, č. 3, s. 20--30. ISSN 1407-009X.
článek v odborném periodiku2019prohlížet
Prostředek k regulaci růstu pro semenné podnože ovocných dřevin z přímého výsevu
Nečas, Tomáš -- Wolf, Jan -- Kiss, Tomáš -- Ondrášek, Ivo
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Prostředek k regulaci růstu pro semenné podnože ovocných dřevin z přímého výsevu. NEČAS, T. -- WOLF, J. -- KISS, T. -- ONDRÁŠEK, I. CZ 32634 U1, Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika.
výsledky s právní ochranou (užitný vzor, průmyslový vzor)2019prohlížet
Provedení výnosových zkoušek silážní kukuřice v roce 2018
Jurica, Miloš -- Moudrá, Jana -- Raddová, Jana
Provedení výnosových zkoušek silážní kukuřice v roce 2018.  Brno. 2019.
souhrnná výzkumná zpráva2019prohlížet
Regenerácia trávnikov prísevom
Vaštík, Lukáš
Regenerácia trávnikov prísevom. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2019. sv. 18, č. 4, s. 79--81. ISSN 1213-7596.
článek v odborném periodiku2019prohlížet
Relationship between haematological profile and progression or spontaneous regression of melanoma in the Melanoma-bearing Libechov Minipigs
Čížková, Jana -- Erbanová, M -- Sochor, Jiří -- Jindrová, Andrea -- Strnadová, Kristyna -- Horak, Vratislav
Relationship between haematological profile and progression or spontaneous regression of melanoma in the Melanoma-bearing Libechov Minipigs. The Veterinary Journal. 2019. sv. 249, č. July, s. 1--9. ISSN 1090-0233. URL: https://doi.org/10.1016/j.tvjl.2019.04.016
článek v odborném periodiku2019prohlížet
Rozlišení tržních odrůd třešní podle obsahu těkavých aromatických sloučenin
Goliáš, Jan
Rozlišení tržních odrůd třešní podle obsahu těkavých aromatických sloučenin. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2019. sv. 18, č. 2, s. 33--35. ISSN 1213-7596.
článek v odborném periodiku2019prohlížet
Sophinka (LE-2926) - odrůda meruňky
Vachůn, Zdeněk -- Krška, Boris -- Sasková, Hana -- Jandásek, Josef -- Nečas, Tomáš -- Ondrášek, Ivo
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Sophinka (LE-2926) - odrůda meruňky. VACHŮN, Z. -- KRŠKA, B. -- SASKOVÁ, H. -- JANDÁSEK, J. -- NEČAS, T. -- ONDRÁŠEK, I. 2019.
poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno2019prohlížet
Souprava účinných látek pro podporu prodlužovacího růstu u výpěstků hrušní typu Knip-boom
Nečas, Tomáš -- Wolf, Jan -- Kiss, Tomáš -- Ondrášek, Ivo
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Souprava účinných látek pro podporu prodlužovacího růstu u výpěstků hrušní typu Knip-boom. NEČAS, T. -- WOLF, J. -- KISS, T. -- ONDRÁŠEK, I. CZ 32912 U1, Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika.
výsledky s právní ochranou (užitný vzor, průmyslový vzor)2019prohlížet
Souprava účinných látek pro podporu rozvětvování u výpěstků hrušní typu Knip-boom
Nečas, Tomáš -- Wolf, Jan -- Kiss, Tomáš -- Ondrášek, Ivo
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Souprava účinných látek pro podporu rozvětvování u výpěstků hrušní typu Knip-boom. NEČAS, T. -- WOLF, J. -- KISS, T. -- ONDRÁŠEK, I. CZ 32913 U1, Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika.
výsledky s právní ochranou (užitný vzor, průmyslový vzor)2019prohlížet
Srovnání dat prvních výskytů obaleče mramorovaného a obalečíka jednopásého na révě vinné v České republice v letech 1975-2018
Muška, František -- Rožnovský, Jaroslav -- Pavloušek, Pavel -- Baltazár, Tivadar -- Hrudová, Eva -- Muška, Antonín -- Mušková, Anna
Srovnání dat prvních výskytů obaleče mramorovaného a obalečíka jednopásého na révě vinné v České republice v letech 1975-2018. In Fenologie, její význam a užití. Praha: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, 2019, ISBN 978-80-87361-98-6.
stať ve sborníku2019prohlížet
Srovnání dat prvních výskytů plísně révové na révě vinné v České republice v letech 1965-2018
Muška, František -- Rožnovský, Jaroslav -- Pavloušek, Pavel -- Baltazár, Tivadar -- Hrudová, Eva -- Muška, Antonín -- Mušková, Anna
Srovnání dat prvních výskytů plísně révové na révě vinné v České republice v letech 1965-2018. In Fenologie, její význam a užití. Praha: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, 2019, ISBN 978-80-87361-98-6.
stať ve sborníku2019prohlížet
Teranostické přístupy pro léčbu bakteriálních infekcí při koincidenci nádorových onemocnění
Sehnal, K -- Gargulák, M -- Dočekalová, M -- Uhlířová, D -- Staňková, M -- Hosnedlová, B -- Sochor, Jiří -- Ruttkay Nedecký, B -- Kizek, R
Teranostické přístupy pro léčbu bakteriálních infekcí při koincidenci nádorových onemocnění. In Klinická onkologie. Praha: Ambit Media a.s., 2019, ISSN 0862-495X.
abstrakt článku ve sborníku2019prohlížet
The use of phytohormones in production of fruit tree rootstocks in nursery without irrigation
Wolf, Jan -- Kiss, Tomáš -- Venuta, Rostislav -- Nečas, Tomáš
The use of phytohormones in production of fruit tree rootstocks in nursery without irrigation. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2019. sv. 67, č. 2, s. 463--470. ISSN 1211-8516.
článek v odborném periodiku2019prohlížet
The use of SSR method for identification of unknown pear varieties
Wolf, Jan -- Kiss, Tomáš -- Nečas, Tomáš
The use of SSR method for identification of unknown pear varieties. In XV Eucarpia Fruit Breeding and Genetics Symposium. 1. vyd. Holovousy: VŠÚO Holovousy s.r.o, 2019, s. 81.
abstrakt článku ve sborníku2019prohlížet
Theranostic Tool for Targeting of Bacterial Cells Based on Silver Nanoparticles
Gargulák, Michael -- Čížek, Matouš -- Dočekalová, Michaela -- Kepinska, Marta -- Andre, Ferreira Da Silva -- Surovíková, Aneta -- Uhlirova, Dagmar -- Stankova, Martina -- Ruttkay-Nedecký, Branislav -- Vavřiník, Aleš -- Sochor, Jiří -- Nguyen, Hoai Viet -- Kizek, René
Theranostic Tool for Targeting of Bacterial Cells Based on Silver Nanoparticles. In NANOCON 2018: Conference Proceedings. Ostrava: Tanger Ltd., 2019, s. 370--375. ISBN 978-80-87294-89-5.
stať ve sborníku2019prohlížet
Únorová ovocná zahrada
Nečas, Tomáš
Únorová ovocná zahrada. Zahrádkář. 2019. sv. LI, č. 2, s. 20--21. ISSN 0139-7761.
článek v odborném periodiku2019prohlížet
Vegetation of selected vineyards and their aesthetic value in the landscape
Winkler, Jan -- Ragasová, Lucia -- Hanusová, Helena -- Kopta, Tomáš
Vegetation of selected vineyards and their aesthetic value in the landscape. In Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand...: Conference proceeding. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 462--465. ISBN 978-80-7509-659-3. URL: http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/03_sbornik%20RaOP%202019.pdf
stať ve sborníku2019prohlížet
Vliv mikroklimatu vybraných stanovišť v centru města Brna na fenologické projevy dřevin
Salaš, Petr -- Burgová, Jana -- Rožnovský, Jaroslav -- Litschmann, Tomáš -- Čadová, Barbora -- Vlk, Radoslav
Vliv mikroklimatu vybraných stanovišť v centru města Brna na fenologické projevy dřevin. In Fenologie, její význam a užití. Praha: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, 2019, ISBN 978-80-87361-98-6.
stať ve sborníku2019prohlížet
Vliv povrchů města na vlhkost půdy
Rožnovský, Jaroslav -- Salaš, Petr -- Burgová, Jana -- Vlk, Radoslav
Vliv povrchů města na vlhkost půdy. In Hospodaření s vodou v krajině . Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2019, ISBN 978-80-87577-88-2. URL: http://www.cbks.cz/cd/prispevky/RoznovskySalas.pdf
stať ve sborníku2019prohlížet
Vliv rostlinných regulátorů růstu na kvalitu výpěstků slivoní s korunkou z předčasného obrostu
Wolf, Jan -- Letocha, Tomáš -- Nečas, Tomáš
Vliv rostlinných regulátorů růstu na kvalitu výpěstků slivoní s korunkou z předčasného obrostu. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2019. sv. XVIII, č. 3, s. 38--42. ISSN 1213-7596.
článek v odborném periodiku2019prohlížet
Vyhodnocení vlivu teploty na projev symptomů fytoplazmové proliferace jabloně
Suchá, Jana -- Čmejla, Radek -- Valentová, Lucie -- Rejlová, Martina -- Nečas, Tomáš -- Wolf, Jan -- Brožová, Jana
Vyhodnocení vlivu teploty na projev symptomů fytoplazmové proliferace jabloně. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2019. sv. XVIII, č. 3, s. 34--37. ISSN 1213-7596.
článek v odborném periodiku2019prohlížet
Výsledky výzkumu virulence izolátů fytoplazmy proliferace jabloně
Suchá, Jana -- Čmejla, Radek -- Valentová, Lucie -- Bohunická, Markéta -- Nečas, Tomáš -- Eichmeier, Aleš -- Kiss, Tomáš
Výsledky výzkumu virulence izolátů fytoplazmy proliferace jabloně. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2019. sv. XVIII, č. 7, s. 32--33. ISSN 1213-7596.
článek v odborném periodiku2019prohlížet
Vývoj české krajinářské zahrady v 18. a 19. století - II. díl
Ševčíková, Barbara
Vývoj české krajinářské zahrady v 18. a 19. století - II. díl. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2019. sv. 18, č. 1, s. 34--35. ISSN 1213-7596.
článek v odborném periodiku2019prohlížet
XV Eucarpia Symposium on Fruit Breeding and Genetics
Sedlák, Jiří
XV Eucarpia Symposium on Fruit Breeding and Genetics. 3. 6. 2019 - 7. 6. 2019, Praha (CZ).
uspořádání (zorganizování) konference2019prohlížet
Zhodnotenie kvality ovocia v rámci rôznych zavlažovacích systémov a fertigácie jabĺk gala a fuji
Vaštík, Lukáš -- Mašán, Vladimír -- Vaidová, Michaela -- Čížková, Alice -- Višacki, Vladimir
Zhodnotenie kvality ovocia v rámci rôznych zavlažovacích systémov a fertigácie jabĺk gala a fuji. Agritech Science. 2019. sv. 13, č. 1, ISSN 1802-8942.
článek v odborném periodiku2019prohlížet
Změna meteorologických veličin ve vybraných regionech ČR v období 1961-2017
Střeštík, Jaroslav -- Rožnovský, Jaroslav -- Štěpánek, Petr -- Zahradníček, Pavel
Změna meteorologických veličin ve vybraných regionech ČR v období 1961-2017. In Hospodaření s vodou v krajině . Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2019, ISBN 978-80-87577-88-2. URL: http://www.cbks.cz/cd/prispevky/Strestik.pdf
stať ve sborníku2019prohlížet
Způsob výroby palivových pelet ze semen révy vinné a zařízení pro výrobu palivových pelet dle tohoto způsobu
Mašán, Vladimír -- Burg, Patrik -- Zemánek, Pavel
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Způsob výroby palivových pelet ze semen révy vinné a zařízení pro výrobu palivových pelet dle tohoto způsobu. MAŠÁN, V. -- BURG, P. -- ZEMÁNEK, P. 307732, Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika. URL: https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/307/307732.pdf
patent2019prohlížet