Zahradnická fakulta - seznam publikací


Aplikace zobrazuje seznam publikací odborníků zvoleného pracoviště. Vztah publikace k pracovišti je možné upravovat v aplikaci Moje a mnou spravované publikace v rámci editace dané publikace. Volba pracoviště se nachází v údajích společných pro všechny druhy publikací, konkrétně pod volbou oboru publikace.

Druh:
Rok:
Řadit dle:

Počet nalezených záznamů: 92

PublikaceDruh výsledkuRokPodrobnosti
A study of the inhibition of S. aureus bacterial cultures by the action of silver particles
Sochor, Jiří
A study of the inhibition of S. aureus bacterial cultures by the action of silver particles. In Clinica Chimica Acta. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2019, ISSN 0009-8981.
abstrakt článku ve sborníku2019Podrobnosti
Allium caeruleum Pall. Nový zplanělý druh v květeně České republiky.
Uher, Jiří
Allium caeruleum Pall. Nový zplanělý druh v květeně České republiky. Zprávy České botanické společnosti = Bulletin of the Czech Botanical Society. 2019. sv. 54, č. 1, s. 51--52. ISSN 1211-5258.
článek v odborném periodiku2019Podrobnosti
Anti-feedant activity of selected botanical extracts and their combinations on Plutella xylostella larvae
Jababu, Nambe -- Kopta, Tomáš -- Pokluda, Robert
Anti-feedant activity of selected botanical extracts and their combinations on Plutella xylostella larvae. In Acta Horticulturae 1242. Leuven: International Society for Horticultural Science (ISHS), 2019, s. 941--948. ISBN 978-94-6261-239-6.
stať ve sborníku2019Podrobnosti
Antioxidant Activity of Silver Nanoparticles Prepared by Green Synthesis
Ruttkay Nedecky, Branislav -- Docekalova, Michaela -- Hosnedlová, Božena -- Uhlirova, Dagmar -- Stańková, Martina -- Kepinska, Marta -- Milnerowicz, Halina -- Fernandez, Carlos -- Baroň, Mojmír -- Sochor, Jiří -- Nguyen, Hoai Viet -- Kizek, René
Antioxidant Activity of Silver Nanoparticles Prepared by Green Synthesis. In NANOCON 2018: Conference Proceedings. Ostrava: Tanger Ltd., 2019, s. 392--396. ISBN 978-80-87294-89-5.
stať ve sborníku2019Podrobnosti
Astilbe D.Don - čechrava
Uher, Jiří -- Štech, Milan
Astilbe D.Don - čechrava. In: KAPLAN, Z. -- DANIHELKA, J. -- CHRTEK, J. -- KIRSCHNER, J. -- KUBÁT, Z. -- ŠTECH, M. -- ŠTĚPÁNEK, J. Klíč ke Květeně České republiky. Praha: Academia, 2019. s. 405. ISBN 978-80-200-2660-6.
kapitola v knize2019Podrobnosti
Autochthonous yeasts as one of the tools to produce wines by original technologies
Vontrobová, Eva -- Kubizniaková, Petra -- Fiala, Jaromír -- Sochor, Jiří -- Matoulkova, Dagmar
Autochthonous yeasts as one of the tools to produce wines by original technologies. Kvasný průmysl: Časopis pro výrobu nápojů a biochemické technologie = Journal for brewing, malting & beverage industry. 2019. sv. 65, č. 1, s. 38--45. ISSN 0023-5830. URL: http://www.kvasnyprumysl.eu/index.php/kp/article/view/51
článek v odborném periodiku2019Podrobnosti
Bergenia Moench - bergenie
Uher, Jiří
Bergenia Moench - bergenie. In: KAPLAN, Z. -- DANIHELKA, J. -- CHRTEK, J. -- KIRSCHNER, J. -- KUBÁT, Z. -- ŠTECH, M. -- ŠTĚPÁNEK, J. Klíč ke Květeně České republiky. Praha: Academia, 2019. s. 404. ISBN 978-80-200-2660-6.
kapitola v knize2019Podrobnosti
Bergénie: zahradní introdukce, hybridy a předválečné odrůdové sortimenty
Uher, Jiří
Bergénie: zahradní introdukce, hybridy a předválečné odrůdové sortimenty. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2019. sv. 18, č. 3, s. 18--23. ISSN 1213-7596.
článek v odborném periodiku2019Podrobnosti
Březnová ovocná zahrada
Nečas, Tomáš
Březnová ovocná zahrada. Zahrádkář. 2019. sv. LI, č. 3, s. 16--17. ISSN 0139-7761.
článek v odborném periodiku2019Podrobnosti
Combined effect of chilling and light stress on the metabolic profile of Origanum vulgare L. in the juvenile stage
Szczalba, Maciej -- Kaffková, Katarína -- Kalisz, Andrzej -- Kopta, Tomáš -- Pokluda, Robert -- Sekara, Agnieszka
Combined effect of chilling and light stress on the metabolic profile of Origanum vulgare L. in the juvenile stage. Fresenius Environmental Bulletin. 2019. sv. 28, č. 5, s. 3981--3990. ISSN 1018-4619. URL: https://www.prt-parlar.de/download_feb_2019/
článek v odborném periodiku2019Podrobnosti
Comparison of selected qualitative parameters of some american, french and czech apricot varieties
Göttingerová, Martina -- Nečas, Tomáš
Comparison of selected qualitative parameters of some american, french and czech apricot varieties. In Abstract proceeding from XVII International Symposium on Apricot Breeding and Culture. 1. vyd. Malatya: 2019, s. 30.
abstrakt článku ve sborníku2019Podrobnosti
Comprehensive insight into arbuscular mycorrhizal fungi, Trichoderma spp. and plant multilevel interactions with emphasis on biostimulation of horticultural crops
Szczałba, M -- Kopta, Tomáš -- Gazstoł, M -- Sezkara, A
Comprehensive insight into arbuscular mycorrhizal fungi, Trichoderma spp. and plant multilevel interactions with emphasis on biostimulation of horticultural crops. Journal of Applied Microbiology. 2019. sv. 127, č. 3, s. 630--647. ISSN 1364-5072. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jam.14247
článek v odborném periodiku2019Podrobnosti
Cryopreservation of Caninae rose shoot tips guarantees biochemical stability and pollination potential monitored in four-year-old regenerants
Pawłowska, Božena -- Neugebauerová, Jarmila -- Bieniasz, Monika -- Szewczyk Taranek, Bożena -- Ondrášek, Ivo
Cryopreservation of Caninae rose shoot tips guarantees biochemical stability and pollination potential monitored in four-year-old regenerants. Zahradnictví = Horticultural science. 2019. sv. 46, č. 2, s. 90--97. ISSN 0862-867X. URL: https://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/239_2017-HORTSCI.pdf
článek v odborném periodiku2019Podrobnosti
Červencová ovocná zahrada
Nečas, Tomáš
Červencová ovocná zahrada. Zahrádkář. 2019. sv. LI, č. 7, s. 22--23. ISSN 0139-7761.
článek v odborném periodiku2019Podrobnosti
Darmera Voss - darmera
Hrouda, Lubomír -- Uher, Jiří
Darmera Voss - darmera. In: KAPLAN, Z. -- DANIHELKA, J. -- CHRTEK, J. -- KIRSCHNER, J. -- KUBÁT, Z. -- ŠTECH, M. -- ŠTĚPÁNEK, J. Klíč ke Květeně České republiky. Praha: Academia, 2019. s. 406. ISBN 978-80-200-2660-6.
kapitola v knize2019Podrobnosti
Detection of UV Radiation in Vineyards by Optical Analysis of CdTe Quantum Dots
Sochorová, Lenka -- Hosnedlová, Božena -- Docekalova, Michaela -- Stankova, Martina -- Uhlirova, Dagmar -- Ruttkay Nedecky, Branislav -- Kepinska, Marta -- Milnerowicz, Halina -- Baroň, Mojmír -- Nguyen, Hai Xuan -- Duong, Ngoc Bach -- Nguyen, Viet Hoai -- Sochor, Jiří -- Růžička, Josef -- Kizek, René
Detection of UV Radiation in Vineyards by Optical Analysis of CdTe Quantum Dots. In NANOCON 2018: Conference Proceedings. Ostrava: Tanger Ltd., 2019, s. 282--287. ISBN 978-80-87294-89-5.
stať ve sborníku2019Podrobnosti
Distribution of selected substances in blue varieties of table grapes
Soural, Ivo -- Wendelin, S -- Balík, Josef
Distribution of selected substances in blue varieties of table grapes. Acta Alimentaria. 2019. sv. 48, č. 2, s. 221--228. ISSN 0139-3006. URL: https://akademiai.com/doi/pdf/10.1556/066.2019.48.2.10
článek v odborném periodiku2019Podrobnosti
Dubnová ovocná zahrada
Nečas, Tomáš
Dubnová ovocná zahrada. Zahrádkář. 2019. sv. LI, č. 4, s. 22--23. ISSN 0139-7761.
článek v odborném periodiku2019Podrobnosti
Effect of biofertilizers on yield and morphological parameters of onion cultivars
Petrović, Bojana -- Kopta, Tomáš -- Pokluda, Robert
Effect of biofertilizers on yield and morphological parameters of onion cultivars. Folia Horticulturae. 2019. sv. 31, č. 1, s. 51--59. ISSN 0867-1761.
článek v odborném periodiku2019Podrobnosti
Effect of different DNA demethylating agents on in vitro cultures of peach rootstock GF 677
Baránek, Miroslav -- Otmar, Miroslav -- Krečmerová, Marcela -- Eichmeier, Aleš -- Moudrá, Jana -- Mynarzová, Zuzana
Effect of different DNA demethylating agents on in vitro cultures of peach rootstock GF 677. Notulae botanicae Horti agrobotanici Cluj-Napoca: Not. bot. Hort. agrobot. Cluj. 2019. sv. 47, č. 3, s. 896--902. ISSN 0255-965X. URL: https://www.notulaebotanicae.ro/index.php/nbha/article/view/11373
článek v odborném periodiku2019Podrobnosti
Epimedium L. - škornice
Uher, Jiří -- Štech, Milan
Epimedium L. - škornice. In: KAPLAN, Z. -- DANIHELKA, J. -- CHRTEK, J. -- KIRSCHNER, J. -- KUBÁT, Z. -- ŠTECH, M. -- ŠTĚPÁNEK, J. Klíč ke Květeně České republiky. Praha: Academia, 2019. s. 380. ISBN 978-80-200-2660-6.
kapitola v knize2019Podrobnosti
Evaluation of presence and concentration of ppv in rootstocks derived from prunus davidiana (carr.) Franch
Pavelková, Petra -- Kiss, Tomáš -- Nečas, Tomáš
Evaluation of presence and concentration of ppv in rootstocks derived from prunus davidiana (carr.) Franch. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2019. sv. 67, č. 1, s. 121--131. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/67/1/0121/
článek v odborném periodiku2019Podrobnosti
Evaluation of selected parameters of mechanical and pneumatic press during grape pressing
Zemánek, Pavel -- Mašán, Vladimír -- Burg, Patrik -- Gladyszewska, Bozena
Evaluation of selected parameters of mechanical and pneumatic press during grape pressing. In Engineering for Rural Development: Proceedings of 18th International Scientific Conference. Jelgava: Latvia University of Life Sciences and Technologies, 2019, s. 570--575. ISSN 1691-3043. URL: http://www.tf.llu.lv/conference/proceedings2019/Papers/N260.pdf
stať ve sborníku2019Podrobnosti
Examination of thermal balance of vertical green mobile wall
Mašán, Vladimír -- Burg, Patrik -- Bukovská, Pavla -- Sikora, Jakub
Examination of thermal balance of vertical green mobile wall. In Engineering for Rural Development: Proceedings of 18th International Scientific Conference. Jelgava: Latvia University of Life Sciences and Technologies, 2019, s. 501--506. ISSN 1691-3043. URL: http://www.tf.llu.lv/conference/proceedings2019/Papers/N049.pdf
stať ve sborníku2019Podrobnosti
First Report of Pseudonectria buxi Causing Volutella Blight on Boxwood in Czech Republic
Špetík, Milan -- Berraf-Tebbal, Akila -- Peňázová, Eliška -- Pečenka, Jakub -- Maier, Marian -- Eichmeier, Aleš
First Report of Pseudonectria buxi Causing Volutella Blight on Boxwood in Czech Republic. Plant disease: an international journal of applied plant pathology. 2019. sv. 103, č. 7, s. 1790--1791. ISSN 0191-2917.
článek v odborném periodiku2019Podrobnosti
Gaillardia ×grandiflora VanHoutte
Uher, Jiří
Gaillardia ×grandiflora VanHoutte. Zprávy České botanické společnosti = Bulletin of the Czech Botanical Society. 2019. sv. 54, č. 1, s. 96--97. ISSN 1211-5258.
článek v odborném periodiku2019Podrobnosti
Heuchera L. - dlužicha
Uher, Jiří -- Štech, Milan
Heuchera L. - dlužicha. In: KAPLAN, Z. -- DANIHELKA, J. -- CHRTEK, J. -- KIRSCHNER, J. -- KUBÁT, Z. -- ŠTECH, M. -- ŠTĚPÁNEK, J. Klíč ke Květeně České republiky. Praha: Academia, 2019. s. 404--405. ISBN 978-80-200-2660-6.
kapitola v knize2019Podrobnosti
High-Throughput Sequencing Analysis of the Bacterial Community in Stone Fruit Phloem Tissues Infected by "Candidatus Phytoplasma prunorum"
Eichmeier, Aleš -- Kiss, Tomáš -- Nečas, Tomáš -- Peňázová, Eliška -- Tekielska, Dorota -- Bohunická, Markéta -- Valentová, Lucie -- Čmejla, Radek -- Morais, Daniel -- Baldrian, Petr
High-Throughput Sequencing Analysis of the Bacterial Community in Stone Fruit Phloem Tissues Infected by "Candidatus Phytoplasma prunorum". Microbial Ecology. 2019. sv. 77, č. 3, s. 664--675. ISSN 0095-3628. URL: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00248-018-1250-9
článek v odborném periodiku2019Podrobnosti
High-throughput small RNA sequencing for evaluation of grapevine sanitation efficacy
Eichmeier, Aleš -- Komínková, Marcela -- Pečenka, Jakub -- Komínek, Petr
High-throughput small RNA sequencing for evaluation of grapevine sanitation efficacy. Journal of Virological Methods. 2019. sv. 267, č. May, s. 66--70. ISSN 0166-0934. URL: https://doi.org/10.1016/j.jviromet.2019.03.003
článek v odborném periodiku2019Podrobnosti
Historie, vývoj a význam fenologie
Rožnovský, Jaroslav -- Vyskot, Ilja
Historie, vývoj a význam fenologie. In Fenologie, její význam a užití. Praha: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, 2019, ISBN 978-80-87361-98-6.
stať ve sborníku2019Podrobnosti
Hodnocení účinnosti předchlazovacích metod na hlávkovém zelí
Tůma, Radovan
Hodnocení účinnosti předchlazovacích metod na hlávkovém zelí. In Sborník XLV. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 307--316. ISBN 978-80-7509-653-1. URL: http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny
stať ve sborníku2019Podrobnosti
Hodnocení vlastností porézní hadice v provozních podmínkách
Mašán, Vladimír -- Vaštík, Lukáš -- Burgová, Jana -- Sikora, Jakub
Hodnocení vlastností porézní hadice v provozních podmínkách. Agritech Science. 2019. sv. 13, č. 3, ISSN 1802-8942.
článek v odborném periodiku2019Podrobnosti
Characterization and pathogenicity of Cylindrocarpon-like asexual morphs associated with black foot disease in Algerian grapevine nurseries, with the description of Pleiocarpon algeriense sp. nov.
Aigoun Mouhous, Wassila -- Elena, Georgina -- Cabral, Ana -- León, Maela -- Sabaou, Nasserdine -- Armengol, Josep -- Chaouia, Cherifa -- Mahamedi, Alla Eddine -- Berraf-Tebbal, Akila
Characterization and pathogenicity of Cylindrocarpon-like asexual morphs associated with black foot disease in Algerian grapevine nurseries, with the description of Pleiocarpon algeriense sp. nov. European journal of plant pathology. 2019. sv. 154, č. 4, s. 887--901. ISSN 0929-1873. URL: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10658-019-01708-z
článek v odborném periodiku2019Podrobnosti
Impact of compost application in vineyards on changes of physical properties of soil
Burg, Patrik -- Mašán, Vladimír -- Čížková, Alice -- Badaliková, Barbora
Impact of compost application in vineyards on changes of physical properties of soil. In Engineering for Rural Development: Proceedings of 18th International Scientific Conference. Jelgava: Latvia University of Life Sciences and Technologies, 2019, s. 576--582. ISSN 1691-3043. URL: http://www.tf.llu.lv/conference/proceedings2019/Papers/N263.pdf
stať ve sborníku2019Podrobnosti
Induction of lateral branching of sweet cherry and plum in fruit nursery
Wolf, Jan -- Kiss, Tomáš -- Ondrášek, Ivo -- Nečas, Tomáš
Induction of lateral branching of sweet cherry and plum in fruit nursery. Notulae botanicae Horti agrobotanici Cluj-Napoca: Not. bot. Hort. agrobot. Cluj. 2019. sv. 47, č. 3, s. 962--969. ISSN 0255-965X. URL: https://www.notulaebotanicae.ro/index.php/nbha/article/view/11574
článek v odborném periodiku2019Podrobnosti
INOVACE OVOCNICKÉHO ŠKOLKAŘSTVÍ moderní postupy rozmnožování a dopěstování
Nečas, Tomáš -- Göttingerová, Martina -- Ondrášek, Ivo -- Náměstek, Jan -- Wolf, Jan -- Kiss, Tomáš -- Laňar, Luděk -- Mészáros , Martin -- Nečasová, Jana -- Letocha, Tomáš
INOVACE OVOCNICKÉHO ŠKOLKAŘSTVÍ moderní postupy rozmnožování a dopěstování. 1. vyd. Brno: Ediční středisko Mendelovy univerzity v Brně, 2019. 115 s. ISBN 978-80-7509-636-4.
odborná kniha2019Podrobnosti
K problematice závlahy kontejneroven mikropostřikovači
Litschmann, Tomáš -- Salaš, Petr -- Burgová, Jana -- Vlk, Radoslav -- Rožnovský, Jaroslav -- Horáková, Marie
K problematice závlahy kontejneroven mikropostřikovači. In Hospodaření s vodou v krajině . Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2019, ISBN 978-80-87577-88-2. URL: http://www.cbks.cz/cd/prispevky/LitschmannSalas.pdf
stať ve sborníku2019Podrobnosti
Klíč ke Květeně České republiky
Kaplan, Zdeněk -- Danihelka, Jiří -- Chrtek, Jindřich -- Kirschner, Jan -- Kubát, Zdeněk -- Štech, Milan -- Štěpánek, Jan
Klíč ke Květeně České republiky. Praha: Academia, 2019. 1168 s. ISBN 978-80-200-2660-6.
odborná kniha2019Podrobnosti
Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem - kompoziční rozbor
Zámečník, Roman a kol.
Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem - kompoziční rozbor. Zprávy památkové péče = Journal of Historical Heritage Preservation : časopis státní památkové péče. 2019. sv. 79, č. 1, s. 28--40. ISSN 1210-5538.
článek v odborném periodiku2019Podrobnosti
KVANTIFIKACE FYTOPLAZEM OVOCNÝCH DŘEVIN SKUPINY 16SrX (‘Candidatus Phytoplasma prunorum’, ‘Candidatus Phytoplasma mali’ a ‘Candidatus Phytoplasma pyri’) POMOCÍ REAL TIME PCR
Kiss, Tomáš -- Nečas, Tomáš -- Nečasová, Jana -- Wolf, Jan -- Ondrášek, Ivo
KVANTIFIKACE FYTOPLAZEM OVOCNÝCH DŘEVIN SKUPINY 16SrX (‘Candidatus Phytoplasma prunorum’, ‘Candidatus Phytoplasma mali’ a ‘Candidatus Phytoplasma pyri’) POMOCÍ REAL TIME PCR. KISS, T. -- NEČAS, T. -- NEČASOVÁ, J. -- WOLF, J. -- ONDRÁŠEK, I. 2019.
certifikované, akreditované, schválené metodiky, léčebné nebo památkové postupy2019Podrobnosti
Květnová ovocná zahrada
Nečas, Tomáš
Květnová ovocná zahrada. Zahrádkář. 2019. sv. LI, č. 5, s. 22--23. ISSN 0139-7761.
článek v odborném periodiku2019Podrobnosti
Lednová ovocná zahrada
Nečas, Tomáš
Lednová ovocná zahrada. Zahrádkář. 2019. sv. LI, č. 1, s. 26--27. ISSN 0139-7761.
článek v odborném periodiku2019Podrobnosti
Manýristické a barokní zahrady v krajině u Olomouce
Hronová Šafářová, Lucie
Manýristické a barokní zahrady v krajině u Olomouce. HRONOVÁ ŠAFÁŘOVÁ, L. 2019. URL: http://web2.mendelu.cz/zf_561_nmap1/
specializované mapy s odborným obsahem2019Podrobnosti
Medailonek k 80. narozeninám profesora Jana Goliáše
Balík, Josef
Medailonek k 80. narozeninám profesora Jana Goliáše. Vinař - sadař: odborný časopis pro vinohradníky, vinaře a ovocnáře. 2019. č. 4, s. 56--57. ISSN 1804-3054.
článek v odborném periodiku2019Podrobnosti
Mechanizační prostředky pro chemickou ochranu sadů
Burg, Patrik -- Mašán, Vladimír -- Čížková, Alice
Mechanizační prostředky pro chemickou ochranu sadů. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2019. sv. 18, č. 4, s. 12--14. ISSN 1213-7596.
článek v odborném periodiku2019Podrobnosti
Metody šlechtění odolných odrůd slivoní
Wolf, Jan -- Nečas, Tomáš -- Komínek, Petr -- Ondrášek, Ivo -- Kiss, Tomáš
Metody šlechtění odolných odrůd slivoní. WOLF, J. -- NEČAS, T. -- KOMÍNEK, P. -- ONDRÁŠEK, I. -- KISS, T. 2019.
certifikované, akreditované, schválené metodiky, léčebné nebo památkové postupy2019Podrobnosti
Monitoring fenologických projevů rostlin pro potřeby krajinářské architektury
Bulíř, Pavel
Monitoring fenologických projevů rostlin pro potřeby krajinářské architektury. In Fenologie, její význam a užití. Praha: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, 2019, ISBN 978-80-87361-98-6.
stať ve sborníku2019Podrobnosti
Možnosti revitalizace zemědělské půdy ohrožené suchem
Vymyslický, T -- Kadaňková, P -- Lošák, M -- Salaš, Petr
Možnosti revitalizace zemědělské půdy ohrožené suchem. In Hospodaření s vodou v krajině . Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2019, ISBN 978-80-87577-88-2. URL: http://www.cbks.cz/cd/prispevky/Vymyslicky.pdf
stať ve sborníku2019Podrobnosti
Návrh metodického postupu modelování fenofází rostlin v závislosti na počasí
Baltazár, Tivadar -- Rožnovský, Jaroslav -- Pejchal, Miloš
Návrh metodického postupu modelování fenofází rostlin v závislosti na počasí. In Fenologie, její význam a užití. Praha: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, 2019, ISBN 978-80-87361-98-6.
stať ve sborníku2019Podrobnosti
New promising apricot hybrids from faculty of Horticulture in Lednice
Nečas, Tomáš -- Göttingerová, Martina -- Wolf, Jan -- Kiss, Tomáš -- Ondrášek, Ivo
New promising apricot hybrids from faculty of Horticulture in Lednice. In Abstract proceeding from XVII International Symposium on Apricot Breeding and Culture. 1. vyd. Malatya: 2019, s. 32.
abstrakt článku ve sborníku2019Podrobnosti
Odezva plodů švestek na podmínky skladování na vzduchu a v řízené atmosféře
Goliáš, Jan
Odezva plodů švestek na podmínky skladování na vzduchu a v řízené atmosféře. Vinař - sadař: odborný časopis pro vinohradníky, vinaře a ovocnáře. 2019. č. 3, s. 66--68. ISSN 1804-3054.
článek v odborném periodiku2019Podrobnosti
Ovocná zahrada v červnu
Nečas, Tomáš
Ovocná zahrada v červnu. Zahrádkář. 2019. sv. LI, č. 6, s. 28--29. ISSN 0139-7761.
článek v odborném periodiku2019Podrobnosti
Ovocnářství v českých vesnicích Banátu
Boček, Stanislav
Ovocnářství v českých vesnicích Banátu. In: Přenesená krajina: Český venkov v rumunském Banátu. Praha: Academia, 2019. s. 118--145. ISBN 978-80-200-2967-6.
kapitola v knize2019Podrobnosti
Perspektivní opatření při ochraně půdy ve vinicích před vodní erozí
Burg, Patrik -- Čížková, Alice
Perspektivní opatření při ochraně půdy ve vinicích před vodní erozí. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2019. sv. 18, č. 4, s. 16--18. ISSN 1213-7596.
článek v odborném periodiku2019Podrobnosti
Podophyllum L. - noholist
Uher, Jiří -- Štech, Milan
Podophyllum L. - noholist. In: KAPLAN, Z. -- DANIHELKA, J. -- CHRTEK, J. -- KIRSCHNER, J. -- KUBÁT, Z. -- ŠTECH, M. -- ŠTĚPÁNEK, J. Klíč ke Květeně České republiky. Praha: Academia, 2019. s. 380. ISBN 978-80-200-2660-6.
kapitola v knize2019Podrobnosti
Porovnanie efektivity a nákladovosti mulčovania a kosenia trávnikov
Vaštík, Lukáš -- Mašán, Vladimír
Porovnanie efektivity a nákladovosti mulčovania a kosenia trávnikov. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2019. sv. 18, č. 8, s. 32--34. ISSN 1213-7596.
článek v odborném periodiku2019Podrobnosti
Potential use of spring budding techniques in production of plum nursery trees
Wolf, Jan -- Ondrášek, Ivo -- Nečas, Tomáš
Potential use of spring budding techniques in production of plum nursery trees. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B. Natural, Exact, and Applied Sciences. 2019. sv. 73, č. 3, s. 20--30. ISSN 1407-009X.
článek v odborném periodiku2019Podrobnosti
Prostředek k regulaci růstu pro semenné podnože ovocných dřevin z přímého výsevu
Nečas, Tomáš -- Wolf, Jan -- Kiss, Tomáš -- Ondrášek, Ivo
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Prostředek k regulaci růstu pro semenné podnože ovocných dřevin z přímého výsevu. NEČAS, T. -- WOLF, J. -- KISS, T. -- ONDRÁŠEK, I. CZ 32634 U1, Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika.
výsledky s právní ochranou (užitný vzor, průmyslový vzor)2019Podrobnosti
Provedení výnosových zkoušek silážní kukuřice v roce 2018
Jurica, Miloš -- Moudrá, Jana -- Raddová, Jana
Provedení výnosových zkoušek silážní kukuřice v roce 2018.  Brno. 2019.
souhrnná výzkumná zpráva2019Podrobnosti
Quantitative real-time PCR assay for rapid detection of Pseudomonas amygdali pv. lachrymans in cucumber leaf rinse
Gazdík, Filip -- Peňázová, Eliška -- Čechová, Jana -- Baránek, Miroslav -- Eichmeier, Aleš
Quantitative real-time PCR assay for rapid detection of Pseudomonas amygdali pv. lachrymans in cucumber leaf rinse. Journal of Plant Diseases and Protection. 2019. ISSN 1861-3829. URL: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs41348-019-00258-0
článek v odborném periodiku2019Podrobnosti
Regenerácia trávnikov prísevom
Vaštík, Lukáš
Regenerácia trávnikov prísevom. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2019. sv. 18, č. 4, s. 79--81. ISSN 1213-7596.
článek v odborném periodiku2019Podrobnosti
Relationship between haematological profile and progression or spontaneous regression of melanoma in the Melanoma-bearing Libechov Minipigs
Čížková, Jana -- Erbanová, M -- Sochor, Jiří -- Jindrová, Andrea -- Strnadová, Kristyna -- Horak, Vratislav
Relationship between haematological profile and progression or spontaneous regression of melanoma in the Melanoma-bearing Libechov Minipigs. The Veterinary Journal. 2019. sv. 249, č. July, s. 1--9. ISSN 1090-0233. URL: https://doi.org/10.1016/j.tvjl.2019.04.016
článek v odborném periodiku2019Podrobnosti
Rozlišení tržních odrůd třešní podle obsahu těkavých aromatických sloučenin
Goliáš, Jan
Rozlišení tržních odrůd třešní podle obsahu těkavých aromatických sloučenin. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2019. sv. 18, č. 2, s. 33--35. ISSN 1213-7596.
článek v odborném periodiku2019Podrobnosti
Severské odrůdy z pobaltských republik.
Sotolář, Radek
Severské odrůdy z pobaltských republik. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2019. sv. XVIII, č. 7, s. 40--42. ISSN 1213-7596. URL: https://www.zahradaweb.cz/severske-odrudy-z-pobaltskych-republik/
článek v odborném periodiku2019Podrobnosti
Sophinka (LE-2926) - odrůda meruňky
Vachůn, Zdeněk -- Krška, Boris -- Sasková, Hana -- Jandásek, Josef -- Nečas, Tomáš -- Ondrášek, Ivo
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Sophinka (LE-2926) - odrůda meruňky. VACHŮN, Z. -- KRŠKA, B. -- SASKOVÁ, H. -- JANDÁSEK, J. -- NEČAS, T. -- ONDRÁŠEK, I. 2019.
poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno2019Podrobnosti
Souprava účinných látek pro podporu prodlužovacího růstu u výpěstků hrušní typu Knip-boom
Nečas, Tomáš -- Wolf, Jan -- Kiss, Tomáš -- Ondrášek, Ivo
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Souprava účinných látek pro podporu prodlužovacího růstu u výpěstků hrušní typu Knip-boom. NEČAS, T. -- WOLF, J. -- KISS, T. -- ONDRÁŠEK, I. CZ 32912 U1, Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika.
výsledky s právní ochranou (užitný vzor, průmyslový vzor)2019Podrobnosti
Souprava účinných látek pro podporu rozvětvování u výpěstků hrušní typu Knip-boom
Nečas, Tomáš -- Wolf, Jan -- Kiss, Tomáš -- Ondrášek, Ivo
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Souprava účinných látek pro podporu rozvětvování u výpěstků hrušní typu Knip-boom. NEČAS, T. -- WOLF, J. -- KISS, T. -- ONDRÁŠEK, I. CZ 32913 U1, Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika.
výsledky s právní ochranou (užitný vzor, průmyslový vzor)2019Podrobnosti
Srovnání dat prvních výskytů obaleče mramorovaného a obalečíka jednopásého na révě vinné v České republice v letech 1975-2018
Muška, František -- Rožnovský, Jaroslav -- Pavloušek, Pavel -- Baltazár, Tivadar -- Hrudová, Eva -- Muška, Antonín -- Mušková, Anna
Srovnání dat prvních výskytů obaleče mramorovaného a obalečíka jednopásého na révě vinné v České republice v letech 1975-2018. In Fenologie, její význam a užití. Praha: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, 2019, ISBN 978-80-87361-98-6.
stať ve sborníku2019Podrobnosti
Srovnání dat prvních výskytů plísně révové na révě vinné v České republice v letech 1965-2018
Muška, František -- Rožnovský, Jaroslav -- Pavloušek, Pavel -- Baltazár, Tivadar -- Hrudová, Eva -- Muška, Antonín -- Mušková, Anna
Srovnání dat prvních výskytů plísně révové na révě vinné v České republice v letech 1965-2018. In Fenologie, její význam a užití. Praha: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, 2019, ISBN 978-80-87361-98-6.
stať ve sborníku2019Podrobnosti
Sweet Sapphire – nová kráska mezi stolními odrůdami.
Sotolář, Radek
Sweet Sapphire – nová kráska mezi stolními odrůdami. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2019. sv. XVIII, č. 7, s. 43. ISSN 1213-7596. URL: https://www.zahradaweb.cz/odruda-sweet-sapphire-nova-kraska-mezi-stolnimi-odrudami/
článek v odborném periodiku2019Podrobnosti
Tagetes erecta L.
Uher, Jiří
Tagetes erecta L. Zprávy České botanické společnosti = Bulletin of the Czech Botanical Society. 2019. sv. 54, č. 1, s. 132--133. ISSN 1211-5258.
článek v odborném periodiku2019Podrobnosti
Teaching Landscape Architecture: An Experimental Approach Combining Data-driven Methods and Parametric Modelling
Kopřivová, Iveta -- Sedláček, Jozef -- Vítek, Jiří
Teaching Landscape Architecture: An Experimental Approach Combining Data-driven Methods and Parametric Modelling. Journal of digital landscape architecture. 2019. č. 4, s. 344--353. ISSN 2367-4253.
článek v odborném periodiku2019Podrobnosti
Teranostické přístupy pro léčbu bakteriálních infekcí při koincidenci nádorových onemocnění
Sehnal, K -- Gargulák, M -- Dočekalová, M -- Uhlířová, D -- Staňková, M -- Hosnedlová, B -- Sochor, Jiří -- Ruttkay Nedecký, B -- Kizek, R
Teranostické přístupy pro léčbu bakteriálních infekcí při koincidenci nádorových onemocnění. In Klinická onkologie. Praha: Ambit Media a.s., 2019, ISSN 0862-495X.
abstrakt článku ve sborníku2019Podrobnosti
Testing Dense Point Clouds from UAV Surveys for Landscape Visualizations
Sedláček, Jozef -- Klepárník, Radim
Testing Dense Point Clouds from UAV Surveys for Landscape Visualizations. Journal of digital landscape architecture. 2019. č. 4, s. 258--265. ISSN 2367-4253.
článek v odborném periodiku2019Podrobnosti
The use of phytohormones in production of fruit tree rootstocks in nursery without irrigation
Wolf, Jan -- Kiss, Tomáš -- Venuta, Rostislav -- Nečas, Tomáš
The use of phytohormones in production of fruit tree rootstocks in nursery without irrigation. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2019. sv. 67, č. 2, s. 463--470. ISSN 1211-8516.
článek v odborném periodiku2019Podrobnosti
The use of SSR method for identification of unknown pear varieties
Wolf, Jan -- Kiss, Tomáš -- Nečas, Tomáš
The use of SSR method for identification of unknown pear varieties. In XV Eucarpia Fruit Breeding and Genetics Symposium. 1. vyd. Holovousy: VŠÚO Holovousy s.r.o, 2019, s. 81.
abstrakt článku ve sborníku2019Podrobnosti
Theranostic Tool for Targeting of Bacterial Cells Based on Silver Nanoparticles
Gargulák, Michael -- Čížek, Matouš -- Dočekalová, Michaela -- Kepinska, Marta -- Andre, Ferreira Da Silva -- Surovíková, Aneta -- Uhlirova, Dagmar -- Stankova, Martina -- Ruttkay-Nedecký, Branislav -- Vavřiník, Aleš -- Sochor, Jiří -- Nguyen, Hoai Viet -- Kizek, René
Theranostic Tool for Targeting of Bacterial Cells Based on Silver Nanoparticles. In NANOCON 2018: Conference Proceedings. Ostrava: Tanger Ltd., 2019, s. 370--375. ISBN 978-80-87294-89-5.
stať ve sborníku2019Podrobnosti
Trendy v oblasti akumulátorového náradia
Vaštík, Lukáš
Trendy v oblasti akumulátorového náradia. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2019. sv. 18, č. 6, s. 62--63. ISSN 1213-7596.
článek v odborném periodiku2019Podrobnosti
Únorová ovocná zahrada
Nečas, Tomáš
Únorová ovocná zahrada. Zahrádkář. 2019. sv. LI, č. 2, s. 20--21. ISSN 0139-7761.
článek v odborném periodiku2019Podrobnosti
Vegetation of selected vineyards and their aesthetic value in the landscape
Winkler, Jan -- Ragasová, Lucia -- Hanusová, Helena -- Kopta, Tomáš
Vegetation of selected vineyards and their aesthetic value in the landscape. In Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand...: Conference proceeding. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 462--465. ISBN 978-80-7509-659-3. URL: http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/03_sbornik%20RaOP%202019.pdf
stať ve sborníku2019Podrobnosti
Vliv mikroklimatu vybraných stanovišť v centru města Brna na fenologické projevy dřevin
Salaš, Petr -- Burgová, Jana -- Rožnovský, Jaroslav -- Litschmann, Tomáš -- Čadová, Barbora -- Vlk, Radoslav
Vliv mikroklimatu vybraných stanovišť v centru města Brna na fenologické projevy dřevin. In Fenologie, její význam a užití. Praha: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, 2019, ISBN 978-80-87361-98-6.
stať ve sborníku2019Podrobnosti
Vliv povrchů města na vlhkost půdy
Rožnovský, Jaroslav -- Salaš, Petr -- Burgová, Jana -- Vlk, Radoslav
Vliv povrchů města na vlhkost půdy. In Hospodaření s vodou v krajině . Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2019, ISBN 978-80-87577-88-2. URL: http://www.cbks.cz/cd/prispevky/RoznovskySalas.pdf
stať ve sborníku2019Podrobnosti
Vliv rostlinných regulátorů růstu na kvalitu výpěstků slivoní s korunkou z předčasného obrostu
Wolf, Jan -- Letocha, Tomáš -- Nečas, Tomáš
Vliv rostlinných regulátorů růstu na kvalitu výpěstků slivoní s korunkou z předčasného obrostu. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2019. sv. XVIII, č. 3, s. 38--42. ISSN 1213-7596.
článek v odborném periodiku2019Podrobnosti
Vyhodnocení vlivu teploty na projev symptomů fytoplazmové proliferace jabloně
Suchá, Jana -- Čmejla, Radek -- Valentová, Lucie -- Rejlová, Martina -- Nečas, Tomáš -- Wolf, Jan -- Brožová, Jana
Vyhodnocení vlivu teploty na projev symptomů fytoplazmové proliferace jabloně. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2019. sv. XVIII, č. 3, s. 34--37. ISSN 1213-7596.
článek v odborném periodiku2019Podrobnosti
Výsledky výzkumu virulence izolátů fytoplazmy proliferace jabloně
Suchá, Jana -- Čmejla, Radek -- Valentová, Lucie -- Bohunická, Markéta -- Nečas, Tomáš -- Eichmeier, Aleš -- Kiss, Tomáš
Výsledky výzkumu virulence izolátů fytoplazmy proliferace jabloně. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2019. sv. XVIII, č. 7, s. 32--33. ISSN 1213-7596.
článek v odborném periodiku2019Podrobnosti
Vývoj české krajinářské zahrady v 18. a 19. století - II. díl
Ševčíková, Barbara
Vývoj české krajinářské zahrady v 18. a 19. století - II. díl. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2019. sv. 18, č. 1, s. 34--35. ISSN 1213-7596.
článek v odborném periodiku2019Podrobnosti
XV Eucarpia Symposium on Fruit Breeding and Genetics
Sedlák, Jiří
XV Eucarpia Symposium on Fruit Breeding and Genetics. 3. 6. 2019 - 7. 6. 2019, Praha (CZ).
uspořádání (zorganizování) konference2019Podrobnosti
XVII International Symposium on Apricot Breeding and Culture
Ercisli, Sezai
XVII International Symposium on Apricot Breeding and Culture. 6. 7. 2019 - 10. 7. 2019, Malatya (TR).
uspořádání (zorganizování) konference2019Podrobnosti
Yucca flaccida Haworth. Nový zplanělý druh v květeně České republiky.
Uher, Jiří -- Kalníková, Veronika -- Kubín, Miroslav -- Koutecká, Věra -- Lukavský, Jaromír a kol.
Yucca flaccida Haworth. Nový zplanělý druh v květeně České republiky. Zprávy České botanické společnosti = Bulletin of the Czech Botanical Society. 2019. sv. 54, č. 1, s. 140--143. ISSN 1211-5258.
článek v odborném periodiku2019Podrobnosti
Zhodnotenie kvality ovocia v rámci rôznych zavlažovacích systémov a fertigácie jabĺk gala a fuji
Vaštík, Lukáš -- Mašán, Vladimír -- Vaidová, Michaela -- Čížková, Alice -- Višacki, Vladimir
Zhodnotenie kvality ovocia v rámci rôznych zavlažovacích systémov a fertigácie jabĺk gala a fuji. Agritech Science. 2019. sv. 13, č. 1, ISSN 1802-8942.
článek v odborném periodiku2019Podrobnosti
Změna meteorologických veličin ve vybraných regionech ČR v období 1961-2017
Střeštík, Jaroslav -- Rožnovský, Jaroslav -- Štěpánek, Petr -- Zahradníček, Pavel
Změna meteorologických veličin ve vybraných regionech ČR v období 1961-2017. In Hospodaření s vodou v krajině . Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2019, ISBN 978-80-87577-88-2. URL: http://www.cbks.cz/cd/prispevky/Strestik.pdf
stať ve sborníku2019Podrobnosti
Způsob výroby palivových pelet ze semen révy vinné a zařízení pro výrobu palivových pelet dle tohoto způsobu
Mašán, Vladimír -- Burg, Patrik -- Zemánek, Pavel
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Způsob výroby palivových pelet ze semen révy vinné a zařízení pro výrobu palivových pelet dle tohoto způsobu. MAŠÁN, V. -- BURG, P. -- ZEMÁNEK, P. 307732, Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika. URL: https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/307/307732.pdf
patent2019Podrobnosti