Faculty of Horticulture - list of publications


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 27

PublicationsType of resultYearDetails
Antioxidant Activity of Silver Nanoparticles Prepared by Green Synthesis
Ruttkay Nedecky, Branislav -- Docekalova, Michaela -- Hosnedlová, Božena -- Uhlirova, Dagmar -- Stańková, Martina -- Kepinska, Marta -- Milnerowicz, Halina -- Fernandez, Carlos -- Baroň, Mojmír -- Sochor, Jiří -- Nguyen, Hoai Viet -- Kizek, René
Antioxidant Activity of Silver Nanoparticles Prepared by Green Synthesis. In NANOCON 2018: Conference Proceedings. Ostrava: Tanger Ltd., 2019, p. 392--396. ISBN 978-80-87294-89-5.
article in proceedings2019Details
Březnová ovocná zahrada
Nečas, Tomáš
Březnová ovocná zahrada. Zahrádkář. 2019. v. LI, no. 3, p. 16--17. ISSN 0139-7761.
article in a professional periodical2019Details
Detection of UV Radiation in Vineyards by Optical Analysis of CdTe Quantum Dots
Sochorová, Lenka -- Hosnedlová, Božena -- Docekalova, Michaela -- Stankova, Martina -- Uhlirova, Dagmar -- Ruttkay Nedecky, Branislav -- Kepinska, Marta -- Milnerowicz, Halina -- Baroň, Mojmír -- Nguyen, Hai Xuan -- Duong, Ngoc Bach -- Nguyen, Viet Hoai -- Sochor, Jiří -- Růžička, Josef -- Kizek, René
Detection of UV Radiation in Vineyards by Optical Analysis of CdTe Quantum Dots. In NANOCON 2018: Conference Proceedings. Ostrava: Tanger Ltd., 2019, p. 282--287. ISBN 978-80-87294-89-5.
article in proceedings2019Details
Dubnová ovocná zahrada
Nečas, Tomáš
Dubnová ovocná zahrada. Zahrádkář. 2019. v. LI, no. 4, p. 22--23. ISSN 0139-7761.
article in a professional periodical2019Details
Evaluation of presence and concentration of PPV in rootstocks derived from Prunus davidiana (CARR.) FRANCH
Pavelková, Petra -- Kiss, Tomáš -- Nečas, Tomáš
Evaluation of presence and concentration of PPV in rootstocks derived from Prunus davidiana (CARR.) FRANCH. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2019. v. 67, no. 1, p. 121--131. ISSN 1211-8516.
article in a professional periodical2019Details
Evaluation of presence and concentration of ppv in rootstocks derived from prunus davidiana (carr.) Franch
Pavelková, Petra -- Kiss, Tomáš -- Nečas, Tomáš
Evaluation of presence and concentration of ppv in rootstocks derived from prunus davidiana (carr.) Franch. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2019. v. 67, no. 1, p. 121--131. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/67/1/0121/
article in a professional periodical2019Details
Gardens of the Mannerism and Baroque in the landscape by the town of Olomouc
Hronová Šafářová, Lucie
Manýristické a barokní zahrady v krajině u Olomouce. HRONOVÁ ŠAFÁŘOVÁ, L. 2019. URL: http://web2.mendelu.cz/zf_561_nmap1/
specialized maps with technical contents2019Details
High-Throughput Sequencing Analysis of the Bacterial Community in Stone Fruit Phloem Tissues Infected by "Candidatus Phytoplasma prunorum"
Eichmeier, Aleš -- Kiss, Tomáš -- Nečas, Tomáš -- Peňázová, Eliška -- Tekielska, Dorota -- Bohunická, Markéta -- Valentová, Lucie -- Čmejla, Radek -- Morais, Daniel -- Baldrian, Petr
High-Throughput Sequencing Analysis of the Bacterial Community in Stone Fruit Phloem Tissues Infected by "Candidatus Phytoplasma prunorum". Microbial Ecology. 2019. v. 77, no. 3, p. 664--675. ISSN 0095-3628. URL: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00248-018-1250-9
article in a professional periodical2019Details
High-Throughput Sequencing Analysis of the Bacterial Community in Stone Fruit Phloem Tissues Infected by “Candidatus Phytoplasma prunorum”
Eichmeier, Aleš -- Kiss, Tomáš -- Nečas, Tomáš -- Peňázová, Eliška -- Tekielska, Dorota Anna -- Bohunická, Markéta -- Valentová, Lucie -- Čmejla, Radek -- Morais, Daniel -- Baldrian, Petr
High-Throughput Sequencing Analysis of the Bacterial Community in Stone Fruit Phloem Tissues Infected by “Candidatus Phytoplasma prunorum”. Microbial Ecology. 2019. v. 77, p. 664--675. ISSN 0095-3628.
article in a professional periodical2019Details
Hodnocení účinnosti předchlazovacích metod na hlávkovém zelí
Tůma, Radovan
Hodnocení účinnosti předchlazovacích metod na hlávkovém zelí. In Sborník XLV. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 307--316. ISBN 978-80-7509-653-1. URL: http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny
article in proceedings2019Details
INOVACE OVOCNICKÉHO ŠKOLKAŘSTVÍ moderní postupy rozmnožování a dopěstování
Nečas, Tomáš -- Göttingerová, Martina -- Ondrášek, Ivo -- Náměstek, Jan -- Wolf, Jan -- Kiss, Tomáš -- Laňar, Luděk -- Mészáros , Martin -- Nečasová, Jana -- Letocha, Tomáš
INOVACE OVOCNICKÉHO ŠKOLKAŘSTVÍ moderní postupy rozmnožování a dopěstování. 1st ed. Brno: Ediční středisko Mendelovy univerzity v Brně, 2019. 115 p. ISBN 978-80-7509-636-4.
professional book2019Details
KVANTIFIKACE FYTOPLAZEM OVOCNÝCH DŘEVIN SKUPINY 16SrX (‘Candidatus Phytoplasma prunorum’, ‘Candidatus Phytoplasma mali’ a ‘Candidatus Phytoplasma pyri’) POMOCÍ REAL TIME PCR
Kiss, Tomáš -- Nečas, Tomáš -- Nečasová, Jana -- Wolf, Jan -- Ondrášek, Ivo
KVANTIFIKACE FYTOPLAZEM OVOCNÝCH DŘEVIN SKUPINY 16SrX (‘Candidatus Phytoplasma prunorum’, ‘Candidatus Phytoplasma mali’ a ‘Candidatus Phytoplasma pyri’) POMOCÍ REAL TIME PCR. KISS, T. -- NEČAS, T. -- NEČASOVÁ, J. -- WOLF, J. -- ONDRÁŠEK, I. 2019.
certified methods, restoration and conservation methods2019Details
Lednová ovocná zahrada
Nečas, Tomáš
Lednová ovocná zahrada. Zahrádkář. 2019. v. LI, no. 1, p. 26--27. ISSN 0139-7761.
article in a professional periodical2019Details
Mechanizační prostředky pro chemickou ochranu sadů
Burg, Patrik -- Mašán, Vladimír
Mechanizační prostředky pro chemickou ochranu sadů. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2019. v. 18, no. 4, p. 12--14. ISSN 1213-7596.
article in a professional periodical2019Details
Metody šlechtění odolných odrůd slivoní
Wolf, Jan -- Nečas, Tomáš -- Komínek, Petr -- Ondrášek, Ivo -- Kiss, Tomáš
Metody šlechtění odolných odrůd slivoní. WOLF, J. -- NEČAS, T. -- KOMÍNEK, P. -- ONDRÁŠEK, I. -- KISS, T. 2019.
certified methods, restoration and conservation methods2019Details
Perspektivní opatření při ochraně půdy ve vinicích před vodní erozí
Burg, Patrik -- Čížková, Alice
Perspektivní opatření při ochraně půdy ve vinicích před vodní erozí. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2019. v. 18, no. 4, p. 16--18. ISSN 1213-7596.
article in a professional periodical2019Details
Prostředek k regulaci růstu pro semenné podnože ovocných dřevin z přímého výsevu
Nečas, Tomáš -- Wolf, Jan -- Kiss, Tomáš -- Ondrášek, Ivo
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Prostředek k regulaci růstu pro semenné podnože ovocných dřevin z přímého výsevu. NEČAS, T. -- WOLF, J. -- KISS, T. -- ONDRÁŠEK, I. CZ 32634 U1, Úřad průmyslového vlastnictví, Czech Republic.
results with legal protection (utility model, industrial model)2019Details
Provedení výnosových zkoušek silážní kukuřice v roce 2018
Jurica, Miloš -- Moudrá, Jana -- Raddová, Jana
Provedení výnosových zkoušek silážní kukuřice v roce 2018.  Brno. 2019.
souhrnná výzkumná zpráva2019Details
Rozlišení tržních odrůd třešní podle obsahu těkavých aromatických sloučenin
Goliáš, Jan
Rozlišení tržních odrůd třešní podle obsahu těkavých aromatických sloučenin. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2019. v. 18, no. 2, p. 33--35. ISSN 1213-7596.
article in a professional periodical2019Details
Sophinka (LE-2926) - odrůda meruňky
Vachůn, Zdeněk -- Krška, Boris -- Sasková, Hana -- Jandásek, Josef -- Nečas, Tomáš -- Ondrášek, Ivo
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Sophinka (LE-2926) - odrůda meruňky. VACHŮN, Z. -- KRŠKA, B. -- SASKOVÁ, H. -- JANDÁSEK, J. -- NEČAS, T. -- ONDRÁŠEK, I. 2019.
pilot plant, verified technology, variety, breed2019Details
Theranostic Tool for Targeting of Bacterial Cells Based on Silver Nanoparticles
Gargulák, Michael -- Čížek, Matouš -- Dočekalová, Michaela -- Kepinska, Marta -- Andre, Ferreira Da Silva -- Surovíková, Aneta -- Uhlirova, Dagmar -- Stankova, Martina -- Ruttkay-Nedecký, Branislav -- Vavřiník, Aleš -- Sochor, Jiří -- Nguyen, Hoai Viet -- Kizek, René
Theranostic Tool for Targeting of Bacterial Cells Based on Silver Nanoparticles. In NANOCON 2018: Conference Proceedings. Ostrava: Tanger Ltd., 2019, p. 370--375. ISBN 978-80-87294-89-5.
article in proceedings2019Details
Únorová ovocná zahrada
Nečas, Tomáš
Únorová ovocná zahrada. Zahrádkář. 2019. v. LI, no. 2, p. 20--21. ISSN 0139-7761.
article in a professional periodical2019Details
Vliv rostlinných regulátorů růstu na kvalitu výpěstků slivoní s korunkou z předčasného obrostu
Wolf, Jan -- Letocha, Tomáš -- Nečas, Tomáš
Vliv rostlinných regulátorů růstu na kvalitu výpěstků slivoní s korunkou z předčasného obrostu. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2019. v. XVIII, no. 3, p. 38--42. ISSN 1213-7596.
article in a professional periodical2019Details
Vyhodnocení vlivu teploty na projev symptomů fytoplazmové proliferace jabloně
Suchá, Jana -- Čmejla, Radek -- Valentová, Lucie -- Rejlová, Martina -- Nečas, Tomáš -- Wolf, Jan -- Brožová, Jana
Vyhodnocení vlivu teploty na projev symptomů fytoplazmové proliferace jabloně. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2019. v. XVIII, no. 3, p. 34--37. ISSN 1213-7596.
article in a professional periodical2019Details
Vývoj české krajinářské zahrady v 18. a 19. století - II. díl
Ševčíková, Barbara
Vývoj české krajinářské zahrady v 18. a 19. století - II. díl. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2019. v. 18, no. 1, p. 34--35. ISSN 1213-7596.
article in a professional periodical2019Details
Zhodnotenie kvality ovocia v rámci rôznych zavlažovacích systémov a fertigácie jabĺk gala a fuji
Vaštík, Lukáš -- Mašán, Vladimír -- Vaidová, Michaela -- Čížková, Alice -- Višacki, Vladimir
Zhodnotenie kvality ovocia v rámci rôznych zavlažovacích systémov a fertigácie jabĺk gala a fuji. Agritech Science. 2019. v. 13, no. 1, ISSN 1802-8942.
article in a professional periodical2019Details
Způsob výroby palivových pelet ze semen révy vinné a zařízení pro výrobu palivových pelet dle tohoto způsobu
Mašán, Vladimír -- Burg, Patrik -- Zemánek, Pavel
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Způsob výroby palivových pelet ze semen révy vinné a zařízení pro výrobu palivových pelet dle tohoto způsobu. MAŠÁN, V. -- BURG, P. -- ZEMÁNEK, P. 307732, Úřad průmyslového vlastnictví, Czech Republic. URL: https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/307/307732.pdf
patent or a different result protected by specific legal provisions2019Details