Faculty of Horticulture - list of publications


The application shows a list of publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 114

PublicationsType of resultYearDetails
A cultivator for targeted bioticisation of horticultural substrates
Jurica, Miloš -- Kopta, Tomáš -- Polcarová, Alena -- Maršálek, Blahoslav
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Kultivátor pro cílenou biotizaci zahradnických substrátů. JURICA, M. -- KOPTA, T. -- POLCAROVÁ, A. -- MARŠÁLEK, B. 31921, Úřad průmyslového vlastnictví, Czech Republic. URL: http://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0031/uv031921.pdf
results with legal protection (utility model, industrial model)2018Details
A reaction mixture for the molecular identification of the pathogenic bacteria of cucumber Pseudomonas amygdali pv. lachrymans
Eichmeier, Aleš -- Gazdík, Filip -- Peňázová, Eliška -- Pečenka, Jakub -- Čechová, Jana -- Baránek, Miroslav
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Reakční směs k molekulární identifikaci patogenní bakterie okurek Pseudomonas amygdali pv. Iachrymans. EICHMEIER, A. -- GAZDÍK, F. -- PEŇÁZOVÁ, E. -- PEČENKA, J. -- ČECHOVÁ, J. -- BARÁNEK, M. 32225, Úřad průmyslového vlastnictví, Czech Republic. URL: http://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0032/uv032225.pdf
results with legal protection (utility model, industrial model)2018Details
Acta Horticulturae 1204
Acta Horticulturae 1204. 1st ed. Leuven: ISHS, 2018. 1206. ISBN 978-94-62612-01-3.
conference proceedings2018Details
Air temperature and humidity differences in urban climate
Rožnovský, Jaroslav -- Burgová, Jana
Diference teploty a vlhkosti vzduchu v městském prostředí. In STŘEDA, T. -- ROŽNOVSKÝ, J. Monitoring přírodního prostředí. MENDELU, VÚMOP, 2018, ISBN 978-80-7509-570-1. URL: http://www.cbks.cz/SbornikLednice18/RoznovskyBurgova.pdf
article in proceedings2018Details
Ampelografické a analytické srovnání odrůd révy z rodiny Portugalů
Sotolář, Radek
Ampelografické a analytické srovnání odrůd révy z rodiny Portugalů. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2018. v. 17, no. 8, p. 60--64. ISSN 1213-7596.
article in a professional periodical2018Details
Ampelographic and analytical comparison of Portugieser´s grape varieties
Sotolář, Radek
Ampelografické a analytické srovnání odrůd révy z rodiny Portugalů. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2018. v. XVII, no. 8, p. 60--64. ISSN 1213-7596.
article in a professional periodical2018Details
An independent mobile green wall
Mašán, Vladimír -- Burg, Patrik -- Zemánek, Pavel -- Adámková, Diana
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Nezávislá mobilní zelená stěna. MAŠÁN, V. -- BURG, P. -- ZEMÁNEK, P. -- ADÁMKOVÁ, D. 32180, Úřad průmyslového vlastnictví, Czech Republic. URL: http://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0032/uv032180.pdf
results with legal protection (utility model, industrial model)2018Details
Analysis of the Castle Library as a source of new information on the development of the landscape garden in Vlašim
Ševčíková, Barbara
Analysis of the Castle Library as a source of new information on the development of the landscape garden in Vlašim. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2018. v. 66, no. 5, p. 1207--1215. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2018066051207.pdf
article in a professional periodical2018Details
ASIJSKÉ HRUŠNĚ V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY pěstování, pomologie, skladování a choroby
Nečas, Tomáš -- Balík, Josef -- Wolf, Jan -- Goliáš, Jan -- Láčík, Jakub -- Šillerová, Jana -- Kiss, Tomáš -- Ondrášek, Ivo -- Horák, Miroslav -- Kožíšková, Jarmila -- Němcová, Anna -- Šnurkovič, Petr -- Híc, Pavel -- Pavelková, Petra -- Nečasová, Jana -- Cao, Yufen
ASIJSKÉ HRUŠNĚ V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY pěstování, pomologie, skladování a choroby. 1st ed. Brno: Ediční středisko Mendelovy univerzity, 2018. 184 p. ISBN 978-80-7509-557-2.
professional book2018Details
Cerapadus - an interesting supplement not only to botanical gardens.
Sotolář, Radek
Cerapadus - zajímavý doplněk nejen botanických zahrad. Vinař - sadař: odborný časopis pro vinohradníky, vinaře a ovocnáře. 2018. v. 4/2018, no. 4, p. 48--49. ISSN 1804-3054.
article in a professional periodical2018Details
Co neznáme, to nemůžeme chránit a uchovávat pro následující generace
Vaida, Pavel
Co neznáme, to nemůžeme chránit a uchovávat pro následující generace. Inspirace. 2018. v. 14, no. 3, p. 6--9. ISSN 2464-5893.
article in a professional periodical2018Details
Combining high-pressure methods for extraction of stilbenes from grape cane
Zachová, Zdeňka -- Tříska, Jan -- Vrchotová, Naděžda -- Balík, Josef -- Sajfrtová, Marie -- Sovová, Helena
Combining high-pressure methods for extraction of stilbenes from grape cane. The Journal of Supercritical Fluids. 2018. v. 142, no. December, p. 38--44. ISSN 0896-8446. URL: https://doi.org/10.1016/j.supflu.2018.05.021
article in a professional periodical2018Details
Comparison of rheological properties of varietal grape seed oils
Burg, Patrik -- Trávníček, Petr -- Mašán, Vladimír -- Rutkowski, Kazimierz -- Višacki, Vladimir
Comparison of rheological properties of varietal grape seed oils. Potravinárstvo. 2018. v. 12, no. 1, p. 63--69. ISSN 1338-0230. URL: http://www.potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/816
article in a professional periodical2018Details
Comparison of varieties from the Portugieser´s family by genetics.
Baránková, Kateřina -- Sotolář, Radek
Srovnání odrůd z rodiny Portugalů z pohledu genetiky. Vinař - sadař: odborný časopis pro vinohradníky, vinaře a ovocnáře. 2018. v. 5/2018, no. 5, p. 16--18. ISSN 1804-3054.
article in a professional periodical2018Details
Contribution of Red Wine Consumption to Human Health Protection
Snopek, Lukáš -- Mlček, Jiří -- Sochorová, Lenka -- Baroň, Mojmír -- Hlaváčová, Irena -- Jurikova, Tunde -- Kizek, René -- Sedlackova, Eva -- Sochor, Jiří
Contribution of Red Wine Consumption to Human Health Protection. Molecules. 2018. v. 23, no. 7, ISSN 1420-3049. URL: https://www.mdpi.com/1420-3049/23/7/1684
article in a professional periodical2018Details
Controlling Nitrate and Heavy Metals Content in Leeks (Allium porrum L.) Using Arbuscular Mycorrhizal Fungi Inoculation
Kučová, Lucie -- Kopta, Tomáš -- Sekara, Agnieszka -- Pokluda, Robert
Controlling Nitrate and Heavy Metals Content in Leeks (Allium porrum L.) Using Arbuscular Mycorrhizal Fungi Inoculation. Polish Journal of Environmental Studies. 2018. v. 27, no. 1, p. 137--143. ISSN 1230-1485. URL: http://www.pjoes.com/abstracts/2018/Vol27/No01/15.html
article in a professional periodical2018Details
České zahradní umění renesance a baroka v kontextu evropského vývoje (1550-1720)
Wilhelmová, Dana -- Damec, Jiří
České zahradní umění renesance a baroka v kontextu evropského vývoje (1550-1720). Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018. 197 p. ISBN 978-80-7509-566-4.
professional book2018Details
České zahradní umění renesance a baroka v kontextu evropského vývoje(1550-1720)
Wilhelmová, Dana -- Damec, Jiří
České zahradní umění renesance a baroka v kontextu evropského vývoje(1550-1720). 31. 8. 2018 - 30. 11. 2018, Praha (CZ). URL: http://mendelu.cz/30263n-pozvanka-na-vystavu-ceske-zahradni-umeni-renesance-a-baroka
holding an exhibition2018Details
Dependence of Antibacterial Properties of Silver Nanoparticles on Their Surface Modification
Cihalova, Kristyna -- Brezinova, Karolina -- Stankova, Martina -- Docekalova, Michaela -- Uhlirova, Dagmar -- Kepinska, Marta -- Sochor, Jiří -- Milnerowicz, Halina -- Fernandez, Carlos -- Zidkova, Jarmila -- Kizek, René
Dependence of Antibacterial Properties of Silver Nanoparticles on Their Surface Modification. In NANOCON 2017: Conference Proceedings. Ostrava: Tanger Ltd., 2018, p. 692--697. ISBN 978-80-87294-81-9.
article in proceedings2018Details
Diaporthe diversity and pathogenicity revealed from a broad survey of grapevine diseases in Europe
Eichmeier, Aleš et al.
Diaporthe diversity and pathogenicity revealed from a broad survey of grapevine diseases in Europe. Persoonia. 2018. v. 40, no. June, p. 135--153. ISSN 0031-5850. URL: https://doi.org/10.3767/persoonia.2018.40.06
article in a professional periodical2018Details
Dlouhodobé skladování pylu u Petunia hybrida
Salaš, Petr -- Černá, Markéta -- Černý, J
Dlouhodobé skladování pylu u Petunia hybrida. Úroda. 2018. v. 66, no. 12, p. 175--178. ISSN 0139-6013.
article in a professional periodical2018Details
Dny techniky na Zahradnické fakultě
Dušek, Martin -- Čížková, Alice
Dny techniky na Zahradnické fakultě. Mendel green: časopis Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2018. v. 10, no. 2, p. 38--39. ISSN 2533-6517.
article in a professional periodical2018Details
Effect of Bacterial-algal Biostimulant on the Yield and Internal Quality of Lettuce (Lactuca sativa L.) Produced for Spring and Summer Crop
Kopta, Tomáš -- Pavlíková, Marcela -- Sekara, Agnieszka -- Pokluda, Robert -- Maršálek, Blahoslav
Effect of Bacterial-algal Biostimulant on the Yield and Internal Quality of Lettuce (Lactuca sativa L.) Produced for Spring and Summer Crop. Notulae botanicae Horti agrobotanici Cluj-Napoca: Not. bot. Hort. agrobot. Cluj. 2018. v. 46, no. 2, p. 615--621. ISSN 0255-965X. URL: http://www.notulaebotanicae.ro/index.php/nbha/article/view/11110
article in a professional periodical2018Details
Effect of bean cultivars on soil microorganisms
Petrović, Bojana -- Đurić, Simonida -- Vasic, Mirjana -- Tunguz, Vesna -- Pokluda, Robert
Effect of bean cultivars on soil microorganisms. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2018. v. 66, no. 1, p. 155--160. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2018066010155.pdf
article in a professional periodical2018Details
Effect of Controlled Micro Oxygenation on White Wine
Průšová, Božena -- Baroň, Mojmír
Effect of Controlled Micro Oxygenation on White Wine. Ciencia e Tecnica Vitivinicola. 2018. v. 33, no. 1, p. 78--89. ISSN 0254-0223. URL: https://doi.org/10.1051/ctv/20183301078
article in a professional periodical2018Details
Effect of sowing substrate on coverage and rate of weeding of directly sown annual flower beds
Kuťková, Tatiana -- Klasová, Kristýna -- Dubský, Martin -- Barošová, Ivana
Effect of sowing substrate on coverage and rate of weeding of directly sown annual flower beds. Zahradnictví = Horticultural science. 2018. v. 45, no. 3, p. 156--163. ISSN 0862-867X. URL: https://www.agriculturejournals.cz/web/hortsci.htm?type=article&id=161_2016-HORTSCI
article in a professional periodical2018Details
Effect of the Environment on Precipitation and Air Temperature Dynamics
Knozová, Gražyna -- Rožnovský, Jaroslav
Vliv prostředí na dynamiku srážek a teploty vzduchu. In STŘEDA, T. -- ROŽNOVSKÝ, J. Monitoring přírodního prostředí. MENDELU, VÚMOP, 2018, ISBN 978-80-7509-570-1. URL: http://www.cbks.cz/SbornikLednice18/Knozov%C3%A1_Ro%C5%BEnovsk%C3%BD.pdf
article in proceedings2018Details
Effect of yeasts on the aroma profile of sauvignon blanc varietal wine
Průšová, Božena -- Sochor, Jiří -- Baroň, Mojmír -- Kumšta, Michal
Effect of yeasts on the aroma profile of sauvignon blanc varietal wine. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2018. v. 66, no. 4, p. 889--896. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/66/4/0889/
article in a professional periodical2018Details
Effects of irrigation and fertigation on yield and quality parameters of 'Gala' and 'Fuji' apple
Mašán, Vladimír -- Burg, Patrik -- Čížková, Alice -- Skoupil, Jaromír -- Zemánek, Pavel -- Višacki, Vladimir
Effects of irrigation and fertigation on yield and quality parameters of 'Gala' and 'Fuji' apple. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2018. v. 66, no. 5, p. 1183--1190. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2018066051183.pdf
article in a professional periodical2018Details
Environmental impact of a large-scale chemical elimination of Reynoutria spp. on the alluvium of the Moravka river - examination of vegetation changes in floodplain forests
Halas, Petr -- Švec, Pavel -- Lacina, Jan -- Martinková, Milena
Environmental impact of a large-scale chemical elimination of Reynoutria spp. on the alluvium of the Moravka river - examination of vegetation changes in floodplain forests. Biológia. 2018. v. 73, no. 1, p. 9--20. ISSN 0006-3088. URL: https://doi.org/10.2478/s11756-018-0007-8
article in a professional periodical2018Details
Evaluation of fuel pellets as secondary product when pressing oil from grapevine seeds
Mašán, Vladimír -- Burg, Patrik -- Višacki, Vladimir -- Ponjičan, Ondrej
Evaluation of fuel pellets as secondary product when pressing oil from grapevine seeds. In Engineering for Rural Development: Proceedings of 17th International Scientific Conference. Jelgava: Latvian University of Agriculture, 2018, p. 1766--1770. ISSN 1691-3043. URL: http://tf.llu.lv/conference/proceedings2018/Papers/N311.pdf
article in proceedings2018Details
Evaluation of impact of cover materials on reduction of water erosion of soil in vineyards
Burg, Patrik -- Mašán, Vladimír -- Čížková, Alice -- Višacki, Vladimir
Evaluation of impact of cover materials on reduction of water erosion of soil in vineyards. In Engineering for Rural Development: Proceedings of 17th International Scientific Conference. Jelgava: Latvian University of Agriculture, 2018, p. 658--664. ISSN 1691-3043. URL: http://tf.llu.lv/conference/proceedings2018/Papers/N312.pdf
article in proceedings2018Details
First Report of Dactylonectria torresensis Causing Black-Foot Disease on Grapevines in the Czech Republic
Pečenka, Jakub -- Eichmeier, Aleš -- Peňázová, Eliška -- Baránek, Miroslav -- Léon, M -- Armengol, J
First Report of Dactylonectria torresensis Causing Black-Foot Disease on Grapevines in the Czech Republic. Plant disease: an international journal of applied plant pathology. 2018. v. 102, no. 10, p. 2038--2039. ISSN 0191-2917. URL: https://apsjournals.apsnet.org/doi/10.1094/PDIS-03-18-0411-PDN
article in a professional periodical2018Details
Forgotten tree - service tree
Samuel Magnús, Samuel
Zabudnutý strom jarabina oskorušová. Sady a vinice: všetko o pestovaní ovocných plodín a viniča. 2018. v. 13, no. 1, p. 20--22. ISSN 1336-7684.
article in a professional periodical2018Details
Heunisch weiss (Gouais blanc) - a genetic source of current grapevine varieties.
Sotolář, Radek
Heunisch weiss (Gouais blanc) - genetický zdroj současných odrůd. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2018. v. XVII, no. 11/2018, p. 84--85. ISSN 1213-7596.
article in a professional periodical2018Details
High-throughput amplicon sequencing-based analysis of active fungal communities inhabiting grapevine after hot-water treatments reveals unexpectedly high fungal diversity
Eichmeier, Aleš -- Pečenka, Jakub -- Peňázová, Eliška -- Baránek, Miroslav -- Català García, Santiago -- León, Maela -- Armengol, Josep -- Gramaje, David
High-throughput amplicon sequencing-based analysis of active fungal communities inhabiting grapevine after hot-water treatments reveals unexpectedly high fungal diversity. Fungal Ecology. 2018. v. 36, no. December, p. 26--38. ISSN 1754-5048. URL: https://doi.org/10.1016/j.funeco.2018.07.011
article in a professional periodical2018Details
Historické příběhy vil severní Itálie
Kulhánková, Zora
Historické příběhy vil severní Itálie. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2018. v. 17, no. 8, p. 34--37. ISSN 1213-7596.
article in a professional periodical2018Details
Historie pěstování ovocných druhů
Nečas, Tomáš
Historie pěstování ovocných druhů. In: Ovocné kultury. 1st ed. Praha: Profi Press s. r. o., 2018. p. 14--26. ISBN 978-80-86726-86-1.
chapter in a book2018Details
Hlavní tržně pěstované ovocné druhy
Nečas, Tomáš -- Ondrášek, Ivo -- Wolf, Jan
Hlavní tržně pěstované ovocné druhy. In: Ovocné kultury. 1st ed. Praha: Profi Press s. r. o., 2018. p. 54--102. ISBN 978-80-86726-86-1.
chapter in a book2018Details
Hodnotenie a porovnanie podielu mimoprodukčnej vegetácie viničných tratí Velkobílovicka a Mikulovska
Ragasová, Lucia -- Kopta, Tomáš -- Winkler, Jan -- Pokluda, Robert
Hodnotenie a porovnanie podielu mimoprodukčnej vegetácie viničných tratí Velkobílovicka a Mikulovska. Úroda. 2018. v. 66, no. 12, p. 353--356. ISSN 0139-6013.
article in a professional periodical2018Details
Hodnotenie doprovodnej vegetácie viníc vybraných viničných tratí Južnej Moravy
Ragasová, Lucia -- Kopta, Tomáš -- Winkler, Jan
Hodnotenie doprovodnej vegetácie viníc vybraných viničných tratí Južnej Moravy. In XXI. Česká a slovenská konference o ochraně rostlin: Sborník abstraktů. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, p. 112. ISBN 978-80-7509-562-6.
abstract of an article in anthology2018Details
Hrušně - knihovnička zahrádkáře 24 (příloha)
Nečas, Tomáš
Hrušně - knihovnička zahrádkáře 24 (příloha). Zahrádkář. 2018. v. 8, no. příloha, p. 2--20. ISSN 0139-7761.
article in a professional periodical2018Details
Identification of 17 ‘Candidatus Phytoplasma pyri’ genotypes based on the diversity of the imp gene sequence
Bohunická, Markéta -- Valentová, Lucie -- Suchá, Jana -- Nečas, Tomáš -- Eichmeier, Aleš -- Kiss, Tomáš -- Čmejla, Radek
Identification of 17 ‘Candidatus Phytoplasma pyri’ genotypes based on the diversity of the imp gene sequence. Plant Pathology. 2018. v. 64, no. 4, p. 971--977. ISSN 0032-0862. URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ppa.12805/abstract
article in a professional periodical2018Details
Influence of Post-Harvest Ripening on the Levels of Selected Compounds in Various Cherry Cultivars
Goliáš, Jan -- Vrchotová, Naděžda -- Kožíšková, Jarmila -- Kotas, Petr -- Tříska, Jan
Influence of Post-Harvest Ripening on the Levels of Selected Compounds in Various Cherry Cultivars. Czech journal of food sciences. 2018. v. 36, no. 2, p. 163--168. ISSN 1212-1800. URL: https://www.agriculturejournals.cz/web/cjfs.htm?volume=36&firstPage=163&type=publishedArticle
article in a professional periodical2018Details
Juices Enriched with Phenolic Extracts from Grapes
Kulichová, Jana -- Buaong, Mantana -- Balík, Josef -- Híc, Pavel -- Tříska, Jan -- Vrchotová, Naděžda
Juices Enriched with Phenolic Extracts from Grapes. Czech journal of food sciences. 2018. v. 36, no. 3, p. 261--267. ISSN 1212-1800. URL: https://doi.org/10.17221/383/2017-CJFS
article in a professional periodical2018Details
Kernling - the new variety of Riesling.
Sotolář, Radek
Novější ryzlinková odrůda Kernling. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2018. v. 17, no. 5, p. 53. ISSN 1213-7596.
article in a professional periodical2018Details
Kompostování zahradnických odpadů s podílem matolin
Čížková, Alice -- Dušek, Martin
Kompostování zahradnických odpadů s podílem matolin. Komunální technika: odborný recenzovaný časopis pro komunální služby. 2018. v. 12, no. 3, p. 42--43. ISSN 1802-2391.
article in a professional periodical2018Details
Kvalita a šetrnost chemické ochrany v sadech při použití návěsných rosičů
Čížková, Alice -- Zemánek, Pavel
Kvalita a šetrnost chemické ochrany v sadech při použití návěsných rosičů. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2018. v. 17, no. 4, p. 11--13. ISSN 1213-7596.
article in a professional periodical2018Details
Matrix Assisted Laser Desorption/Ionization as a New Cancer Diagnostic Tool
Hosnedlová, Božena -- Kepinska, Marta -- Ruttkay Nedecky, Branislav -- Fernandez, Carlos -- Parak, Tomas -- Milnerowicz, Halina -- Sochor, Jiří -- Bjørklund, Geir -- Kizek, René
Matrix Assisted Laser Desorption/Ionization as a New Cancer Diagnostic Tool. In: Reference Module in Biomedical Sciences. New York: Elsevier Science Inc., 2018. ISBN 978-0-12-801238-3.
chapter in a book2018Details
Mechanizační prostředky pro ometání kmínků
Burg, Patrik -- Bukovská, Pavla
Mechanizační prostředky pro ometání kmínků. Vinař - sadař: odborný časopis pro vinohradníky, vinaře a ovocnáře. 2018. no. 3, p. 18--19. ISSN 1804-3054.
article in a professional periodical2018Details
Mechanizační prostředky pro sklizeň skořápkatého ovoce
Burg, Patrik -- Červinka, Lukáš -- Vaidová, Michaela
Mechanizační prostředky pro sklizeň skořápkatého ovoce. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2018. v. 17, no. 10, p. 12--13. ISSN 1213-7596.
article in a professional periodical2018Details
Méně známé ovocné druhy mírného a přechodného klimatického pásma
Ondrášek, Ivo
Méně známé ovocné druhy mírného a přechodného klimatického pásma. In: Ovocné kultury. 1st ed. Praha: Profi Press s. r. o., 2018. p. 103--111. ISBN 978-80-86726-86-1.
chapter in a book2018Details
Metagenomická analýza původců příznaků virových chorob révy vinné
Komínek, Petr -- Komínková, Marcela -- Eichmeier, Aleš
Metagenomická analýza původců příznaků virových chorob révy vinné. In XXI. Česká a slovenská konference o ochraně rostlin: Sborník abstraktů. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, p. 18. ISBN 978-80-7509-562-6.
abstract of an article in anthology2018Details
Methodology of training for agricultural innovation broker
Tamáš, Vojtěch -- Presová, Radmila -- Kopta, Tomáš
Methodology of training for agricultural innovation broker. In International Scientific Days 2018. Towards Productive, Sustainable and Resilient Global Agriculture and Food Systems: Conference Proceedings. Praha: Wolters Kluwer a.s., 2018, p. 2323--2341. ISBN 978-80-7598-180-6. URL: https://spu.fem.uniag.sk/mvd2018/isd2018_proceedings/isd_conference_proceedings.pdf
article in proceedings2018Details
Množení ovocných dřevin, produkce a dopěstování ovocné sadby
Nečas, Tomáš
Množení ovocných dřevin, produkce a dopěstování ovocné sadby. In: Ovocné kultury. 1st ed. Praha: Profi Press s. r. o., 2018. p. 112--121. ISBN 978-80-86726-86-1.
chapter in a book2018Details
Monitoring of genetic variability within selected varieties using molecular methods
Raddová, Jana -- Baránek, Miroslav -- Nedorost, Ľudovít
Sledování genetické variability v rámci vybraných odrůd pomocí molekulárních metod.  Brno. 2018.
souhrnná výzkumná zpráva2018Details
Monitoring the occurrence of ՙCandidatus Phytoplasma pyri՚ depending on the pear varieties in the Czech Republic
Nečas, Tomáš -- Kiss, Tomáš -- Wolf, Jan -- Ondrášek, Ivo
Monitoring the occurrence of ՙCandidatus Phytoplasma pyri՚ depending on the pear varieties in the Czech Republic. In XIII International Pear Symposium - abstract proceedings. 1st ed. Montevideo - Uruguay: 2018, p. 55.
abstract of an article in anthology2018Details
Nano-selenium and its nanomedicine applications: a critical review
Hosnedlová, Božena -- Kepinska, Marta -- Skalickova, Sylvie -- Fernandez, Carlos -- Ruttkay Nedecky, Branislav -- Peng, Qiuming -- Baroň, Mojmír -- Melcova, Magdalena -- Opatrilova, Radka -- Zidkova, Jarmila -- Bjørklund, Geir -- Sochor, Jiří -- Kizek, René
Nano-selenium and its nanomedicine applications: a critical review. International Journal of Nanomedicine. 2018. v. 13, no. 10 April, p. 2107--2128. ISSN 1176-9114. URL: https://www.dovepress.com/nano-selenium-and-its-nanomedicine-applications-a-critical-review-peer-reviewed-article-IJN
article in a professional periodical2018Details
Odolnost rezistentních odrůd jabloní vůči houbovým chorobám
Šnurkovič, Petr -- Dušek, Martin
Odolnost rezistentních odrůd jabloní vůči houbovým chorobám. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2018. v. 18, no. 3, p. 44--47. ISSN 1213-7596.
article in a professional periodical2018Details
Ochucený olej ze semen révy vinné
Burg, Patrik -- Mašán, Vladimír -- Zemánek, Pavel
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Ochucený olej ze semen révy vinné. BURG, P. -- MAŠÁN, V. -- ZEMÁNEK, P. 31449, Úřad průmyslového vlastnictví, Czech Republic. URL: http://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0031/uv031449.pdf
results with legal protection (utility model, industrial model)2018Details
Optimalizace systémů k molekulární detekci patogenů paprik Xanthomonas vesicatoria a Xanthomonas euvesicatoria
Pečenka, Jakub -- Kocanová, Mária -- Gazdík, Filip -- Ragasová, Lucia -- Peňázová, Eliška -- Baránek, Miroslav -- Eichmeier, Aleš
Optimalizace systémů k molekulární detekci patogenů paprik Xanthomonas vesicatoria a Xanthomonas euvesicatoria. In XXI. Česká a slovenská konference o ochraně rostlin: Sborník abstraktů. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, p. 39. ISBN 978-80-7509-562-6.
abstract of an article in anthology2018Details
Optimisation of Transplant Age in Combination with Dark-chilling to Enhance the Biological Quality of Broccoli Cultivated in Summer
Grabowska, Aneta -- Sekara, Agnieszka -- Kalisz, Andrzej -- Kunicki, Edward -- Wojciechowska, Renata -- Kopta, Tomáš
Optimisation of Transplant Age in Combination with Dark-chilling to Enhance the Biological Quality of Broccoli Cultivated in Summer. Notulae botanicae Horti agrobotanici Cluj-Napoca: Not. bot. Hort. agrobot. Cluj. 2018. v. 46, no. 2, p. 494--500. ISSN 0255-965X. URL: http://www.notulaebotanicae.ro/index.php/nbha/article/viewFile/11073/8122
article in a professional periodical2018Details
Palivové pelety ze semen révy vinné a zařízení pro výrobu těchto palivových pelet
Mašán, Vladimír -- Burg, Patrik -- Zemánek, Pavel
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Palivové pelety ze semen révy vinné a zařízení pro výrobu těchto palivových pelet. MAŠÁN, V. -- BURG, P. -- ZEMÁNEK, P. 31397, Úřad průmyslového vlastnictví, Czech Republic.
results with legal protection (utility model, industrial model)2018Details
Persistence and Dynamics of Xanthomonas campestris pv. campestris in a Natural Soil Environment after the Previous Highly Infected Cabbage Production
Gazdík, Filip -- Pečenka, Jakub -- Eichmeier, Aleš -- Baránek, Miroslav
Persistence and Dynamics of Xanthomonas campestris pv. campestris in a Natural Soil Environment after the Previous Highly Infected Cabbage Production. In 6th Xanthomonas Genomics Conference & 2nd Annual EuroXanth Conference 2018: Program & Abstracts. Halle: 2018,
abstract of an article in anthology2018Details
Physiological injuries of apples fruit by excessive concentration carbon dioxide in cool storage
Goliáš, Jan
Fyziologické onemocnění jablek z nadměrné koncentrace oxidu uhličitého v chladírenské komoře. Vinař - sadař: odborný časopis pro vinohradníky, vinaře a ovocnáře. 2018. no. 3, p. 56--58. ISSN 1804-3054.
article in a professional periodical2018Details
Phytohormones and growth regulators for induction of branching in nursery
Nečas, Tomáš -- Letocha, Tomáš -- Wolf, Jan -- Kiss, Tomáš
Fytohormony a růstové regulátory pro indukci větvení školkařských výpěstků. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2018. v. 7, p. 28--32. ISSN 1213-7596.
article in a professional periodical2018Details
Pomological and nutritional properties of varieties of Japanese plums
Wolf, Jan -- Nečas, Tomáš
Pomologické a nutriční vlastnosti plodů u odrůd japonských slivoní. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2018. v. 2, no. 2, p. 28--31. ISSN 1213-7596.
article in a professional periodical2018Details
Porovnání účinnosti metody ozonizace a hot water treatment k eliminaci bakterie Xanthomonas campestris pv. campestris v osivu zelí hlávkového
Peňázová, Eliška -- Laňar, Luděk -- Pečenka, Jakub -- Čechová, Jana -- Baránek, Miroslav -- Eichmeier, Aleš
Porovnání účinnosti metody ozonizace a hot water treatment k eliminaci bakterie Xanthomonas campestris pv. campestris v osivu zelí hlávkového. In XXI. Česká a slovenská konference o ochraně rostlin: Sborník abstraktů. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, p. 40. ISBN 978-80-7509-562-6.
abstract of an article in anthology2018Details
Postupy a technika pro likvidaci starých ovocných výsadeb
Zemánek, Pavel -- Čížková, Alice
Postupy a technika pro likvidaci starých ovocných výsadeb. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2018. v. 17, no. 4, p. 8--10. ISSN 1213-7596.
article in a professional periodical2018Details
Predicting the further spread of the European mistletoe (Viscum album) due to global climate change and other local factors (review)
Baltazár, Tivadar -- Pejchal, Miloš -- Varga, Ildikó
Predpovedanie ďalšieho šírenia imela bieleho (Viscum album) na základe globálnej zmeny klímy a niektorých lokálnych faktorov (review). In STŘEDA, T. -- ROŽNOVSKÝ, J. Monitoring přírodního prostředí. MENDELU, VÚMOP, 2018, ISBN 978-80-7509-570-1. URL: http://www.cbks.cz/SbornikLednice18/BaltazarPejchalVarga.pdf
article in proceedings2018Details
Principles of the French garden in the Czech garden design
Magni, Anna
Principles of the French garden in the Czech garden design. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2018. v. 66, no. 5, p. 1171--1181. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2018066051171.pdf
article in a professional periodical2018Details
Proměny květinových záhonů - městský park Michalov v Přerově
Pilušová, Barbora -- Kuťková, Tatiana
Proměny květinových záhonů - městský park Michalov v Přerově. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2018. v. 17, no. 9, p. 26--29. ISSN 1213-7596.
article in a professional periodical2018Details
Prototyp zařízení pro hloubkové zapravení organické hmoty do půdy ve vinicích a sadech
Mašán, Vladimír -- Burg, Patrik -- Zemánek, Pavel -- Čížková, Alice
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Prototyp zařízení pro hloubkové zapravení organické hmoty do půdy ve vinicích a sadech. MAŠÁN, V. -- BURG, P. -- ZEMÁNEK, P. -- ČÍŽKOVÁ, A. 2018.
technically implemented results (prototype, functional sample)2018Details
Průběžná zpráva o realizaci projektu TH02030073 za rok 2017
Salaš, Petr -- Vymyslický, Tomáš -- Lošák, Martin -- Pekař, Miloslav
Průběžná zpráva o realizaci projektu TH02030073 za rok 2017. 2018.
souhrnná výzkumná zpráva2018Details
Quality changes in organic and conventional Hokkaido pumpkin (Cucurbita maxima Duch.) during storage
Kopta, Tomáš -- Híc, Pavel -- Šlosár, Miroslav -- Pokluda, Robert
Quality changes in organic and conventional Hokkaido pumpkin (Cucurbita maxima Duch.) during storage. Biological Agriculture & Horticulture. 2018. v. 34, no. 1, p. 1--9. ISSN 0144-8765. URL: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01448765.2017.1343683
article in a professional periodical2018Details
Riziko spály jablek v prostředí s podpůrným účinkem etylenu
Goliáš, Jan
Riziko spály jablek v prostředí s podpůrným účinkem etylenu. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2018. v. 17, no. 11, p. 12--14. ISSN 1213-7596.
article in a professional periodical2018Details
Rozdělení ovocných druhů
Nečas, Tomáš
Rozdělení ovocných druhů. In: Ovocné kultury. 1st ed. Praha: Profi Press s. r. o., 2018. p. 32--53. ISBN 978-80-86726-86-1.
chapter in a book2018Details
Rozlišení plodů meruněk a jejich odrůd podle těkavých aromatických sloučenin
Goliáš, Jan
Rozlišení plodů meruněk a jejich odrůd podle těkavých aromatických sloučenin. Vinař - sadař: odborný časopis pro vinohradníky, vinaře a ovocnáře. 2018. no. 5, p. 34--37. ISSN 1804-3054.
article in a professional periodical2018Details
Řeka jako iniciátor obnovy městských čtvrtí
Hradilová, Iva
Řeka jako iniciátor obnovy městských čtvrtí. Zahrada - park - krajina: odborný časopis oboru zahradní a krajinářská tvorba. 2018. v. 28, no. 1, p. 32--35. ISSN 1211-1678.
article in a professional periodical2018Details
Seasonal variation of ascorbic acid and nitrate levels in selected basil (Ocimum basilicum L.) varieties
Muráriková, Andrea -- Neugebauerová, Jarmila
Seasonal variation of ascorbic acid and nitrate levels in selected basil (Ocimum basilicum L.) varieties. Zahradnictví = Horticultural science. 2018. v. 45, no. 1, p. 47--52. ISSN 0862-867X. URL: https://doi.org/10.17221/216/2016-HORTSCI
article in a professional periodical2018Details
Senzorické hodnocení odrůdových šťáv z jablek
Šnurkovič, Petr -- Sochorcová, Nicola
Senzorické hodnocení odrůdových šťáv z jablek. Výživa a potraviny. 2018. v. 73, no. 2, p. 48--50. ISSN 1211-846X.
article in a professional periodical2018Details
Skladovanie európskych hrušiek v chladiarenských podmienkach
Goliáš, Jan
Skladovanie európskych hrušiek v chladiarenských podmienkach. Sady a vinice: všetko o pestovaní ovocných plodín a viniča. 2018. v. 13, no. 1, p. 28--31. ISSN 1336-7684.
article in a professional periodical2018Details
Soubor původních izolátů vinařských mikroorganismů pro fermentační technologie
Bušová, Iveta -- Paulíček, Vít -- Ježdík, Richard -- Minařík, Miroslav -- Siglová, Martina -- Fiala, Jaromír -- Kubizniaková, Petra -- Baroň, Mojmír -- Sochor, Jiří -- Holešinský, Radim
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Soubor původních izolátů vinařských mikroorganismů pro fermentační technologie. BUŠOVÁ, I. -- PAULÍČEK, V. -- JEŽDÍK, R. -- MINAŘÍK, M. -- SIGLOVÁ, M. -- FIALA, J. -- KUBIZNIAKOVÁ, P. -- BAROŇ, M. -- SOCHOR, J. -- HOLEŠINSKÝ, R. 2018.
technically implemented results (prototype, functional sample)2018Details
Současné možnosti při protimrazové ochraně vinic
Burg, Patrik -- Vaidová, Michaela -- Čížková, Alice
Současné možnosti při protimrazové ochraně vinic. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2018. v. 17, no. 3, p. 58--60. ISSN 1213-7596.
article in a professional periodical2018Details
Současný stav a trendy v oblasti ochrany vinic před ptactvem
Burg, Patrik -- Zemánek, Pavel -- Bukovská, Pavla
Současný stav a trendy v oblasti ochrany vinic před ptactvem. Vinařský obzor. 2018. v. 111, no. 9, p. 438--441. ISSN 1212-7884.
article in a professional periodical2018Details
Study of Candidatus Phytoplasma spp. in pears in the Czech Republic based on imp gene genotyping
Bohunická, Markéta -- Valentová, Lucie -- Suchá, Jana -- Nečas, Tomáš -- Eichmeier, Aleš -- Kiss, Tomáš -- Čmejla, Radek
Study of Candidatus Phytoplasma spp. in pears in the Czech Republic based on imp gene genotyping. In XXI. Česká a slovenská konference o ochraně rostlin: Sborník abstraktů. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, p. 32. ISBN 978-80-7509-562-6.
abstract of an article in anthology2018Details
Súčasné prístupy k navrhovaniu květinových prvkov v mestskom prostředí
Hillová, Dagmar -- Kuťková, Tatiana
Súčasné prístupy k navrhovaniu květinových prvkov v mestskom prostředí. Životné prostredie: revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie = The Environment : Revue for theory and care of the environment. 2018. v. 52, no. 1, p. 54--61. ISSN 0044-4863.
article in a professional periodical2018Details
Survey of Grapevine Pinot gris virus in certified grapevine stocks in Ukraine
Eichmeier, Aleš -- Peňázová, Eliška -- Muljukina, Nina
Survey of Grapevine Pinot gris virus in certified grapevine stocks in Ukraine. European journal of plant pathology. 2018. v. 152, no. 2, p. 555--560. ISSN 0929-1873. URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s10658-018-1497-5
article in a professional periodical2018Details
Teplotní a vlhkostní režim písčitých půd z hlediska zásobování rostlin vláhou v období 2009- 2015
Litschmann, Tomáš -- Rožnovský, Jaroslav -- Salaš, Petr
Teplotní a vlhkostní režim písčitých půd z hlediska zásobování rostlin vláhou v období 2009- 2015. In Hospodaření s vodou v krajině. 2018, ISBN 978-80-87361-83-2. URL: http://www.cbks.cz/SbornikTrebon18/LitschmannRoznovskySalas.pdf
article in proceedings2018Details
Test of wine jelly.
Sotolář, Radek -- Sotolářová, Oldřiška -- Kumšta, Michal
Test of wine jelly. Kvasný průmysl: Časopis pro výrobu nápojů a biochemické technologie = Journal for brewing, malting & beverage industry. 2018. v. 64, no. 2, p. 71--75. ISSN 0023-5830. URL: https://www.kvasnyprumysl.cz/pdfs/kpr/2018/02/05.pdf
article in a professional periodical2018Details
Testing of inoculation methods and susceptibility testing of perspective cabbage breeding lines (Brassica oleracea convar. Capitata) to the black rot disease caused by xanthomonas campestris pv. campestris
Peňázová, Eliška -- Kopta, Tomáš -- Jurica, Miloš -- Pečenka, Jakub -- Eichmeier, Aleš -- Pokluda, Robert
Testing of inoculation methods and susceptibility testing of perspective cabbage breeding lines (Brassica oleracea convar. Capitata) to the black rot disease caused by xanthomonas campestris pv. campestris. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2018. v. 66, no. 1, p. 139--148. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2018066010139.pdf
article in a professional periodical2018Details
The Effect of Phytoplasma Disease Caused by ‘Candidatus Phytoplasma prunorum’ on the Phenological and Pomological Traits in Apricot Trees
Nečas, Tomáš -- Kiss, Tomáš -- Eichmeier, Aleš -- Nečasová, Jana -- Ondrášek, Ivo
The Effect of Phytoplasma Disease Caused by ‘Candidatus Phytoplasma prunorum’ on the Phenological and Pomological Traits in Apricot Trees. Notulae botanicae Horti agrobotanici Cluj-Napoca: Not. bot. Hort. agrobot. Cluj. 2018. v. 46, no. 1, p. 107--114. ISSN 0255-965X. URL: http://www.notulaebotanicae.ro/index.php/nbha/article/view/10879/8072
article in a professional periodical2018Details
The evaluation of the content of selected substances in the fruits of Lonicera kamtschatica
Dušek, Martin -- Šnurkovič, Petr -- Becha, Tomáš
Hodnocení obsahu vybraných látek v plodech kamčatských borůvek. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2018. v. 17, no. 5, p. 46--48. ISSN 1213-7596.
article in a professional periodical2018Details
Trendy v oblasti protimrazové ochrany
Burg, Patrik -- Mašán, Vladimír
Trendy v oblasti protimrazové ochrany. Vinař - sadař: odborný časopis pro vinohradníky, vinaře a ovocnáře. 2018. no. 1, p. 68--69. ISSN 1804-3054.
article in a professional periodical2018Details
Uchovatelnost odrůd třešní balených do folie X TEND
Goliáš, Jan
Uchovatelnost odrůd třešní balených do folie X TEND. Vinař - sadař: odborný časopis pro vinohradníky, vinaře a ovocnáře. 2018. no. 4, p. 54--56. ISSN 1804-3054.
article in a professional periodical2018Details
Use of different plant growth regulators for control of shoot branching in apple and pear trees
Nečas, Tomáš -- Wolf, Jan -- Kiss, Tomáš -- Láčík, Jakub -- Letocha, Tomáš
Use of different plant growth regulators for control of shoot branching in apple and pear trees. In Acta Horticulturae 1204. 1st ed. Leuven: ISHS, 2018, p. 225--232. ISBN 978-94-62612-01-3.
article in proceedings2018Details
Use of plant growth regulators in fruit nursery production of plums and sweet cherries
Wolf, Jan -- Venuta, Rostislav -- Ondrášek, Ivo -- Nečas, Tomáš
Use of plant growth regulators in fruit nursery production of plums and sweet cherries. In Acta Horticulturae 1206. 1st ed. Leuven: ISHS, 2018, p. 299--307. ISBN 978-94-62612-01-3.
article in proceedings2018Details
Vegetace vybraných vinic Moravy - analýza druhového složení
Winkler, Jan -- Kopta, Tomáš -- Sochor, Jiří
Vegetace vybraných vinic Moravy - analýza druhového složení. Úroda. 2018. v. 66, no. 12, p. 53--58. ISSN 0139-6013.
article in a professional periodical2018Details
Vegetative, Chemical Status and Productivity of Zucchini Squash (Cucurbita pepo L.) Plants in Responses to Foliar Application of Pentakeep and Strigolactones Under NPK Rates
Pokluda, Robert -- Shehata, Sami M -- Kopta, Tomáš
Vegetative, Chemical Status and Productivity of Zucchini Squash (Cucurbita pepo L.) Plants in Responses to Foliar Application of Pentakeep and Strigolactones Under NPK Rates. Gesunde Pflanzen. 2018. v. 70, no. 1, p. 21--29. ISSN 0367-4223. URL: https://doi.org/10.1007/s10343-017-0409-5
article in a professional periodical2018Details
Viacriadkové stroje vo vinohradníctve
Burg, Patrik -- Bukovská, Pavla
Viacriadkové stroje vo vinohradníctve. Sady a vinice: všetko o pestovaní ovocných plodín a viniča. 2018. v. 13, no. 4, p. 40--41. ISSN 1336-7684.
article in a professional periodical2018Details
Vine varieties Blauer Portugieser and Blaufränkisch originated from Styria!
Sotolář, Radek
Portugal i Frankovka pochází ze Štýrska!.  [online]. 2018. URL: http://www.wine.cz/portugal-i-frankovka-pochazi-ze-styrska/.
electronic documents (text and hypertext documents, databases, presentations)2018Details
Vinohradnické nože a nářadí pro řez z hlediska historického vývoje
Burg, Patrik -- Zemánek, Pavel -- Vaidová, Michaela
Vinohradnické nože a nářadí pro řez z hlediska historického vývoje. Vinař - sadař: odborný časopis pro vinohradníky, vinaře a ovocnáře. 2018. no. 5, p. 6--7. ISSN 1804-3054.
article in a professional periodical2018Details
Vliv hloubkové aplikace kompostu u vinic na růst révy vinné
Čížková, Alice -- Zatloukal, Patrik -- Burg, Patrik -- Mašán, Vladimír -- Rutkowski, Kazimierz
Vliv hloubkové aplikace kompostu u vinic na růst révy vinné. Úroda. 2018. v. 66, no. 12, p. 75--82. ISSN 0139-6013.
article in a professional periodical2018Details
Vplyv aplikácie fytohormonóv na fytoplazmu ESFY rodu Prunus
Kiss, Tomáš -- Nečas, Tomáš
Vplyv aplikácie fytohormonóv na fytoplazmu ESFY rodu Prunus. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2018. v. 1, p. 60--63. ISSN 1213-7596.
article in a professional periodical2018Details
Výuka krajinářské architektury na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně
Kulhánková, Zora
Výuka krajinářské architektury na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Zahrada - park - krajina: odborný časopis oboru zahradní a krajinářská tvorba. 2018. v. 28, no. 3, p. 29--30. ISSN 1211-1678.
article in a professional periodical2018Details
Využití barviv při managementu pylu u Petunia hybrida
Černý, J -- Černá, Markéta -- Salaš, Petr
Využití barviv při managementu pylu u Petunia hybrida. Úroda. 2018. v. 66, no. 12, p. 117--120. ISSN 0139-6013.
article in a professional periodical2018Details
Vývojové trendy v oblasti mechanizácie vo vinohradníctve
Burg, Patrik -- Mašán, Vladimír
Vývojové trendy v oblasti mechanizácie vo vinohradníctve. Sady a vinice: všetko o pestovaní ovocných plodín a viniča. 2018. v. 13, no. 2, p. 60--61. ISSN 1336-7684.
article in a professional periodical2018Details
Význam pěstování ovoce a jeho produkce ve světě a v České republice
Ondrášek, Ivo
Význam pěstování ovoce a jeho produkce ve světě a v České republice. In: Ovocné kultury. 1st ed. Praha: Profi Press s. r. o., 2018. p. 28--31. ISBN 978-80-86726-86-1.
chapter in a book2018Details
Weather columns - means of monitoring the environment in cities
Litschmann, Tomáš -- Rožnovský, Jaroslav -- Salaš, Petr
Meteorologické altánky a sloupy - prostředky monitorování přírodního prostředí ve městech. In STŘEDA, T. -- ROŽNOVSKÝ, J. Monitoring přírodního prostředí. MENDELU, VÚMOP, 2018, ISBN 978-80-7509-570-1. URL: http://www.cbks.cz/SbornikLednice18/LitschmannRoznovskySalas.pdf
article in proceedings2018Details
XIII International Pear Symposium
XIII International Pear Symposium. 4. 12. 2018 - 7. 12. 2018, Montevideo (ZA).
holding a conference2018Details
Zařízení pro hloubkovou aplikaci organické hmoty do příkmenného pásu trvalých porostů
Burg, Patrik -- Zemánek, Pavel -- Mašán, Vladimír
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Zařízení pro hloubkovou aplikaci organické hmoty do příkmenného pásu trvalých porostů. BURG, P. -- ZEMÁNEK, P. -- MAŠÁN, V. 307256, Úřad průmyslového vlastnictví, Czech Republic. URL: http://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/307/307256.pdf
patent or a different result protected by specific legal provisions2018Details
Závěrečná zpráva o realizaci díla k funkčnímu úkolu MZe č. 245-2018-17230 "On-farm konzervace starých a krajových odrůd ovocných dřevin"
Nečas, Tomáš -- Lípa, Martin -- Řezníček, Vojtěch
project final report2018Details
Závlahové systémy v ovocnictví
Burg, Patrik -- Mašán, Vladimír -- Vaštík, Lukáš
Závlahové systémy v ovocnictví. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2018. v. 17, no. 3, p. 20--21. ISSN 1213-7596.
article in a professional periodical2018Details
Změna v charakteru srážek důležitých pro vznik eroze
Zahradníček, Pavel -- Štěpánek, Petr -- Rožnovský, Jaroslav
Změna v charakteru srážek důležitých pro vznik eroze. In Hospodaření s vodou v krajině. 2018, ISBN 978-80-87361-83-2. URL: http://www.cbks.cz/SbornikTrebon18/zahradnicek.pdf
article in proceedings2018Details