Děkanát LDF (LDF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

LOJKOVÁ, L. -- VRANOVÁ, V. -- FORMANEK, P. -- DRÁPELOVÁ, I. -- BRTNICKÝ, M. -- DATTA, R. Enantiomers of Carbohydrates and Their Role in Ecosystem Interactions: A Review. Symmetry. 2020. sv. 12, č. 3, s. 1--13. ISSN 2073-8994. URL: https://www.mdpi.com/2073-8994/12/3/470

Originální název: Enantiomers of Carbohydrates and Their Role in Ecosystem Interactions: A Review
Český název:
Autor:
Pracoviště: Ústav chemie a biochemie
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin
Děkanát LDF
Ústav geologie a pedologie
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum: Symmetry
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník): 12
Číslo periodika v rámci svazku:
3
Rok vydání: 2020
Od strany:
1
Do strany: 13
Počet stran:
13
Poddruh:
článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
D- and most L-enantiomers of carbohydrates and carbohydrate-containing compounds occur naturally in plants and other organisms. These enantiomers play many important roles in plants including building up biomass, defense against pathogens, herbivory, abiotic stress, and plant nutrition. Carbohydrate enantiomers are also precursors of many plant compounds that significantly contribute to plant aroma. Microorganisms, insects, and other animals utilize both types of carbohydrate enantiomers, but their biomass and excrements are dominated by D-enantiomers. The aim of this work was to review the current knowledge about carbohydrate enantiomers in ecosystems with respect to both their metabolism in plants and occurrence in soils, and to identify critical knowledge gaps and directions for future research. Knowledge about the significance of D- versus L-enantiomers of carbohydrates in soils is rare. Determining the mechanism of genetic regulation of D- and L-carbohydrate metabolism in plants with respect to pathogen and pest control and ecosystem interactions represent the knowledge gaps and a direction for future research.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL:
https://www.mdpi.com/2073-8994/12/3/470
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
21.09.2020 18:03 (doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
12
3
45
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -
1
2
3
4
5
        
12
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Symmetry. Basel: ISSN 2073-8994.

Originální název:
Symmetry
Český název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
2073-8994
Stát vydavatele: Švýcarská konfederace
Místo vydání:
Basel
Vydavatel:
MDPI AG (Multidisciplinary Digital Publishing Institute-MDPI)
URL:
https://www.mdpi.com/journal/symmetry
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 13.05.2020 15:08 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

12
3
4
5
        
1
2345
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
123
4
5
        
1
23
4
5
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -