Děkanát LDF (LDF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ROSICKÁ, Z. Safe Landscape as an Ecological Subsystem. In: Qualitative and Quantitative Models in Socio-Economic Systems and Social Work. Cham: Springer Switzerland, 2020. s. 509--518. ISBN 978-3-030-18592-3. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-18593-0_37

Originální název: Safe Landscape as an Ecological Subsystem
Český název:
Autor:
Pracoviště:
Oddělení jazykové přípravy
Druh publikace:
kapitola v knize
Odborná kniha:
Qualitative and Quantitative Models in Socio-Economic Systems and Social Work
Číslo části:
Od strany: 509
Do strany:
518
Počet stran:
10
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
This chapter is dealing with reasonable and friendly coexistence of landscape safety and tourism considering cultural, natural and industrial heritage preservation. Tourism, if carried out landscape-friendly, offers more positives and opportunities for dynamic growth of rural areas. The Czech Republic follows the ICOMOS documents legislation as well as Czech legislation and directives in force covering an extensive spectrum of monument care and preservation related to protection cultural, natural and industrial wealth; the Czech Republic legislation does not forget protection of animals and there are several acts covering this issue as well. Our nature taught that one should never doubt about its victory.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-18593-0_37
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
28.08.2019 06:59 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
23
4
5
        
1
23
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
34
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Qualitative and Quantitative Models in Socio-Economic Systems and Social Work. Cham: Springer Switzerland, 2020. ISBN 978-3-030-18592-3.

Originální název:
Qualitative and Quantitative Models in Socio-Economic Systems and Social Work
Anglický název:
Český název:
Autor:
Druh publikace:
odborná kniha
ISBN:
978-3-030-18592-3
Typ nakladatele:
Nakladatel: Springer Switzerland
Místo vydání:
Cham
Stát:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2020
Číslo vydání:
Počet stran:
Náklad:
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
28.08.2019 06:59 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

123
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
234
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -