Ústav ekologie lesa (LDF) - seznam publikacíHelp


Aplikace zobrazuje seznam publikací odborníků zvoleného pracoviště. Vztah publikace k pracovišti je možné upravovat v aplikaci Moje a mnou spravované publikace v rámci editace dané publikace. Volba pracoviště se nachází v údajích společných pro všechny druhy publikací, konkrétně pod volbou oboru publikace.

Druh:
Rok:
Řadit dle:

Počet nalezených záznamů: 19

Publikace
Druh výsledku
Rok
Podrobnosti
Addressing environmental change through emergent integrated environmental observatories: A case study in the Czech Republic
Acosta, Manuel -- Ač, Alexander -- Pavelka, Marian -- Havránková, Kateřina -- Loescher, Henry W -- Butler, James H -- Janouš, Dalibor -- Marek, Michal V
Addressing environmental change through emergent integrated environmental observatories: A case study in the Czech Republic. Environments. 2020. sv. 7, č. 3, ISSN 2076-3298. URL: https://www.mdpi.com/2076-3298/7/3/19
článek v odborném periodiku
2020
Analýza časoprostorových změn genetické variability a struktury populace rysa ostrovida na Slovensku
Krojerová, Jarmila -- Turbakova, B -- Barančeková, M -- Bojda, M -- Duľa, Martin -- Klinga, P -- Kubala, J -- Kutal, Miroslav -- Tám, B -- Tesák, J -- Koubek, P
Analýza časoprostorových změn genetické variability a struktury populace rysa ostrovida na Slovensku. In Zoologické dny Olomouc 2020: sborník abstraktů z konference. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2020, s. 112. ISBN 978-80-87189-32-0.
abstrakt článku ve sborníku
2020
prohlížet
Can we detect response differences among dominant rodent species to climate and acorn crop in a Central European forest environment?
Čepelka, Ladislav -- Šipoš, Jan -- Suchomel, Josef -- Heroldová, Marta
Can we detect response differences among dominant rodent species to climate and acorn crop in a Central European forest environment?. European journal of forest research. 2020. sv. 139, č. 4, s. 539--548. ISSN 1612-4669. URL: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10342-020-01267-7
článek v odborném periodiku
2020
Climate Change and Soil Interactions
Climate Change and Soil Interactions. Elsevier, 2020. ISBN 978-0-12-818032-7.
odborná kniha
2020prohlížet
Comparison of traditional ground-based observations and digital remote sensing of phenological transitions in a floodplain forest
Nezval, Ondřej -- Krejza, Jan -- Světlík, Jan -- Šigut, Ladislav -- Horáček, Petr
Comparison of traditional ground-based observations and digital remote sensing of phenological transitions in a floodplain forest. Agricultural and forest meteorology. 2020. sv. 291, č. 15 September, ISSN 0168-1923. URL: https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2020.108079
článek v odborném periodiku
2020
Effect of rodents on forest regeneration in clearcuts
Čepelka, Ladislav -- Dokulilová, Martina -- Purchart, Luboš -- Suchomel, Josef -- Šipoš, Jan -- Heroldová, Marta
Effect of rodents on forest regeneration in clearcuts. In Forests´ Future: Consequences of Bark Beetle Calamity for the Future of Forestry in Central Europe: Book of Abstracts. Jíloviště-Strnady: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 2020, s. 39. ISBN 0-000-00000-0.
abstrakt článku ve sborníku
2020
European agreements for nature conservation need to explicitly address wolf-dog hybridisation
Salvatori, Valeria -- Kutal, Miroslav a kol.
European agreements for nature conservation need to explicitly address wolf-dog hybridisation. Biological Conservation. 2020. sv. 248, č. August, ISSN 0006-3207.
článek v odborném periodiku
2020
Floodplain Forests-Key Forest Ecosystems for Maintaining and Sustainable Management of Water Resources in Alluvial Landscape
Machar, Ivo -- Hager, Herbert -- Pechanec, V -- Kulhavý, Jiří -- Minďás, Jozef
Floodplain Forests-Key Forest Ecosystems for Maintaining and Sustainable Management of Water Resources in Alluvial Landscape. In: Assessment and Protection of Water Resources in the Czech Republic . Cham: Springer Switzerland, 2020. s. 249--274. ISBN 978-3-030-18362-2. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-18363-9_11
kapitola v knize
2020
Gradace hraboše polního (Microtus arvalis) v roce 2019 v řepařských výrobních oblastech a její význam z hlediska škod na řepné produkci
Suchomel, Josef -- Šipoš, Jan -- Heroldová, Marta
Gradace hraboše polního (Microtus arvalis) v roce 2019 v řepařských výrobních oblastech a její význam z hlediska škod na řepné produkci. Listy cukrovarnické a řepařské: odborný časopis pro obor cukrovka-cukr-líh. 2020. sv. 136, č. 4, s. 160--164. ISSN 1210-3306. URL: http://www.cukr-listy.cz/on_line/2020/PDF/160-164.pdf
článek v odborném periodiku2020
Chapter 2 - Potential changes in forest soil carbon stocks under different climate change scenarios
Marek, Michal Vladimír -- Marková, Irena -- Pavelka, Marian -- Havránková, Kateřina -- Macků, Jaromír -- Rejšek, Klement -- Janouš, CSc., Ing. Dalibor
Chapter 2 - Potential changes in forest soil carbon stocks under different climate change scenarios. In: Climate Change and Soil Interactions. Elsevier, 2020. s. 21--36. ISBN 978-0-12-818032-7. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128180327000023
kapitola v knize2020
New or rare Madagascar tiger beetles-19. Description of Pogonostoma (Pogonostoma) natsuae sp. Nov. And elaborated redescription of P. (M.) meridionale Fleutiaux (Coleoptera: Cicindelidae)
Moravec, Jiří -- Razanajaonarivalona, Elisé Hugo -- Hori, Michio
New or rare Madagascar tiger beetles-19. Description of Pogonostoma (Pogonostoma) natsuae sp. Nov. And elaborated redescription of P. (M.) meridionale Fleutiaux (Coleoptera: Cicindelidae). Zootaxa. 2020. sv. 4790, č. 2, s. 261--276. ISSN 1175-5326. URL: https://www.biotaxa.org/Zootaxa/article/view/zootaxa.4790.2.4
článek v odborném periodiku
2020
Non-crop habitats differ in their quality as source of natural enemies in agricultural landscape: evidence based on habitat niches of agrobiont spiders
Michalko, Radek -- Birkhofer, K
Non-crop habitats differ in their quality as source of natural enemies in agricultural landscape: evidence based on habitat niches of agrobiont spiders. In Zoologické dny Olomouc 2020: sborník abstraktů z konference. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2020, s. 134. ISBN 978-80-87189-32-0.
abstrakt článku ve sborníku2020prohlížet
Recentní záznamy kočky divoké (Felis silvestris) na česko-slovenském pomezí
Duľa, Martin -- Váňa, M -- Dekař, P -- Bojda, M -- Kutal, Miroslav
Recentní záznamy kočky divoké (Felis silvestris) na česko-slovenském pomezí. In Zoologické dny Olomouc 2020: sborník abstraktů z konference. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2020, s. 51--52. ISBN 978-80-87189-32-0.
abstrakt článku ve sborníku
2020prohlížet
Rodent summer gnawing of seedlings: a new problém in forest regeneration?
Suchomel, Josef -- Čepelka, Ladislav -- Dokulilová, Martina -- Purchart, Luboš -- Šipoš, Jan -- Heroldová, Marta
Rodent summer gnawing of seedlings: a new problém in forest regeneration?. In Forests´ Future: Consequences of Bark Beetle Calamity for the Future of Forestry in Central Europe: Book of Abstracts. Jíloviště-Strnady: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 2020, s. 40. ISBN 0-000-00000-0.
abstrakt článku ve sborníku
2020
The first telemetry monitoring of brown bear (Ursus arctos) in the Czech Republic
Duľa, Martin -- Bojda, M -- Kutal, Miroslav -- Labuda, J -- Tomášek, V -- Šulgan, F -- Zięba, F -- Zwijacz Kozica, T -- Selva, N
The first telemetry monitoring of brown bear (Ursus arctos) in the Czech Republic. In Zoologické dny Olomouc 2020: sborník abstraktů z konference. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2020, s. 51. ISBN 978-80-87189-32-0.
abstrakt článku ve sborníku2020prohlížet
The management type used in plum orchards alters the functional community structure of arthropod predators
Michalko, Radek -- Košulič, Ondřej
The management type used in plum orchards alters the functional community structure of arthropod predators. International Journal of Pest Management. 2020. sv. 66, č. 2, s. 173--181. ISSN 0967-0874. URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09670874.2019.1601292
článek v odborném periodiku
2020
Vliv pozemní dopravy na vlka obecného
Krajča, T -- Andrášík, R -- Urban, P -- Kalaš, M -- Kutal, Miroslav -- Sedoník, J -- Bíl, M
Vliv pozemní dopravy na vlka obecného. In Zoologické dny Olomouc 2020: sborník abstraktů z konference. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2020, s. 108--109. ISBN 978-80-87189-32-0.
abstrakt článku ve sborníku
2020
prohlížet
Vlk a rewilding ve střední Evropě: surfování na vlně alel i emocí
Hulva, P -- Antal, V -- Báčová, A -- Demjanovičová, K -- Jindřichová, M -- Kutal, Miroslav -- Ladányiová, M -- Valentová, K -- Veselovská, L -- Vorel, A -- Černá Bolfíková , B
Vlk a rewilding ve střední Evropě: surfování na vlně alel i emocí. In Zoologické dny Olomouc 2020: sborník abstraktů z konference. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2020, s. 81. ISBN 978-80-87189-32-0.
abstrakt článku ve sborníku2020
Winter rape and common vole (Microtus arvalis) - its mutual influence?
Suchomel, Josef -- Šipoš, Jan -- Heroldová, Marta
Winter rape and common vole (Microtus arvalis) - its mutual influence?. In Zoologické dny Olomouc 2020: sborník abstraktů z konference. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2020, s. 186. ISBN 978-80-87189-32-0.
abstrakt článku ve sborníku
2020