Department of Wood Science and Technology (FFWT) - list of publications


The following list contains all information available to the publication.

FAIT, P. -- ČECH, J. -- KRÁL, P. Posouzení tepelně izolačních vlastností masivní dřevostavby pomocí termokamery. In Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2019. 1st ed. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019, p. 274--282. ISBN 978-80-214-5708-9. URL: http://exfos.cz/wp-content/uploads/2019/02/ExFoS_2019.pdf

Original name: Posouzení tepelně izolačních vlastností masivní dřevostavby pomocí termokamery
English name:
Written by (author): Petr Fait
Josef Čech
doc. Dr. Ing. Pavel Král
Department: Department of Wood Science and Technology
Kind of publication: article in proceedings
Collection: Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2019
Nature of article: paper
Part number:
Starting page: 274
Up to page: 282
Number of pages: 9
UT code by Web of Science:
EID code by Scopus:
Original language: Czech
Description in original language: Dnešní společnost se ubírá směrem k úsporám energií. S těmito úsporami velice úzce souvisí problematika tepelných mostů. Článek popisuje nebezpečí vyplývající z tepelných mostů vyskytujících se u staveb způsobené výrazně rozdílnými součiniteli tepelné vodivosti u použitých materiálů. Tyto tepelné mosty mohou způsobovat následně problémy při užívání dřevostavby. V článku jsou popsány místa s nejčastějším výskytem těchto tepelných mostů u masivních dřevostaveb. Následně je popsáno vlastní měření termokamerou FLIR E60 u dřevostavby v Nasavrkách u Chocně a měření je doloženo termografickými snímky s následným vyhodnocením. Článek se také zabývá předpisy potřebnými pro přesné měření součinitele prostupu tepla u posuzované dřevostavby.
Description in English:
Description in Czech:
Year of submission: 2019
Year of transmission:
RIV identification number:
URL: http://exfos.cz/wp-content/uploads/2019/02/ExFoS_2019.pdf
 
Entry made by: Markéta Hejčová, DiS.
Last change: 06/06/2019 08:25 (Markéta Hejčová, DiS.)

Evaluation of publication:

12345
        
12345
bad
 
good        uninteresting
 
interesting
Assessed: 0Average score: -        Assessed: 0Average score: -
12345
        
12345
amateur
 
professional        theoretical
 
practical
Assessed: 0Average score: -        Assessed: 0Average score: -


Source specification:

Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2019. 1st ed. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019. ISBN 978-80-214-5708-9.

Original name: Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2019
English name:
Czech name:
Editor:
Kind of publication: conference proceedings
ISBN: 978-80-214-5708-9
Publisher: Vysoké učení technické v Brně
Place of publishing: Brno
Form of publication: electronic version (memory medium)
Issue and volume number:
Year of publication: 2019
Issue number: 1
Number of pages:
Entry:
Original language:
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
 
Entry made by: Ing. et Ing. Pavel Semerád, Ph.D.
Last change: 01/26/2019 21:53 (Ing. et Ing. Pavel Semerád, Ph.D.)

Evaluation of publication:

12345
        
12345
bad
 
good        uninteresting
 
interesting
Assessed: 0Average score: -        Assessed: 0Average score: -
12345
        
12345
amateur
 
professional        theoretical
 
practical
Assessed: 0Average score: -        Assessed: 0Average score: -