Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Nátěrová hmota na bázi albuminu pro povrchovou úpravu dřeva. DVOŘÁK, L. -- BAAR, J. -- TIPPNER, J. -- KLOIBER, M. 32697, Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika. URL: https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0032/uv032697.pdf

Originální název: Nátěrová hmota na bázi albuminu pro povrchovou úpravu dřeva
Anglický název:
Autor: Luděk Dvořák
Ing. Jan Baar, Ph.D.
Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Ing. Michal Kloiber, Ph.D.
Pracoviště: Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií
Druh publikace: výsledky s právní ochranou (užitný vzor, průmyslový vzor)
Druh vzoru: užitný vzor
Číslo vzoru: 32697
Název vydavatele: Úřad průmyslového vlastnictví
Místo vydání: Praha
Název vlastníka: Mendelova univerzita v Brně
Datum registrace: 3. 10. 2018
Datum přijetí: 26. 3. 2019
Způsob využití: využíván na základě licenční smlouvy
Povinnost licence: využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence (existuje však smlouva o využití výsledku)
Licenční poplatek: někdy
Původní jazyk: čeština
Popis v originálním jazyce: Technické řešení se týká povrchového ošetření dřeva pomocí nátěrové hmoty na bázi krevního albuminu a dalších přísad na přírodní bázi. Nátěry jsou určeny převážně pro interiérové užití v památkové péči na historických dřevěných konstrukcích a výrobcích.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL: https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0032/uv032697.pdf
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna: 03.04.2019 07:28 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

12345
        
12345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -