Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Nátěrová hmota na bázi albuminu pro povrchovou úpravu dřeva. DVOŘÁK, L. -- BAAR, J. -- TIPPNER, J. -- KLOIBER, M. 32697, Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika. URL: https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0032/uv032697.pdf

Originální název: Nátěrová hmota na bázi albuminu pro povrchovou úpravu dřeva
Anglický název:
Autor:
Pracoviště: Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií
Druh publikace:
výsledky s právní ochranou (užitný vzor, průmyslový vzor)
Druh vzoru:
užitný vzor
Číslo vzoru:
32697
Název vydavatele:
Úřad průmyslového vlastnictví
Místo vydání: Praha
Název vlastníka: Mendelova univerzita v Brně
Datum registrace: 3. 10. 2018
Datum přijetí:
26. 3. 2019
Způsob využití:
využíván na základě licenční smlouvy
Povinnost licence:
využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence (existuje však smlouva o využití výsledku)
Licenční poplatek:
někdy
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce:
Technické řešení se týká povrchového ošetření dřeva pomocí nátěrové hmoty na bázi krevního albuminu a dalších přísad na přírodní bázi. Nátěry jsou určeny převážně pro interiérové užití v památkové péči na historických dřevěných konstrukcích a výrobcích.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL: https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0032/uv032697.pdf
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna: 03.04.2019 07:28 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
34
5
        
12
3
4
5
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
45
        
1
2
345
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -