Department of Wood Science and Technology (FFWT) - list of publications


The following list contains all information available to the publication.

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Nátěrová hmota na bázi albuminu pro povrchovou úpravu dřeva. DVOŘÁK, L. -- BAAR, J. -- TIPPNER, J. -- KLOIBER, M. 32697, Úřad průmyslového vlastnictví, Czech Republic. URL: https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0032/uv032697.pdf

Original name: Nátěrová hmota na bázi albuminu pro povrchovou úpravu dřeva
English name:
Written by (author): Luděk Dvořák
Ing. Jan Baar, Ph.D.
Ing. Jan Tippner, Ph.D.
Ing. Michal Kloiber, Ph.D.
Department: Department of Wood Science and Technology
Kind of publication: results with legal protection (utility model, industrial model)
Type of template: utility design
Model no.: 32697
Name of publisher: Úřad průmyslového vlastnictví
Place of publishing: Praha
Owner's name: Mendelova univerzita v Brně
Date of registration: 3. 10. 2018
Date of enrollment: 26. 3. 2019
Utilization: used on the grounds of a licensing agreement
Licence obligation: využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence (existuje však smlouva o využití výsledku)
Licence fee: sometimes
Original language: Czech
Description in original language: Technické řešení se týká povrchového ošetření dřeva pomocí nátěrové hmoty na bázi krevního albuminu a dalších přísad na přírodní bázi. Nátěry jsou určeny převážně pro interiérové užití v památkové péči na historických dřevěných konstrukcích a výrobcích.
Description in English:
Description in Czech:
Year of submission: 2019
Year of transmission:
RIV identification number:
URL: https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0032/uv032697.pdf
 
Entry made by: Markéta Hejčová, DiS.
Last change: 04/03/2019 07:28 (Markéta Hejčová, DiS.)

Evaluation of publication:

12345
        
12345
bad
 
good        uninteresting
 
interesting
Assessed: 0Average score: -        Assessed: 0Average score: -
12345
        
12345
amateur
 
professional        theoretical
 
practical
Assessed: 0Average score: -        Assessed: 0Average score: -