Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KOLÁŘ, T. -- GRYC, V. -- MAYER, K. -- RYBNÍČEK, M. -- VAVRČÍK, H. -- WEBER, A. -- GRABNER, M. Wood species analysis of traditional hand-operated spinning wheels from Central Europe. IAWA Journal. 2019. zv. 40, č. 1, s. 92--105. ISSN 0928-1541. URL: https://brill.com/view/journals/iawa/40/1/article-p92_7.xml

Originálny názov:
Wood species analysis of traditional hand-operated spinning wheels from Central Europe
Český názov:
Autor:
Pracovisko: Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum: IAWA Journal
Charakter článku:
odborný článok
Číslo zväzku (ročník):
40
Číslo periodika v rámci zväzku:
1
Rok vydania: 2019
Od strany:
92
Do strany:
105
Počet strán:
14
Poddruh:
článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Hand spinning has become increasingly popular as a recovery of the traditional techniques of natural fibre processing and cultural heritage protection. Modern spinning wheels are usually made of easily available wood species, particularly hardwoods, and one spinning wheel usually consists of one or two species. However, the wood species that were used for the individual parts of old spinning wheels in Central Europe are still unknown. To improve our understanding of traditional craftsmen and their skills, we investigated old spinning wheels that originated from Central Europe in the 19th and the 20th century. In this study, we present a collection of 643 samples from 54 artefacts representing the region between the European Alps and the Western Carpathians. Spinning wheels were usually made of 3 to 5 wood species, and the species selection varied among regions. Generally, high wood density (> 600 kg.mMINUS SIGN 3) species prevailed in Austria and Western Slovakia, but lower wood density (< 600 kg.mMINUS SIGN 3) species were preferred in the south-eastern Czech Republic. Easily workable species were used for the production of the spinning wheels, primarily Tilia, Fagus sylvatica, Picea abies, and Acer. In addition to these species, a high proportion of fruit-bearing trees and three shrubs were identified. Wood anatomy, as an important scientific method, contributed to understanding the reasons for species selection and the suitability of their properties which will enable the conservation of sustainable folk traditions and crafts, as well as the knowledge of traditional craftsmen.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
URL:
https://brill.com/view/journals/iawa/40/1/article-p92_7.xml
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena:
14.06.2019 10:27 (Šárka Novotná)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
45
        
1
2
34
5
zlé
 
dobré        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
45
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

IAWA Journal. Leiden: ISSN 0928-1541.

Originálny názov: IAWA Journal
Druh publikácie:
Periodikum
ISSN:
0928-1541
Štát vydavateľa:
Holandské kráľovstvo
Miesto vydania:
Leiden
Vydavateľ:
Brill NV
URL:
https://brill.com/view/journals/iawa/iawa-overview.xml
Recenzovaný časopis: nie
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kľúčové slová:
čeština: dřevo, anatomie dřeva
Ročníky:
Volume
Ročník
Lokácia
19
1998
Nauka o dřevě
20
1999
Nauka o dřevě
212000
Ústřední knihovna - ÚK Brno
22
2001
Ústřední knihovna - ÚK Brno
232002Ústřední knihovna - ÚK Brno
24
2003
Ústřední knihovna - ÚK Brno
252004
Informační centrum-čítárna časopisů
26
2005
Informační centrum-čítárna časopisů
272006
Informační centrum-čítárna časopisů
28
2007Informační centrum-čítárna časopisů
292008
Informační centrum-čítárna časopisů
30
2009
Informační centrum-čítárna časopisů
31
2010
Informační centrum-čítárna časopisů
32
2011
Informační centrum-čítárna časopisů
33
2012Informační centrum-čítárna časopisů

Čiastkové knižnice
Názov
Číslo
Ústav
Knihovník
Telefón
E-mail
Nauka o dřevě443ÚND LDF
+420 545 134 050
chal@mendelu.cz
Ústřední knihovna - ÚK Brno
943/1
ÚK ÚVIS CPVeronika Jandová, DiS.+420 545 135 035berenike@seznam.cz
Informační centrum-čítárna časopisů
944/4
IC ÚVIS CPLenka Čadílková+420 545 135 039

Zodpovedná osoba:
Posledná zmena:
14.06.2019 10:27 (Šárka Novotná)

Hodnotenie publikácie:

1
2
34
5
        
1
2
345
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
123
4
5
        
1
2345
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -        
Hodnotilo: 0
Priemer: -