Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 26

PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
AMK - Situace na trhu s kuchyněmi
Maňák, Hynek
AMK - Situace na trhu s kuchyněmi. Dřevařský magazín: Odborný časopis pro podporu dřevařské a nábytkářské výroby s vybranými recenzovanými články = Drevársky magazín : Odborný časopis na podporu drevárskej a nábytkárskej výroby s vybranými recenzovanými článkami. 2019. zv. 20, č. 4, s. 52--53. ISSN 1338-371X.
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Atelier Le Corbusiera v Paříži
Kanická, Ludvika
Atelier Le Corbusiera v Paříži. Dřevařský magazín: Odborný časopis pro podporu dřevařské a nábytkářské výroby s vybranými recenzovanými články = Drevársky magazín : Odborný časopis na podporu drevárskej a nábytkárskej výroby s vybranými recenzovanými článkami. 2019. zv. 20, č. 11, s. 64--65. ISSN 1338-371X.
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Císařské sídlo Laxenburg
Kanická, Ludvika
Císařské sídlo Laxenburg. Dřevařský magazín: Odborný časopis pro podporu dřevařské a nábytkářské výroby s vybranými recenzovanými články = Drevársky magazín : Odborný časopis na podporu drevárskej a nábytkárskej výroby s vybranými recenzovanými článkami. 2019. zv. 20, č. 4, s. 70--71. ISSN 1338-371X.
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Color change and emission of volatile organic compounds from Scots pine exposed to heat and vacuum-heat treatment
Sivrikaya , Hüseyin -- Tesařová, Daniela -- Jeřábková, Eva -- Can, Ahmet
Color change and emission of volatile organic compounds from Scots pine exposed to heat and vacuum-heat treatment. Journal of Building Engineering. 2019. zv. 26, č. November, ISSN 2352-7102. URL: https://doi.org/10.1016/j.jobe.2019.100918
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Consequences of digitalisation on office furniture design
Šimek, Milan -- Fictum, Lukáš
Consequences of digitalisation on office furniture design. In Digitalisation and Circular Economy: Forestry and Forestry Based Industry Implications: Proceedings of Scientific Papers. 1. vyd. Sofie: Union of Scientists of Bulgaria, 2019, s. 141--148. ISBN 978-954-397-042-1. URL: http://www.woodema.org/proceedings/WoodEMA_2019_Proceedings.pdf
článok v zborníku2019Podrobnosti
Design and mechanical performance of 3-D printed t-shaped rod connector manufactured by FDM technology
Tauber, Jiří -- Začal, Jaroslav -- Šustr, Michal -- Brabec, Martin
Design and mechanical performance of 3-D printed t-shaped rod connector manufactured by FDM technology. In Digitalisation and Circular Economy: Forestry and Forestry Based Industry Implications: Proceedings of Scientific Papers. 1. vyd. Sofie: Union of Scientists of Bulgaria, 2019, s. 155--160. ISBN 978-954-397-042-1. URL: http://www.woodema.org/proceedings/WoodEMA_2019_Proceedings.pdf
článok v zborníku2019Podrobnosti
Designblok 2019
Kanická, Ludvika
Designblok 2019. Dřevařský magazín: Odborný časopis pro podporu dřevařské a nábytkářské výroby s vybranými recenzovanými články = Drevársky magazín : Odborný časopis na podporu drevárskej a nábytkárskej výroby s vybranými recenzovanými článkami. 2019. zv. 20, č. 11, s. 48--49. ISSN 1338-371X.
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Designový nábytek v Miláně 2019
Kanická, Ludvika
Designový nábytek v Miláně 2019. Dřevařský magazín: Odborný časopis pro podporu dřevařské a nábytkářské výroby s vybranými recenzovanými články = Drevársky magazín : Odborný časopis na podporu drevárskej a nábytkárskej výroby s vybranými recenzovanými článkami. 2019. zv. 20, č. 6, s. 5--55. ISSN 1338-371X.
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Effect of Moisture Content on the Load Carrying Capacity and Stiffness of Corner Wood-based and Plastic Joints
Máchová, Eliška -- Langová, Nadežda -- Réh, Roman -- Joščák, Pavol -- Krišťák, Ľuboš -- Holouš, Zdeněk -- Igaz, Rastislav -- Hitka, Miloš
Effect of Moisture Content on the Load Carrying Capacity and Stiffness of Corner Wood-based and Plastic Joints. BioResources. 2019. zv. 14, č. 4, s. 8640--8655. ISSN 1930-2126. URL: https://bioresources.cnr.ncsu.edu/wp-content/uploads/2019/09/BioRes_14_4_8640_Machova_LRJKHIH_Effect_Moisture_Load_Capacity_Wood_based_Plastic_Joints_16156.pdf
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Ergonomics and space
Boulaz, Ivana
Ergonomics and space. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. 118 s. ISBN 978-80-7509-618-0.
skriptá a učebnice2019Podrobnosti
Estimation of Volatile Organic Compounds (VOCs) and Human Health Risk Assessment of Simulated Indoor Environment Consisting of Upholstered Furniture Made of Commercially Available Foams
Capíková, Alena -- Tesařová, Daniela -- Hlavatý, Josef -- Ekielski, Adam -- Mishra, Pawan Kumar
Estimation of Volatile Organic Compounds (VOCs) and Human Health Risk Assessment of Simulated Indoor Environment Consisting of Upholstered Furniture Made of Commercially Available Foams. Advances in Polymer Technology. 2019. č. 9 October, ISSN 0730-6679. URL: https://www.hindawi.com/journals/apt/2019/5727536/
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Gio Ponti - jeden život nestačí (1. část)
Kanická, Ludvika
Gio Ponti - jeden život nestačí (1. část). Dřevařský magazín: Odborný časopis pro podporu dřevařské a nábytkářské výroby s vybranými recenzovanými články = Drevársky magazín : Odborný časopis na podporu drevárskej a nábytkárskej výroby s vybranými recenzovanými článkami. 2019. zv. 20, č. 11, s. 62--63. ISSN 1338-371X.
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Hans Bellmann - švýcarská legenda Bauhausu
Kanická, Ludvika
Hans Bellmann - švýcarská legenda Bauhausu. Dřevařský magazín: Odborný časopis pro podporu dřevařské a nábytkářské výroby s vybranými recenzovanými články = Drevársky magazín : Odborný časopis na podporu drevárskej a nábytkárskej výroby s vybranými recenzovanými článkami. 2019. zv. 20, č. 5, s. 70--71. ISSN 1338-371X.
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Hrad Lichtenstein
Kanická, Ludvika
Hrad Lichtenstein. Dřevařský magazín: Odborný časopis pro podporu dřevařské a nábytkářské výroby s vybranými recenzovanými články = Drevársky magazín : Odborný časopis na podporu drevárskej a nábytkárskej výroby s vybranými recenzovanými článkami. 2019. zv. 20, č. 6, s. 72--73. ISSN 1338-371X.
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Koloman Moser
Kanická, Ludvika
Koloman Moser. Dřevařský magazín: Odborný časopis pro podporu dřevařské a nábytkářské výroby s vybranými recenzovanými články = Drevársky magazín : Odborný časopis na podporu drevárskej a nábytkárskej výroby s vybranými recenzovanými článkami. 2019. zv. 20, č. 10, s. 72--73. ISSN 1338-371X.
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Land Art 2019 úplně jinak
Kanická, Ludvika
Land Art 2019 úplně jinak. Dřevařský magazín: Odborný časopis pro podporu dřevařské a nábytkářské výroby s vybranými recenzovanými články = Drevársky magazín : Odborný časopis na podporu drevárskej a nábytkárskej výroby s vybranými recenzovanými článkami. 2019. zv. 20, č. 7-8, s. 64--65. ISSN 1338-371X.
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Laxenburg a Franzensburg (2. část)
Kanická, Ludvika
Laxenburg a Franzensburg (2. část). Dřevařský magazín: Odborný časopis pro podporu dřevařské a nábytkářské výroby s vybranými recenzovanými články = Drevársky magazín : Odborný časopis na podporu drevárskej a nábytkárskej výroby s vybranými recenzovanými článkami. 2019. zv. 20, č. 5, s. 72--73. ISSN 1338-371X.
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Letem světem Kolínem
Kanická, Ludvika
Letem světem Kolínem. Dřevařský magazín: Odborný časopis pro podporu dřevařské a nábytkářské výroby s vybranými recenzovanými články = Drevársky magazín : Odborný časopis na podporu drevárskej a nábytkárskej výroby s vybranými recenzovanými článkami. 2019. zv. 20, č. 1-2, s. 48--51. ISSN 1338-371X.
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Miláno 2019 letos trochu jinak
Kanická, Ludvika
Miláno 2019 letos trochu jinak. Dřevařský magazín: Odborný časopis pro podporu dřevařské a nábytkářské výroby s vybranými recenzovanými články = Drevársky magazín : Odborný časopis na podporu drevárskej a nábytkárskej výroby s vybranými recenzovanými článkami. 2019. zv. 20, č. 5, s. 44--47. ISSN 1338-371X.
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Na skok do Paříže: Maison
Kanická, Ludvika
Na skok do Paříže: Maison. Dřevařský magazín: Odborný časopis pro podporu dřevařské a nábytkářské výroby s vybranými recenzovanými články = Drevársky magazín : Odborný časopis na podporu drevárskej a nábytkárskej výroby s vybranými recenzovanými článkami. 2019. zv. 20, č. 3, s. 58--59. ISSN 1338-371X.
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Okurková sezóna v Lednici - květiny a nábytek
Kanická, Ludvika
Okurková sezóna v Lednici - květiny a nábytek. Dřevařský magazín: Odborný časopis pro podporu dřevařské a nábytkářské výroby s vybranými recenzovanými články = Drevársky magazín : Odborný časopis na podporu drevárskej a nábytkárskej výroby s vybranými recenzovanými článkami. 2019. zv. 20, č. 9, s. 70--71. ISSN 1338-371X.
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Postřehy z veletrhu LivingKitchen 2019
Maňák, Hynek
Postřehy z veletrhu LivingKitchen 2019. Dřevařský magazín: Odborný časopis pro podporu dřevařské a nábytkářské výroby s vybranými recenzovanými články = Drevársky magazín : Odborný časopis na podporu drevárskej a nábytkárskej výroby s vybranými recenzovanými článkami. 2019. zv. 20, č. 3, s. 54--57. ISSN 1338-371X.
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Postřehy z veletrhu Salone del Mobile 2019
Maňák, Hynek
Postřehy z veletrhu Salone del Mobile 2019. Dřevařský magazín: Odborný časopis pro podporu dřevařské a nábytkářské výroby s vybranými recenzovanými články = Drevársky magazín : Odborný časopis na podporu drevárskej a nábytkárskej výroby s vybranými recenzovanými článkami. 2019. zv. 20, č. 6, s. 56--59. ISSN 1338-371X.
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Realizace studentského návrhu designerských dveří pro společnost Rozvojovna s. r. o., následovná sériová výroba Kloboucká lesní.
Boulaz, Ivana -- Ďuriš, Tomáš
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Realizace studentského návrhu designerských dveří pro společnost Rozvojovna s. r. o., následovná sériová výroba Kloboucká lesní. BOULAZ, I. -- ĎURIŠ, T. 2019.
technicky realizované výsledky (prototyp, funkčná vzorka)2019Podrobnosti
Rekonstrukce koupelny v bytě
Boulaz, Ivana -- Hojgr, Ondřej
autorské dielo2019Podrobnosti
3D print application in furniture manufacturing
Svoboda, Jaroslav -- Tauber, Jiří -- Zach, Martin
3D print application in furniture manufacturing. In Digitalisation and Circular Economy: Forestry and Forestry Based Industry Implications: Proceedings of Scientific Papers. 1. vyd. Sofie: Union of Scientists of Bulgaria, 2019, s. 131--140. ISBN 978-954-397-042-1. URL: http://www.woodema.org/proceedings/WoodEMA_2019_Proceedings.pdf
článok v zborníku2019Podrobnosti