Ústav dřevařských technologií (LDF) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 5

PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
Co-Delivery of Eugenol and Dacarbazine by Hyaluronic Acid-Coated Liposomes for Targeted Inhibition of Survivin in Treatment of Resistant Metastatic Melanoma
Mishra, Pawan Kumar a kol.
Co-Delivery of Eugenol and Dacarbazine by Hyaluronic Acid-Coated Liposomes for Targeted Inhibition of Survivin in Treatment of Resistant Metastatic Melanoma. Pharmaceutics. 2019. zv. 11, č. 4, ISSN 1999-4923. URL: https://www.mdpi.com/1999-4923/11/4/163
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Cutting test as a source of fracture toughness and shear yield strength for axial-perpendicular model of wood cutting
Hlásková, Luďka -- Kopecký, Zdeněk -- Solař, Aleš -- Patočka, Zdeněk
Cutting test as a source of fracture toughness and shear yield strength for axial-perpendicular model of wood cutting. Wood and fiber science. 2019. zv. 51, č. 1, s. 58--68. ISSN 0735-6161. URL: https://www.swst.org/wp/wp-content/uploads/2019/01/wfs2767.pdf
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Nanoparticle-drug conjugates treating bacterial infections
Jelínková, Pavlína -- Mazumdar, Aninda -- Sur, Vishma Pratap -- Kočiová, Silvia -- Doleželíková, Kristýna -- Jimenéz Jimenéz, Ana María -- Koudelková, Zuzana -- Mishra, Pawan Kumar -- Šmerková, Kristýna -- Heger, Zbyněk -- Vaculovičová, Markéta -- Moulick, Amitava -- Adam, Vojtěch
Nanoparticle-drug conjugates treating bacterial infections. Journal of Controlled Release. 2019. zv. 307, č. August, s. 166--185. ISSN 0168-3659.
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Simultaneous Determination of Hydrophilic and Lipophilic Drugs in Anti-Cancer Liposomes: Absorptivity Method
Mishra, Harshita -- Mishra, Pawan Kumar -- Jaggi, Manu -- Iqbal, Zeenat -- Talegaonkar, Sushama
Simultaneous Determination of Hydrophilic and Lipophilic Drugs in Anti-Cancer Liposomes: Absorptivity Method. Indian Journal of Pharmaceutical Education and Research. 2019. zv. 53, č. 2 (Supplment), ISSN 0019-5464.
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
The Self-Assembly of Lignin and Its Application in Nanoparticle Synthesis: A Short Review
Mishra, Pawan Kumar -- Ekielski, Adam
The Self-Assembly of Lignin and Its Application in Nanoparticle Synthesis: A Short Review. Nanomaterials. 2019. zv. 9, č. 2, ISSN 2079-4991. URL: https://doi.org/10.3390/nano9020243
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti