Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF) - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BLAŽEJOVÁ, A. -- MARTINÍK, A. Výsadba větrolamu v Hruškách na Břeclavsku. Veronica: časopis pro ochranu přírody a krajiny. 2020. sv. 34, č. 1, s. 46--47. ISSN 1213-0699. URL: http://www.casopisveronica.cz/clanek.php?id=2363

Originální název:
Výsadba větrolamu v Hruškách na Břeclavsku
Anglický název:
Autor:
Pracoviště:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie
Ústav zakládání a pěstění lesů
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Veronica: časopis pro ochranu přírody a krajiny
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník): 34
Číslo periodika v rámci svazku:
1
Rok vydání:
2020
Od strany:
46
Do strany:
47
Počet stran:
2
Poddruh:
ostatní články v odborných recenzovaných periodicích
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce:
Článek pojednává o založení nového větrolamu v katastru obce Hrušky na Jižní Moravě.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL:
http://www.casopisveronica.cz/clanek.php?id=2363
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
01.07.2020 08:02 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

12
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
45
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -        Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Veronica: časopis pro ochranu přírody a krajiny. Brno: ISSN 1213-0699.

Originální název: Veronica: časopis pro ochranu přírody a krajiny
Druh publikace: Periodikum (tištěný text)
ISSN: 1213-0699
Stát vydavatele:
Česká republika
Místo vydání:
Brno
Vydavatel: Regionální sdružení ČSOP
URL:
http://www.casopisveronica.cz
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk:
čeština
Klíčová slova:
čeština: přírodní parky, přehrady, přírodní zajímavosti, kvalita vody, ekologie, ochrana životního prostředí
Ročníky:
Volume
Ročník
Lokace
71993Rybářství a hydrobiologie
71993
Ochrana lesů
81994
Rybářství a hydrobiologie
8
1994
Lesnické stavby a meliorace
8
1994
Ochrana lesů
9
1995Rybářství a hydrobiologie
9
1995
Lesnické stavby a meliorace
9
1995
Ochrana lesů
10
1996
Rybářství a hydrobiologie
10
1996
Ochrana lesů
10
1996
Ekologie lesa
111997Bioklimatologie
111997Rybářství a hydrobiologie
11
1997
Ochrana lesů
121998
Bioklimatologie
12
1998
Rybářství a hydrobiologie
12
1998
Lesnické stavby a meliorace
12
1998
Ochrana lesů
12
1998
Ekologie lesa
13
1999
Bioklimatologie
13
1999
Lesnické stavby a meliorace
13
1999
Ochrana lesů
14
2000
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
14
2000
Rybářství a hydrobiologie
14
2000
Lesnické stavby a meliorace
14
2000
Ochrana lesů
142000
Ekologie lesa
152001
Ústřední knihovna - ÚK Brno
15
2001
Lesnické stavby a meliorace
15
2001
Ochrana lesů
16
2002
Ústřední knihovna - ÚK Brno
16
2002
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
162002
Rybářství a hydrobiologie
16
2002
Lesnické stavby a meliorace
16
2002
Ochrana lesů
17
2003
Ústřední knihovna - ÚK Brno
17
2003
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
17
2003
Informační centrum-čítárna časopisů
17
2003Zemědělské meliorace
17
2003
Rybářství a hydrobiologie
17
2003
Lesnické stavby a meliorace
172003
Ochrana lesů
182004Ústřední knihovna - ÚK Lednice
18
2004
Informační centrum-čítárna časopisů
18
2004
Rybářství a hydrobiologie
18
2004
Lesnické stavby a meliorace
18
2004
Ochrana lesů
19
2005
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
19
2005
Informační centrum-čítárna časopisů
19
2005Rybářství a hydrobiologie
19
2005
Lesnické stavby a meliorace
19
2005Ochrana lesů
202006
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
202006Informační centrum-čítárna časopisů
20
2006
Zemědělské meliorace
20
2006
Rybářství a hydrobiologie
20
2006
Lesnické stavby a meliorace
20
2006
Ochrana lesů
21
2007
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
21
2007
Informační centrum-čítárna časopisů
21
2007
Zemědělské meliorace
21
2007
Rybářství a hydrobiologie
21
2007Lesnické stavby a meliorace
21
2007Ochrana lesů
222008Ústřední knihovna - ÚK Lednice
22
2008
Informační centrum-čítárna časopisů
22
2008
Zemědělské meliorace
22
2008
Rybářství a hydrobiologie
22
2008
Lesnické stavby a meliorace
222008Ochrana lesů
23
2009
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
23
2009
Informační centrum-čítárna časopisů
232009
Zemědělské meliorace
23
2009
Rybářství a hydrobiologie
23
2009
Lesnické stavby a meliorace
23
2009
Ochrana lesů
24
2010
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
24
2010
Informační centrum-čítárna časopisů
24
2010
Zemědělské meliorace
24
2010
Rybářství a hydrobiologie
24
2010Lesnické stavby a meliorace
24
2010Ochrana lesů
25
2011
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
252011Informační centrum-čítárna časopisů
25
2011Zemědělské meliorace
252011Rybářství a hydrobiologie
25
2011Lesnické stavby a meliorace
25
2011Ochrana lesů

Dílčí knihovny
NázevČísloÚstavKnihovníkTelefonE-mail
Rybářství a hydrobiologie
224/4doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D.
+420 545 133 268
Ochrana lesů425+420 545 134 114
Lesnické stavby a meliorace
422
ÚTOK LDF+420 545 223 606dana.pernicova@mendelu.cz
Ekologie lesa
471
Eliška Tučková
+420 545 134 143
Bioklimatologie217/2Ing. Jan Brotan+420 545 133 373
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
943/3
ÚK ÚVIS CP+420 519 367 395alena.galbava@mendelu.cz
Ústřední knihovna - ÚK Brno
943/1ÚK ÚVIS CPVeronika Jandová, DiS.
+420 545 135 035
berenike@seznam.cz
Informační centrum-čítárna časopisů944/4IC ÚVIS CP+420 545 135 039lenka.cadilkova@mendelu.cz
Zemědělské meliorace215+420 545 132 492

Odpovědná osoba:
Helena Antonínová
Poslední změna:
23.09.2017 22:42 (Import dat z knihovny)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
12
3
45
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -        Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
345
        
1
2
3
45
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -