Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF) - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BLAŽEJOVÁ, A. -- PÁSTOR, M. -- MARTINÍK, A. Stav a funkčnost větrolamů - příkladová studie z jižní Moravy. Zprávy lesnického výzkumu = Reports of forestry research. 2020. sv. 65, č. 1, s. 20--27. ISSN 0322-9688. URL: https://www.vulhm.cz/files/uploads/2020/04/583.pdf

Originální název: Stav a funkčnost větrolamů - příkladová studie z jižní Moravy
Anglický název:
Autor:
Ing. Aneta Blažejová
Michal Pástor
Ing. Antonín Martiník, Ph.D.
Pracoviště:
Ústav zakládání a pěstění lesů
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum: Zprávy lesnického výzkumu = Reports of forestry research
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník):
65
Číslo periodika v rámci svazku: 1
Rok vydání:
2020
Od strany:
20
Do strany: 27
Počet stran:
8
Poddruh: článek je obsažen v databázi SCOPUS
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk: čeština
Popis v originálním jazyce: Větrolamy o délce asi 4,5 km, které byly předmětem řešení, reprezentují téměř polovinu všech větrolamů v katastrálním území obce Hrušky. Tyto asi šedesátileté druhově i prostorově pestré pásy dřevin v rozlehlé zemědělské krajině Břeclavska postrádají dlouhodobou odbornou péči. I přes zjištěné nedostatky vyplývající z nedostatečné péče, ale i z probíhající klimatické změny a zemědělského hospodaření na sousedních pozemcích ve většině svého rozsahu splňují požadavky kladené na tyto agrolesnické systémy. Především v místech s vysokým podílem dřevin se zhoršeným zdravotním stavem a výskytem javoru jasanolistého lze doporučit urychlenou péči, resp. částečnou nebo úplnou rekonstrukci.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL:
https://www.vulhm.cz/files/uploads/2020/04/583.pdf
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
09.06.2020 14:47 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
23
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
234
5
        
1234
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Zprávy lesnického výzkumu = Reports of forestry research. Praha: ISSN 0322-9688.

Originální název:
Zprávy lesnického výzkumu = Reports of forestry research
Anglický název:
Reports of forestry research
Druh publikace:
Periodikum
ISSN: 0322-9688
Stát vydavatele:
Česká republika
Místo vydání:
Praha
URL:
http://www.vulhm.cz/index.php?p=casopis_zlv&site=default
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk:
čeština
Klíčová slova: čeština: lesnický výzkum, lesnictví
Ročníky:
Volume
Ročník
Lokace
38
1993Lesnická botanika, dendrologie a typologie
38
1993
Lesnické stavby a meliorace
38
1993
Ochrana lesů
38
1993
Zakládání a pěstění lesů
39
1994
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
39
1994
Lesnické stavby a meliorace
39
1994Ochrana lesů
391994
Zakládání a pěstění lesů
39
1994
Děkanát LDF
40
1995
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
40
1995
Lesnické stavby a meliorace
40
1995
Ochrana lesů
40
1995
Zakládání a pěstění lesů
40
1995
Děkanát LDF
41
1996
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
41
1996
Ochrana lesů
41
1996
Zakládání a pěstění lesů
41
1996
Děkanát LDF
421997
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
421997Lesnické stavby a meliorace
421997Ochrana lesů
42
1997Zakládání a pěstění lesů
421997Děkanát LDF
43
1998
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
431998Lesnické stavby a meliorace
43
1998
Ochrana lesů
43
1998
Zakládání a pěstění lesů
43
1998
Děkanát LDF
452000Ústřední knihovna - ÚK Brno
45
2000
Lesnické stavby a meliorace
45
2000
Ochrana lesů
45
2000
Zakládání a pěstění lesů
46
2001
Ústřední knihovna - ÚK Brno
46
2001Lesnické stavby a meliorace
46
2001
Ochrana lesů
46
2001Zakládání a pěstění lesů
472002
Ústřední knihovna - ÚK Brno
47
2002Lesnické stavby a meliorace
472002Ochrana lesů
47
2002
Zakládání a pěstění lesů
48
2003
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
48
2003
Informační centrum-čítárna časopisů
482003Lesnické stavby a meliorace
48
2003
Ochrana lesů
48
2003
Zakládání a pěstění lesů
49
2004Ústřední knihovna - ÚK Lednice
49
2004
Informační centrum-čítárna časopisů
492004Lesnické stavby a meliorace
49
2004Ochrana lesů
49
2004
Zakládání a pěstění lesů
50
2005
Informační centrum-čítárna časopisů
50
2005
Lesnické stavby a meliorace
50
2005
Ochrana lesů
50
2005
Zakládání a pěstění lesů
512006Informační centrum-čítárna časopisů
51
2006
Lesnické stavby a meliorace
51
2006
Ochrana lesů
51
2006
Zakládání a pěstění lesů
52
2007Ústřední knihovna - ÚK Lednice
522007
Informační centrum-čítárna časopisů
52
2007Lesnické stavby a meliorace
52
2007
Ochrana lesů
52
2007
Zakládání a pěstění lesů
532008Ústřední knihovna - ÚK Lednice
53
2008
Informační centrum-čítárna časopisů
53
2008
Ochrana lesů
53
2008Zakládání a pěstění lesů
54
2009
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
54
2009
Informační centrum-čítárna časopisů
54
2009
Ochrana lesů
54
2009Zakládání a pěstění lesů
55
2010
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
55
2010Informační centrum-čítárna časopisů
55
2010
Ochrana lesů
55
2010
Zakládání a pěstění lesů
56
2011
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
56
2011
Informační centrum-čítárna časopisů
56
2011
Ochrana lesů
56
2011
Zakládání a pěstění lesů

Dílčí knihovny
Název
ČísloÚstav
Knihovník
Telefon
E-mail
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
414
ÚLBDG LDF
+420 545 134 556
j.kurova@seznam.cz
Lesnické stavby a meliorace
422Dana Pernicová+420 545 223 606
Ochrana lesů425ÚOLM LDFIveta Hrubá+420 545 134 114
Zakládání a pěstění lesů
426
ÚZPL LDF
+420 545 134 132
Děkanát LDF
491
DLDF LDFBlanka Dobešová+420 545 134 001
Ústřední knihovna - ÚK Brno
943/1
ÚK ÚVIS CPVeronika Jandová, DiS.
+420 545 135 035
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
943/3
Alena Galbavá+420 519 367 395alena.galbava@mendelu.cz
Informační centrum-čítárna časopisů
944/4
+420 545 135 039

Odpovědná osoba: Helena Antonínová
 
Záznam vložil:
prof. Dr. Ing. Libor Jankovský
Poslední změna: 11.11.2017 22:21 (Import dat z knihovny)

Hodnocení publikace:

12
3
4
5
        
123
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -