Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF) - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

HAMMOND, M E. -- POKORNÝ, R. Preliminary assessment of effect of disturbance on natural regeneration in gaps of different sizes. Journal of forest science. 2020. č. 66, s. 185--196. ISSN 1212-4834. URL: https://www.agriculturejournals.cz/web/jfs.htm?type=article&id=25_2020-JFS

Originální název:
Preliminary assessment of effect of disturbance on natural regeneration in gaps of different sizes
Český název:
Autor:
Pracoviště:
Ústav zakládání a pěstění lesů
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum: Journal of forest science
Charakter článku: populárně naučný článek
Číslo svazku (ročník):
Číslo periodika v rámci svazku:
66
Rok vydání:
2020
Od strany: 185
Do strany:
196
Počet stran:
12
Poddruh: článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
elektronická verze (online)
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
The study focused on natural regeneration of European beech (Fagus sylvatica), Norway spruce (Picea abies) and European larch (Larix decidua) within very small and four times bigger size gaps following a disturbance at a mixed temperate forest in the Czech Republic. In spring 2013, experimental gap design starts, when 1 m2 circular sampling plots along transects were delineated within four selected naturally occurring canopy openings with size below 20 m2. In December 2013, these initial canopy openings were artificially enlarged by felling to 226 m2 for small and 904 m2 for big gaps. Regeneration was monitored in the next two consecutive growing seasons after disturbance. Light conditions were measured before and after disturbance. Results indicated that four times larger gaps increased twice levels of light conditions, and that diffuse light starts to equilibrate to direct light there. Large gaps were favouring larch regeneration. Beech regeneration was predominant, independently on gap size as the study area belongs naturally to Beech Forest Vegetation Zone, however, the decline of spruce regeneration was presumably linked to drought. Gap size explained variation of larch regeneration in gaps. Contrarily, gap size could not be associated with the prolific regeneration of beech and abysmal regeneration performances of spruce in gaps.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova:
angličtina: European beech, Norway spruce, light conditions, regeneration, European larch, growing season
Obor výsledku:
Forestry
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL:
https://www.agriculturejournals.cz/web/jfs.htm?type=article&id=25_2020-JFS
 
Záznam vložil:
Ing. Maame Esi Hammond
Poslední změna: 07.06.2020 19:52 (Ing. Maame Esi Hammond)

Hodnocení publikace:

1
23
4
5
        
1
2
34
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0Průměr: -
123
4
5
        
12
3
4
5
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Journal of forest science. Praha: ISSN 1212-4834.

Originální název:
Journal of forest science
Druh publikace: Periodikum (tištěný text)
ISSN: 1212-4834
Stát vydavatele:
Česká republika
Místo vydání:
Praha
Vydavatel:
Ústav zemědělských a potravinářských informací
URL:
http://agriculturejournals.cz/web/JFS.htm
Recenzovaný časopis: ne
Původní jazyk:
angličtina
Klíčová slova: čeština: lesnictví, lesy
Ročníky:
VolumeRočník
Lokace
45
1999
Ústřední knihovna - ÚK Brno
45
1999
Geologie a pedologie
451999
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
45
1999
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
45
1999
Lesnické stavby a meliorace
45
1999
Lesnická a dřevařská technika
451999Myslivost
45
1999
Zakládání a pěstění lesů
45
1999
Hospodářská úprava lesů
45
1999
Ekologie lesa
45
1999
Biotechnika zeleně
46
2000Ústřední knihovna - ÚK Brno
46
2000
Geodézie
462000Geologie a pedologie
46
2000
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
46
2000Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
462000Lesnické stavby a meliorace
46
2000
Lesnická a dřevařská technika
462000
Myslivost
46
2000
Zakládání a pěstění lesů
462000Hospodářská úprava lesů
46
2000
Ekologie lesa
46
2000
Biotechnika zeleně
47
2001
Ústřední knihovna - ÚK Brno
47
2001Geodézie
472001
Geologie a pedologie
47
2001Lesnická botanika, dendrologie a typologie
472001Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
47
2001
Lesnické stavby a meliorace
47
2001
Lesnická a dřevařská technika
47
2001
Myslivost
472001Zakládání a pěstění lesů
472001Hospodářská úprava lesů
47
2001
Ekologie lesa
472001
Biotechnika zeleně
48
2002
Ústřední knihovna - ÚK Brno
48
2002
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
48
2002
Geodézie
48
2002
Geologie a pedologie
48
2002
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
48
2002
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
482002
Lesnické stavby a meliorace
48
2002
Lesnická a dřevařská technika
48
2002
Myslivost
48
2002
Zakládání a pěstění lesů
48
2002
Hospodářská úprava lesů
482002Ekologie lesa
482002Biotechnika zeleně
492003
Ústřední knihovna - ÚK Brno
492003Ústřední knihovna - ÚK Lednice
49
2003
Geodézie
49
2003
Geologie a pedologie
49
2003
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
49
2003Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
49
2003
Lesnické stavby a meliorace
49
2003
Lesnická a dřevařská technika
492003
Myslivost
49
2003
Zakládání a pěstění lesů
49
2003
Hospodářská úprava lesů
49
2003
Ekologie lesa
49
2003
Biotechnika zeleně
50
2004
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
50
2004
Informační centrum-čítárna časopisů
502004Geodézie
50
2004
Geologie a pedologie
50
2004Lesnická botanika, dendrologie a typologie
502004Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
50
2004
Lesnické stavby a meliorace
50
2004
Lesnická a dřevařská technika
50
2004
Myslivost
50
2004
Zakládání a pěstění lesů
502004Hospodářská úprava lesů
50
2004
Ekologie lesa
50
2004
Biotechnika zeleně
512005
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
512005
Informační centrum-čítárna časopisů
51
2005
Geodézie
51
2005
Geologie a pedologie
51
2005
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
51
2005
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
51
2005
Lesnické stavby a meliorace
51
2005
Lesnická a dřevařská technika
512005
Myslivost
51
2005
Zakládání a pěstění lesů
512005Hospodářská úprava lesů
51
2005
Ekologie lesa
512005Biotechnika zeleně
52
2006
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
52
2006
Informační centrum-čítárna časopisů
52
2006
Geodézie
522006Geologie a pedologie
52
2006Lesnická botanika, dendrologie a typologie
522006
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
52
2006
Lesnické stavby a meliorace
52
2006Lesnická a dřevařská technika
522006
Myslivost
52
2006
Zakládání a pěstění lesů
52
2006
Hospodářská úprava lesů
52
2006
Ekologie lesa
53
2007Ústřední knihovna - ÚK Lednice
53
2007
Informační centrum-čítárna časopisů
53
2007Geodézie
53
2007
Geologie a pedologie
53
2007
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
532007
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
53
2007
Lesnické stavby a meliorace
53
2007
Lesnická a dřevařská technika
53
2007
Myslivost
53
2007
Zakládání a pěstění lesů
53
2007
Hospodářská úprava lesů
53
2007
Základní zpracování dřeva
53
2007
Ekologie lesa
54
2008
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
54
2008
Informační centrum-čítárna časopisů
54
2008
Geodézie
542008Geologie a pedologie
54
2008
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
54
2008Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
54
2008
Lesnické stavby a meliorace
542008
Lesnická a dřevařská technika
54
2008
Myslivost
54
2008
Zakládání a pěstění lesů
542008Hospodářská úprava lesů
54
2008
Základní zpracování dřeva
54
2008
Ekologie lesa
552009
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
552009Informační centrum-čítárna časopisů
55
2009
Geologie a pedologie
55
2009
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
55
2009
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
55
2009
Lesnické stavby a meliorace
55
2009
Lesnická a dřevařská technika
552009
Myslivost
55
2009
Zakládání a pěstění lesů
552009Hospodářská úprava lesů
552009
Základní zpracování dřeva
55
2009
Ekologie lesa
56
2010
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
56
2010
Informační centrum-čítárna časopisů
56
2010Geologie a pedologie
56
2010
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
56
2010Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
56
2010
Lesnické stavby a meliorace
56
2010
Lesnická a dřevařská technika
56
2010
Myslivost
56
2010
Zakládání a pěstění lesů
56
2010
Základní zpracování dřeva
56
2010
Ekologie lesa
57
2011
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
57
2011
Informační centrum-čítárna časopisů
57
2011
Geologie a pedologie
572011
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
572011
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
572011
Lesnické stavby a meliorace
57
2011Lesnická a dřevařská technika
57
2011
Myslivost
57
2011
Zakládání a pěstění lesů
57
2011
Základní zpracování dřeva
57
2011Ekologie lesa
58
2012
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
58
2012
Informační centrum-čítárna časopisů
58
2012
Geologie a pedologie
58
2012Lesnická botanika, dendrologie a typologie
582012Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
58
2012
Lesnické stavby a meliorace
58
2012
Lesnická a dřevařská technika
58
2012
Myslivost
58
2012
Zakládání a pěstění lesů
58
2012
Základní zpracování dřeva
58
2012
Ekologie lesa

Dílčí knihovny
Název
Číslo
Ústav
Knihovník
Telefon
E-mail
Ústřední knihovna - ÚK Brno
943/1
ÚK ÚVIS CP+420 545 135 035berenike@seznam.cz
Geologie a pedologie413ÚGP LDFdoc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D.+420 545 134 039
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
414ÚLBDG LDFIng. Jana Posslová, Ph.D.+420 545 134 556
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
421+420 545 134 070uldep@mendelu.cz
Lesnické stavby a meliorace
422ÚTOK LDF
+420 545 223 606
dana.pernicova@mendelu.cz
Lesnická a dřevařská technika
423
ÚT LDF
+420 545 134 149
skoumalo@node.mendelu.cz
Myslivost424Iveta Hrubá+420 545 134 114
Zakládání a pěstění lesů
426
ÚZPL LDFIng. Kateřina Houšková, Ph.D.+420 545 134 132
Hospodářská úprava lesů
428
+420 545 134 146
Ekologie lesa471ÚEL LDFEliška Tučková+420 545 134 143tuckova@mendelu.cz
Biotechnika zeleně
562ÚBZ ZFBc. Pavel Vaida+420 519 367 274
Geodézie
411
Ilona Ostřížková+420 545 134 015ostrizek@mendelu.cz
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
943/3
ÚK ÚVIS CP+420 519 367 395alena.galbava@mendelu.cz
Informační centrum-čítárna časopisů
944/4
Lenka Čadílková
+420 545 135 039
lenka.cadilkova@mendelu.cz
Základní zpracování dřeva
441+420 545 134 157

Odpovědná osoba: Helena Antonínová
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 05.02.2019 08:15 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

1
2
3
45
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12
3
4
5
        
1
2
345
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -