Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF) - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KONÔPKOVÁ, A. -- HÚDOKOVÁ, H. -- JEŽÍK, M. -- KURJAK, D. -- JAMNICKÁ, G. -- DITMAROVÁ, Ľ. -- GÖMÖRY, D. -- LONGAUER, R. -- TOGNETTI, R. -- PŠIDOVÁ, E. Origin rather than mild drought stress influenced chlorophyll a fluorescence in contrasting silver fir (Abies alba Mill.) provenances. Photosynthetica. 2020. sv. 58, č. 2, s. 549--559. ISSN 0300-3604. URL: http://ps.ueb.cas.cz/artkey/phs-202002-0037_special-issue-in-honour-of-prof-reto-j-strasser-8211-origin-rather-than-mild-drought-stress-influenced-chl.php

Originální název:
Origin rather than mild drought stress influenced chlorophyll a fluorescence in contrasting silver fir (Abies alba Mill.) provenances
Český název:
Autor:
Alena Konôpková
H. Húdoková
M. Ježík
Daniel Kurjak
G. Jamnická
Ľubica Ditmarová
Dušan Gömöry
Ing. Roman Longauer, CSc.
R. Tognetti
Eva Pšidová
Pracoviště:
Ústav zakládání a pěstění lesů
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Photosynthetica
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník): 58
Číslo periodika v rámci svazku:
2
Rok vydání:
2020
Od strany:
549
Do strany:
559
Počet stran:
11
Poddruh:
článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
The performance of PSII photochemistry in five Central European provenances of silver fir differing in the altitude of origin (250-1,300 m a.s.l.) were studied using the chlorophyll a fluorescence parameters derived from the JIP-test. Measurements were performed on two dates in 2016: at the start and at the peak of growing season. Within this period, mild water stress was recorded, allowing us to monitor changes in photochemistry under drought conditions. Our results confirmed that silver fir is generally resistant to water deficit at the PSII level. However, the differences in photochemistry between provenances originating from different climatic conditions were observed. The high-altitude provenances (from wetter and colder localities) achieved higher PSII efficiency, which was also supported by clear trends along the climatic and geographic gradients of the provenance origins. After the drought, comparable PSII efficiency for low-altitude provenances and even higher for these originating in higher altitudes was observed.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL:
http://ps.ueb.cas.cz/artkey/phs-202002-0037_special-issue-in-honour-of-prof-reto-j-strasser-8211-origin-rather-than-mild-drought-stress-influenced-chl.php
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
27.04.2020 09:43 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
12
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Photosynthetica. ISSN 0300-3604.

Originální název:
Photosynthetica
Anglický název:
Český název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
0300-3604
Stát vydavatele:
Nizozemské království
Místo vydání:
Vydavatel:
Springer Netherlands
URL:
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
14.03.2012 20:31 (Ing. Aleš Kutín)

Hodnocení publikace:

12
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -
1
2345
        
1
2345
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0Průměr: -