Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF) - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MAUER, O. -- HOUŠKOVÁ, K. How to reforest large clear-cut areas after bark beetle calamity. In Forests´ Future: Consequences of Bark Beetle Calamity for the Future of Forestry in Central Europe: Book of Abstracts. Jíloviště-Strnady: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 2020, s. 48. ISBN 0-000-00000-0.

Originální název:
How to reforest large clear-cut areas after bark beetle calamity
Český název:
Autor:
prof. Ing. Oldřich Mauer, DrSc.
Ing. Kateřina Houšková, Ph.D.
Pracoviště:
Ústav zakládání a pěstění lesů
Druh publikace:
abstrakt článku ve sborníku
Sborník:
Forests´ Future: Consequences of Bark Beetle Calamity for the Future of Forestry in Central Europe: Book of Abstracts
Charakter článku:
odborný článek
Číslo části:
Od strany:
48
Do strany:
48
Počet stran: 1
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce: The ongoing bark beetle calamity results in large clear-cut disaster areas. These areas should be reforested as soon as possible to prevent soil degradation and weed infestation that would result in expensive soil preparation for forest regeneration. Artificial regeneration (by planting or sowing) is and will be the main method of reforestation as natural regeneration has some specific limits and natural succession is unpredictable, often too slow and we cannot rely on it.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2020
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna: 08.04.2020 08:04 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

12
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
123
4
5
        
1
23
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Forests´ Future: Consequences of Bark Beetle Calamity for the Future of Forestry in Central Europe: Book of Abstracts. Jíloviště-Strnady: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 2020. ISBN 0-000-00000-0.

Originální název:
Forests´ Future: Consequences of Bark Beetle Calamity for the Future of Forestry in Central Europe: Book of Abstracts
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN:
0-000-00000-0
Nakladatel: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti
Místo vydání:
Jíloviště-Strnady
Forma vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2020
Číslo vydání:
Počet stran:
Akce:
Forests´ Future: Consequences of Bark Beetle Calamity for the Future of Forestry in Central Europe
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
08.04.2020 08:00 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Forests´ Future: Consequences of Bark Beetle Calamity for the Future of Forestry in Central Europe. 2020, Jihlava.

Originální název: Forests´ Future: Consequences of Bark Beetle Calamity for the Future of Forestry in Central Europe
Anglický název:
Český název:
Organizátor:
Druh publikace:
uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání:
Jihlava
Pořadatel:
Stát:
Rozsah akce:
celosvětová akce
Typ konference:
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Rok konání:
2020
Počet účastníků celkem:
Počet účastníků ze zahraničí:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
08.04.2020 08:00 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
345
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -
1
2
3
4
5
        
12
3
45
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0
Průměr: -