Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF) - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MARTINÍK, A. -- SENDECKÝ, M. Cluster planting in TFE Křtiny - knowledge, experience and recommendation. In Forests´ Future: Consequences of Bark Beetle Calamity for the Future of Forestry in Central Europe: Book of Abstracts. Jíloviště-Strnady: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 2020, s. 49. ISBN 0-000-00000-0.

Originální název:
Cluster planting in TFE Křtiny - knowledge, experience and recommendation
Český název:
Autor: Ing. Antonín Martiník, Ph.D.
Ing. Matúš Sendecký, Ph.D.
Pracoviště:
Ústav zakládání a pěstění lesů
Druh publikace:
abstrakt článku ve sborníku
Sborník:
Forests´ Future: Consequences of Bark Beetle Calamity for the Future of Forestry in Central Europe: Book of Abstracts
Charakter článku:
odborný článek
Číslo části:
Od strany: 49
Do strany:
49
Počet stran:
1
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce: Cluster planting is a regeneration method, where trees are artificially planted in patches (evenly) which are distributed within cleaning or under old stand (conservation process). Spaces between artificially regenerated patches are usually left for natural processes. In the second half of the 20th century, this method was rediscovered by the Soviet and Polish silviculturists - Tarasenko, and Szymanski. This method was also used for the regeneration of mountain forests. Large calamity events in the second half of 20th century led to the establishment of several experiments of this method in Western Europe. Regarding present knowledge two types of cluster planting are distinguished - group and nest planting. Nest planting consists of seedlings planted in high density on small patches (nest). In contrast, group planting uses larger patches (groups) where around 15-25 trees are planted in traditional density. The distances between nests vary usually from 3 to 7 m and between two groups from 10 to 12 m depending on tree species. Three experiments (Tipeček - Soběšice - Vranov) of cluster planting in the TFE Křtiny were established during 2013 - 2015. In the Vranov plot, nine beeches were planted into small groups (5,3 m2) in 2011. In the Soběšice plot, seventeen maple seedlings were planted into groups of size 7,1 m2 in 2013. The Tipeček plot consist of groups 20,25 m2 large, where 16 maple seedlings were planted in 2015. Whereas Vranov and Soběšice experiments were established in a clearing, maple seedlings in Tipeček were planted up to about 4 m high birch pioneer stand. Distances between groups were 10 m for Vranov and Tipeček plots and 9 m for Soběšice plot. Firsts results showed that the perspective of the tested methods in TFE Křtiny is limited by appropriate game management.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2020
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
08.04.2020 08:02 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
23
4
5
        
12
3
4
5
špatné
 
dobré
        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
12345
        
123
4
5
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Forests´ Future: Consequences of Bark Beetle Calamity for the Future of Forestry in Central Europe: Book of Abstracts. Jíloviště-Strnady: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 2020. ISBN 0-000-00000-0.

Originální název: Forests´ Future: Consequences of Bark Beetle Calamity for the Future of Forestry in Central Europe: Book of Abstracts
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN:
0-000-00000-0
Nakladatel:
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti
Místo vydání:
Jíloviště-Strnady
Forma vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2020
Číslo vydání:
Počet stran:
Akce: Forests´ Future: Consequences of Bark Beetle Calamity for the Future of Forestry in Central Europe
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 08.04.2020 08:00 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
45
        
1
234
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
12
3
45
        
1
23
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Forests´ Future: Consequences of Bark Beetle Calamity for the Future of Forestry in Central Europe. 2020, Jihlava.

Originální název:
Forests´ Future: Consequences of Bark Beetle Calamity for the Future of Forestry in Central Europe
Anglický název:
Český název:
Organizátor:
Druh publikace:
uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání:
Jihlava
Pořadatel:
Stát:
Rozsah akce:
celosvětová akce
Typ konference:
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Rok konání:
2020
Počet účastníků celkem:
Počet účastníků ze zahraničí:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
08.04.2020 08:00 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

12
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
34
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -