Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF) - seznam publikací


Aplikace zobrazuje seznam publikací odborníků zvoleného pracoviště. Vztah publikace k pracovišti je možné upravovat v aplikaci Moje a mnou spravované publikace v rámci editace dané publikace. Volba pracoviště se nachází v údajích společných pro všechny druhy publikací, konkrétně pod volbou oboru publikace.

Druh:
Rok:
Řadit dle:

Počet nalezených záznamů: 14

Publikace
Druh výsledku
Rok
Podrobnosti
Air temperature is the main driving factor of radiation use efficiency and carbon storage of mature Norway spruce stands under global climate change
Černý, Jakub -- Pokorný, Radek -- Vejpustková, Monika -- Šrámek, Vít -- Bednář, Pavel
Air temperature is the main driving factor of radiation use efficiency and carbon storage of mature Norway spruce stands under global climate change. International Journal of Biometeorology. 2020. sv. 64, č. 9, s. 1599--1611. ISSN 0020-7128. URL: https://doi.org/10.1007/s00484-020-01941-w
článek v odborném periodiku2020Podrobnosti
Cluster planting in TFE Křtiny - knowledge, experience and recommendation
Martiník, Antonín -- Sendecký, Matúš
Cluster planting in TFE Křtiny - knowledge, experience and recommendation. In Forests´ Future: Consequences of Bark Beetle Calamity for the Future of Forestry in Central Europe: Book of Abstracts. Jíloviště-Strnady: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 2020, s. 49. ISBN 0-000-00000-0.
abstrakt článku ve sborníku
2020Podrobnosti
Comparison of LiDAR-based Models for True Leaf Area Index and Effective Leaf Area Index Estimation in Young Beech Forests
Patočka, Zdeněk -- Novosadová, Kateřina -- Haninec, Pavel -- Pokorný, Radek -- Mikita, Tomáš -- Klimánek, Martin
Comparison of LiDAR-based Models for True Leaf Area Index and Effective Leaf Area Index Estimation in Young Beech Forests. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2020. sv. 68, č. 3, s. 559--566. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/68/3/0559/
článek v odborném periodiku2020
Podrobnosti
Diversity of Tree Species in Gap Regeneration under Tropical Moist Semi-Deciduous Forest: An Example from Bia Tano Forest Reserve
Hammond, Maame Esi -- Pokorný, Radek
Diversity of Tree Species in Gap Regeneration under Tropical Moist Semi-Deciduous Forest: An Example from Bia Tano Forest Reserve. Diversity. 2020. sv. 12, č. 8, s. 301. ISSN 1424-2818. URL: https://www.mdpi.com/1424-2818/12/8/301
článek v odborném periodiku
2020
Podrobnosti
Effect of spatial scale and harvest on heterogeneity of forest floor CO2 efflux in a sessile oak forest
Dařenová, Eva -- Čater, Matjaž
Effect of spatial scale and harvest on heterogeneity of forest floor CO2 efflux in a sessile oak forest. Catena. 2020. sv. 188, č. May, ISSN 0341-8162. URL: https://doi.org/10.1016/j.catena.2020.104455
článek v odborném periodiku
2020
Podrobnosti
Evaluation of the Potential of Structurally Rich Forest Silviculture in the Filipovské Údolí Recreation Area
Kománek, Martin -- Knott, Robert
Evaluation of the Potential of Structurally Rich Forest Silviculture in the Filipovské Údolí Recreation Area. In Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?: Conference proceeding. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, s. 163--167. ISBN 978-80-7509-715-6.
stať ve sborníku
2020
Podrobnosti
Germination of Dracaena cinnabari Balf.f. Seeds under Controlled Temperature Conditions
Bauerová, Lucie -- Munie, Shiferaw Alem -- Houšková, Kateřina -- Habrová, Hana
Germination of Dracaena cinnabari Balf.f. Seeds under Controlled Temperature Conditions. Forests. 2020. sv. 11, č. 5, ISSN 1999-4907.
článek v odborném periodiku2020
Podrobnosti
How to reforest large clear-cut areas after bark beetle calamity
Mauer, Oldřich -- Houšková, Kateřina
How to reforest large clear-cut areas after bark beetle calamity. In Forests´ Future: Consequences of Bark Beetle Calamity for the Future of Forestry in Central Europe: Book of Abstracts. Jíloviště-Strnady: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 2020, s. 48. ISBN 0-000-00000-0.
abstrakt článku ve sborníku
2020
Podrobnosti
Leaf area index estimated by direct, semi-direct, and indirect methods in European beech and sycamore maple stands
Černý, Jakub -- Haninec, Pavel -- Pokorný, Radek
Leaf area index estimated by direct, semi-direct, and indirect methods in European beech and sycamore maple stands. Journal of Forestry Research. 2020. sv. 31, č. 3, s. 827--836. ISSN 1007-662X. URL: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11676-018-0809-0
článek v odborném periodiku2020Podrobnosti
Origin rather than mild drought stress influenced chlorophyll a fluorescence in contrasting silver fir (Abies alba Mill.) provenances
Konôpková, Alena -- Húdoková, H -- Ježík, M -- Kurjak, Daniel -- Jamnická, G -- Ditmarová, Ľubica -- Gömöry, Dušan -- Longauer, Roman -- Tognetti, R -- Pšidová, Eva
Origin rather than mild drought stress influenced chlorophyll a fluorescence in contrasting silver fir (Abies alba Mill.) provenances. Photosynthetica. 2020. sv. 58, č. 2, s. 549--559. ISSN 0300-3604. URL: http://ps.ueb.cas.cz/artkey/phs-202002-0037_special-issue-in-honour-of-prof-reto-j-strasser-8211-origin-rather-than-mild-drought-stress-influenced-chl.php
článek v odborném periodiku
2020
Podrobnosti
Preliminary assessment of effect of disturbance on natural regeneration in gaps of different sizes
Hammond, Maame Esi -- Pokorný, Radek
Preliminary assessment of effect of disturbance on natural regeneration in gaps of different sizes. Journal of forest science. 2020. č. 66, s. 185--196. ISSN 1212-4834. URL: https://www.agriculturejournals.cz/web/jfs.htm?type=article&id=25_2020-JFS
článek v odborném periodiku
2020Podrobnosti
Seasonally varying relationship between stem respiration, increment and carbon allocation of Norway spruce trees
Darenova, Eva -- Horáček, Petr -- Krejza, Jan -- Pokorný, Radek -- Pavelka, Marian
Seasonally varying relationship between stem respiration, increment and carbon allocation of Norway spruce trees. Tree physiology: an international botanical journal. 2020. sv. 40, č. 7, s. 943--955. ISSN 0829-318X. URL: https://academic.oup.com/treephys/article-abstract/40/7/943/5817961?redirectedFrom=fulltext
článek v odborném periodiku
2020
Podrobnosti
Stav a funkčnost větrolamů - příkladová studie z jižní Moravy
Blažejová, Aneta -- Pástor, Michal -- Martiník, Antonín
Stav a funkčnost větrolamů - příkladová studie z jižní Moravy. Zprávy lesnického výzkumu = Reports of forestry research. 2020. sv. 65, č. 1, s. 20--27. ISSN 0322-9688. URL: https://www.vulhm.cz/files/uploads/2020/04/583.pdf
článek v odborném periodiku
2020
Podrobnosti
Výsadba větrolamu v Hruškách na Břeclavsku
Blažejová, Aneta -- Martiník, Antonín
Výsadba větrolamu v Hruškách na Břeclavsku. Veronica: časopis pro ochranu přírody a krajiny. 2020. sv. 34, č. 1, s. 46--47. ISSN 1213-0699. URL: http://www.casopisveronica.cz/clanek.php?id=2363
článek v odborném periodiku
2020Podrobnosti