Department of Silviculture (FFWT) - list of publications


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 11

PublicationsType of resultYearDetails
Genetické a epigenetické aspekty fenologické adaptace populací smrku ztepilého a buku lesního na klimatické podmínky lokality původu
Gömöry, Dušan -- Krajmerová, Diana -- Longauer, Roman -- Hrivnák, Matúš
Genetické a epigenetické aspekty fenologické adaptace populací smrku ztepilého a buku lesního na klimatické podmínky lokality původu. In Fenologie, její význam a užití. Praha: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, 2019, ISBN 978-80-87361-98-6.
article in proceedings2019Details
Growth Response of Sessile Oak and European Hornbeam to Traditional Coppice-with-Standards Management
Kadavý, Jan -- Adamec, Zdeněk -- Uherková, Barbora -- Kneifl, Michal -- Knott, Robert -- Kučera, Aleš -- Friedl, Michal -- Dařenová, Eva -- Skládanka, Jiří -- Drápela, Karel
Growth Response of Sessile Oak and European Hornbeam to Traditional Coppice-with-Standards Management. Forests. 2019. v. 10, no. 6, ISSN 1999-4907. URL: https://www.mdpi.com/1999-4907/10/6/515
article in a professional periodical2019Details
K obnově kalamitních holin v nižších a středních polohách
Mauer, Oldřich -- Houšková, Kateřina
K obnově kalamitních holin v nižších a středních polohách. In Setkání lesníků Vysočiny 2019: sborník referátů ze semináře. Brandýs nad Labem: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, 2019, p. 13--16. ISBN 978-80-88184-26-3.
article in proceedings2019Details
Nucleotide polymorphisms associated with climate and physiological traits in silver fir (Abies alba Mill.) provenances
Konôpková, Alena -- Krajmerová, Diana -- Kurjak, Daniel -- Kmeť, Jaroslav -- Pšidová, Eva -- Kučerová, Jana -- Hrivnák, Matúš -- Longauer, Roman -- Ditmarová, Ľubica -- Gömöry, Dušan
Nucleotide polymorphisms associated with climate and physiological traits in silver fir (Abies alba Mill.) provenances. Flora - Morphology, Geobotany, Ecophysiology. 2019. v. 250, no. January, p. 37--43. ISSN 0367-2530. URL: https://doi.org/10.1016/j.flora.2018.11.012
article in a professional periodical2019Details
Pěstování sadebního materiálu pro zalesnění kalamitních holin
Rozmánek, Martin -- Mauer, Oldřich -- Houšková, Kateřina
Pěstování sadebního materiálu pro zalesnění kalamitních holin. 12. 6. 2019, Nová Role (CZ).
holding a conference2019Details
Potential of Short Rotation Forestry and Agroforestry for Climate Change Mitigation and Sustainability
Tripathi, Abhishek Mani -- Pokorný, Radek et al.
Potential of Short Rotation Forestry and Agroforestry for Climate Change Mitigation and Sustainability. In: Agroforestry for Climate Resilience and Rural Livelihood. -: Scientific Publisher, 2019. p. 131--144. ISBN 978-93-8730-706-3. URL: http://www.scientificpub.com/book-details/Agroforestry-for-Climate-Resilience-and-Rural-Livelihood--971.html
chapter in a book2019Details
Spatial distribution of natural regeneration at a gale-disaster area in the Šumava National Park
Kadlec, Jiří -- Novosadová, Kateřina -- Štětina, Pavel -- Pokorný, Radek
Spatial distribution of natural regeneration at a gale-disaster area in the Šumava National Park. In Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand...: Conference proceeding. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 371--374. ISBN 978-80-7509-659-3. URL: http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/03_sbornik%20RaOP%202019.pdf
article in proceedings2019Details
Sprouting ability of teak trees after different thinning intensity application in three chosen stands in Nicaragua
Novosadová, Kateřina -- Kadlec, Jiří -- Smola, Martin -- Haninec, Peter -- Pokorný, Radek -- Maděra, Petr
Sprouting ability of teak trees after different thinning intensity application in three chosen stands in Nicaragua. In Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand...: Conference proceeding. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 375--378. ISBN 978-80-7509-659-3. URL: http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/03_sbornik%20RaOP%202019.pdf
article in proceedings2019Details
Structure of agroforestry systems in the agricultural landscape of Southern Moravia region (case study Břeclavsko)
Pástor, Michal -- Blažejová, Aneta -- Martiník, Antonín
Structure of agroforestry systems in the agricultural landscape of Southern Moravia region (case study Břeclavsko). In 4th World Congress on Agroforestry.
abstract of an article in anthology2019Details
Ultraviolet radiation modulates C:N stoichiometry and biomass allocation in Fagus sylvatica saplings cultivated under elevated CO2 concentration
Uchytilová, Tereza -- Krejza, Jan -- Rapantová, Barbora -- Holub, Petr -- Urban, Otmar -- Horáček, Petr -- Klem, Karel
Ultraviolet radiation modulates C:N stoichiometry and biomass allocation in Fagus sylvatica saplings cultivated under elevated CO2 concentration. Plant Physiology and Biochemistry. 2019. v. 134, no. January, p. 103--112. ISSN 0981-9428. URL: https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2018.07.038
article in a professional periodical2019Details
Uplatnění břízy (Betula pendula Roth) a osiky (Populus tremula L.) při obnově a tvorbě lesa po disturbancích: Případová studie z chlumních oblastí Moravy
Martiník, Antonín
Uplatnění břízy (Betula pendula Roth) a osiky (Populus tremula L.) při obnově a tvorbě lesa po disturbancích: Případová studie z chlumních oblastí Moravy. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce s.r.o., 2019. 136 p. ISBN 978-80-7458-111-3.
professional book2019Details