Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF) - seznam publikacíHelp


Aplikace zobrazuje seznam publikací odborníků zvoleného pracoviště. Vztah publikace k pracovišti je možné upravovat v aplikaci Moje a mnou spravované publikace v rámci editace dané publikace. Volba pracoviště se nachází v údajích společných pro všechny druhy publikací, konkrétně pod volbou oboru publikace.

Druh:
Rok:
Řadit dle:

Počet nalezených záznamů: 14

PublikaceDruh výsledku
Rok
Podrobnosti
A Survey in Natural Forest Ecosystems of Vietnam Reveals High Diversity of both New and Described Phytophthora Taxa including P. ramorum
Jung, Thomas -- Scanu, Bruno -- Brasier, Clive M -- Webber, Joan -- Milenković, Ivan -- Corcobado Sánchez, Tamara -- Tomšovský, Michal -- Pánek, Matěj -- Bakonyi, József -- Maia, Cristiana -- Bačová, Aneta -- Raco, Milica -- Rees, Helen -- Pérez Sierra, Ana -- Goncalves Horta Jung, Marília do Rosário
A Survey in Natural Forest Ecosystems of Vietnam Reveals High Diversity of both New and Described Phytophthora Taxa including P. ramorum. Forests. 2020. sv. 11, č. 1, ISSN 1999-4907. URL: https://www.mdpi.com/1999-4907/11/1/93
článek v odborném periodiku
2020
prohlížet
Dendroclimatic Study of a Mixedspruce-Fir-Beech Forest in the Czech Republic
Kolář, Tomáš -- Čermák, Petr -- Trnka, Miroslav -- Koňasová, Eva -- Sochová, Irena -- Rybníček, Michal
Dendroclimatic Study of a Mixedspruce-Fir-Beech Forest in the Czech Republic. Les/Wood. 2020. sv. 69, č. 1-2, s. 21--32. ISSN 0024-1067.
článek v odborném periodiku
2020
prohlížet
Desperate times call for desperate measures: short-term use of the common ash tree by gypsy moth larvae (Lepidoptera: Erebidae) under density and starvation stress
Milanović, Slobodan -- Popović, Marija -- Dobrosavljević, Jovan -- Kostić, Igor -- Lazarevic, Jelica
Desperate times call for desperate measures: short-term use of the common ash tree by gypsy moth larvae (Lepidoptera: Erebidae) under density and starvation stress. Archives of Biological Sciences. 2020. sv. 72, č. 1, s. 63--69. ISSN 0354-4664. URL: https://doi.org/10.2298/ABS191106067M
článek v odborném periodiku2020prohlížet
Do jaké míry můžeme zobecnit pozitivní vliv obnovy pařezinového hospodaření na biodiverzitu
Šipoš, Jan -- Hédl, R -- Hula, Vladimír -- Chudomelová, M -- Košulič, Ondřej -- Niedobová, Jana -- Riedl, V
Do jaké míry můžeme zobecnit pozitivní vliv obnovy pařezinového hospodaření na biodiverzitu. In Zoologické dny Olomouc 2020: sborník abstraktů z konference. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2020, s. 191. ISBN 978-80-87189-32-0.
abstrakt článku ve sborníku
2020
Flying activity and population dynamics of Cordulegaster heros Theischinger, 1979 (Insecta: Odonata: Cordulegastridae) in Slovakia
Balázs, Attila -- Faltýnek Fric, Zdeněk -- Holuša, Otakar
Flying activity and population dynamics of Cordulegaster heros Theischinger, 1979 (Insecta: Odonata: Cordulegastridae) in Slovakia. International Journal of Odonatology. 2020. sv. 23, č. 2, s. 155--163. ISSN 1388-7890. URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13887890.2020.1739150
článek v odborném periodiku2020
Multiplex real-time PCR for the detection of Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, Pseudomonas syringae pv. tomato and pathogenic Xanthomonas species on tomato plants
Peňázová, Eliška -- Dvořák, Miloň -- Ragasová, Lucia -- Kiss, Tomáš -- Pečenka, Jakub -- Čechová, Jana -- Eichmeier, Aleš
Multiplex real-time PCR for the detection of Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, Pseudomonas syringae pv. tomato and pathogenic Xanthomonas species on tomato plants. PLoS One. 2020. sv. 15, č. 1, ISSN 1932-6203. URL: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0227559
článek v odborném periodiku
2020
prohlížet
Natural infection and colonization of pre-commercially cut stumps of Picea abies and Pinus sylvestris by Heterobasidion rot and its biocontrol fungus Phlebiopsis gigantea
Jankovský, Libor a kol.
Natural infection and colonization of pre-commercially cut stumps of Picea abies and Pinus sylvestris by Heterobasidion rot and its biocontrol fungus Phlebiopsis gigantea. Biological Control. 2020. sv. 143, č. April, ISSN 1049-9644. URL: https://doi.org/10.1016/j.biocontrol.2020.104208
článek v odborném periodiku
2020
prohlížet
Occurrence and pathogenicity of Corinectria spp. - an emerging canker disease of Abies sibirica in Central Siberia
Pavlov, Igor N -- Vasaitis, Rimvydas -- Litovka, Yulia A -- Stenlid, Jan -- Jankovský, Libor -- Timofeev, Anton A -- Menkis, Audrius
Occurrence and pathogenicity of Corinectria spp. - an emerging canker disease of Abies sibirica in Central Siberia. Scientific Reports. 2020. sv. 10, č. 27 March, ISSN 2045-2322. URL: https://doi.org/10.1038/s41598-020-62566-y
článek v odborném periodiku
2020
Potential Interactions between Invasive Fusarium circinatum and Other Pine Pathogens in Europe
Elvira Recuenco, Margarita -- Mullett, Martin
Potential Interactions between Invasive Fusarium circinatum and Other Pine Pathogens in Europe. Forests. 2020. sv. 11, č. 1, ISSN 1999-4907. URL: https://www.mdpi.com/1999-4907/11/1/7
článek v odborném periodiku2020prohlížet
Reliktní roháček jedlový (Ceruchus chrysomelinus): stanovištní nároky a návrh ochrany
Kašák, Josef -- Mazalová, M -- Šipoš, Jan -- Foit, Jiří -- Hučín, M -- Kuras, T
Reliktní roháček jedlový (Ceruchus chrysomelinus): stanovištní nároky a návrh ochrany. In Zoologické dny Olomouc 2020: sborník abstraktů z konference. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2020, s. 92. ISBN 978-80-87189-32-0.
abstrakt článku ve sborníku2020
Reprodukční potenciál divokého prasete: klíč ke stabilizaci populací a prevenci šíření AMP
Drimaj, Jakub -- Kamler, Jiří -- Mikulka, Ondřej -- Plhal, Radim
Reprodukční potenciál divokého prasete: klíč ke stabilizaci populací a prevenci šíření AMP. In Zoologické dny Olomouc 2020: sborník abstraktů z konference. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2020, s. 50--51. ISBN 978-80-87189-32-0.
abstrakt článku ve sborníku
2020prohlížet
Selekce potravy bobrem evropským v lesních hospodářských porostech
Mikulka, Ondřej -- Homolka, Miloslav -- Kamler, Jiří -- Drimaj, Jakub -- Plhal, Radim
Selekce potravy bobrem evropským v lesních hospodářských porostech. In Zoologické dny Olomouc 2020: sborník abstraktů z konference. 1. vyd. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2020, s. 138. ISBN 978-80-87189-32-0.
abstrakt článku ve sborníku
2020prohlížet
The management type used in plum orchards alters the functional community structure of arthropod predators
Michalko, Radek -- Košulič, Ondřej
The management type used in plum orchards alters the functional community structure of arthropod predators. International Journal of Pest Management. 2020. sv. 66, č. 2, s. 173--181. ISSN 0967-0874. URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09670874.2019.1601292
článek v odborném periodiku
2020
prohlížet
Vliv obnovní těžby lesních porostů ve Chřibech na obsazenost hnízdních okrsků jestřába lesního
Tomešek, Martin -- Čermák, Petr
Vliv obnovní těžby lesních porostů ve Chřibech na obsazenost hnízdních okrsků jestřába lesního. Zprávy lesnického výzkumu = Reports of forestry research. 2020. sv. 65, č. 2, s. 104--111. ISSN 0322-9688. URL: https://www.vulhm.cz/files/uploads/2020/06/593.pdf
článek v odborném periodiku
2020