Ústav techniky (LDF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ZEMÁNEK, T. -- NERUDA, J. -- ULRICH, R. -- VÍTEK, O. -- PROCHÁZKA, P. Operational Evaluation of a Timber Trailer with the Hybrid Drive. In Exceeding the Vision: Forest Mechanisation of the Future: Proceedings of the 52nd International Symposium on Forest Mechanization. 1. vyd. Sopron: University of Sopron, 2019, s. 162--171. ISBN 978-963-334-343-2. URL: http://formec2019.com/down/FORMEC2019_PROCEEDINGS.pdf

Originálny názov: Operational Evaluation of a Timber Trailer with the Hybrid Drive
Český názov:
Autor: Ing. Tomáš Zemánek, Ph.D.
prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
prof. Ing. Radomír Ulrich, CSc.
Ondřej Vítek
Petr Procházka
Pracovisko: Ústav techniky
Druh publikácie: článok v zborníku
Zborník: Exceeding the Vision: Forest Mechanisation of the Future: Proceedings of the 52nd International Symposium on Forest Mechanization
Charakter článku: odborný článok
Číslo časti:
Od strany: 162
Do strany: 171
Počet strán: 10
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku: This paper deals with the operational evaluation of a timber transport unit equipped with a hybrid drive. The front wheels of a twin axle trailer with a payload of 10 tons was driven by a system consisting of a hydraulic motor and hydraulic pump powered by an electric engine supplied from a system of accumulators. The accumulators were recharged from the energy of non-intensive operational machine modes by an electric generator powered by the hydraulic system of the tractor. We studied the influence of the hybrid drive on the trailer in regards to the energy intensity of travel, the tensile force of the machine, the slip of the chassis wheels and fuel consumption. The electric drive of the axle on a loaded trailer was capable of boosting the machine performance by nearly 18 kW. While travelling up a slope and switching on the trailer's electric drive, we recorded that the prime mover's fuel consumption decreased by 35 % and the wheel slip decreased by 85 %.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
URL: http://formec2019.com/down/FORMEC2019_PROCEEDINGS.pdf
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena: 16.10.2019 08:11 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Exceeding the Vision: Forest Mechanisation of the Future: Proceedings of the 52nd International Symposium on Forest Mechanization. 1. vyd. Sopron: University of Sopron, 2019. ISBN 978-963-334-343-2.

Originálny názov: Exceeding the Vision: Forest Mechanisation of the Future: Proceedings of the 52nd International Symposium on Forest Mechanization
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-963-334-343-2
Vydavateľ: University of Sopron
Miesto vydania: Sopron
Forma vydania: elektronická verzia (online)
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania: 1
Počet strán:
Akcia: 52. International Symposium on Forest Mechanisation
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena: 16.10.2019 08:10 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

52. International Symposium on Forest Mechanisation. 2019, Sopron.

Originálny názov: 52. International Symposium on Forest Mechanisation
Anglický názov:
Český názov:
Organizátor:
Druh publikácie: usporiadanie (zorganizovanie) konferencie
Miesto konania: Sopron
Usporiadateľ:
Štát:
Rozsah akcie: celosvetová akcia
Typ konferencie:
Skratka:
Poradové číslo:
Dátum začatia:
Dátum ukončenia:
Rok konania: 2019
Počet účastníkov celkom:
Počet účastníkov zo zahraničia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena: 16.10.2019 08:10 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -