Ústav techniky (LDF) - seznam publikací


Aplikace zobrazuje seznam publikací odborníků zvoleného pracoviště. Vztah publikace k pracovišti je možné upravovat v aplikaci Moje a mnou spravované publikace v rámci editace dané publikace. Volba pracoviště se nachází v údajích společných pro všechny druhy publikací, konkrétně pod volbou oboru publikace.

Druh:
Rok:
Řadit dle:

Počet nalezených záznamů: 8

Publikace
Druh výsledku
Rok
Podrobnosti
Analysis of serious and fatal occupational accidents associated with tractors in agriculture and forestry in the Czech Republic
Valeriánová, Zuzana -- Patočka, Zdeněk
Analysis of serious and fatal occupational accidents associated with tractors in agriculture and forestry in the Czech Republic. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2020. sv. 68, č. 4, s. 719--727. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/68/4/0719/
článek v odborném periodiku
2020Podrobnosti
Ergonomic Aspects of Public Recreation
Abramuszkinová Pavlíková, Eva
Ergonomic Aspects of Public Recreation. In Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?: Conference proceeding. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, s. 141--145. ISBN 978-80-7509-715-6.
stať ve sborníku
2020
Podrobnosti
Foreign Workers in Industry - Prevention of Accidents
Trávníček, Petr -- Kotek, Luboš -- Abramuszkinová Pavlíková, Eva -- Junga, Petr -- Ružbarský, Juraj
Foreign Workers in Industry - Prevention of Accidents. MM Science Journal. 2020. č. March, s. 3711--3715. ISSN 1803-1269.
článek v odborném periodiku
2020
Podrobnosti
Harvestor s multifunkčním pojezdem a hybridním pohonem pro předmýtní těžby
Ulrich, Radomír -- Neruda, Jindřich -- Zemánek, Tomáš -- Procházka, Petr -- Vítek, Ondřej -- Juřík, Josef
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Harvestor s multifunkčním pojezdem a hybridním pohonem pro předmýtní těžby. ULRICH, R. -- NERUDA, J. -- ZEMÁNEK, T. -- PROCHÁZKA, P. -- VÍTEK, O. -- JUŘÍK, J. 33831, Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika. URL: https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0033/uv033831.pdf
výsledky s právní ochranou (užitný vzor, průmyslový vzor)2020Podrobnosti
The accuracy and reliability of timber measurement and log volume determination by harvesters
Zemánek, Tomáš -- Cibulka, Miloš -- Černý, Lukáš -- Janák, Karel -- Lesák, Josef -- Neruda, Jindřich -- Ollila, Ilari Esanpoika
The accuracy and reliability of timber measurement and log volume determination by harvesters. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. 88 s. ISBN 978-80-7509-713-2.
odborná kniha
2020
Podrobnosti
Uplatnění vyvážecího traktoru s akumulační střižnou hlavicí v prořezávkávch a prvých probírkách s přípravou porostů prostřednictvím navigačního systému GPS
Ulrich, Radomír -- Patočka, Zdeněk
Uplatnění vyvážecího traktoru s akumulační střižnou hlavicí v prořezávkávch a prvých probírkách s přípravou porostů prostřednictvím navigačního systému GPS. ULRICH, R. -- PATOČKA, Z. 2020.
certifikované, akreditované, schválené metodiky, léčebné nebo památkové postupy
2020Podrobnosti
Vyvážecí traktorový přívěs LV 10 HP s hybridním pohonem podvozku
Juřík, Josef -- Neruda, Jindřich -- Ulrich, Radomír -- Zemánek, Tomáš -- Vítek, Ondřej -- Procházka, Petr
Vyvážecí traktorový přívěs LV 10 HP s hybridním pohonem podvozku.  [online]. 2020. URL: https://1url.cz/CzeTG.
audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty
2020
Podrobnosti
Zařízení pro aplikaci pesticidů na povrch výřezů dříví
Neruda, Jindřich -- Zemánek, Tomáš -- Marušiak, Milan
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Zařízení pro aplikaci pesticidů na povrch výřezů dříví. NERUDA, J. -- ZEMÁNEK, T. -- MARUŠIAK, M. 33942, Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika. URL: https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0033/uv033942.pdf
výsledky s právní ochranou (užitný vzor, průmyslový vzor)
2020
Podrobnosti